Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SEFER AYCAN
MHP - KAHRAMANMARAŞ

Bulunan Kayıt Sayısı : 59
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27 / 1 7 / 265 20/07/2018
Afşin Elbistan Termik Santrali'nin işletme hakkının devredileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 983 30/07/2018
Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası'nın işçilerinin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1040 30/07/2018
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1404 13/08/2018
Aksu Çayı'nın kirliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3812 02/10/2018
Kahramanmaraş'ta tarımsal sulama barajlarına ve projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3891 05/10/2018
2018 yılında KYK yurtlarına yapılan başvurulara ve talep karşılama oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5749 15/11/2018
Şeker pancarı taban fiyatının artırılması ve çiftçiye alım garantisi verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7241 02/01/2019
2018 yılı hac kuralarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8143 25/01/2019
2018 yılında üniversite öğrenci kontenjanının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8174 25/01/2019
Kayıtlı yemek üretimi yapan veya yemek yenilen işletmelerin sayısına ve bunların denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8175 25/01/2019
Tohum biyoçeşitliliğinin korunmasına, ülkemize has tohumların ticari değerinin artırılmasına ve yaygınlaştırılmalarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8176 25/01/2019
2017 ve 2018 yıllarında yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8482 07/02/2019
Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9079 11/02/2019
Kadına yönelik şiddet vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9102 11/02/2019
300 Koyun Projesi'nden faydalanan çiftçi sayısına ve Proje kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10455 20/03/2019
Son 5 yılda inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarına, bu kazaların nedenlerine ve iş kazalarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10456 20/03/2019
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan feldspat madeninde meydana gelen göçük ve ölümlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10465 20/03/2019
Atık su arıtma tesisi bulunan belediye sayısına ve atık su kirliliğini önlemek için Bakanlık tarafından yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10472 20/03/2019
Son yıllarda oluşan doğalgaz kazalarının sayısına, bu kazaların nedenlerine ve doğalgaz güvenliği için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10549 20/03/2019
Bakanlık tarafından kayıt altına alınan tarım işçisi sayısına ve tarım işçilerinin eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10550 20/03/2019
Küresel ısınmanın tarımsal üretime olası olumsuz etkilerine yönelik alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10903 16/04/2019
Yenilenebilir enerji kaynakları yatırım planlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10952 16/04/2019
Organ nakli bekleyen kişi sayısına, 2018 yılında yapılan organ nakillerine ve organ bağışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10966 16/04/2019
Tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10967 16/04/2019
Ülkemizdeki endüstriyel ormanlık alanların artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10984 16/04/2019
Kahramanmaraş'ta son beş yılda meydana gelen trafik kazalarının sayısına ve bu kazaları azaltmak için alınması gereken önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11083 19/04/2019
Sezaryenle doğum sayısına ve bu doğumları azaltmak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11084 19/04/2019
Türkiye'deki aile hekimliği uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11085 19/04/2019
Kahramanmaraş'taki aile hekimliği uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11855 08/05/2019
Çorlu Deresi'nde meydana gelen kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11888 08/05/2019
Bakanlığa bağlı okulların cari giderleri için ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11889 08/05/2019
Kahramanmaraş'ta il ve ilçe genelindeki halk eğitim merkezi sayısına ve bu merkezlerde verilen kurslara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11903 08/05/2019
Kanser vakalarını azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11922 08/05/2019
Ülkemizde yıllık olarak üretilen ve ithal edilen soya miktarına ve yerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11923 08/05/2019
Biçerdöver hasadıyla oluşan ürün kaybının azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12090 13/05/2019
Kahramanmaraş'a ait hava kirliliği değerlerinin insan sağlığına yönelik tehlike düzeyine ve termik santrallerin kirliliğe etkisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12124 13/05/2019
Kahramanmaraş'ta 2017-2018 yıllarında tespit edilen kanser vakalarına ve vakaların çevre ve hava kirliliği ile ilişkisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12232 16/05/2019
Ulusal Bağışıklama Programı kapsamında yapılan aşı uygulamalarına ve hedeflere ulaşma oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12237 16/05/2019
2017-2018 yıllarında yapılan tütün üretimi, ihracatı ve ithalatına ve tütün tarımını bırakan çiftçilere önerilen ürünlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12240 16/05/2019
Kırmızı et üretiminin artırılması için alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12241 16/05/2019
Ülkemizin ithal ve ihraç ettiği tropikal meyvelere ve katma değeri yüksek tropikal meyve üretimi konusunda çalışma yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12604 23/05/2019
Memurlara doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesi ile ilgili uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12631 23/05/2019
Türkiye'de bulunan özel eğitim okullarının ve bu okullarda öğrenim gören engelli bireylerin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12646 23/05/2019
Ülkemizde 2017 ve 2018 yıllarında üretilen, ihraç ve ithal edilen zeytin ve zeytinyağı miktarlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12648 23/05/2019
Kitlesel arı ölümlerinin nedenlerine ve bunların önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13834 24/06/2019
2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen enerji ve enerji hammaddesi ithalat miktarlarına ve öz kaynaklarla üretilen enerji miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13835 24/06/2019
Kahramanmaraş'ta bulunan spor tesislerine, yapılan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ve öngörülen spor yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13852 24/06/2019
2018 yılı itibarıyla ambulansların karıştığı kazalara ve bu kazaların azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13862 24/06/2019
Bakanlığa bağlı okulların elektrik, gaz ve su abonelikleri ile 2017-2018 yıllarındaki harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13871 24/06/2019
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin faaliyet ve kapasite durumuna ve buraya taşınan hastanelerin binalarının akıbetine ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13878 24/06/2019
Deniz ve içsu mahsullerinin yasadışı avlanmasının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13881 24/06/2019
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından destek verilen projelere ve kırsal kalkınma yatırımlarının verimliliğine ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14177 01/07/2019
2017-2018 yıllarında gerçekleşen çocuk istismarı vakalarına ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14180 01/07/2019
Elbistan'da kurulacak termik santralin hava ve çevre kirliliği yüküne etkilerine ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14634 09/07/2019
Huzurevlerinde bulunan kişi sayısına ve bunlardan alınan ücretlere ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16579 05/08/2019
2018 yılında Türkiye'nin diğer ülkelerden aldığı plastik atık miktarına ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16617 05/08/2019
Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18272 03/09/2019
Cezaevlerinde bulunan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18343 03/09/2019
2017 ve 2018 yıllarında hastanelerde görülen enfeksiyon vakalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : İŞLEMDE Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki