Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 388
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 1624 29/11/2011
Umumi servis araçlarında plaka tahdit uygulamasına ve korsan servis araçlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1760 02/12/2011
Karabük'teki Devlet hastanelerinin tıbbi cihaz ve doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4456 17/02/2012
Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5091 07/03/2012
Kartal'daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6192 06/04/2012
Ataşehir'de finans merkezi inşa edilecek bir arazinin Ümraniye sınırlarına alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6243 06/04/2012
Tuzla'daki tersanelerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6245 10/04/2012
Genel Sağlık Politikası uygulaması kapsamında primlerini ödeyen vatandaşların sağlık provizyon sisteminin açılmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6339 10/04/2012
Adalar İlçesi Büyükada mahallesinde bulunan bir taşınmazın devrine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6561 19/04/2012
Melen Suyu Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6595 24/04/2012
Türkiye'de suça itilen, kaçırılan, kötü muameleye maruz kalan ve bakıma muhtaç olan çocuklar ile çocuk işçiliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6783 24/04/2012
Elektrik faturalarına yansıtılan çeşitli bedel kalemlerine ve elektriğe yapılan zam oranına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6898 27/04/2012
Hasta güvenliğine ve doktor hatalarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7165 09/05/2012
Engelliler Kanunun gerektirdiği düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7627 21/05/2012
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7700 23/05/2012
İstanbul'un tarihi siluetinin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7768 23/05/2012
İstanbul'un tarihi siluetinin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7999 30/05/2012
Kadıköy-Kartal Metro Hattı Projesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8203 07/06/2012
Maden ocaklarında iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8496 14/06/2012
İstanbul'daki şebeke suyunun kalitesine ve içilebilirliğine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9249 13/07/2012
Diyanet İşleri Başkanının İstanbul Fener Rum Patriğiyle yaptığı görüşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9514 12/07/2012
Çankırı Hükümet Konağı Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9515 12/07/2012
Çankırı ili Merkez ilçesinde yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9516 12/07/2012
Çankırı İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9545 25/07/2012
Kadıköy'deki bazı binalara ait alanların belediye tarafından kullanıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9661 12/07/2012
MKE'den mermi alınmasının azaltılmasına ve MKE'nin işlevsizleştirildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9687 10/07/2012
Çankırı'da yapılması planlanan HES'e ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9760 01/08/2012
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlanamamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10089 01/08/2012
Karabük Aşağı Kızılcaören'de yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10107 03/08/2012
Çankırı'nın bazı köylerinin yol, su ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10138 13/08/2012
İstanbul İl Özel İdaresinde işyeri hekimi olmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10311 10/08/2012
Türkiye'deki palyatif bakım hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10510 18/09/2012
Anadolu Ajansının abonelik ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10955 26/09/2012
2011 yılında Maltepe'de meydana gelen heyelanın hasar verdiği okula ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10960 26/09/2012
Kartal İlçesindeki bir okulda öğretildiği iddia edilen bir duaya ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11210 02/10/2012
Yeni eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlara ve yapılan anket sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11862 19/10/2012
İstanbul'da kurulacak bir üniversite için tahsis edilen araziye ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11968 19/10/2012
Çankırı'nın Kurşunlu İlçesindeki bir köyün yollarının onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12078 18/10/2012
Yurt genelinde yapılan duble yolların bakım onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12363 07/11/2012
Park ihlali yapan araçların trafik vakıflarınca çekilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12706 15/11/2012
İstanbul'daki amatör spor kulüplerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aynı isimli spor kulübüyle bağına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12742 15/11/2012
Göksu Deresindeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12862 20/11/2012
SGK'nın yeni kullanıma başladığı avuç içi izi damar tanıma sistemi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12962 22/11/2012
Suç işleyen veya kaçırılan çocuklar ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13398 29/11/2012
Müze kart uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14796 21/12/2012
Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanında yapılacak düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15207 28/12/2012
Doktorlar ile eczacı ve diş hekimlerine yapılan ek ödemelerdeki farklılığa ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16296 14/01/2013
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin mesai saatlerini düzenleme yetkisini kötüye kullandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16581 18/01/2013
Bir derneğe ticari faaliyette bulunduğu gerekçesiyle kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16582 18/01/2013
Bir vatandaşa yönelik polis müdahalesi ile ilgili soruşturmanın tamamlanmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16782 23/01/2013
Türkiye'deki yerleşim yeri, cami, sağlık kuruluşu ve okul sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17166 31/01/2013
Kreş açma zorunluluğu bulunan işyerlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17602 04/02/2013
İstanbul-Şile yoluna ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17603 04/02/2013
Vatandaşların cep telefonu numaralarının özel şirketler tarafından elde edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17957 06/02/2013
İnternet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan filtreleme uygulamalarına ve bir telekom firmasından hizmet alan kamu kurumlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18309 13/02/2013
Süreyyapaşa Hastanesi ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18687 22/02/2013
İstanbul Bağlarbaşı Spor Salonunun kapatılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18800 21/02/2013
İstanbul'daki ilköğretim okullarının temizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18965 28/02/2013
İstanbul'un Kadıköy İlçesindeki bir bölgenin imar planında yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19014 25/02/2013
Okulların ısınma sorununa ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19102 27/02/2013
Haydarpaşa Garı'ndaki reklam panolarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19218 04/03/2013
Yabancıların taşınmaz satın alımında karşılıklılık ilkesinin uygulanmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19267 04/03/2013
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı bazı mahallelerin toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19332 04/03/2013
İstanbul'daki Ambarlı Limanında çalışan nakliyecilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19413 08/03/2013
150'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde çalışanların çocukları için kurulması zorunlu olan kreş ve yurtlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19994 14/03/2013
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir bölgeye yapılan bisiklet yolunun kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20052 18/03/2013
Sulama birliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20196 21/03/2013
Yaşlı nüfusa ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20744 25/03/2013
İstanbul'daki taksi dolmuş esnafının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20966 01/04/2013
İstanbul Şile Vergi Dairesinin Beykoz'a taşınarak Beykoz Vergi Dairesine bağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21013 01/04/2013
Engelli vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21106 01/04/2013
İstanbul'un Ataşehir İlçesindeki hal esnafının depolama alanı sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21172 01/04/2013
İstanbul'un Kadıköy İlçesindeki bir okulun ortaöğretim bölümünün kapatılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21228 03/04/2013
İstanbul'un Haydarpaşa semtinde yapılacağı açıklanan stadyuma ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21293 03/04/2013
Sağlık alanında taşeronlaşmadan kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21798 12/04/2013
2002 yılından itibaren haklarında soruşturma açılan öğretim görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22056 12/04/2013
İstanbul'un Pendik İlçesindeki bir köyün özel proje alanı olarak ilan edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22113 12/04/2013
İstanbul'un Pendik İlçesindeki bir okulun ilköğretim kısmının kapatılarak Ortaokula dönüştürüleceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22178 12/04/2013
Karabük'teki kara yolları ile ilgili çeşitli sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22179 12/04/2013
Ankara Esenboğa Havalimanındaki yolcu çıkış kapısına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22418 16/04/2013
İstanbul'un Maltepe İlçesindeki bir mahallenin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22525 16/04/2013
Çocuk hakları konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22600 19/04/2013
Diş teknisyenlerinin çalışma saatlerinin artırılmasına, silikozis hastalığına yakalanmış teknisyenlere ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22957 26/04/2013
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23107 26/04/2013
İstanbul İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen bir hastane inşaatı ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23173 26/04/2013
Kadıköy'deki bir okulda yeni eğitim sistemine geçişten kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23174 26/04/2013
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde imam hatip okuluna dönüştürülen okullara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23226 26/04/2013
Çankırı'daki bir kara yolu üzerindeki elektrik direklerinin meydana getirdiği tehlikeye ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23244 26/04/2013
İstanbul'un Şile İlçesindeki tarihi bir mekanın korunmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23403 03/05/2013
Çiftçileri mağdur ettiği iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23430 03/05/2013
Egzoz denetimi ve şikayetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23431 03/05/2013
1 Mayıs olaylarında polisin müdahalesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23483 06/05/2013
2013 DUS sınavında hatalı olduğu iddia edilen sorulara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23657 09/05/2013
Balıklama atlama konusunda deniz kıyılarına uyarı levhası konulması, kamu spotu hazırlanması ile bir televizyon programına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24237 16/05/2013
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24244 16/05/2013
İstanbul'un Ataşehir İlçesindeki bazı mahallelerin imar planlarında yapılan düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24339 16/05/2013
2013 LYS için sınav giriş ücretini yatırdığı halde ÖSYM internet sitesinden veri girişi yapamadığı için müracaatını tamamlayamayan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24479 24/05/2013
İstanbul Kadıköy'deki bir heykelin Beylerbeyi Sarayına taşınmak istenmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24923 21/05/2013
İstanbul Üsküdar Paşalimanı Parkının inşaata açılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24951 22/05/2013
Çankırı'nın Şabanözü İlçesindeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25028 23/05/2013
İstanbul'un Kadıköy İlçesindeki bazı okulların dönüştürülme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25111 29/05/2013
Marmaray Projesi ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25324 29/05/2013
İstanbul sahil şeridindeki Boğaziçi İmar Yönetmeliğine aykırı uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25332 29/05/2013
İstanbul-Kadıköy'deki Fikirtepe'nin riskli bölge ilan edilmesine ve sonrasında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25447 29/05/2013
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25687 03/06/2013
Karabük'teki hastanelerde yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25911 07/06/2013
Çankırı'nın bir köyündeki yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25928 10/06/2013
İstanbul İl Özel İdaresi bünyesinde kooperatif kurulduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25991 06/06/2013
Çankırı Milli Eğitim Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26563 18/06/2013
Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul mitingiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26595 19/06/2013
İstanbul'un Maltepe İlçesindeki bir arazi hakkında alınan karara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26630 17/06/2013
Çankırı'nın Orta ilçesinde yapılması planlanan cezaevine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26814 17/06/2013
Çankırı'nın Orta ilçesine yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26909 20/06/2013
Devlet tiyatroları ile ilgili kanun çalışmalarının akıbetine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28041 02/07/2013
Üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında OBP'nin dikkate alınmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28222 03/07/2013
Kamusal alanların belediyeler tarafından engelli erişimine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28224 04/07/2013
Toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28361 03/07/2013
Sancaktepe Belediyesi tarafından yeni bir hizmet binası yaptırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28603 12/07/2013
TCDD arazisinin marinaya dönüştürüleceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28764 12/07/2013
Taşeron işçi istihdamı ile ilgili istatistiki bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28885 09/07/2013
İstanbul Pendik Belediye Meclisinde alınan bir karara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28947 12/07/2013
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir bölgenin imara açılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28988 13/07/2013
Nüfus müdürlüklerinde çalışmakta iken yerel seçimler sonucunda belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi olan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29089 12/07/2013
DSİ'nin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde gerçekleştirdiği bir projeye ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29583 25/07/2013
Ömerli Barajı havzası yakınlarında maden arama çalışması yapıldığı ve çevreye zarar verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29639 25/07/2013
Köprü ve otoyollardaki HGS ve OGS gişelerinden geçişlerde yaşanan karışıklıklara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29676 01/08/2013
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Sırdaş Polis Projesi' kapsamında sokaklarda ihbar noktaları oluşturulacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29713 13/08/2013
İl özel idarelerine yapılan personel alımlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29761 16/08/2013
Marmaray inşaatında bir tüp ünitesinde sapma olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29767 20/08/2013
Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin imara açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29980 13/08/2013
2013 yılında İstanbul'da el değiştiren arsalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30250 19/08/2013
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ruhsat verilmeyen bir arsa ile aynı özellikleri taşıyan bir arsaya ruhsat verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30259 20/08/2013
İstanbul'un Sancaktepe İlçesindeki mezarlığın bakımsızlığına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30260 20/08/2013
Karabük ilinin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30280 27/08/2013
İstanbul'daki halk ekmek büfesi işletmecilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30282 27/08/2013
Trafikte uyuşturucu denetimi ile ilgili bazı hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30366 02/08/2013
Yeni sınav sistemi ve dershanelerin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30502 19/08/2013
Heybeliada'nın sağlık hizmeti alanındaki sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30528 27/08/2013
Tıbbi sekreterlik kurslarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30586 01/08/2013
Bir vakıf üniversitesine yapılan arazi tahsisine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30668 06/09/2013
İstanbul'da elden gazete satan bazı kişilerin gürültü gerekçesiyle gözaltına alınmasına ve idari para cezasına çarptırılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30692 11/09/2013
Çankırı'daki çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31027 06/09/2013
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31103 11/09/2013
Trafikte uyuşturucu denetimi için kullanılan cihaza ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31168 19/09/2013
İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan akıllı bilet ile ilgili bazı şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31251 02/09/2013
Anadolu ve fen liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31301 16/09/2013
İstanbul Kadıköy'de imam hatibe dönüştürülen bir Ortaokula ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31318 19/09/2013
2013-2014 Eğitim ve Öğretim Açılış Töreninde öğrencilere dağıttığı bir şiir kitabına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31321 19/09/2013
Bakanlık tarafından öğrencilere önerilen bir sözlüğe ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31324 20/09/2013
4+4+4 eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31376 11/09/2013
Çölyak hastalarına ve SGK'nın bu hastalara yaptığı ödeme miktarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31396 19/09/2013
Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının basınla paylaşılmasını yasaklayan genelgesinin bir hastanede doktorlara imza karşılığı verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31968 24/09/2013
İstanbul'un Anadolu yakasındaki hafriyat döküm sahasının kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32036 26/09/2013
Libya'daki iç savaş nedeniyle ülkemizde tedavi gören Libya vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32049 27/09/2013
İstanbul'un Kadıköy İlçesindeki tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin bakımsızlığına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32173 26/09/2013
İnternet ortamında reklamı ve satışı yapılan bir ilaca ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32195 09/10/2013
24. Yasama Döneminde verilen meclis araştırması önergeleri ile siyasi parti grup önerilerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32444 02/10/2013
Bireysel emeklilik iadesi başvurularına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32516 03/10/2013
Hayvanları Koruma Kanununa ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32675 08/10/2013
Fuhuşa zorlanan kadın ve çocuklara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32744 07/10/2013
Elektrik şirketlerince alınan sayaç okuma bedellerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32792 07/10/2013
Karabük'ün Safranbolu İlçesindeki Misak-ı Milli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32807 08/10/2013
Kurban Bayramı için belediyeler tarafından alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33017 08/10/2013
İstanbul'un trafik sorununa gişeler üzerinden çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33069 22/10/2013
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ait soru ve cevapların 4982 sayılı Kanun kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33104 23/10/2013
Mart 2013 tarihinden itibaren PKK'nın faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33130 25/10/2013
Gezi Parkı protestolarına sosyal medya hesapları üzerinden destek veren TRT personeli hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33139 28/10/2013
Gezi Parkı protestolarına sosyal medya hesapları üzerinden destek veren TRT personeli hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33286 23/10/2013
İstanbul'da bir kavşakta yaşanan trafik sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33313 24/10/2013
Türkiye genelinde kullanılan POS cihazı ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33342 24/10/2013
İstanbul'da Devlete ait üniversite öğrenci yurdu sayısı ile yapılmakta olan ve yapılması planlanan yurt sayısına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33428 31/10/2013
Sayıştay'ın denetlemeler için kurumlara gönderdikleri denetçi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33624 05/11/2013
İstanbul Çekmeköy'deki bir caminin bakımını belediyenin üstlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33625 05/11/2013
Çankırı'da saldırıya uğrayan bir basın mensubuna ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33631 30/10/2013
İstanbul Burgazada'da bulunan cemevi tarafından ödenen ecrimisil bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33647 31/10/2013
Okullara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34312 14/11/2013
Genel Sağlık Sigortasının kapsamının daralacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34313 14/11/2013
TRT ile ilişiği kesilen personele ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34441 15/11/2013
Bakanlığı temsilen SGK Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren kişiye ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34525 20/11/2013
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan taşeron işçilerden bazılarının iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle işlerine son verilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34526 20/11/2013
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinden Bakanlıklara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34889 22/11/2013
Memurlara rotasyon uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34974 22/11/2013
Kartal-Kadıköy Metrosuna ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34975 22/11/2013
Anadolu Yakasından pasaport teminine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34981 25/11/2013
TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı Bütçe Anketine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35077 26/11/2013
Panik Butonu uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35115 27/11/2013
TEOG ortak sınavlarına yönelik yapılan deneme sınavında gerçek sınav sorularının çıktığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35295 02/12/2013
Engelli vatandaşların demiryollarından ücretsiz olarak faydalanmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35535 05/12/2013
Çankırı'nın Şabanözü İlçesindeki yolların yeni asfaltlanmasına rağmen bozulmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35539 06/12/2013
Çözüm sürecinde teslim olan terör örgütü mensuplarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35541 06/12/2013
Kadıköy Rıhtımında meydana gelen çökmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35660 11/12/2013
Üniversitede okuma süresine sınır getirilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35715 11/12/2013
İstanbul İl Özel İdaresine ait Fatih'te bulunan binalarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35925 12/12/2013
İlköğretim ikinci sınıf Türkçe ders kitabında hata olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35963 12/12/2013
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 2002 yılından itibaren gerçekleştirdiği yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36066 18/12/2013
AÖF sınavında çıkan bir soruya ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36256 24/12/2013
Marmaray inşaatında yapılan arkeolojik kazılara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36288 24/12/2013
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36359 24/12/2013
Bakanlıktaki Beyaz Kod uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36492 27/12/2013
2002 yılından itibaren haklarında soruşturma ve dava açılan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36786 30/12/2013
Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun yıkılarak yerine lüks konutlar yapılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36787 30/12/2013
İstanbul'un Kadıköy İlçesindeki bir okulun bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37044 03/01/2014
İş Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37125 06/01/2014
İstanbul'daki metro istasyonlarındaki büfelerde bazı gazetelerin satışının engellendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37217 06/01/2014
İstanbul Kadıköy'deki bir okulun fiziki eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37375 08/01/2014
İstanbul Maltepe Hapishanesinde kalan 3 çocuğun hak ihlaline uğradığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37473 08/01/2014
Haydarpaşa Garındaki reklam panolarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37737 13/01/2014
Polonezköy imar planında yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37774 13/01/2014
İstanbul'un Kadıköy İlçesindeki bir lisenin taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37792 22/01/2014
TBMM personeline servis hizmeti sağlanmasına ve kampüs içindeki park sorununa ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37953 15/01/2014
İstanbul İl Özel İdaresine ait lojman ve arsaların satılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37960 16/01/2014
İstanbul'da vakıflara tahsis edilen arsalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38184 22/01/2014
Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında taksit sayısına sınırlama getirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38257 22/01/2014
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde belediye meclis üyeleri ile ilgili yükümlülüğe uyulmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38294 22/01/2014
Gelir vergisinde engelliler için uygulanan indirim tutarının değiştirilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38412 23/01/2014
Elektrik faturalarındaki kesme bağlama ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38701 29/01/2014
TÜRGEV Vakfına Hazineye ait bir arazinin tahsis edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38702 24/01/2014
TRT'nin buz pateni kategorisindeki bazı yarışmaları yayınlamama kararı aldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38739 29/01/2014
Dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçen ön lisans öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs veya kredi alamamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38886 31/01/2014
İstanbul'un Sancaktepe İlçesindeki bir ormanlık alanda yürütülen maden arama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38954 30/01/2014
Diş hekimlerinin stratejik personel sayılmasına yol açan düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38971 03/02/2014
2002 yılından itibaren İstanbul'da restorasyonu yapılan tarihi camilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39802 18/02/2014
Memur alım mülakatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40137 21/02/2014
Bakaya ve yoklama kaçaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40197 17/02/2014
BAĞ-KUR kapsamındaki kadın sigortalıların doğum borçlanması yapamamalarından kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40200 21/02/2014
Kamu çalışanlarına seyyanen zam yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40218 17/02/2014
İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40869 14/03/2014
Bir milletvekilinin sosyal medyada yayımladığı bir yazıya ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40946 03/03/2014
Sığınma evlerindeki kadınların seçimlerde oy kullanabilmesinin sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40959 06/03/2014
Bir gruba ait bazı hastanelerde görevli personelin maaşlarının ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40960 07/03/2014
İşçilerin e-devlet şifreleri kullanılarak işverenin istediği sendikaya üye yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41242 06/03/2014
Bir gruba ait bazı hastanelerde görevli personelin maaşlarının ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41415 19/03/2014
Üsküdar'daki bir lisede Berkin Elvan'ı anma etkinliği düzenleyen öğrencilere okul yönetimince şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41416 19/03/2014
ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlardaki soruların sadece bir kısmının yayınlanmasına ilişkin karara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41491 20/03/2014
Milli Parklar Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ve milli parkların imara açılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41524 21/03/2014
İstanbul'da yaşanan bir arabalı vapur kazasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41590 10/03/2014
Bir camide bir siyasetçinin konuşma yaptığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41714 14/03/2014
İstanbul Kadıköy'deki bir eylemde polisler tarafından sarf edildiği iddia edilen sözlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41820 24/03/2014
MS hastalığı ilaçlarının geri ödeme listesine dahil edilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41836 11/03/2014
OGS ve HGS nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41919 04/04/2014
YGS sorularının İçişleri Bakanı'nın oğlu tarafından arkadaşlarıyla paylaşıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41972 19/03/2014
Abdullah Paşa Yalısı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42262 10/04/2014
Ümraniye'de bulunan bir parka ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42288 09/04/2014
İstanbul'da bulunan bir okulda yaşanan kayıt problemine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42369 15/04/2014
İstanbul Ataşehir'de kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılacak bir engelli vatandaşın sorununa ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42400 11/04/2014
TÜVTÜRK ile ilgili şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42606 18/04/2014
PASSOLİG Kart uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42634 09/04/2014
Gezi olayları sırasında yaralanan bir vatandaşın şikayeti üzerine yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42665 18/04/2014
Kadıköy-Kartal Metro Hattı inşaatı ile ilgili usulsüzlük iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42680 10/04/2014
Molla Gürani Camiinin tarihi dokusunun tahrip edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42828 22/04/2014
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaların denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42889 22/04/2014
Son günlerde bazı şirketler tarafından kredi kartı veya kredi borcu olan kişilerin cep telefonlarına kısa mesaj atılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42905 24/04/2014
Marmara Üniversitesinin arazilerinin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42941 24/04/2014
Marmara Üniversitesinin arazilerinin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42956 25/04/2014
Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme Marmaray hattında yapılan ağaç kesimlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43102 28/04/2014
2014 yerel seçimlerinde Hatay'da bazı vatandaşların kısıtlı oldukları halde oy kullandıkları iddiasına ve bu durumun tespitine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43463 02/05/2014
Hatay'da oy kullanma ehliyeti bulunmayan bazı kişilerin oy kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43665 07/05/2014
Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'da bir çocuğun ölümüne neden oldukları iddia edilen polislere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43695 07/05/2014
LYS başvurusunu tamamlayamayan adaylara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43724 07/05/2014
Avrasya Tüneli Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43948 12/05/2014
Diazem ilacının temininde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44096 15/05/2014
Bir cemevi başkanının polis tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44313 21/05/2014
Maden işçilerine, sendika üyeliklerine ve Soma'da maden kazasının yaşandığı işletme ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44420 21/05/2014
Karabük'teki bir anadolu lisesinin imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44421 21/05/2014
İstanbul'un Üsküdar İlçesindeki bir ilköğretim okulunun imam hatip okuluna dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44737 27/05/2014
Anadolu Ajansının tarafsızlığını yitirdiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44895 28/05/2014
Bir yazarın kitabının ilanlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44921 28/05/2014
İstanbul'da özelleştirilecek bazı arazilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44959 29/05/2014
Yalova Pendik Feribot Terminalinde asansör bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45221 03/06/2014
Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonunun çevre düzenlemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45237 03/06/2014
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsamına alındığı iddia edilen arazilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45294 03/06/2014
Şile-Ağva arası yapımı süren otoyol projesindeki güzergah değişimine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45295 03/06/2014
1. Grup Kültür Varlığı olarak tescil edilen demiryolu istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45425 05/06/2014
İstanbul'daki olası bir depremde toplanma ve çadır kurma yeri olarak belirlenen alanlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46047 12/06/2014
İstanbul Üsküdar'da ilkokul yapılması planlanan bir okulun imam hatip Ortaokulu olarak hizmet vereceği bilgisine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46563 20/06/2014
KARDEMİR AŞ'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine getirilen bir kişiye ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46700 20/06/2014
İstanbul Kadıköy'de imam hatip okuluna dönüştürülen okullara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48633 18/07/2014
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranına ve yaşanması muhtemel su sıkıntısına karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49305 25/07/2014
İDO'nun ücret tarifesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49403 24/07/2014
Merkezi Hastane Randevu Sisteminden seçtiği doktor yerine asistanlara yönlendirilen hastalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49967 08/08/2014
Bir okulun derslik ve öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50288 15/08/2014
Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası kapsamında toplanan bağışların bir kısmının mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50939 15/08/2014
Karabük'ün Yenice ilçesinin bazı köylerinde mobil telefon şebekelerinin sinyallerinin zayıf olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51161 26/08/2014
TEOG yerleştirmeleri ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51273 02/09/2014
İstanbul'da bir heykelin saldırı sonucu zarar gördüğü ve son dönemlerde heykel, büst, anıt gibi eserlere saldırıların arttığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51309 02/09/2014
Karabük İl Milli Eğitim Müdürü'nün sosyal medyada Atatürk'e hakaret niteliğinde bir yazı paylaştığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51325 04/09/2014
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bir gösteride hayatını kaybeden bir vatandaşın ailesinden tedavi masraflarının istendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51381 04/09/2014
İstanbul'un Maltepe ilçesinde kamuya ait bir arazinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51417 04/09/2014
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde alt geçit ihtiyacına ve Çankırı merkez ilçede kapatılan hemzemin geçit'e ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51418 04/09/2014
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere'nin genişletme ve ıslahı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51419 05/09/2014
İstanbul'un Tuzla ilçesinde belediye tarafından yapılmış bir binanın bakımsız olduğu ve kullanılmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51450 28/08/2014
Bakanlığa bağlı okullarda yönetici değişikliklerinde uygulanan kriterlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51748 12/09/2014
İstanbul'daki Mobese kameralarının sayısı, ilçelere göre dağılımı, bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51749 12/09/2014
İstanbul Çamlıca'daki bir alanda yapılan hafriyat çalışmasının nedenine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51752 15/09/2014
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir kafeteryanın bir vakıftan alınıp bir başka vakfa verileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51792 12/09/2014
İstanbul'da bir ilkokulun bir bölümünün imam hatip okuluna çevrilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51794 15/09/2014
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir okulun bahçesine başka bir okul inşa edileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51948 18/09/2014
Karabük'te bulunan bir fabrikada sendikalı olmak isteyen işçilerin bir kısmının işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52029 17/09/2014
İstanbul Adalar'da bulunan at ve fayton sayısı ile atlar için veterinerlik hizmetine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52132 17/09/2014
2014-2015 öğrenim yılında ilkokula, Ortaokula ve liseye kayıtlı olması gereken ve olan öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52196 22/09/2014
İstanbul Fenerbahçe Burnu'ndaki bir kafeteryanın işletmesinin bir firmaya verilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52390 22/09/2014
İmam hatip Ortaokullarına sağlandığı iddia edilen imkânlara ve İstanbul'da bir sınıfı imam hatibe dönüştürülen bir Ortaokula ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52392 22/09/2014
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde başka bir okula nakledilen öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52434 22/09/2014
Bir denizcilik şirketine ait gemiye kaçak yollarla binen iki Afrika'lı mültecinin bidondan yapılmış salla denize bırakıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52590 24/09/2014
Orta öğretimde başörtüsü serbestisine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52619 25/09/2014
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Marmaray çalışmaları nedeniyle kapatılan alt geçide ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52836 29/09/2014
TEOG Yerleştirmeleri sonrası nakillere ve lise ara sınıf nakillerinde taban puanların bir günlüğüne kaldırılmış olmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 52937 02/10/2014
Ankara'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine konulan üç IŞİD üyesi ile ilgili davanın akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53060 02/10/2014
Makam araçları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53075 02/10/2014
Çankırı'da bir sağlık merkezi inşaatında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53197 08/10/2014
Yaşlı bakımevleri ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53341 13/10/2014
Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlara kimlik belgesi verileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53368 13/10/2014
Basketbol Erkekler 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasının davetiye ve biletlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53393 13/10/2014
İstanbul'un Sancaktepe İlçesindeki bir okula ulaşmak için geçilen ana caddeye geçit yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53397 13/10/2014
Bazı emniyet güçlerinin Ankara Üniversitesindeki bir eyleme müdahale ederken çeşitli siyasi işaretler yapmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53428 14/10/2014
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bazı apartmanlara yazılan bir yazıya ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53482 13/10/2014
İstanbul Maltepe'de bulunan bir hastanenin bakımsız durumda olmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54076 21/10/2014
Çapa Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen bir eğitime itiraz eden kişiler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54183 21/10/2014
İstanbul'da Ömerli Barajı'nın dere yatağında mezarlık çalışması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54184 21/10/2014
İstanbul'da kayıp kaçak su oranlarının tespitine ve çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54213 21/10/2014
Bir sanatçının eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54252 21/10/2014
İstanbul'da bir Ortaokulda yapılan imam hatip sınıfı uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54588 30/10/2014
Marmara Denizi çevresindeki sanayi tesislerinden kaçında arıtma tesisi bulunduğuna ve 2002 yılından bu yana denizi kirletme sebebiyle deniz vasıtalarına kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54884 04/11/2014
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir anaokulunun Bakanlığa bağlı olmadığı iddiasına ve merdiven altı eğitim kurumlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54957 05/11/2014
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dini ifadeler içeren uyarı levhaları bulunduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55129 05/11/2014
Ataşehir'de bir taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince reddedilen imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55731 11/11/2014
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki üst geçitlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55752 11/11/2014
İstanbul'da bulunan Sapanbağları Semt Polikliniğinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56518 02/12/2014
İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nün restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56669 20/11/2014
YSK tarafından TRT'ye verilen program durdurma cezalarının sorumlularına ve Kurumun maddi zararına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56761 21/11/2014
GATA Çamlıca Hastanesi yerleşkesinde yapılan kazılara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56840 21/11/2014
İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin onkoloji bölümündeki doktor yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57177 02/12/2014
Madencilik sektöründe sigortasız çalışan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57707 10/12/2014
Özel güvenlik görevlilerine, şirketlerine ve bunların denetimine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58155 15/12/2014
Konservatuar öğretmenlerine teşvik ikramiyelerinin verilmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58157 16/12/2014
Dokuz Eylül Üniversitesi konservatuvar öğretmenlerinin teşvik primlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58299 15/12/2014
İstanbul'daki bir mahallede imar alanları arasındaki emsal değerleri farkına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58305 16/12/2014
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan iki mahalleye dair kentsel dönüşüm planlarının onaylanmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58352 16/12/2014
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılda iki defaya çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58606 08/01/2015
Bir sivil toplum platformunun gazetelerde yayımladığı ilana ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58743 22/12/2014
Kadıköy-Kartal Metrosundaki su sızıntılarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58750 24/12/2014
6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy tüzel kişiliğine kayıtlı taşınmazların devri sonucu ortaya çıktığı iddia edilen mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58761 26/12/2014
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir mahallenin okul ihtiyacının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58871 05/01/2015
Tahşiyeciler Grubu olarak anılan yapılanmaya dair çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58896 05/01/2015
Balyoz Davası'nın yeniden görülecek olması karşısında Dava'nın sanıklarının sabıka kayıtlarının değiştirilmemiş olmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59120 06/01/2015
Atik Valide Külliyesi Şifahanesinde yapılan restorasyona ilişkin
Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59205 08/01/2015
TÜİK'te çalışan 4/C'li personele iş güvencesinin sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59371 06/01/2015
AMATEM'lere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59766 13/01/2015
DHMİ'de fişleme yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59823 14/01/2015
Şube şeklinde teşkilatlanmaya devam etmek isteyen sigorta acenteleri tarafından hazırlanacak tabloların onaylanması görevinin sadece yeminli mali müşavirlere verilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60074 05/02/2015
Halkla İlişkiler Binasının bazı eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60230 21/01/2015
İstanbul'da bir okula atanan idari personele ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60231 21/01/2015
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir okuldaki ısınma sorununun çözülmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60267 22/01/2015
Türkiye'de Kanser Kontrolü 2014 başlıklı raporun Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60611 27/01/2015
TEOG sınavına giren öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60612 27/01/2015
Tarihi bir okul binasındaki restorasyon çalışmasının durmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60627 28/01/2015
Üniversitelerde katlamalı harç sistemi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60654 26/01/2015
Hasta bakım teknisyenlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60655 26/01/2015
İstanbul Kadıköy Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yan tarafında devam eden otopark inşaatının hastaneye verdiği zarara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60741 05/02/2015
İstanbul Beykoz'da okul müdürü atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60757 02/02/2015
İstanbul'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda bebek ve çocukların ihtiyaçlarının giderilebileceği imkanların sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60850 05/02/2015
İstanbul Beykoz sakinlerinin arazilerinin zorla ellerinden alınmak istendiği yönündeki şikayetlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60962 10/02/2015
Üsküdar Belediyesi çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60975 11/02/2015
Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun kapatılmasının hukuki dayanağına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61280 16/02/2015
Bir sivil toplum örgütünün yürüttüğü kampanyanın finansmanına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61359 17/02/2015
Yurtlardaki eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61406 13/02/2015
Erenköy Kız Lisesinin dekorasyonunda yapıldığı iddia edilen değişikliklere ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61450 17/02/2015
İstanbul'da onarım ihtiyacı bulunan bir okula ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61463 13/02/2015
Zonguldak'ta bulunan Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine uzman ataması yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61576 18/02/2015
Üsküdar Belediyesi ekiplerinin Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'ndeki ağaçları kesme girişimi sırasında yaşananlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61775 25/02/2015
İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde bir iş yeri çalışanlarına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61843 25/02/2015
İstanbul ilindeki Validebağ Korusu Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61844 25/02/2015
İstanbul ili Beykoz ilçesinde bir camide yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62130 03/03/2015
Tuzla Belediyesine sosyal tesislerinde vergi müfettişlerince yapılan inceleme sonucu kesilen cezaya ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62238 05/03/2015
İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmaya ve çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62287 05/03/2015
İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62653 10/03/2015
Eyüp Sultan Kültür ve Spor Kompleksi'nin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62894 13/03/2015
Çocuk yurtlarında kalan bazı çocukların nüfus kayıtlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63061 12/03/2015
İstanbul'da okullarda bir derneğin kısa film senaryo yarışması faaliyetine izin verilmesine ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63167 25/03/2015
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü'nün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki iddialarına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63344 24/03/2015
İstanbul'da bir inşaat şirketinin yolu kendi inşaat alanına dahil ettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63406 25/03/2015
İstanbul Pendik'teki bir okulda bir öğretmenin öğrencilere ebeveynlerinin hangi siyasi partiye oy verdiklerine dair sorular yönelttiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63440 24/03/2015
İstanbul'da bir hastane hakkındaki şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63684 01/04/2015
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin sağlık sektöründeki etkilerine ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63698 03/04/2015
31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63699 03/04/2015
1 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63702 03/04/2015
Sandık kurulu görevlilerinin eğitim kurslarına ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 64032 02/04/2015
Bir vakfın yardım projesi için Bakanlığın okullara yazı göndermesine ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 64079 03/04/2015
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna son bir yıl içinde alınan cihazlara ilişkin
Son Durumu : Yasama Dönemi Sona Erdiğinden Hükümsüz Sayıldı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki