Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

İHSAN ÖZKES
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 327
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 463 06/10/2011
Gelir getiren taşınmazları bulunan camilere ve hakkında icra takibi yapılan ve adli dava açılan din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 472 04/10/2011
Bazı törenlerin camilerde ilan edilmesi ile yıkılan ve ibadete kapatılan camilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 475 06/10/2011
2002-2011 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan atama, tayin ve unvan değişiklikleri ile tamirat ve tadilatı yapılan camilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1562 30/11/2011
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Tunceli doğumluların sayısına ve unvanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1564 30/11/2011
Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyle ilgili disiplin işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1716 05/12/2011
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2010 yılında düzenlenen etkinliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1717 05/12/2011
Camilerdeki görevli sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2462 03/01/2012
Hac organizasyonlarıyla ilgili yapılan inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2475 04/01/2012
Bir kitabın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilip önerilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2476 04/01/2012
Bazı sendika görevlilerinin 2010 referandumundan önce yaptıkları açıklamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2478 04/01/2012
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Caferi görevlilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2479 04/01/2012
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Alevi görevlilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2480 04/01/2012
Düzce'de Cuma namazında okunan bir hutbeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3128 18/01/2012
"Diyanet Haberler" adlı internet sitesinde yayınlanan bir yazıya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4190 13/02/2012
İl müftüleri ile il müftü yardımcılarının ve emeklilerinin ücret farkına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4191 13/02/2012
2011 yılında Hacca giden bazı vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4463 21/02/2012
Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiraya verilen cami alanı kapsamındaki gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4464 21/02/2012
Cami lojmanlarında ikamet eden ve hakkında ecrimisil davası açılan din görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4465 21/02/2012
Cami lojmanlarında ikamet eden ve haklarında ecrimisil davası açılan din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4466 21/02/2012
Cami alanları içinde yer alan gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4467 21/02/2012
Cami lojmanlarında ikamet eden ve haklarında ecrimisil davası açılan din görevlilerine ve görev yaptıkları camilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4573 22/02/2012
Hacı Bektaşi Veli Türbesinin ücretsiz ziyaret edilip edilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4653 28/02/2012
Açtığı ve kazandığı tazminat davalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4662 29/02/2012
Kuzey Irak'ta Türk ve Amerikan askerleri arasında gerçekleşmiş bir olaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4799 05/03/2012
Bir sanatçıya açılan hakaret davalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4800 05/03/2012
2002'den bugüne kaçak domuz eti miktarına ve konuyla ilgili adli ve idari işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4875 05/03/2012
Türkiye'de bulunan domuz çiftliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4938 05/03/2012
2002'den sonra domuz eti tüketimi nedeniyle sağlık sorunu yaşanıp yaşanmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5165 14/03/2012
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5713 27/03/2012
Diyanet İşleri Başkanlığına ait bir lojmana Hac parasından tadilat yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5714 27/03/2012
2011 yılı Hac hesaplarından fazla harcama yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6044 04/04/2012
2002'den bu güne meydana gelen soba zehirlenmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6051 04/04/2012
Düzce-Tepecik mevkiinin alt yapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6395 13/04/2012
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin Köln'de devam eden cami inşaatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6396 13/04/2012
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin yurt dışındaki inşaatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6400 16/04/2012
Üsküdar'daki bir cami inşaatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6405 16/04/2012
Kâbe'deki Osmanlı revaklarının yıkılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6463 18/04/2012
Ahıra dönüştürülen cami bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6466 18/04/2012
Fatih Sultan Mehmet namazgah minberine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6475 18/04/2012
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılan kitaplara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6484 19/04/2012
Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında söylediği bazı sözlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6583 24/04/2012
Kırşehir'deki Lale Camii'nin restorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6584 24/04/2012
İstanbul'daki bazı cami ve mezarlık alanlarının farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6585 24/04/2012
2002'den bugüne dini duyguların kullanılması vasıtasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına ve bu olayların illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6586 24/04/2012
2009 yılı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan flama ve afişler için ödenen telif ücretine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6587 24/04/2012
2011 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2012 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6927 03/05/2012
Ataşehir'de bir koruluk alandaki cami ve villa inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6928 03/05/2012
1950-2011 yılları arasında yıkılan cami, mescit, mektep ve medreselere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6929 03/05/2012
İstanbul Kaptan-ı Derya Halil Paşa Camiinin yerinde bir muhallebici dükkanının bulunduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7123 07/05/2012
Türkiye Diyanet Vakfına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7124 07/05/2012
Türkiye Diyanet Vakfında çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı emekli personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7125 07/05/2012
2002 yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfının bazı harcamalarına ve Vakıf aracılığıyla kesilen hayvanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7126 07/05/2012
Türkiye Diyanet Vakfının yurtiçinde ve yurtdışında 2011 yılında yaptığı nakdi ve ayni yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7127 07/05/2012
Düzce Çilimli kanalizasyonunun içme suyuna karıştığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7128 07/05/2012
Türkiye Diyanet Vakfına ait cami sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7129 07/05/2012
Üsküdar'da 1992-1999 yıllarında inşaatına başlanan ve açılan cami, mescid ve Kur'an kurslarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7247 08/05/2012
Düzce'nin bazı ilçelerinin kanalizasyon arıtma tesisinin bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7255 08/05/2012
Düzce'nin bazı ilçelerinde kanalizasyon arıtma tesisi bulunmaması nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7428 16/05/2012
2002'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığında sahte diplomayla görev alanların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7695 23/05/2012
1984 yılından itibaren terör nedeniyle öldürülen ve saldırıya uğrayan din görevlilerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7696 23/05/2012
Ordu'da bir köy camiinde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7698 23/05/2012
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olmayan Kur'an-ı Kerim öğretimi yapılan yerlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7699 23/05/2012
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7829 29/05/2012
2002'den bugüne meydana gelen sel vakalarına ve İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7832 29/05/2012
Hacze konu olmuş cami veya Kur'an kursu olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8178 06/06/2012
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir gazete ilanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8319 11/06/2012
Diyanet İşleri Başkanlık lojmanının Devlet konukevine dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8320 11/06/2012
Ahıra dönüştürülen cami bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8321 11/06/2012
Hacca giden vatandaşlardan alınan ihtiyat akçelerinin harcama kalemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8322 11/06/2012
2002 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2003 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8323 11/06/2012
2006 hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2007 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8324 11/06/2012
2007 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2008 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8325 11/06/2012
2008 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2009 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8326 11/06/2012
2009 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2010 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8327 11/06/2012
2010 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2011 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8332 12/06/2012
2005 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2006 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8333 12/06/2012
2004 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2005 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8334 12/06/2012
2003 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2004 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8430 15/06/2012
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurt dışında oluşturulan kardeş şehirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8526 15/06/2012
Baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8545 18/06/2012
Ankara Bilkent'teki bir camiye 4 yıldır imam-hatip atanmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8618 19/06/2012
Domuz ürünleri içeren yiyecek ve çeşitli eşyalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8677 21/06/2012
2000 yılından günümüze yapılan camilerin ruhsat ve projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8678 21/06/2012
Mersin Tahtalı Camii'nin onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8680 21/06/2012
2002-2012 yılları arasında hacca misafir olarak gidenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8835 25/06/2012
Hac ve umre hizmetleri ile ilgili bir şirkete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8836 25/06/2012
Dini ve sosyal hizmetler vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 9013 29/06/2012
2011 yılı hac paralarından ayrılan ihtiyat akçesinin yatırıldığı bankalara ve elde edilen faiz miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 9014 29/06/2012
2011 yılında hac paralarının banka hesaplarında tutulma sürelerine ve faiz tutarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9229 10/07/2012
Son iki seçimde mükerrer ve sahte oy kullananlara, sahte seçmen kütüğü oluşturanlara ve oy çalanlara af getirildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9230 10/07/2012
Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9231 10/07/2012
Ramazan ayı fitre ve fidye miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9232 10/07/2012
Kutsal emanetlerin korunmasına ve İstanbul dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9233 10/07/2012
TRT'de Beraat Kandili özel programında yapılan duaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9282 25/07/2012
Myanmar'da Müslümanlara yapılan şiddet olaylarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9318 30/07/2012
Malatya Doğanşehir'de yaşanan bir olaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9773 03/08/2012
Süleymaniye Camiinde yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9809 15/08/2012
İstanbul'da ilçelere göre imara açılan yeşil alan, park alanı ve yol alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9810 15/08/2012
Eyüp İlçesindeki yeşil alanın eğlence alanına dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10461 18/09/2012
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye'de kalmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10462 18/09/2012
Eski Bakırköy Müftüsüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10463 18/09/2012
Yozgat'ta 17 Ağustos günü verilen bir vaaza ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10464 18/09/2012
Myanmar için toplanan yardım miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10465 18/09/2012
Ankara Sincan'da bir caminin yıkıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10466 18/09/2012
Kocaeli'deki bir caminin ahır olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10478 19/09/2012
2002'den günümüze terör olayları haricinde hayatını kaybeden askerlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10479 19/09/2012
Kayseri'nin Talas İlçesindeki bir caminin girişine yazılan yazıya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10480 19/09/2012
Pendik'teki bir cami inşaatının tamamlanamamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10603 19/09/2012
2002 yılından günümüze taahhüt edildiği halde alınmayan doğal gaz için ödenen meblağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10824 19/09/2012
2002 yılından günümüze çıkan orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10873 24/09/2012
2002'den günümüze kadar Türkiye'den AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10874 24/09/2012
2012 hac kayıtlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10875 24/09/2012
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bazı firmaların hac işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10887 26/09/2012
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Atatürk büstünün kırılarak söküldüğü iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10888 26/09/2012
Ordu'da yapılmakta olan bir yatılı bölge Kuran Kursuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10949 24/09/2012
1997-1998 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarında imam hatip okullarına ve öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11007 02/10/2012
İstanbul'da bir ilköğretim okulunda okutulan dua ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11008 02/10/2012
Bir milletvekilinin bazı iddiaları ile ilgili görüşlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11016 03/10/2012
Seçmeli olarak okutulan bir dersin kitabının olmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11017 03/10/2012
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan sel felaketine ve hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11018 03/10/2012
Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresinde asılan bir afişe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11019 03/10/2012
Kamuda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11020 03/10/2012
Afete dayanıksız olduğu belirlenen camilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11226 04/10/2012
Kırklareli'nde dağıtıldığı iddia edilen Hz. Peygambere ait aile cüzdanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11233 05/10/2012
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen bir sempozyumda siyasi konuların ele alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11409 10/10/2012
2012 hac döneminde Türkiye'ye verilen ek kontenjana ve bu ek kontenjanın acentelere kullandırılmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11410 10/10/2012
2002'den günümüze kadar muhtaçlık aylığı kesilen ailelere ve bu ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11517 10/10/2012
Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11852 18/10/2012
Antalya'daki camilerde okunan hutbelerde 2B başvurularının konu edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11876 23/10/2012
Hac amacıyla Suudi Arabistan'a giden vatandaşların karayolunu kullanmasına ve Irak'ta karşılaşılan zorluklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12229 06/11/2012
Suudi Arabistan yetkilileri tarafından hazırlanan Mescid-i Nebevi'yi genişletme projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12236 06/11/2012
Demiryolu taşımacılığına ve demiryolu taşımacılığı eğitiminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12240 06/11/2012
Trabzon'un Araklı İlçesindeki bir köy camiinde açılış nedeniyle Cuma namazının bir saat geç kılındığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12387 09/11/2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2013 planında bazı tarihi yapıların yer almadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12560 14/11/2012
Cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12562 14/11/2012
Myanmar'a gönderilen yardımların Müslümanlara dağıtılmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12963 22/11/2012
Bazı Suriyeli sığınmacıların camilerde kaldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12967 22/11/2012
Kilis'te Cuma Hutbesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13224 28/11/2012
Ülkemizdeki kutsal emanetlerin korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13226 28/11/2012
2002 yılından günümüze restore edilen kilise ve havralara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13228 28/11/2012
Ilısu Barajının suları altında kalacak tarihi camilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13807 06/12/2012
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı bir mahallenin yol sorununa ve cami ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13808 06/12/2012
İstanbul'un Fatih İlçesindeki bazı tarihi alanların imara açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13838 07/12/2012
İstanbul'daki camilere ve bunların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13839 07/12/2012
İmam-hatip liselerinde okutulan bir dersin müfredatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14257 13/12/2012
2002-2012 yıllarındaki sigara tüketimine ve sigara satışından elde edilen vergi gelirine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14258 13/12/2012
Alkollü içki tüketimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15115 24/12/2012
Yozgat'ın bir köyündeki caminin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15116 24/12/2012
İstanbul'daki bir türbenin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15117 24/12/2012
Camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15150 26/12/2012
2002-2012 yılları arasında meydana gelen cep telefonu hırsızlıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15151 26/12/2012
Cami derneklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16100 14/01/2013
Adana'daki Amerikan üssünde bulunan camiye saldırı yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16101 14/01/2013
Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan emekli subaylara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16330 15/01/2013
Üsküdar Belediyesinin borçları nedeniyle mülkiyetinde bulunan dört camiyi Hazine'ye devrettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16334 15/01/2013
2002-2013 yıllarında trafik cezalarıyla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16572 18/01/2013
İstanbul'da bir ilçe belediyesinin vergi borçlarına karşılık sahip olduğu gayrimenkulleri Hazineye devrettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16573 18/01/2013
Ülkemizde faaliyet gösteren domuz çiftliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16574 18/01/2013
Ticari faaliyette bulunduğu gerekçesiyle bir dernek hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17135 28/01/2013
Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli cami ve mescitlerin taşınmazlarının kiralanma işlerinin bir vakıfa devredildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17136 28/01/2013
Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalandığı iddia edilen bir protokole ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17137 28/01/2013
Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli cami ve mescitlerin çeşitli işler için kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17158 30/01/2013
Ilısu Barajının tamamlanmasından sonra sular altında kalacak bazı tarihi yapılarda restorasyon yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17455 06/02/2013
İstanbul'daki tarihi surların bakımsızlığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17631 06/02/2013
Son on yılda din değiştiren kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17639 07/02/2013
Hac ve umre ziyaretleri gerçekleştiren organizasyon şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18008 13/02/2013
Kocaeli'de bir caminin yıkılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18030 13/02/2013
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından haklarında ecrimisil davası açılan din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19345 06/03/2013
Düzce ilinde bulunan bir köydeki ışıklı kavşak ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19346 06/03/2013
Düzce ili Kaynaşlı İlçesindeki prefabrik yapılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19347 06/03/2013
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir bölgenin imar sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19348 06/03/2013
Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulunun fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19867 13/03/2013
Diyanet İşleri Başkanının Afyonkarahisar'da yaptığı bir konuşma ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20104 20/03/2013
2002'den itibaren naklen tayin olan il müftü ve müftü yardımcıları ile ilçe müftülerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20105 20/03/2013
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bazı sınavlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20109 21/03/2013
Yalova Devlet Hastanesinde cenaze teslimi sırasında bir din görevlisinin yaptığı iddia edilen konuşmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20574 28/03/2013
Özbekler Tekkesinin özel bir vakfa kiralanacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20575 28/03/2013
Ümraniye'deki Polis Hatıra Ormanında ağaçların kesildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20982 01/04/2013
2002 yılından itibaren tespit edilen misyonerlik faaliyetlerine ve ilgili yasal düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20983 01/04/2013
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21222 02/04/2013
Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK aracılığıyla yaptırdığı bir ankete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22187 16/04/2013
Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22188 16/04/2013
Diyanet İşleri Başkanlığının çözüm süreciyle ilgili çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22225 18/04/2013
15.03.2013 tarihli Cuma Hutbesine ve 18.03.2013 tarihinde Çanakkale Şehitliğinde yapılan törene ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22698 24/04/2013
Kilise, havra ve sinagogların elektrik giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23270 03/05/2013
İstanbul Beyoğlu'daki Hüseyin Ağa Camii'nin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23531 15/05/2013
Bir soru önergesine verilen cevabın milletvekiline ulaşmadan önce basında yer almasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23541 08/05/2013
Çamlıca Camii Projesi için yapılan imar planı değişikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23542 08/05/2013
Düzce il, ilçe ve belde belediyelerinin üzerinde ibadethane bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23543 08/05/2013
Belediyelerin üzerinde ibadethane bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23544 08/05/2013
Afyonkarahisar il, ilçe ve belde belediyelerinin üzerinde ibadethane bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23545 08/05/2013
İstanbul il ve ilçe belediyelerinin üzerinde ibadethane bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24002 15/05/2013
2002-2013 yılları arasında çeşitli suçlamalardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılan cami derneklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24038 20/05/2013
Vakıflar Meclisi tarafından 'hayrat'tan 'akar'a dönüştürülen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24039 20/05/2013
İstanbul Fatih'te bulunan taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25108 06/06/2013
İnternet üzerinden yayın yapan bir kişiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25162 31/05/2013
Diyanet İşleri Başkanlığı yanında yapılan camiinin adına ve camiye adının verildiği iddia edilen şahsa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25178 05/06/2013
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir caminin projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25731 07/06/2013
İstanbul Üsküdar'daki bir arazinin imara açılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25733 07/06/2013
Pakistan'da yaşanan sel felaketinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25734 07/06/2013
Somali'de yaşanan kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25735 07/06/2013
Suriye'deki çatışmaların olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25736 07/06/2013
Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşanan Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26584 19/06/2013
Kars Ulu Caminin restorasyona rağmen tavanının aktığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26585 19/06/2013
Isparta'nın Gönen İlçesindeki bir köyün elektrik borcu nedeniyle köy camisinin satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26586 19/06/2013
Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26587 19/06/2013
2013 yılı hac kontenjanının düşeceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27347 26/06/2013
Gezi Parkı protestoları kapsamında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27792 28/06/2013
Almanya'nın Münih kentindeki bir camide gerçekleştirildiği iddia edilen etkinliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27823 02/07/2013
Afyonkarahisar Dinar İmam Hatip Lisesi Müdürünün görevden alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27824 02/07/2013
Adana'da bir camide karate kursu verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27827 02/07/2013
Gezi Parkı olayları sırasında eylemci bir grubun İstanbul Beşiktaş'taki bir camiye sığınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27828 02/07/2013
Ağrı Merkez Camiinde abdest almanın ücrete tabi olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28599 11/07/2013
28 Şubat süreciyle ilgili soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28600 11/07/2013
Ankara'nın Polatlı ilçesinde camilerde düzenlenen Kur'an kurslarında Karagöz-Hacivat gösterileri yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28635 13/07/2013
Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevine yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29182 19/07/2013
Bir iftar programında yaptığı konuşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30717 16/09/2013
İstanbul Taksim'deki bir camiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30718 16/09/2013
İlahiyat fakültelerinde felsefe derslerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30719 16/09/2013
Hutbelerde Atatürk'e yer verilmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31895 26/09/2013
Tunuslu kadınların kandırılarak ülkemiz üzerinden Suriye'ye götürüldüğü iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32168 25/09/2013
Suudi Arabistan'da yayılan bir bulaşıcı hastalığa ve Türk hacı adaylarının korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32216 02/10/2013
Bir müezzinin geçici görevlendirme ile yerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32235 03/10/2013
İntihar eden din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32553 02/10/2013
Denizli'de bir camiye pankart ve parti bayrakları asıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32554 02/10/2013
Kırklareli İl Müftü Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32596 10/10/2013
Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezine tedavi olmak için müracaat edenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32773 08/10/2013
Sınırlardan kaçak kurbanlık hayvan getirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32846 10/10/2013
Fahri trafik müfettişlerinin sayısına ve fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32972 11/10/2013
İstanbul Üsküdar'da altında tatlı su havzası olan bir arazide TOKİ'nin inşaat yapmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32980 08/10/2013
İşten çıkarılan bir vatandaşa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33063 11/10/2013
Din görevlilerinin tayinleri ile siyasi baskı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33126 25/10/2013
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı bir köyün imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33127 25/10/2013
Iğdır Müftüsü tarafından hazırlanan Caferiler ile ilgili bir rapora ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33368 25/10/2013
Batman'da işten çıkartılan görme engelli bir çalışana ve engelli vatandaşların çalışma hayatı ile ilgili sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35341 03/12/2013
1924-1950 yılları arasında satılan, yapılan ve onarılan cami ve mescitlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35480 06/12/2013
633 sayılı Kanuna göre ilgili dernek ve vakıflara aktarılması gereken gelirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35496 06/12/2013
Bir derneğe bağışta bulunduğu için soruşturulduğu iddia edilen bir kişiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35665 11/12/2013
Gezi Parkı protestoları sırasında Bezm-i Alem Camii'nde yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35777 13/12/2013
ÇYDD'ye kesilen para cezasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35819 16/12/2013
Bir caminin avlusundaki bankamatiğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36099 19/12/2013
Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki bir caminin duvarına seçim panosu konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36882 03/01/2014
Bir bakan danışmanı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37329 03/01/2014
Dışişleri Bakanının bir cami balkonundan vatandaşa konuşma yapmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42406 17/04/2014
Hutbelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43988 14/05/2014
Kamu ve özel kesimde engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45887 05/06/2014
Bursa Vali Yardımcısı'nın camii avlusunda oğlunun sünnet törenini yaptırmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46258 18/06/2014
Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan insanlara yardım amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46534 20/06/2014
Camilerde yaşanan hırsızlık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47244 01/07/2014
Üsküdar'daki Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde çıkan yangına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47948 09/07/2014
Vahdettin Köşkü ve çevresinde alınan kamulaştırma kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48145 03/07/2014
Bağcılar İlçe Müftüsünün sosyal medyadaki bazı paylaşımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49665 05/08/2014
Özgür Suriye Ordusuna katıldığı iddia edilen bir diyanet görevlisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53746 16/10/2014
2002'den beri Cumhurbaşkanı ve Başbakanların yaptıkları toplantılarda görev alıp trafik kazası geçiren emniyet mensubu sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56406 20/11/2014
İzmir Kemalpaşa ilçesinde önceki belediye başkanının başlattığı cami projesinin yeni başkan tarafından durdurulduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56636 19/11/2014
Kayseri'nin Talas ilçesinde Belediye Başkanı'nın camide konuşma yaptığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56637 19/11/2014
İstanbul Beykoz'da bulunan bir camide cami görevlisinin yaptığı iddia edilen konuşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56910 28/11/2014
Camilerden toplanıp Vakıflar Genel Müdürlüğünün deposunda saklandığı iddia edilen halıların akıbeti ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57531 28/11/2014
İstanbul'da bir caminin duvarına siyasi pankart asıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57549 09/12/2014
Esenyurt'ta bulunan bir caminin altındaki dükkanların kira bedellerinin yatırıldığı vakfa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57550 09/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarına ve buradan başka kurumlara geçişlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57867 11/12/2014
Afet İşleri Camii'nin bulunduğu arazide kule inşaatı yapıldığına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58150 15/12/2014
Devlet Malzeme Ofisi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının kullanımı için alınan araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58188 15/12/2014
İstanbul Fatih'te bulunan bir taşınmazın bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58189 15/12/2014
Diyanet Vakfı bütçesinden bir makam aracı alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58865 05/01/2015
İmar izni verilen bazı arazilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58866 05/01/2015
Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personel ile ilgili mobbing başta olmak üzere çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58867 05/01/2015
Çeşitli kategorilerdeki uyuşturucu maddelerin kullanımı ve kullanımının önlenmesi çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58868 05/01/2015
2006-2014 yılları arasından BİMER'e yapılan başvurular ile söz konusu başvurulardan Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58869 05/01/2015
Çamlıca Camii Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58870 05/01/2015
26 Aralık 2014 tarihinde okunması planlanan hutbenin bir başka hutbe ile değiştirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59091 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında suda boğulma sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59092 06/01/2015
Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2015 yılı bütçesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59093 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında açığa alınan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59094 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında cezaevlerindeki tutuklu hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59095 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59096 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında gerçekleşen boşanmaların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59097 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59098 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında din istismarı, üfürükçülük ve muskacılık ile yapılan dolandırıcılık olaylarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59099 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında doğal gaz ve soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59100 06/01/2015
2002-2014 yılları arasındaki icra dosyalarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59101 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında kapanan işyeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59102 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında İstanbul'un aldığı göçün yıllara göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59103 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59104 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59105 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında yakalanan kaçak göçmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59106 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden inşaat işçisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59107 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında yaşanan ölümlü iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59108 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında kaybolan ya da kaçırılan çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59109 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında cinayet sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59110 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında yaşanan terör saldırılarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59111 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında kredi kartı kullanıcı sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59112 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında maden ocaklarında yaşanan kazaların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59113 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında kadına uygulanan şiddet olaylarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59114 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden çocuk ve kadın işçilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59115 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59116 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59117 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59118 06/01/2015
2002-2014 yılları arasında sel baskınları sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59119 06/01/2015
Türkiye Diyanet Vakfında görevli iki kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60105 23/01/2015
Yakınındaki otopark inşaatı nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesinde hasar oluştuğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60302 27/01/2015
Bir milletvekilinin torpil konusunda bir ayete atıf yaparak yaptığı açıklamayı eleştiren bir müftü yardımcısı hakkında soruşturma açtırmak istediğine dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60304 27/01/2015
Validebağ Semt Konağı'nın bir sivil toplum kuruluşuna tahsisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60724 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında genelevlerde çalışmak üzere çalışma izni alan kadınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60725 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında yol çalışmaları, imar değişikliği ve benzeri sebeplerle yıkılan camilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60726 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında ayakta ya da yatarak psikolojik tedavi görenlerin yıllara göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60727 04/02/2015
2002-2014 yılları arasındaki töre cinayetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60728 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60729 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60730 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında yaşanan boşanmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60731 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında fuhuş nedeniyle haklarında işlem yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60732 04/02/2015
2002-2014 yılları arasında uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi altına alınanların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60967 11/02/2015
İstanbul'un Üsküdar İlçesindeki Hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60989 12/02/2015
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde havari olduğunu iddia eden bir imam bulunduğuna dair haberlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60990 12/02/2015
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir köyde tarihi bir caminin yandığına dair haberlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61279 16/02/2015
İstanbul Bahçelievler'deki bir caminin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61390 17/02/2015
Gaziantep'teki bir eylemde polisin uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61676 11/02/2015
Bazı ders kitaplarında Hz. Peygamber'in resmedildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61901 25/02/2015
Bazı ilaçlarda domuz ürünü kullanıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62031 27/02/2015
Eskişehir ili Sarıcayaka ilçesinde kar yağışından zarar gören çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62087 27/02/2015
Rize ili Ardeşen İlçesindeki Fırtına Vadisi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62303 05/03/2015
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaşanan kar felaketi nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62821 10/03/2015
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir cami görevlisinin mezhep ayrımcılığında bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63172 25/03/2015
İstanbul Üsküdar'da bulunan bir parkın yerine spor tesisi yapılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63490 27/03/2015
Din görevlilerinin fişlendikleri iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63491 27/03/2015
Meslekten ihraç edilen din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63697 03/04/2015
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıp milletvekili aday adaylığı için istifa eden kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki