Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ÜNAL DEMİRTAŞ
CHP - ZONGULDAK

Bulunan Kayıt Sayısı : 46
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 1 7 / 4 18/11/2015
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Kandilli Alacaağzı Kömür İşletmesinin yaşanan el değişikliği nedeniyle atıl kalmasına ve zarar görmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1175 18/12/2015
İş sağlığı ve güvenliği teftişleri ile işin yürütümü teftişlerinin ortak yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1424 06/01/2016
Elbistan Şeker Fabrikasının personel durumuna ve üretim kapasitesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1758 29/12/2015
Zonguldak ilindeki kömür üretimi ile TTK'nın personel açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1760 31/12/2015
Madencilik alanında faaliyet gösteren şirketlerin artan maliyetlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2323 22/01/2016
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paraların kullanım alanlarına ve çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2369 27/01/2016
Ereğli-Devrek karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3946 17/03/2016
Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3947 17/03/2016
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Alacaağzı ocağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3948 17/03/2016
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Zonguldak Limanı'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5132 28/04/2016
Ankara Bölge Adliye Mahkemesine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5269 27/04/2016
Zonguldak'ın Ereğli ve Devrek ilçelerini birbirine bağlayan yol projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6033 25/05/2016
Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6040 25/05/2016
Kayyım atanan bir maden şirketindeki işçilerin mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11860 10/02/2017
Zonguldak-Ereğli bölünmüş karayolunun ihale sürecine ve tamamlanma tarihine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13789 15/05/2017
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre'de düzenlenecek konferansına Türkiye'deki tüm çalışanları temsilen Memur-Sen'in katılacak olmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13914 22/05/2017
Kıdem tazminatının Varlık Fonu'na devredileceği yönündeki açıklamalara ve yeni sistemin olası etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14564 08/06/2017
Zonguldak Çaycuma Havaalanı'nın iç hatlara açılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14952 21/06/2017
2012 yılından itibaren Türkiye genelinde ve yatırım bölgelerine göre verilen teşvik belgelerine ve teşvik tutarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15090 19/06/2017
Zonguldak'a yönelik yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15147 23/06/2017
2002 yılından bu yana tanısı ve tespiti yapılan meslek hastalıklarıyla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15363 07/07/2017
Gıda fiyatlarındaki artışa ve emekli maaşlarına yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15689 17/07/2017
2011 yılından itibaren Türkiye'ye gelen sığınmacılara, çalışma izni verilenlere, kayıt dışı çalışanlara ve sığınmacılara yönelik istihdam stratejisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16069 27/07/2017
Zonguldak ilindeki engelli vatandaşlara ve istihdamlarına dair verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16091 27/07/2017
Engelli vatandaşlara dair verilere ve engellilerin istihdam olanaklarının genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16094 24/07/2017
2002 yılından bu yana kamu ve özel sektörde çalıştırılan taşeron işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16101 27/07/2017
Engelli çalıştırma yükümlülüğünün uygulanmasına ve kamudaki engelli kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16428 31/07/2017
2011 yılından bu yana fındık ihracatı yapan ilk on beş şirkete ve ihraç edilen fındık miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16520 09/08/2017
2011 yılından itibaren sığınmacılar için yapılan harcamalara, uluslararası kuruluşlardan gelen yardımlara, sığınmacılar için yapılan bağışlara ve sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18339 13/10/2017
İzmir Aliağa Tüpraş Rafinerisi'nde meydana gelen patlamaya ve endüstriyel kazaların önlenmesi konulu bir yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18650 20/10/2017
Soma Maden Kazası davasına bakan mahkeme heyetindeki değişikliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 19702 02/11/2017
Kamuda esnek çalışma konulu projeye ve memurların performans kriterlerinin belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 20761 08/12/2017
Enflasyondaki artışa ve bu durumun sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 20808 20/11/2017
Maden sahalarının termik santral kurulmak üzere özelleştirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22559 03/01/2018
Asgari ücrete yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23833 25/01/2018
Bazı emekli maaşlarında yapılan kesintilerin gerekçesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 25196 26/02/2018
Demir çelik sektörünün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 25665 05/03/2018
Zonguldak ilinin sürekli göç verme nedenine ve ile yönelik yatırım teşvik programlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 26096 14/03/2018
Nişasta bazlı şekerin üretimine, ithalatına ve kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27322 29/03/2018
Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali'nde üretimin durdurulmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27455 16/03/2018
Kamu görevinden ihraç edilen 2 Eğitim-Sen temsilcisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27814 02/04/2018
2017-2023 Öğretmen Strateji Belgesi'nin oluşturulma sürecine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27815 02/04/2018
Sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamından kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28490 17/04/2018
Hazine tarafından yatırım garantisi ve borç üstlenim garantisi verilen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28537 20/04/2018
Seramik sektöründe çalışan işçilerin silikozis hastalığına yakalanma oranına ve işyerlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28711 20/04/2018
Emeklilere dair çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki