Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

AHMET İHSAN KALKAVAN
CHP - SAMSUN

Bulunan Kayıt Sayısı : 42
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 1277 16/11/2011
Ruh sağlığı hizmetlerine ve intihar olaylarının önlenmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3266 19/01/2012
19 Mayıs kutlamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3986 07/02/2012
Belediyelere bağlı kuruluşların ve mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışanların mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4525 22/02/2012
İl özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7261 09/05/2012
Okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8141 05/06/2012
Biber gazı kullanımının yol açtığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8158 05/06/2012
Öğretmen maaşlarına, norm kadro sayısına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8247 07/06/2012
Samsun'da bir okulun kapanmasına rağmen Bakanlığın sitesinde yer aldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8427 14/06/2012
Samsun'un kamu yatırımları ve toplanan vergilerdeki payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8590 19/06/2012
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen yangına ve kapasitesinin üstünde mahkûm barındırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8845 26/06/2012
Deprem tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9373 20/07/2012
Samsun'da yaşanan sel felaketinden dolayı zarar gören esnafın sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9817 15/08/2012
Samsun'da selden zarar görenlerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10070 31/08/2012
2012 yılında meydana gelen kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11421 11/10/2012
Büyük Ortadoğu Projesine ve Afrika ile Ortadoğu ülkelerinde gerçekleşen ayaklanmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11434 11/10/2012
Adli Tıp Kurumu Samsun şubesinin bina ve uzman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11531 11/10/2012
Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan salgın hastalığa ve bu salgının içme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12512 07/11/2012
Aile Sağlığı Merkezlerinin aile hekimlerine kiraya verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12534 08/11/2012
Aden Limanına yanaşan bir Türk gemisinde silah bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16291 14/01/2013
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kunduz ormanlarının bir kısmının Çorum iline bağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19151 04/03/2013
Emeklilerin maaş promosyon gelirlerinden yararlandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19833 12/03/2013
'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ile kız çocuklarının eğitimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20479 20/03/2013
Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20659 28/03/2013
ÇAYKUR'da çalışan çay eksperlerinin kadroya alınması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20849 27/03/2013
Samsun'da 2-B arazisi iken sit alanı olarak belirlenen araziye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22598 19/04/2013
Samsun'daki devlet hastanelerinde verilen bazı hizmetler ile hastanelerdeki bazı uygulamalar ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23317 03/05/2013
Dış borçlar ile tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23319 03/05/2013
Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24099 15/05/2013
TÜBİTAK projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30024 06/08/2013
Samsun'da kurulacağı açıklanan nükleer enerji santraline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30590 06/08/2013
Başbakanın Samsun'a nükleer enerji santrali kurulacağına dair bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30594 15/08/2013
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31278 09/09/2013
Samsun'un Vezirköprü İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32533 02/10/2013
Özelleştirilen kurumlardaki kamu personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35083 26/11/2013
Emekli maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39937 19/02/2014
Bir hastanede 9 aylık hamile bir özel güvenlik görevlisinin çalıştırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43119 29/04/2014
Sığınmacı olarak başvuranların Samsun'a yerleştirileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48452 15/07/2014
Samsun'un İlkadım İlçesindeki bir ilkokulun imam hatip ilkokuluna çevrileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54302 22/10/2014
Samsun'un Vezirköprü İlçesindeki Taşhan'da çıkan yangının soruşturulmasına ve Taşhan'ın akıbetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59385 08/01/2015
Sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel şiddetin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60229 21/01/2015
Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60904 21/01/2015
Bakanlık tarafından yayımlanan bir tabloya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki