Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

UĞUR BAYRAKTUTAN
CHP - ARTVİN

Bulunan Kayıt Sayısı : 932
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 676 13/10/2011
Artvin İl Özel İdaresi tarafından çıkarılan bir ödeneğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 734 14/10/2011
6111 sayılı yasanın ihtiyaç fazlası işçilerle ilgili hükümlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1309 21/11/2011
Ergenekon davasında tutuklu bir kişiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1359 22/11/2011
THY'nin Ankara-Batum seferini iptal etmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1434 24/11/2011
Yusufeli Barajının yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1447 24/11/2011
THY Genel Müdürlüğü tarafından alınan gazetelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2023 16/12/2011
4/C'li personelin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2080 14/12/2011
Artvin-Şavşat'taki tarihî Berta Köprüsünün korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2092 16/12/2011
Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan yolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2127 16/12/2011
Programcı ve çözümleyici unvanıyla görev yapanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2231 20/12/2011
Polis memurlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2817 11/01/2012
Geçici olarak bir belediye sınırları içerisinde ikâmet edenler içinde genel bütçeden pay ayrılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2832 11/01/2012
Atatürk, Keban ve Karakaya Barajlarının son 15 yıldaki yıllık ve aylık enerji üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3213 19/01/2012
Doğal gazla ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3476 24/01/2012
Artvin ve çevresindeki türbeler ile tarihi ve kültürel varlıkların Deriner Barajı suları altında kalma riskine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3521 23/01/2012
Artvin'deki sınır kapılarının açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3886 03/02/2012
Doğu Karadeniz Bölgesinde yoksulluğun artmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3887 03/02/2012
Çaykur'un çalıştırdığı mevsimlik işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4046 03/02/2012
Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yaptığı ihalelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4062 07/02/2012
Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4158 03/02/2012
Karadeniz sahil yolundan kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4345 16/02/2012
Artvin'de metal bakır üretimi için yapılan bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4555 21/02/2012
Valiliklerin resmi internet sitelerinde Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4868 05/03/2012
Cerattepe Mevkii'nde maden çıkartılmasının bir toprak kaymasına sebep olacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4984 08/03/2012
Merkez Bankasının kredili mevduat hesabı faizlerine müdahalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5109 07/03/2012
Artvin'deki kestane ağaçlarının ölümlerine ve doğal zenginliklerin korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5167 13/03/2012
Artvin-Ardanuç'ta Halkbank şubesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5253 13/03/2012
Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5320 13/03/2012
Doğu Karadeniz'de Mezgit balığı türünün korunması ve balıkçılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5407 16/03/2012
Ardanuç'ta elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5413 16/03/2012
Fiskobirlik çalışanlarının ve fındık üreticilerinin mağduriyeti iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5415 16/03/2012
Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün kapatılma gerekçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5511 19/03/2012
Yusufeli İlçesindeki bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5581 21/03/2012
Bakanlığın eşya ve yük taşımacılığında çıkardığı mesleki yeterlilik belgelerinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6030 03/04/2012
Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkaran kanunla ilgili bir konuşmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6730 26/04/2012
İstanbul'da Bakanlığa ait lojmanlarda ikamet edenlere yönelik bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6793 25/04/2012
Hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ve Artvin'de Brusella salgını iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6836 25/04/2012
Artvin-Arhavi'deki tarihi evlerin tescil edilmesine ve bakım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6893 25/04/2012
Artvin'in tam teşekküllü hastane ve ambulans helikopter ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6989 02/05/2012
Artvin'de elektrik dağıtımında ve faturaların son ödeme tarihlerinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7047 04/05/2012
Artvin'de müze açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7267 09/05/2012
Borçka İlçesi ile bazı köyler arasında yaşanan ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7271 09/05/2012
Doğu Karadeniz'e demiryolu yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7337 10/05/2012
Arhavi Çay Fabrikasına ilave buhar ünitesinin olası yol açabileceği sorunlara ve fabrikanın taşınmasına yönelik taleplere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7416 15/05/2012
Ortaköy Berta Deresi üzerinde yapılacağı iddia edilen HES'lere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7611 17/05/2012
Ankara-Batum arasındaki hava yolu seferlerinin iptal edileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7654 22/05/2012
Artvin'de nüfusu iki binin altına düşen belde belediyelerinin köy olup olmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7692 21/05/2012
Çay üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7908 29/05/2012
Artvin'in havaalanı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8050 30/05/2012
Binalardaki yangın merdivenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8129 04/06/2012
Artvin'de inşaatı devam eden cezaevine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8164 04/06/2012
Borçka-Artvin karayolunun asfaltlanma yöntemine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8194 07/06/2012
Ceza infaz koruma memurlarının çalışma sürelerine ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8263 07/06/2012
Basında yer alan bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8270 08/06/2012
Artvin'in gelişmişlik düzeyine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8338 13/06/2012
Yeni Anayasa ile ilgili görüşlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8347 13/06/2012
Artvin'de kapatılacağı iddia edilen adliyelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8423 14/06/2012
Kürtajla ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8477 14/06/2012
Artvin'deki kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8524 14/06/2012
Artvin'deki kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8546 18/06/2012
Özelleştirmelerle ilgili bir Bakanlar Kurulu kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8610 19/06/2012
Artvin'de bir düzlüğe trafo merkezi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8882 25/06/2012
Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde kullanılan özel uçak ve helikopterlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8890 26/06/2012
Sarp Sınır Kapısında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8905 26/06/2012
Artvin'deki tarihi ve kültürel eserlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8920 26/06/2012
Artvin'deki sağlık hizmetleriyle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8921 26/06/2012
Artvin'deki nefroloji ve endokrinoloji servislerinin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8923 25/06/2012
Artvin'de yoğun kış şartlarından dolayı bozulan yollara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8929 26/06/2012
2012 yılında Artvin ilindeki spor kulüplerine yapılan desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 9070 29/06/2012
Ortaköy Berta Deresinde HES yapılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10881 01/10/2012
Arhavi İlçesine fakülte kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10993 01/10/2012
Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Borçka Meslek Yüksekokulu açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10994 01/10/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meslek yüksekokulu açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10995 01/10/2012
Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10996 01/10/2012
Artvin'in Arhavi ilçesinde sel felaketi nedeniyle oluşan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11056 01/10/2012
Çaykur çalışanlarının çalışma saatleri ile özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11072 01/10/2012
Türk ekonomisi ile ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11074 01/10/2012
Artvin Borçka Barajının tam kapasite ile çalışmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11075 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki HES projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11080 01/10/2012
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11087 01/10/2012
Bakanlık ilçe ve şube müdürlerinin ziraat mühendisi veya veteriner hekim olması gerekliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11088 01/10/2012
Kelebeğe benzeyen canlıların Doğu Karadeniz Bölgesinde verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11089 01/10/2012
Deniz alabalığının neslinin tükenmekte olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11090 01/10/2012
Artvin'in Şavşat ilçesinin hayvancılıkla ilgili sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11091 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli ilçesinde afetten zarar gören köylülerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11092 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli ilçesinde afetten zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11100 01/10/2012
Artvin'in Borçka ilçesine sınır kapısı açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11101 01/10/2012
Sarp Sınır Kapısında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11102 01/10/2012
Gürcistan sınırında yeni bir sınır kapısı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11104 01/10/2012
Belediyelerin su hizmeti karşılığında aldıkları ücretlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11119 01/10/2012
Hopa Belediyesinin bir projesine tanıtma fonundan destek verilmemesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11120 01/10/2012
Artvin'deki Karagöl'ün turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11121 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli İlçesindeki bir köyde turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11154 01/10/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bazı köylerde yaşanan su sıkıntısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11155 01/10/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen orman kesimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11156 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bazı köylerde yaşanan su sıkıntısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11157 01/10/2012
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen ağaç ölümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11158 01/10/2012
Artvin'deki Karagöl'ün doğal güzelliklerinin korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11159 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli İlçesindeki bazı köylerde ağaçların odun ihtiyacını karşılamak amacıyla kesimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11160 01/10/2012
Artvin'in Şavşat İlçesindeki HES projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11161 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11162 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli İlçesindeki bir köydeki dere ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11163 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11167 01/10/2012
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bazı köylerde kapalı durumda olan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11168 01/10/2012
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bazı köylerde kapalı durumda olan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11169 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki hastane ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11170 01/10/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki diyaliz merkezi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11171 01/10/2012
Artvin'in Borçka İlçesindeki Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11172 01/10/2012
Artvin'deki ambulans ve acil serviste çalışan personel yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11178 01/10/2012
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bazı köy yollarının tamamlanmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11179 01/10/2012
Artvin'de karayollarındaki eğim hatalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11180 01/10/2012
Artvin'deki tünellerin ışıklandırma sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11181 01/10/2012
Artvin ve ilçelerinde hatalı inşa edilen tünellere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11182 01/10/2012
Artvin-Yusufeli karayolu güzergahında yapılan çalışmaların denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11183 01/10/2012
Artvin-Yusufeli karayolunda meydana gelen yol çökmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11184 01/10/2012
Artvin-Borçka-Camili il yolu yapım çalışmalarının ne zaman bitirileceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11185 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bazı köylerde ev ve cep telefonlarının çalışmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11186 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bazı köylerde ev ve cep telefonlarının çalışmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11187 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki balıkçı barınağında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11188 01/10/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki köprü ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11189 01/10/2012
Artvin'in Borçka İlçesindeki yolların bakım onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11190 01/10/2012
Ardanuç-Tepedüzü köy yolunun yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11191 01/10/2012
Murgul-Damar karayolunun asfaltlandırılması ve ışıklandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11192 01/10/2012
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11193 01/10/2012
Artvin'in Yusufeli ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11194 01/10/2012
Artvin'deki tarihi asma ve taş köprülere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11390 08/10/2012
Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin kadro sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11391 08/10/2012
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan bir vatandaşın aşırı yağışlar nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11417 11/10/2012
Diyarbakır Emniyet Müdürünün açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11419 11/10/2012
Siirt'te kent girişindeki bir zafer tâkının kaldırılmasına ve Siirt Valisinin açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11420 11/10/2012
Ülkemizde doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11428 10/10/2012
Seçim suçları ile ilgili soruşturma dosyalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11455 10/10/2012
Artvin'de yer alan bir Atatürk heykelinin ve heykelin bulunduğu mevkiye giden yol güzergâhının aydınlatılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11521 08/10/2012
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyde Bakanlığın kontrolsüz ağaç kesimi yaptığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11523 08/10/2012
Artvin'in Merkez ve ilçelerindeki hastane sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11532 08/10/2012
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11539 10/10/2012
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında camilere Türk Bayrağı asılıp asılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11679 17/10/2012
THY'de çalışan bazı personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11681 17/10/2012
Benzin fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11787 17/10/2012
Artvin'in ve ilçelerinin nüfusuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11805 17/10/2012
Ankara-Batum arası havayolu seferi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11825 17/10/2012
Artvin'de bazı hayvan türlerinin tükendiği iddialarına ve yaban hayvanlarının neslinin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11840 17/10/2012
Doğu Karadeniz Bölgesinden Batum Limanına deniz yolu ile ulaşım sağlanması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11841 17/10/2012
Artvin'de yapılan bir baraj nedeniyle bazı köy yollarının su altında kalmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11865 23/10/2012
Terör politikasına ve terör örgütü ile ilgili açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11867 23/10/2012
Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11874 23/10/2012
Denizli Valilik binasının tabelasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12084 23/10/2012
Şavşat ilçesinin bazı köylerinde telefon hizmetinin olmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12230 06/11/2012
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel ve heyelana ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12231 06/11/2012
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hakkındaki bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12233 06/11/2012
Yasa dışı çay ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12234 06/11/2012
THY yetkililerinin maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12235 06/11/2012
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup toplantısındaki bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12247 06/11/2012
2002'den bugüne Artvin ili ve ilçelerindeki icra dosyası sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12269 06/11/2012
Artvin'deki elektrik direklerinin bakımsızlığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12299 06/11/2012
Artvin'e bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12300 06/11/2012
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12301 06/11/2012
Artvin'e bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12302 06/11/2012
Polislerin cop kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12330 06/11/2012
Artvin'in Borçka İlçesindeki Muratlı Barajının kirliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12347 06/11/2012
Artvin-Erzurum kara yoluna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12348 06/11/2012
Batum Havaalanı Hopa terminalinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12403 08/11/2012
Artvin'de protesto edilen senet sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12412 08/11/2012
Artvin'in Murgul ilçesine adliye ve noter açılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12516 08/11/2012
Artvin Devlet Hastanesine yapılan ek hizmet binası inşaatının durdurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12542 13/11/2012
Terör olayları ve terörün engellenmesine yönelik politikalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12565 13/11/2012
2002-2012 yılları arasında kişi başına borçlanma miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12569 13/11/2012
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketine ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12573 13/11/2012
Artvin'deki cezaevlerinin kapasitesine ve bunlardaki tutuklu ile hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12577 12/11/2012
Boşanma nedenleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12595 13/11/2012
Artvin'in baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin yeni merkezinin nereye inşa edileceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12604 13/11/2012
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12605 13/11/2012
Artvin'de yanmayan sokak lambalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12609 13/11/2012
Avrasya Maratonuna katılan sporcuların sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12611 13/11/2012
Kivi üreticilerinin sorunlarına ve kaçak kiviye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12612 13/11/2012
Kaçak yollarla ülkemize giren bala ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12613 13/11/2012
Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12625 12/11/2012
24 Eylül'de Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12628 13/11/2012
Siirt'te düşen helikoptere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12629 13/11/2012
Muhtarların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12630 13/11/2012
Emniyet mensuplarının sendika kurma talebine ve bir vali hakkındaki iddiaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12631 13/11/2012
Artvin'deki belediyelerin tespit ettiği su birim fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12647 13/11/2012
Öğretmen yer değiştirme ve atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12648 13/11/2012
Öğretmen yer değiştirme ve atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12649 13/11/2012
Artvin'de 2013 yılında kapatılacak okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12662 13/11/2012
Yusufeli Barajı inşaatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12663 13/11/2012
Artvin'de kaçak avcılığın önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12664 13/11/2012
Artvin'deki balık neslinin korunması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12671 13/11/2012
Aile sağlık merkezlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12672 13/11/2012
Tıp fakültelerinde kadavra bulunmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12682 12/11/2012
Artvin-Yusufeli karayolu inşaatının çevreye verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12683 12/11/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki tünellerin giriş ve çıkışlarındaki suyun tahliye edilmemesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12684 12/11/2012
Artvin ve ilçelerindeki karayollarına bitümlü sıcak karışım asfalt döşenmesinin gerekliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12685 12/11/2012
Artvin'in bir köyünün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12688 13/11/2012
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12689 13/11/2012
Şavşat Sahara Tünelinin yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12696 13/11/2012
TRT'nin bir yayınında CHP Genel Başkanının isminin sansürlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12697 13/11/2012
Bilgi teknolojileri alanındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12699 13/11/2012
Çoruh vadisindeki tarihi eserlerle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12724 16/11/2012
Yalova'da TİGEM arazisinin yabancı bir kişiye satılığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12732 15/11/2012
Ardanuç ilçesine açık cezaevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12782 15/11/2012
Artvin'de turizmin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12837 20/11/2012
Bir THY yetkilisinin uçuşlarda dağıtılan gazeteler hakkındaki açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12838 20/11/2012
Gazze'nin İsrail tarafından bombalanmasına ve bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12879 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12880 20/11/2012
Artvin'in Arhavi İlçesindeki HES projeleri hakkındaki soru önergesine verilen cevaba ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12881 20/11/2012
Antalya-Burdur-Isparta Bölgesi elektrik dağıtım ihalesine ve ihaleyi kazanan şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12882 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12883 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12895 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12897 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12898 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12899 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12900 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12901 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12902 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12903 20/11/2012
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12904 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12905 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12906 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12907 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12927 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köydeki okulun kapatılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12928 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köydeki öğrencilerin taşımalı sistemin kaldırılmasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12937 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12938 20/11/2012
Artvin Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12939 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12940 20/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12943 20/11/2012
Karadeniz Bölgesinde tespit edilen kanser hastalığı vakaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12944 20/11/2012
Artvin'de tespit edilen kanser hastalığı vakaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13061 21/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün ağıl sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13151 22/11/2012
Kamilet Vadisinde HES projeleri yapılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13161 22/11/2012
Diyabet hastalarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13324 26/11/2012
Artvin'de konut ve işyerlerindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13357 26/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13358 26/11/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13500 26/11/2012
Orman Genel Müdürlüğüne geçici işçi alımı süreci hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13583 05/12/2012
Adalet çalışanlarının fazla mesai ücretinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13635 05/12/2012
Türkiye'den İsrail'e su satışı gerçekleştirileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13650 05/12/2012
Artvin Şavşat'ta hayvanlara yapılan küpeleme işlemi ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13726 05/12/2012
Bakü Türk Anadolu Lisesinin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13727 05/12/2012
Bakü Atatürk Lisesinin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13792 04/12/2012
5084 sayılı Kanunla getirilen teşviklerin sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13828 06/12/2012
Benzin fiyatlarına ve ihracatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13851 06/12/2012
Adliye'de çalışan mübaşirlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13852 06/12/2012
Kamuda çalışan avukatların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13922 06/12/2012
Mevsimlik orman yangın işçilerinin özlük haklarına ve kadroya geçirilmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13947 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün elektrik ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13948 06/12/2012
Yusufeli Barajlı Santralinin enerji üretim kapasitesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13949 06/12/2012
Muratlı ve Borçka Barajlı Santrallerinde üretilen enerji miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13950 06/12/2012
Muratlı, Borçka ve Artvin Barajlı Santrallerin ihalelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13951 06/12/2012
Çoruh Havzasındaki HES'lerden satın alınan enerjinin maliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13952 06/12/2012
Çoruh Nehri üzerindeki barajlı santrallerin yıllık ortalama üretim miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13953 06/12/2012
Çoruh Enerji Planındaki Hidroelektrik Santrallerinden yılda üretilecek enerji miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13954 06/12/2012
Çoruh Nehri üzerindeki barajlı santrallerin kapasitelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13964 06/12/2012
Tarım arazilerine ve tarım bitkilerinin sulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13971 06/12/2012
Hopa Tarım Kredi Kooperatifinin kivi satışından komisyon aldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13982 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13983 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13984 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13985 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13986 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13987 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13988 05/12/2012
Artvin'in, Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13989 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün koy odası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13990 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13991 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13996 06/12/2012
İzmir Konak Kaymakamlık binasının restorasyonunda bina cephesindeki yazı ve Atatürk imzasının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14020 06/12/2012
2002-2007 yılları arasındaki iç ve dış borç istatistiklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14031 06/12/2012
5084 sayılı Kanunla getirilen teşviklerin sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14060 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14061 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14062 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14063 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14064 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14065 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14066 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14067 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14068 05/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14069 06/12/2012
Çoruh Havzası ile ilgili projelerin çevresel etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14070 06/12/2012
Yusufeli Barajlı Santralinin inşası sebebiyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalacak olan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14071 06/12/2012
Çoruh Havzasındaki endemik bitki ve hayvan türlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14072 06/12/2012
Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinin jeolojik etütlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14073 06/12/2012
Yusufeli Barajlı Santralinin ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14074 06/12/2012
Çoruh Enerji Planında yer alan baraj santrallerinin yapım tarihine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14075 06/12/2012
Çoruh Enerji Planında yer alan barajlı santraller için yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14076 06/12/2012
Çoruh Enerji Planında yer alan baraj gölleri ile ilgili fizibilite çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14077 06/12/2012
Yusufeli Barajının yüksekliğinin artırılma sebeplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14078 06/12/2012
Çoruh Enerji Planı sonucunda su altında kalan tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14079 06/12/2012
Çoruh Enerji Planı sebebiyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14080 06/12/2012
Çoruh Enerji Planına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14084 06/12/2012
Çoruh Enerji Planındaki barajların aktif hacimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14085 06/12/2012
Çoruh Nehrinin taşıdığı su miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14086 06/12/2012
Ülkemizdeki akarsuların taşıdığı su miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14118 06/12/2012
Çoruh Enerji Planının kültürel ve turistik sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14430 18/12/2012
İllerde görevli AFAD çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14462 17/12/2012
Deriner Barajına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14540 17/12/2012
Kırıkkale'de bulunan iki tesisin ÇED raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14557 17/12/2012
Artvin'de elektrik sayaçlarının abonelerden habersiz değiştirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14631 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14632 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14633 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14634 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14635 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14637 18/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14675 17/12/2012
2012/1 KPSS yerleştirmesi ile atanan Hazine avukatlarının göreve başlatılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14722 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14723 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14724 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14725 17/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14770 17/12/2012
Artvin'in Şavşat ilçesinin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15145 25/12/2012
İsrail'in NATO faaliyetlerine katılımı ile ilgili vetonun kaldırılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15161 27/12/2012
Pamukkale ve Ören Yerleri Kültür Turizm İşletme Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15229 25/12/2012
ÇAYKUR'a ve ÇAYKUR bünyesindeki fabrikalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15241 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15242 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15243 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15244 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15245 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15246 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15247 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15248 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15249 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15250 25/12/2012
Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz dolgusu yapılan bir alana ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15251 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15252 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15253 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15254 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15296 25/12/2012
2002 yılında Artvin'de gerçek kişilerdeki vergi sıralamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15297 25/12/2012
2002-2012 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15309 28/12/2012
Ülkemizdeki memur, işçi ve emekli maaşları ile asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırmalı verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15332 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15333 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15334 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15335 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15336 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15337 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15338 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15339 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15340 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15341 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15342 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15343 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15344 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15347 25/12/2012
Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurt ve ayı saldırıları nedeniyle hayvanların telef olmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15696 08/01/2013
ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15729 09/01/2013
İl başkanları toplantısında yaptığı bir açıklamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15730 09/01/2013
Terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15731 09/01/2013
Bir siyasi partiye yönelik ifadelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15748 09/01/2013
Tekke ve zaviyelerle ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15751 08/01/2013
Adliye çalışanlarına sunulan servis hizmetinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15752 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15770 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15774 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15777 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15786 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15800 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15801 08/01/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki Muratlı Barajında yaşanan çevre kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15811 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15818 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15820 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15827 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15836 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15846 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15853 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köydeki heyelan tehlikesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15854 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15855 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15856 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15857 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15858 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15859 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15860 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15861 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15862 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15863 08/01/2013
Murgul ilçesinin bir köyünün heyelan tehdidine karşı istinat duvarı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15864 08/01/2013
Bakanlıkça kiralanan taşınmaz ve araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15865 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyüdeki asma köprü inşaatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15866 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15867 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15868 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15869 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15870 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15871 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15872 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15873 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15874 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15875 08/01/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15897 09/01/2013
Muğla'da bir vatandaşın kaybolduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15902 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15905 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15911 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15916 09/01/2013
Emekli yakınlarının intibak dışında bırakılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15947 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15957 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15965 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15988 08/01/2013
Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16036 10/01/2013
Bakü'de bir caminin kapalı olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16326 15/01/2013
Hava Kuvvetleri Komutanlığından istifa eden personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16327 15/01/2013
Kara Kuvvetleri Komutanlığından istifa eden personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16329 15/01/2013
2003 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığından istifa eden veya sözleşmesini yenilemeyen askeri personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16341 16/01/2013
Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki odasına televizyon tahsis edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16373 16/01/2013
Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki odasına televizyon tahsis edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16416 16/01/2013
Deriner Barajının enerji üretmeye başlamadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16434 15/01/2013
Hopa ilçesine serbest bölge kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16447 15/01/2013
Jandarma Genel Komutanlığından istifa eden personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16489 15/01/2013
Ardanuç ilçesine Anadolu ve Fen Lisesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16680 18/01/2013
Belediyelerin borçlarına karşılık camileri Hazine'ye devrettikleri iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16722 18/01/2013
Ülke genelinde DSİ tarafından yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16723 18/01/2013
Artvin'de DSİ tarafından yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17025 22/01/2013
Ankara-Batum hava seferlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17041 22/01/2013
Hopa İlçesindeki taşımalı öğretimde hizmet veren şoför esnafının ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18380 19/02/2013
Kamu kurumlarından ihale alan firmaların hak ediş ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18381 19/02/2013
Artvin'de kamu kurumlarından ihale alan firmaların hak ediş ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18432 19/02/2013
Artvin'de iki baraj arasındaki bir bölgede yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18480 19/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18510 20/02/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki öğretmenevinin lokalinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18518 19/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18621 21/02/2013
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili bir davaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18676 20/02/2013
Deriner Barajında elektrik üretimiyle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18689 20/02/2013
Artvin ili Şavşat Tarım İlçe Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18720 20/02/2013
Artvin'in, Merkez ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18721 20/02/2013
Artvin'in Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18722 20/02/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18723 20/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18750 21/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18751 21/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18760 22/02/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18761 22/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18825 20/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18827 21/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18834 20/02/2013
Artvin ve ilçelerinde domuz gribi teşhisi konulan hastalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18876 25/02/2013
THY ve yan kuruluşlarında çalışan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18921 28/02/2013
Sincan Adliyesinde sabıka kaydı alımlarından ücret alındığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18958 25/02/2013
Artvin'in Murgul İlçesindeki madencilik faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18994 28/02/2013
Artvin'de Tarım Kredi Kooperatifleri nedeniyle yaşanan bazı mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19005 25/02/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19043 25/02/2013
Artvin Yusufeli Barajının resmi adına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19050 25/02/2013
Artvin ili ve ilçelerindeki hastanelerin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19078 25/02/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19079 25/02/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19080 25/02/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19081 25/02/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19082 25/02/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19105 27/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19106 27/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19120 28/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19121 28/02/2013
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19122 28/02/2013
Artvin'in Hopa ilçesinde bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19123 28/02/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19254 06/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19268 04/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19269 04/03/2013
Artvin Hopa ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19270 04/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19271 04/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19399 06/03/2013
Artvin ve ilçelerine İŞKUR tarafından ayrılan kontenjana ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19495 06/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19496 06/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19497 06/03/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19498 06/03/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19499 06/03/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19536 08/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19537 08/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19538 08/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19539 08/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19540 08/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19541 08/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19542 08/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19543 08/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ve bölgedeki HES projesi ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19633 08/03/2013
Bazı ilaçların piyasada bulunmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19777 12/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19778 12/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19779 12/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19780 12/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19781 12/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19782 12/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19788 12/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19789 12/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19794 12/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19795 12/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19796 12/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19797 12/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesinde bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19798 12/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19799 12/03/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19897 14/03/2013
2012 Eylül'ünde Artvin'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye gönderilen maddi destekler ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19928 14/03/2013
Malulen emeklilik maaşı kesilen bir vatandaşa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19950 14/03/2013
Metal bakır üretimi için yapılan bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19975 14/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19976 14/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19977 14/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19978 14/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19979 14/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19980 14/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19988 14/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19989 14/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19990 14/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19991 14/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19992 14/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20003 18/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20004 18/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20005 18/03/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20006 18/03/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20007 18/03/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20008 18/03/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20050 14/03/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki HES projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20097 20/03/2013
Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni merkezine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20128 21/03/2013
2002 yılından bugüne kadar terör ile mücadelede şehit olanların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20175 20/03/2013
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20311 20/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20312 20/03/2013
Artvin'e bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20313 20/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20314 20/03/2013
Uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20322 20/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20323 20/03/2013
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20324 20/03/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20325 20/03/2013
Artvin'e bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20344 21/03/2013
Artvin ili Hopa ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20345 21/03/2013
Artvin ili Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20346 21/03/2013
Artvin ili Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20347 21/03/2013
Artvin iline bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20382 21/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20383 21/03/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki bir köyün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20384 21/03/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20385 21/03/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20494 20/03/2013
Çağrı merkezleri ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20657 27/03/2013
Çay eksperlerinin istihdam sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20741 25/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20742 25/03/2013
Artvin'e bağlı bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20743 25/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20764 27/03/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20765 27/03/2013
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20766 27/03/2013
Artvin'deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20800 26/03/2013
Arazi satışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20955 29/03/2013
Batman Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeli kaidesinde bulunan ifadenin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21368 02/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21370 02/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21371 02/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21372 02/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21753 10/04/2013
Dış borç stokuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21754 10/04/2013
İç borç stokuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21755 10/04/2013
Toplam kamu borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21756 10/04/2013
Kişi başına düşen kamu borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21776 11/04/2013
Kamu dış borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21777 11/04/2013
Özel sektör dış borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21800 16/04/2013
Artvin Cerattepe'de maden çıkarılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21814 12/04/2013
Döviz açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21815 12/04/2013
Şirketlerin kredi borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21987 10/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21988 10/04/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21995 10/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21996 10/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21997 10/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21998 10/04/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22021 11/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22023 11/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22024 11/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22051 12/04/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22052 12/04/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22053 12/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22189 16/04/2013
Deriner Barajının elektrik üretimiyle ilgili verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22205 17/04/2013
Akil insanların çalışmaları için bütçe ayrıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22207 17/04/2013
Cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22208 17/04/2013
Cari işlemler açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22209 17/04/2013
Cari işlemler açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22210 17/04/2013
Cari işlemler açığında Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22211 17/04/2013
2002-2013 yılları arasında gerçekleşen boşanmalar ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22212 17/04/2013
Türkiye'nin BM İnsani Gelişmişlik Endeksindeki yerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22213 17/04/2013
Büyüme hızı oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22214 17/04/2013
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22228 18/04/2013
2002-2013 yıllarındaki uluslararası yatırım pozisyonu açığı verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22229 18/04/2013
2002-2013 yıllarındaki takibe uğramış KOBİ kredilerine ait verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22230 18/04/2013
2002-2013 yıllarındaki dış ticaret açığı verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22231 18/04/2013
2002-2013 yıllarındaki sıcak para stoku verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22247 19/04/2013
Kredi borcu takibe düşen kobi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22248 19/04/2013
Tüketicilerin banka borcuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22332 16/04/2013
Artvin'in bir köyündeki çevre sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22408 16/04/2013
Sarp Kimlikle Geçiş Bürosunda çalışan personelin hizmet akdinin sona erdirildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22428 17/04/2013
Artvin'deki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22429 17/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22430 17/04/2013
Artvin'deki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22431 17/04/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22484 19/04/2013
Artvin'deki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22531 17/04/2013
Samsun'un Asarcık ilçesinde çalıştığı okulda işine son verilen bir vatandaşın yaşadığı mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22555 16/04/2013
Deriner Barajında enerji üretimi yapılıp yapılmadığına, yapılıyorsa miktarına ve değerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22585 16/04/2013
Bakanlığın adının önündeki 'T.C.' ibaresinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22586 16/04/2013
Artvin'de bir onkoloji hastanesi açılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22616 17/04/2013
Ardahan'da yapımı devam eden bir yol çalışmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22625 17/04/2013
Yasa dışı telefon dinlemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22628 16/04/2013
Kamu görevlilerinin hataları sonucu emekli olamadığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22699 24/04/2013
Tüketicilerin banka borçlarının gelirlerine oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22700 24/04/2013
Batık tüketici kredi tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22702 24/04/2013
Tüketici kredisi kullanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22703 24/04/2013
Bazı illerin Suriyeli sığınmacıların yerleştirileceği bölge kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22972 29/04/2013
Karşılıksız çeklerin toplam tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22973 29/04/2013
Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını ödeyemeyenlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22983 02/05/2013
Protesto edilen senetlerin tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22984 02/05/2013
Protesto edilen senet sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22997 02/05/2013
Kurşunsuz benzin fiyatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22998 02/05/2013
Ekmek fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22999 02/05/2013
Artvin'in bütçeden aldığı paya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23047 29/04/2013
Bir vatandaşın eksik prim üzerinden emekli olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23125 29/04/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23126 29/04/2013
Artvin'e bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23152 02/05/2013
Artvin ili Şavşat İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23153 02/05/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı çevre köyler arasındaki kara yolu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23154 02/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23157 02/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23158 02/05/2013
Artvin ili Şavşat ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23209 29/04/2013
Hopa ve Artvin Devlet Hastanelerindeki kardiyoloji servisinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23281 03/05/2013
Akaryakıttan alınan ÖTV'ye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23282 03/05/2013
Motorin fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23283 06/05/2013
Artvin'deki Enerji İletim Hattı Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23428 03/05/2013
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23429 03/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23995 15/05/2013
Motorin fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23996 15/05/2013
Elektrik tüketim fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24018 16/05/2013
ABD ziyafetinde kendisine eşlik eden iş insanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24019 16/05/2013
Kömür fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24210 15/05/2013
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24238 16/05/2013
Artvin'deki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24239 16/05/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24410 15/05/2013
Artvin-Cankurtaran tüneli inşaatına ve işçilere maaşlarının ödenmediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24710 21/05/2013
Doğal gazın fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24752 27/05/2013
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı bir köydeki eski sağlık ocağı binasının köy konağı olarak kullanılma talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24792 27/05/2013
Seçim suçları ile ilgili soruşturma dosyalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24793 27/05/2013
Ceza infaz kurumlarındaki 2. müdürlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24846 21/05/2013
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki TOKİ Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24879 27/05/2013
Bir enerji iletim hattının yapımı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24905 21/05/2013
Yaş çay taban fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24912 21/05/2013
Artvin'deki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24984 27/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25042 27/05/2013
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25068 27/05/2013
Artvin'daki bir HES projesinde ruhsat alınmadan inşaata başlandığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25069 27/05/2013
Orman muhafaza memurlarının iş elbiseleri ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25099 27/05/2013
Artvin'in Hopa İlçesindeki kara yolu kantarının bozuk olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25112 29/05/2013
Televizyon kanalları üzerinden pazarlanan ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25131 29/05/2013
Tüp gaz fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25302 29/05/2013
Bir vatandaşa ödenen emeklilik yardım bedeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25303 29/05/2013
Emekli bir vatandaşa ödenen ikramiye bedeli ve yasal faiz tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25317 04/06/2013
Kastamonu'da bir vatandaşa yeşil kart verilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25338 31/05/2013
Artvin Hopa Limanı'ndaki kömür nakliyesinden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25449 29/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25456 29/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25457 29/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25458 29/05/2013
Artvin'e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25533 04/06/2013
Artvin'de açılan bir dava hakkında Bakanlığın yaptığı iddia edilen yoruma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25710 04/06/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir arazinin bir üniversiteye tahsis edilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26737 18/06/2013
Akdeniz Oyunlarının açılış töreni ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26825 18/06/2013
Artvin'deki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26826 18/06/2013
Artvin'deki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26827 18/06/2013
Artvin'deki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26828 18/06/2013
Artvin'deki bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26829 18/06/2013
Artvin'deki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26831 18/06/2013
Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan bir açıklama ile CHP'li bazı milletvekillerinin kınanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26854 19/06/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki Borçka Karagöl'e girişin ücretli olmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27003 19/06/2013
Artvin'in Cerattepe mevkiinde maden çıkarılması ile ilgili plebisit yapılması ihtimaline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27004 19/06/2013
Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılması planlanan HES'lerle ilgili plebisit yapılması ihtimaline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27884 28/06/2013
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki şef kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28107 03/07/2013
Köy Hizmetleri il müdürlerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28279 28/06/2013
Artvin'deki elektrik direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28363 04/07/2013
Artvin'in Yusufeli İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28777 09/07/2013
Artvin Cerrattepe'de açılması planlanan maden ocağını işletecek şirket tarafından düzenlenen ÇED raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29103 09/07/2013
Artvin Devlet Hastanesindeki çocuk doktoru sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29146 17/07/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinde yapılmakta olan devlet hastanesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32234 03/10/2013
Kastamonu'daki bir askeri birlikte bazı askerlerin yemin etmeyi reddettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32251 03/10/2013
Artvin'in Arhavi ilçesine mobese kamera sisteminin kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32252 03/10/2013
Artvin'in Hopa ilçesinde Deniz ve Liman İşlemeleri Yüksekokulu açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32253 03/10/2013
Arhavi Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası inşaatına ve hastanedeki doktor sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32312 03/10/2013
Artvin Hopa Limanı'ndaki kömür nakliyesinden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32324 03/10/2013
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köydeki manganez madeni ocağının kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32325 03/10/2013
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köydeki sokak lambalarının yanmadığı ve köyün yaylasında elektrik olmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32355 03/10/2013
Lisanslı sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32356 03/10/2013
Öğrenci yurtlarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32363 03/10/2013
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32420 03/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyde bulunan jandarma karakolunun kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32421 03/10/2013
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32423 03/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyde bulunan jandarma karakolunun kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32425 03/10/2013
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32515 03/10/2013
Bağlık Barajına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32517 03/10/2013
Artvin'in Şavşat Deresi üzerinde yapımı planlanan baraja ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32539 03/10/2013
Hopa-Artvin yoluna kantar kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32540 03/10/2013
Arhavi veya Hopa'ya araç muayene istasyonu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32541 03/10/2013
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köye GSM operatörlerinin hizmet vermemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32571 07/10/2013
Artvin ilindeki korsan taşımacılığın önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32573 07/10/2013
Artvin'deki Sarp Sınır Kapısına yakın bir alanda araçlar ve şoförler için dinlenme tesisi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32706 07/10/2013
Bir vatandaşın emekli aylığının bağlanması konusunda mağdur edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32742 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32743 07/10/2013
Artvin'in Şavşat ilçesinin bir köyünde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32772 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün hayvancılıkla ilgili sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32793 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32794 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32795 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol, su ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32796 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün su ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32797 07/10/2013
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyde bulunan Jandarma Karakolunun kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32798 07/10/2013
Artvin'in bir köyündeki Jandarma Karakolunun kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32799 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32800 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyün yol ve sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32964 07/10/2013
Artvin'in Şavşat İlçesindeki bir köyde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32968 09/10/2013
Arazisi istimlak edilen bir vatandaşın mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33006 07/10/2013
K türü yetki belgelerinin Şoförler Odası Başkanlıkları tarafından verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33007 07/10/2013
Minibüs ve taksicilerin basit usulde vergilendirilmeleri için ticari kazanç limitinin arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33008 07/10/2013
Şoförler Odası Başkanlıklarının çalışma koşulları ile görev ve yetkileri konusunda düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33009 07/10/2013
SRC belgelerinin dağıtımında yaşanan sorunlara ve belgelerin dağıtımında Şoförler ve Otomobilciler Odaları Başkanlıklarının görevlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33010 07/10/2013
Ardahan Posof-Artvin Şavşat Karayolunun kara yolları ağına alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33049 09/10/2013
Bakıma muhtaç engelli bir vatandaşın sağlık güvencesinin Devlet tarafından karşılanmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33265 07/10/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir iş yerine içki ruhsatı verilmesi ile ilgili düzenlenen raporlar hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33584 30/10/2013
İl belediyeleri tarafından su faturaları hesaplanırken baz alınan birim fiyata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33675 01/11/2013
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33677 05/11/2013
Bir gayrimenkulün değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33716 05/11/2013
TCDD'nin gazetelere vermiş olduğu teşekkür ilanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33761 06/11/2013
Nişanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33781 07/11/2013
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir beldedeki maden ocağında yaşanan iş kazalarına ve işletmenin iş güvenliği konusundaki eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34102 08/11/2013
Sığınma başvurusu sahiplerinin Karadeniz Bölgesinde serbest ikametlerine izin verilen illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34419 14/11/2013
Bir ailenin fertlerinin kaçırıldığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34445 14/11/2013
Okullarda yasaklanan sitelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34453 08/11/2013
Gazi unvanı verilmeyen bir kişiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34689 19/11/2013
Alo 182 Hattı ile ilgili şikayetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34690 19/11/2013
Sağlık ocaklarındaki ilaç ve malzeme eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35098 27/11/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35099 27/11/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35127 27/11/2013
Bölünmüş yollara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35268 02/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35269 02/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35286 02/12/2013
1987 yılında Artvin Orman İşletme Müdürlüğünce el konulan bir araçla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35417 03/12/2013
Çifteköprü köyündeki içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35702 11/12/2013
Arhavi'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35707 10/12/2013
Artvin'de bir köyde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35708 10/12/2013
Artvin'in bir köyünün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35718 11/12/2013
Borçka ilçesine bağlı bir köydeki yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35719 11/12/2013
Borçka ilçesine bağlı bir köydeki içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35733 11/12/2013
Arhavi'de yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35783 13/12/2013
Artvin'deki orman kesim miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35784 13/12/2013
Artvin ve ilçelerindeki HES projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35785 13/12/2013
Artvin'de orman alanlarından maden sahalarına tahsis edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35786 13/12/2013
Artvin ve ilçelerinde verilen maden ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35853 03/12/2013
Arhavi'ye ne zaman gideceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35882 13/12/2013
Artvin'de bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35884 13/12/2013
Artvin'de bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35887 13/12/2013
Artvin'de bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35921 03/12/2013
Bakanlık binasındaki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36271 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36272 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36273 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36274 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36275 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36276 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36277 24/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36278 24/12/2013
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının tır karnelerinin verilmesi ile ilgili bir talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36318 24/12/2013
Borçka'ya bağlı bir köy camisinin tadilatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36340 24/12/2013
Artvin'in Arhavi İlçesindeki yıkılan tarihi bir köprünün yeniden inşa edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36351 24/12/2013
Borçka ilçesine lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36384 26/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36385 26/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36386 26/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36387 26/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36388 26/12/2013
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36533 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36534 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36535 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün altyapı ve yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36536 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36537 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36538 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36539 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36540 27/12/2013
Artvin'in Borçka İlçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37100 06/01/2014
TÜRGEV'e bağışta bulunan iş insanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37330 03/01/2014
Oğlunun Yasin El Kadı ile görüştüğü iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37486 06/01/2014
Hükümetin güven isteminde bulunup bulunmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37829 14/01/2014
Öğretmen maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38337 22/01/2014
Arhavi Devlet Hastanesinin doktor açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38440 24/01/2014
Artvin'de bir lisenin kapatılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38442 24/01/2014
Artvin genelindeki HES projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38830 28/01/2014
Kistik Fibrozis teşhisli hastaların tedavi ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39303 30/01/2014
Bir toplantıda gösterdiği bir fotoğrafa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39360 30/01/2014
Bakanlarla ilgili fezlekelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39487 30/01/2014
Bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39504 12/02/2014
Partisinin grup toplantısında yaptığı bir konuşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39507 12/02/2014
Bir yargı mensubuna ait olduğu iddia edilen yurt dışı seyahatleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39512 12/02/2014
Bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39669 03/02/2014
Gazetelerin kapatılmasıyla ilgili sarf ettiği iddia olunan bir beyanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39671 06/02/2014
Artvin Cerattepe'deki maden sahası için yapılan ihaleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39682 12/02/2014
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten savcı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39710 07/02/2014
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısının 10. Yıl Marşı ile ilgili söylediği iddia edilen sözlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40404 26/02/2014
Vekil ebe ve hemşirelere kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40405 26/02/2014
Sağlık ocaklarına dağıtılan demir damlalarının geri toplatıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40517 28/02/2014
Artvin ili Bulanık ilçesinde bulunan bir tarihi esere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40533 03/03/2014
Ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40546 03/03/2014
Hopa Dağı Tüneli inşaatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40547 03/03/2014
Artvin-Borçka Karayolunun asfaltının bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42451 17/04/2014
Bir vakfın faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42463 18/04/2014
2002-2014 yılları arasında Lari-TL paritesinde yaşanan değişime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42537 17/04/2014
SGK görevde yükselme sınavına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42600 09/04/2014
Artvin İskebe Şehir Stadının helikopter inişi için kullanılması taleplerine farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42661 17/04/2014
Seçimler nedeniyle adres değişiklikleri yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42662 17/04/2014
Artvin'in Borçka ilçesinin seçmen listelerine ve seçmen sayısındaki değişime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42666 18/04/2014
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42726 17/04/2014
İLBAP kapsamında yapılan Performans Takip Sınavında yer alan Foça adasıyla ilgili soruya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42760 17/04/2014
Bir muayenehanenin kapatıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42766 18/04/2014
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köye sağlık ocağı açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42788 17/04/2014
Artvin Hopa Cankurtaran Tüneli ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42818 22/04/2014
Artvin'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işçi alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42819 22/04/2014
Memurların mazeret izni ile ilgili düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42820 22/04/2014
Artvin Yusufeli Barajı inşaatında işten çıkarılan işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42827 22/04/2014
Toplum yararına programlar kapsamında illere göre istihdam edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42831 22/04/2014
Borçka Muratlı Barajı'na ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42832 22/04/2014
Artvin Deriner Barajı'na ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42833 22/04/2014
Borçka Barajı'nda üretilen enerjiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42841 15/04/2014
Artvin'de 30.03.2014 tarihindeki yerel seçimlerde 10'dan fazla seçmen bulunan hanelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42884 22/04/2014
Ardanuç İlçe Entegre Hastanesinin doktor ihtiyacına ve hastanenin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42899 24/04/2014
30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlere dair şikayetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42906 24/04/2014
Sarp Sınır Kapısından geçişlerde yaşanan problemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42914 24/04/2014
Sarp Sınır Kapısında yaşanan yoğunluğa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42915 24/04/2014
Borçka Muratlı Sınır Kapısının açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42971 24/04/2014
Bir şahsın cari açığa dair açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42998 29/04/2014
Hâkim ve savcı açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42999 29/04/2014
Yargı mensupları tarafından Konya'da yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43071 24/04/2014
23 Nisan kutlamalarında Artvin Şehir Stadına Atatürk Posteri asılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43111 29/04/2014
İller bazında su kullanım ücret bedellerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43112 29/04/2014
Bir terör örgütünün elinde bulunan güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43421 02/05/2014
Bir memurun emeklilik derecesi konusunda yaşadığı soruna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43461 02/05/2014
Artvin'in Merkez ve Borçka ilçelerinde 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde seçmen listelerinde yapılan değişikliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43462 02/05/2014
Altındağ Belediye Başkanlığına yapılan bir başvuruya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43980 15/05/2014
Okullarda görevli hizmetlilerin maaş alamadıkları iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44821 28/05/2014
Artvin'de bir Atatürk büstünün kaldırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44968 22/05/2014
Soma'da meydana gelen maden faciası ile ilgili soruşturmada görevli bir savcı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45321 05/06/2014
Arhavi-Hopa Karayolunda hizmet veren ağırlık denetleme istasyonunda çalışırken işten çıkarılan bir işçinin yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47210 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47211 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47212 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47213 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47214 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47217 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47218 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47219 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47220 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47221 30/06/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47299 01/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47300 01/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47301 01/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47302 01/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47303 01/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47568 02/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47570 02/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47571 02/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol ve sulama suyu sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47572 02/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47573 02/07/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48084 09/07/2014
2014 KPSS ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48151 11/07/2014
CHP il ve ilçe başkanlarının dinlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48225 11/07/2014
TEOG sınavını etkileyen okul puanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49084 22/07/2014
Trabzon Devlet Hastanesinde, Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerine kayıtlı tedavi edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49085 22/07/2014
Rize Devlet Hastanesinde, Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerine kayıtlı tedavi edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49086 22/07/2014
Erzurum Devlet Hastanesinde, Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerine kayıtlı tedavi edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49087 22/07/2014
Ardahan Devlet Hastanesinde Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçesine kayıtlı tedavi edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49200 24/07/2014
Yusufeli ilçesinin başka bir yere taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49299 24/07/2014
Artvin'in Murgul İlçesindeki çöp sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49413 24/07/2014
Artvin'in Şavşat İlçesindeki telekomünikasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50916 22/08/2014
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yapılan yönetici görevlendirmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 52929 02/10/2014
Artvin'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen ilçelerin zararlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 52965 02/10/2014
Orman müdürlüklerinde kadroya geçirilen mevsimlik ve sözleşmeli personelin emeklilik tazminatlarının hesaplanmasında mağdur edildikleri iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 52967 02/10/2014
Artvin'de toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edilen geçici işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53163 02/10/2014
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna görevde yükselme sınavı sonucuna göre yapılan atamalara ve sınavda başarılı olduğu halde ataması yapılmayanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54075 21/10/2014
Artvin'in Borçka ilçesinin bir köyünde işletilen kömür ocağının halk sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54102 21/10/2014
Yürütülen bir soruşturmaya takipsizlik kararı verdiği için bir savcının önemli bir idari göreve getirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54160 21/10/2014
Hayvanlarda görülen Mavi Dil ve Afrika Hastalığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54188 21/10/2014
Kapatılan belediyelerden hakkında inceleme başlatılan ve mahkemeye verilenlerin siyasi partilere göre sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54260 21/10/2014
Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün bir alandaki kesim hakkında verdiği görüşün Genel Müdürlük tarafından değiştirildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54706 04/11/2014
Niğde'de üç vatandaşımızı öldüren IŞİD militanlarının serbest bırakıldığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54707 04/11/2014
Danimarka'da suikast girişiminde bulunan Lübnan asıllı bir kişinin Türkiye'de yakalanıp beraat ettirildiğine dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54708 04/11/2014
Türk Hava Yolları'nın günlük gazete alımlarına ve gazete seçimine dair kıstaslara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54955 05/11/2014
Yusufeli Barajı için yapılmış ve yapılacak kamulaştırmalara, kamulaştırmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54956 05/11/2014
Mahkeme kararı olmadan isim düzeltilmesi uygulamasının gerekçesine ve yol açacağı sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55146 05/11/2014
Artvin'in Murgul Belediyesindeki işten çıkarmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55181 05/11/2014
Artvin'de yapılan okul müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürü değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55244 06/11/2014
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde açılması planlanan mermer tesisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55245 06/11/2014
Kamuoyuna ABD Başkan Yardımcısı'yla ilgili yapılan bir açıklamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55409 06/11/2014
Belediyeler Birliğinin Ankara Misafirhanesi'nde bazı televizyon kanallarının yasaklandığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55590 11/11/2014
Bezmialem Üniversitesinde yapılan binaların kaçak olduğuna dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55717 11/11/2014
Artvin Defterdarlığına kayıtlı bir mükellefin vergi borcunun yapılandırılmasında uygulanan faiz oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55786 12/11/2014
Hakkari Yüksekova'da üç askerin şehit edilmesi olayının faillerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55787 12/11/2014
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55788 12/11/2014
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55789 12/11/2014
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55790 12/11/2014
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55791 12/11/2014
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55792 12/11/2014
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55868 12/11/2014
Artvin Cerattepe'de maden çıkarılması ile ilgili yapılan bir ÇED başvurusuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55891 13/11/2014
Artvin'in Borçka İlçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55980 13/11/2014
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün kış aylarındaki ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56022 12/11/2014
Müdürlük mülakat sonuçlarında başarılı olanların sendikal dağılımına ve şaibe iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56459 28/11/2014
Kıdemli başpolis memuru ve başpolis memurlarının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56899 28/11/2014
Hopa-İstanbul uçuşlarında on sekiz yaş altı çocuklara yurt dışı uçuşu muamelesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56900 28/11/2014
Yurt dışına çıkma yasağı bulunan kişilerin Hopa-İstanbul uçuşu yapamamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56928 24/11/2014
Ankara Adliyesinde yaşanan sorunların çözülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56931 25/11/2014
Avukatlara yeşil pasaport alma hakkı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56932 25/11/2014
Noterlere yeşil pasaport alma hakkı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57011 26/11/2014
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hizmet verdiği illere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57324 24/11/2014
Artvin Cerattepe ÇED iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı veren hâkimlerin görev yerlerinin değiştirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57795 08/12/2014
Eski Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı'nın başka bir ile atandığı halde lojmanı boşaltmadığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57865 11/12/2014
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kabul Toplama Merkezleri ile Tali Kabul Toplama Merkezlerindeki koşullara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58013 11/12/2014
Enerji dağıtım şirketlerinin elektrik ücreti dışında vatandaşlardan alabileceği hizmet bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58184 16/12/2014
Mühendislerin ücretlerinin SGK ve TMMOB arasında imzalanan protokole göre ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58231 03/12/2014
Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporunun Rusya Devlet Başkanı'nın gelişi ile eş zamanlı onaylanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58395 16/12/2014
Çevre mühendislerinin çevre görevlisi eğitimine tabi tutulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58579 11/12/2014
Kemoterapi gören bir hastanın ilaçlarını sistemdeki bir hata yüzünden alamamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58623 24/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından diğer devlet kurumlarına geçen personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58851 30/12/2014
Arı üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59055 05/01/2015
Antidepresan kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59323 08/01/2015
Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı'nın bir mahkeme kararını uygulamamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60311 28/01/2015
PTT teşkilatında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60936 28/01/2015
ÇAYKUR'da fakülte mezunu fabrika müdürleri arasındaki maaş ve gösterge farklarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60979 12/02/2015
Artvin'in Hopa ilçesinde Kıyı Kanunu'na aykırı şekilde Kaymakamlık Konağı yapıldığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61422 16/02/2015
Artvin'in Yusufeli ilçesinde eğitim konusunda yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61466 16/02/2015
2015 yılı içerisinde yapılacak fizyoterapist ve diyetisyen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61814 16/02/2015
Artvin'in Ardanuç İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61815 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61816 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61817 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61818 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61819 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61820 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61821 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61822 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61823 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61824 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61825 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61826 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61827 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61828 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61829 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61830 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61831 17/02/2015
Artvin'in Arhavi İlçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63675 01/04/2015
İcra müdürlüklerine 2002'de ve 2015'te gelen dosya sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63677 01/04/2015
2002'de ve 2015'te Türkiye'nin BM endeksindeki yerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63680 01/04/2015
2002'de ve 2015'te cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63696 03/04/2015
Ankara'nın bir caddesindeki üstyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki