Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SEDEF KÜÇÜK
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 52
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 1096 03/11/2011
Kadın koruma evlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1177 15/11/2011
Yoksul kadınlara verilen kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2026 16/12/2011
Kamuda ve özel sektörde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2534 03/01/2012
Göktürk bendi ve mesire alanının kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3193 18/01/2012
Kamu sektöründe kadın personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4310 15/02/2012
Aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5747 29/03/2012
Çocuk mahkemelerine ve 2005-2012 yılları arasında gözaltına alınan çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6266 06/04/2012
Ülkemizin doğalgazda dışa bağlılık oranına ve doğalgaz temini konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6741 26/04/2012
Kadına karşı şiddete ve İstanbul'da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7571 17/05/2012
Kütahya Valiliğince Evlilik Okulu Projesi kapsamında verilen derslerle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8506 14/06/2012
İl ve ilçe merkezleri ile beldelerdeki kültür merkezlerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8599 20/06/2012
LPG ve CNG tankı bulunan araç sayısına ve bu tankların yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8639 20/06/2012
Fatih'te polislerin bir kişiye şiddet uygulamasına ve işkence ve kötü muameleyle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11321 03/10/2012
Beşparmak Dağlarında bir köyde açılacak taş ocaklarının bölgede bulunan kaya resimlerini tehdit etmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11802 17/10/2012
İstanbul'daki taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12200 02/11/2012
Kadınlara yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12642 13/11/2012
2002-2012 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarına karşı açılan uluslararası tahkim davalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15795 09/01/2013
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerine ve bunlara kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16967 22/01/2013
2002-2013 yılları arasında ülkemize gelen mültecilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17851 06/02/2013
Bakanlık tarafından yardım yapılan kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18961 27/02/2013
2008-2013 yılları arasında İstanbul'da yapılan ÇED başvurularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20033 13/03/2013
2002-2013 yılları arasında İstanbul'da gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilen taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20408 20/03/2013
Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20763 27/03/2013
Yerel yöneticiler hakkındaki şikayetlere ve soruşturma izinlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21414 02/04/2013
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına yatırılan para tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22063 10/04/2013
Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda etik ihlallerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23701 08/05/2013
Doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılan/yapılması planlanan olaylara ve bu konu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24824 21/05/2013
İşsizlik Sigortası Fonundaki gelirler ve söz konusu gelir ile yapılan harcama ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25194 29/05/2013
Vakıflar, vakıf yöneticileri ve vakıf gelirleri ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27600 26/06/2013
Gezi Parkı protestolarında polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29989 23/08/2013
Dava yoluyla iptali istenen HES projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32306 02/10/2013
Marmara Denizi'ndeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32857 10/10/2013
Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel hakkında etik davranış ilkelerini ihlal nedeniyle yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33321 23/10/2013
Engellilerin eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33912 06/11/2013
Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yurtlardan süresiz çıkarma cezası alan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34692 19/11/2013
Eyüp'te hastane açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35074 26/11/2013
Bir kanunun uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35362 03/12/2013
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37968 15/01/2014
6415 sayılı Kanuna göre mal varlığı dondurulan kişilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38233 22/01/2014
2002-2014 yılları arasında EPDK tarafından verilen elektrik enerjisi üretim lisanslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38729 29/01/2014
Çevrenin korunması adına yürütülen çalışmalara ve uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39175 04/02/2014
İnternette yapılan yayınlarla ilgili erişimin engellenmesi kararlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39624 12/02/2014
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresince yapılan araç kiralama hizmet alım işi ihalelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39809 18/02/2014
Kamu kurumlarının mali kaynaklarının kamu ve özel bankalara dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42446 17/04/2014
Büyükşehir ve il belediye başkanları hakkında Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42916 25/04/2014
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43562 07/05/2014
Kadın erkek eşitliği konusunda Bakanlık bünyesinde yürütülmekte olan çalışmalar ile Bakanlıktaki kadın istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43666 07/05/2014
İstanbul ili özelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemler ile bu çerçevede ortaya atılan bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47545 03/07/2014
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53719 15/10/2014
5846 sayılı Kanun'un 44. maddesi uyarınca özel bir hesapta toplanan tutarın kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55158 05/11/2014
Karaman'ın Ermenek ilçesinde birinci derece arkeolojik SİT alanı olan kaya mezarlarının belediyenin iş makinaları tarafından tahrip edildiğine dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55463 06/11/2014
Bir öğrencinin İstanbul'da bir özel okula kaydının Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nin belirlediği puanlama yerine TEOG puanı esas alınarak yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki