Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

KAZIM ARSLAN
CHP - DENİZLİ

Bulunan Kayıt Sayısı : 115
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 1 7 / 984 14/12/2015
Denizli'de 65 yaş aylığı ve evde bakım aylıkları kesilen kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1222 23/12/2015
KDV alacakları diğer kurum ve bakanlık borçlarına mahsup edilmeyen belediyelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2688 12/02/2016
TRT'nin seçimlerden önceki yayın politikasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3150 26/02/2016
Kamu kurumları tarafından yapılan hizmet binası kiralamalarına ve kira bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3214 29/02/2016
2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan vatandaş verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3229 29/02/2016
2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan vatandaş verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3260 26/02/2016
Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılan burs başvurularına ve öğrencilere sağlanan burslara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3261 26/02/2016
Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılan yurt başvurularına ve öğrencilere sağlanan yurt olanaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3262 26/02/2016
Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılan kredi başvurularına ve öğrencilere sağlanan kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3266 29/02/2016
Üzüm üreticilerinin pazarlama sorunlarına ve Okul Üzümü Akıl Üzümü Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3339 29/02/2016
Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bazı personelin mali ve sosyal haklarındaki iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3500 07/03/2016
Üretim alanında alınması gereken tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3501 07/03/2016
Reel ekonomiyle ilgili dönüşüm programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3502 07/03/2016
KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3503 07/03/2016
İlaç ve tıbbi cihaz sanayiine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3504 07/03/2016
Yeniliğe dayalı eko-sistem oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3505 07/03/2016
Sanayi alanındaki vergilendirmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3506 07/03/2016
Bilim ve teknolojiye inovasyon yatırımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3507 07/03/2016
Kalkınma ile ilgili seçim vaatlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3567 07/03/2016
TOBB'un 2014 yılı hesaplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3568 07/03/2016
Gümrük vergilerinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3569 07/03/2016
Ceza tahakkuku bulunmasına rağmen bazı firmalara ceza uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3570 07/03/2016
Alışveriş merkezleri ile ilgili yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3571 07/03/2016
Yurtdışına gönderilen Bakanlık müfettişlerine usulsüz ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3572 07/03/2016
Eksik tahakkukların giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3573 07/03/2016
Bakanlık performans hedeflerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3589 07/03/2016
Muhtarların sosyal güvenlik primlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3602 07/03/2016
Pamukkale turistik alanının işletmesinin TÜRSAB'a devredilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3649 07/03/2016
Denizli-Aydın otoyolu projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4117 01/04/2016
Türk Telekom - TTNet tarafından faturasını vaktinde ödemeyenlerden alınan bedele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4772 14/04/2016
Denizli D Tipi Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu'nda kapasite fazlası mahkûm bulunduğu iddiasına ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4806 14/04/2016
Kamuda yerli ürün kullanılmasının teşvikine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4964 21/04/2016
Denizli'deki yüksek öğrenim yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4976 21/04/2016
Denizli'de mesleki ve teknik okul açılması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4977 21/04/2016
Denizli'deki ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5072 27/04/2016
Ehliyet değişikliği nedeniyle alınan sağlık raporu bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5073 27/04/2016
Görevden ayrılan bakan, müsteşar ve genel müdürlere tahsis edilen araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5098 27/04/2016
Meslek liseleri ile teknik liselere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5238 28/04/2016
2015 yılında yapılan kamu alımlarına ve iptal edilen ihalelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5306 21/04/2016
Denizli'deki bir yetiştirme yurdunda şiddet olayları yaşandığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5409 06/05/2016
Denizli'nin Tavas ilçesine katı atık tesisi kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5410 06/05/2016
Denizli'deki bir mahallenin yıkılmasından sonra ortaya çıkan enkaza ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5411 06/05/2016
Denizli'deki hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5416 06/05/2016
Denizli'nin Tavas ilçesine kurulması planlanan termik santrale ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5461 06/05/2016
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5462 06/05/2016
Denizli'nin Tavas ilçesinin atıksu arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5463 06/05/2016
Büyük Menderes Havzası'nın kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5474 06/05/2016
Denizli'ye 2014 ve 2015 yıllarında kurulan baz istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5767 18/05/2016
Enerji dağıtım ve satış bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5768 18/05/2016
2003-2016 arasında elektrik enerjisinde gerçekleşen kayıplara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5769 18/05/2016
Elektrikte kaçak kullanım oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5788 18/05/2016
Parçalı arazilerin üzerindeki hisse satışına yönelik düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5882 18/05/2016
Maden ruhsatlarına yönelik izinlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5963 27/05/2016
Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi sınavına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6108 02/06/2016
Çipli pasaport ve ehliyet sistemine geçilip geçilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6408 10/06/2016
Elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı iddia edilen bir usulsüzlüğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6928 30/06/2016
TRT'nin bandrol gelirlerinin artışı için alınan karara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7377 27/07/2016
Rüzgar ve dalgadan elektrik enerjisi üretimine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7378 27/07/2016
Stratejik Enerji Teknolojisi Planına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7382 27/07/2016
AB ile ABD arasında imzalanması planlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması'nın ülkemize olası etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7427 02/08/2016
TRT Ana Haber sunucusunda değişikliğe gidilmesine ve yeni sunucu ile yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7428 03/08/2016
TRT ana haber bülteninin sunucusuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7779 23/08/2016
Açığa alınan ve tutuklanan öğretmen ve akademisyenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7876 09/09/2016
İnovasyon politikasına ve yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7884 23/08/2016
Denizli'nin Tavas ilçesinin su ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7892 05/09/2016
Elektrik tesisleriyle ilgili onay ve kabul işlemleri için özel dağıtım şirketlerine dağıtılan yetkilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7893 05/09/2016
Lisanssız Elektrik Yönetmeliği kapsamında yapılan başvurulara ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7915 09/09/2016
Denizli'deki çiftçilerin sorunlarına ve destekleme ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8022 09/09/2016
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün trafiğe etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8053 27/09/2016
TEDAŞ'ın personel politikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8054 27/09/2016
TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından işlemlerine devam edilen güneş enerjisine dayalı üretim projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8121 27/09/2016
TEDAŞ'ın personel politikasına ve çeşitli faaliyetlerdeki gecikmelerin neden olduğu zarara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8425 10/10/2016
AB hibelerine ve AR-GE desteklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8436 10/10/2016
Demir-çelik üretimine ve ticaretine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9679 05/12/2016
29 Mart 2009-1 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleşen tüm yerel ve genel seçimlerde, referandumda ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almış il seçim kurulu ve YSK üyelerinden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9700 05/12/2016
Denizli'nin Kale ilçesinde kurulması öngörülen termik santralin ÇED sürecinde gelinen aşamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9791 09/12/2016
Çalışma yolluklarının düzensiz ve tüm personel arasında eşit olarak ödenmesinin önüne geçecek bir çalışma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9792 09/12/2016
Bakanlık temsil ve ağırlama giderleri harcama kaleminin iç ticaret hizmetini geliştirme payı altında gösterilmesine ve 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9793 09/12/2016
Sayıştay denetim raporlarında bazı tablolarla ilgili tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9794 09/12/2016
Yurt dışından sağlanan kredilerin kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması neticesinde gümrüklerde eksik tahakkuk eden KDV miktarına ve bu konuda yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9795 09/12/2016
Yap-işlet-devret modeliyle modernize edilen on gümrük kapısına dair muhasebe kayıtlarına ve işletme süresi başlayan projelerle ilgili 256 nolu hizmet imtiyaz varlıkları hesabının muhasebe kayıtları ve mali tablolarda kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9796 09/12/2016
Dahilde işleme izni verilemeyecek eşyalar için gümrük müdürlüklerinde mevzuata aykırı şekilde dahilde işleme izni verilmesinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9797 09/12/2016
Ekonomi Bakanlığı tarafından iptal edilen yatırım teşvik belgeleri kapsamında sağlanan destek unsurlarının geri alınmasıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9798 09/12/2016
Her bir ürüne zorunlu karekod uygulaması getirecek sistemle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10195 23/12/2016
Türk Hava Yollarının Bosna-Hersek Hava Yolları hisseleriyle ilgili işlemlerine ve uğranan zararın soruşturulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11840 15/02/2017
6670 sayılı Kanun uyarınca mahsuben iade edilmeyen KDV tutarlarının nakden iade edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11967 20/02/2017
Pakistan ile serbest ticaret alanı tesis eden anlaşmanın yürürlük tarihinin ertelenmesine ve tekstil sektörünü olumsuz etkilememesi için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12541 14/03/2017
Başbakanlığa ait uçaklara ve 2016 yılı bakım masraflarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13391 11/05/2017
TBMM'nin abone olduğu süreli yayınlara ve bir dergi aboneliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13507 05/05/2017
16 Nisan 2017 referandumu için kaşe, oy pusulası ve zarfların teminine ve referandumda kullanılan kaşelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13604 11/05/2017
Bir derginin kamu kurumlarına alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14047 29/05/2017
Pamukkale Ören Yeri giriş ihalesine, gişe gelirlerine ve Denizlili vatandaşlar için giriş ücretlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16072 18/07/2017
667 ve 668 sayılı KHK'lar ile şüphelinin avukatıyla görüşmesine getirilen kısıtlamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16182 26/07/2017
Koruma görevi yapan polislere ve koruma tahsis edilen devlet görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16664 11/08/2017
Denizli'de dolu yağışından etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16864 21/08/2017
Dini bayramlar öncesinde emeklilere birer maaş ikramiye ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17974 06/10/2017
Esnaf ve sanatkarların yapılmasını bekledikleri yasal düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18011 04/10/2017
6670 sayılı Kanun uyarınca KDV tutarlarının nakden iadesine yönelik sektör, mal ve hizmet gruplarına göre Şubat 2017 tarihinden itibaren yapılan çalışmalara ve 2016-2017 yılları itibarıyla KDV alacaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 19919 09/11/2017
KOSGEB'e ait 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan tespitlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22551 25/12/2017
Bazı Bakanlıkların resmi internet sitesi anasayfalarında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22604 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22620 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22629 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22633 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22657 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22814 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22817 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22833 25/12/2017
Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 26931 23/03/2018
ABD'nin bazı ürünlere getireceği ek gümrük vergilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27381 27/03/2018
Şaraplık üzüm sektörüne yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28749 24/04/2018
İsrail'de Türkiye aleyhine propaganda yapıldığını gösteren ve sosyal medyada yayılan bir videoya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28750 24/04/2018
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden rezervine ve kapanan maden ocaklarının yeninden işletilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28751 24/04/2018
Çukurova'da bir bölgenin yenilenebilir enerji alanı olarak belirlenmesine ve bu durumun tarımsal üretime etkilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28771 24/04/2018
Denizli'nin bazı ilçelerinde yapılan arkeolojik kazıların durumuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28777 24/04/2018
Kamu yararına çalışan kurum ve kuruluşlar listesine alınan bir vakfın faaliyetlerine ve okullarda topladığı yardımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki