Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ALAATTİN YÜKSEL
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı : 285
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 67 23/08/2011
646 ve 648 sayılı KHK'lerle yapılan düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 69 23/08/2011
1999 Marmara Depreminden sonra alınan mali tedbirlere ve toplanan vergilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 199 12/07/2011
Kütahya-Tavşanlı'da faaliyet gösteren bir tesisin atıklarının toplandığı baraj setinde meydana gelen çökmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 205 23/08/2011
Çevre Sorunlarını Araştırma Komisyonunun raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 221 12/07/2011
Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve bölgeler ile madenciliğin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 248 12/07/2011
Kütahya-Tavşanlı'daki tarımsal üretim ve hayvancılık verileri ile toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 388 12/07/2011
Kütahya, İzmir ve Uşak'ta çeşitli madenlerin yol açtığı zehirlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 961 28/10/2011
Bankaların aldığı bazı ücretlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 974 28/10/2011
Altın madenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1090 02/11/2011
Depreme dayanıksız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1170 17/11/2011
Sayıştay denetçileri tarafından büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1197 17/11/2011
Van'daki deprem sonrası yapılan açıklamalara ve çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1256 17/11/2011
Büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerin denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1265 17/11/2011
Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerin denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1762 02/12/2011
İzmir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2966 13/01/2012
Kredi kartı kullanımına ve kredi kartları sahipleri ile bankalar arasında imzalanan sözleşmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2968 13/01/2012
Bankalar, kredi kartı ücretleri veya aidatları sebepleriyle tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2970 13/01/2012
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2979 13/01/2012
Elektrik faturalarına yansıtılan çeşitli bedellere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3008 13/01/2012
Özürlü sağlık kurulu raporlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5514 20/03/2012
Kaçak elektrik kullanımına ve kayıp-kaçak bedeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5830 28/03/2012
Bir Bakanın Altındağ ilçesinde satın aldığı gayrimenkul ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6516 18/04/2012
Elektriğe yapılan zamlara ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6665 28/03/2012
YURT-KUR yurtlarının lokanta, kantin, kafeterya ve internet salonu ihaleleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6695 26/04/2012
Kütahya Belediyesinde işe alımlarda iş organizasyon sertifikası şartı getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6702 25/04/2012
2002-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı ve personel alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7971 31/05/2012
Milli sporcuların atamalarının yönetmeliğe aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8018 31/05/2012
Milli sporcuların atamalarının yönetmeliğe aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8420 14/06/2012
Haziran 2012'de İzmir'de açılışı gerçekleştirilen 771 projeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8843 26/06/2012
Karşılıksız çek ve icra dosyası sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9697 31/07/2012
Gediz Havzası ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9761 02/08/2012
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin onaylanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9827 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Başbakanlığa geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9918 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Adalet Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9935 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9942 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9949 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9966 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10023 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10035 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10058 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10078 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10095 02/08/2012
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10152 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından İçişleri Bakanlığı ve belediyelere geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10177 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Kalkınma Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10181 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10191 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Maliye Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10225 15/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yoluyla geçiş yapan ve KPSS ile atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Meslek dersleri öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10226 15/08/2012
Öğretmenlerin yararlandığı sosyal tesislerin kapatılacağı iddialarına ilişki
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10276 16/08/2012
2003-2012 yılları arasında YAŞ kararları ile TSK'dan ihraç edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10298 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Orman ve Su İşleri Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10322 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Sağlık Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10343 16/08/2012
Diyanet İşleri Başkanlığından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10376 04/09/2012
Somali'ye yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10567 04/09/2012
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10577 04/09/2012
Belediyelerin hazırladığı kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10844 04/09/2012
Evrensel hizmet gelirlerinin hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11670 15/10/2012
Özelleştirilen Türk Telekom A.Ş.'den hazineye aktarılan paya, şirketten alınan vergiye ve şirketin kâr zarar tablosuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11683 15/10/2012
2003-2012 yılları arasında bankaların kredi kartı ücret ve komisyonları ile hesap işletim ücreti adı altındaki gelirlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11775 15/10/2012
2003-2012 yılları arasında işlenen tefecilik suçu ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11804 15/10/2012
2003-2012 yılları arasında bankacılık sektöründen alınan vergilerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11809 15/10/2012
Bakanlığa ait yasal mevzuatta yapılan bazı değişikliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11964 19/10/2012
İzmir İl Genel Meclisi salonunun İzmir Valisinin talimatıyla kilitlendiği ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13412 26/11/2012
Spor kulübü ya da derneği bulunan belediyelerin mali denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13540 03/12/2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan şirketlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13541 03/12/2012
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan şirketlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13810 06/12/2012
Petrol ve doğal gaz fiyatlarına ve bu ürünlerden alınan vergiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13998 06/12/2012
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerle ilgili 2002-2012 yıllarına ait verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13999 06/12/2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesince satılan, kiralanan, tahsis edilen, devralınan taşınmazlar ile yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14248 10/12/2012
Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14277 13/12/2012
2003 yılından bugüne etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14282 13/12/2012
Milli Piyango İdaresi ve bir yönetim kurulu üyesi ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15171 28/12/2012
Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde şirketlere devredilen banka hesaplarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15224 28/12/2012
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi süreci ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16174 14/01/2013
2003-2013 yılları arasında meydana gelen iş kazalarıyla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16276 14/01/2013
Bakanlığın öğrencilere okutulan kitaplarla ilgili politikasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17877 07/02/2013
Seferihisar Öğretmenevi yöneticilerinin görevden alınması ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17960 07/02/2013
Konak Tüneline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19139 01/03/2013
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir fabrikanın radyoaktif atıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19140 01/03/2013
İzmir'de 2-B arazileri için belirlenen rayiç bedellere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19173 01/03/2013
2004 yılından itibaren taksirle ölüme sebebiyet suçundan hakkında dava açılan mahalli idarelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19883 14/03/2013
Balıkesir'de açılışı yapılan tesislere ve 2003 yılından itibaren yapılan özelleştirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19892 18/03/2013
MKE'nin son sekiz yılda sözleşme imzaladığı temsilci ya da aracı firmalara ve yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20996 01/04/2013
Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK'ten dini hayat araştırması talebinde bulunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22783 25/04/2013
Belediyelere kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22784 25/04/2013
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22863 25/04/2013
1994 yılından itibaren İstanbul büyükşehir Belediyesine açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22864 25/04/2013
1994 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22865 25/04/2013
Kaymakam ve kaymakam adaylarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23288 06/05/2013
Belediye şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23290 06/05/2013
2003-2013 yılları arasında iflas ertelemesi başvuruları ile karşılıksız çeklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23316 06/05/2013
Büyükşehir belediyelerinin Hazineye olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23469 06/05/2013
Büyükşehir belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23470 06/05/2013
2006-2012 yılları arasında büyükşehir belediyelerinin gelir ve giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23471 06/05/2013
Belediye şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31815 26/09/2013
İşsizlik sigortası fonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31920 19/09/2013
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız ve erkek öğrenci yurtlarının ayrılacağı yönündeki bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32256 04/10/2013
Özel iletişim vergisine ve depremin etkilerinden korunmak için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32289 02/10/2013
İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32290 02/10/2013
İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32448 04/10/2013
Belirli bir dönem için konulmuş ancak kalıcı hale gelmiş vergilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33228 24/10/2013
İzmir'in Gaziemir İlçesindeki bir fabrikanın radyoaktif özellik taşıyan atıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33585 30/10/2013
Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlama noktasında belediyelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34832 21/11/2013
İzmir'de taşımalı eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34870 20/11/2013
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinden bakanlık çalışanlarına mail gönderildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34971 22/11/2013
Bir kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35690 10/12/2013
Çocuk işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35774 12/12/2013
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35818 13/12/2013
TUİK'in yaptığı bir anket çalışmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35871 12/12/2013
İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifika töreninde İstiklal Marşının okunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35907 13/12/2013
TUİK'in yaptığı bir anket çalışmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35924 12/12/2013
İzmir'in Çiğli Kaymakamlığı tarafından yürütülen 81 İl 81 Kitap Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan kitaplara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36228 20/12/2013
Okullardaki temizlik sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36252 19/12/2013
Taşeron şirketlere ve çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36322 25/12/2013
Hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36362 25/12/2013
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36979 31/12/2013
Radyasyon ölçüm istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38692 29/01/2014
17 Aralık 2013 tarihinden sonra görevden alınan veya görev yerleri değiştirilen bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38895 31/01/2014
Kocaeli İl Müftülüğünün internet sayfasındaki bazı içeriklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39280 06/02/2014
Kemalpaşa'da bir inşaat çalışması sırasında bulunan tarihi mozaiklere ilişkin iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39476 10/02/2014
PTT çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39928 19/02/2014
Çocuk istismarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40199 21/02/2014
İş kazalarına, işçi ve iş yeri sayısı ile engelli işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40389 26/02/2014
Bakanlık personeli ile hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40413 26/02/2014
Türksat A.Ş. ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40520 03/03/2014
Urla'daki bazı villalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40820 05/03/2014
İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencilere dağıttığı soru kağıtlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40902 05/03/2014
TRT'nin seçim sürecindeki yayın politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40912 12/03/2014
Bakanlar Kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41298 21/03/2014
Batman'daki döviz artışının kaynağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41523 21/03/2014
THY'nin bir Afrika ülkesine silah ve askeri malzeme taşıdığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42192 09/04/2014
2003 yılından itibaren kamu bankalarında sınavsız olarak istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42208 10/04/2014
İller Bankasında sınavsız olarak işe alınanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42222 10/04/2014
Elektrik borcu bulunan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42352 15/04/2014
2003-2013 yılları arasında ithal edilen fidan, çiçek, tohum ve ağaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42357 11/04/2014
Trafiğe kayıtlı araçlar, trafik denetimleri ve trafik kazaları gibi konulardaki çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42367 15/04/2014
Belediyeler tarafından kullanılan fidan, tohum, çiçek ve ağaçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42376 11/04/2014
2003-2014 yılları arasındaki trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42389 15/04/2014
2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen fidan üretimine ve ithal edilen fide, tohum ve fidanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42477 09/04/2014
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan vatandaşlara kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42787 17/04/2014
DHMİ tarafından 2007 yılında kamulaştırılan bir arazinin bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42838 09/04/2014
Trafik akışını engellediği gerekçesiyle ceza kesilen kişi sayısı ile kesilen ceza miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42953 24/04/2014
Devlet Hava Meydanlarına (DHMİ) ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43629 06/05/2014
Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerle ilgili yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44006 14/05/2014
Aliağa Belediyesinde yerel seçimler sonrasında işten çıkarılan işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44160 23/05/2014
Soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45129 03/06/2014
Ülkemizdeki çam fıstığı üretimi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45226 27/05/2014
İller Bankası tarafından İstanbul Sarıyer'de satın alınan bir arsa ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45643 09/06/2014
Tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcu bulunan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45712 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45733 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45748 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45754 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45762 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45764 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45777 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45810 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45814 11/06/2014
01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45824 11/06/2014
Bornova Toplum Sağlığı Merkezi Ek Hizmet Binasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45849 11/06/2014
İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile 01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasında açılışı yapılan tesislerle ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46665 20/06/2014
IŞİD'in Türkiye bağlantıları ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46699 20/06/2014
İzmir'deki bir okulda fotokopi borcu bulunduğu gerekçesiyle bir öğrenciye karnesinin verilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47606 03/07/2014
İzmir'de Sivas olaylarının 21. Yıldönümünde düzenlenen anma etkinliği kapsamında yürümek isteyen vatandaşlara polisin müdahale etmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47715 03/07/2014
Emeklilerin maaşlarından sağlık harcamaları ile ilgili yapılan kesintilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47950 10/07/2014
Vahdettin Köşkü ve çevresinde alınan kamulaştırma kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47959 09/07/2014
Soma maden kazası sonrası toplanan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47961 09/07/2014
Soma maden kazası sonrası toplanan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47995 09/07/2014
Bakanlığın açıkladığı Ulusal İstihdam Stratejisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48318 15/07/2014
Kömür yardımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48569 11/07/2014
İzmir Urla'da bulunan ve DHMİ'ye ait olan kampın bir vakfa devredileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48595 17/07/2014
Uluslararası deniz ve hava yolu taşımacılığı sektörünün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerden muaf tutulmasını öngören düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48601 18/07/2014
TOKİ tarafından Çeşme'de yapılması planlanan toplu konut projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48683 21/07/2014
TRT Genel Müdür Yardımcılığına atanan kişiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48714 21/07/2014
İmar planlamasındaki koordinasyon sorununa ve TOKİ projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49538 17/07/2014
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49598 08/08/2014
Bir şirket çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağışta bulunduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49678 05/08/2014
Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oy verme merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49759 05/08/2014
IŞİD'in işgali nedeniyle Irak'ın orta ve güney bölgeleriyle ekonomik ilişkilerin durduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49964 06/08/2014
İzmir'de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevden alındıkları iddia edilen şahıslara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49997 07/08/2014
İzmir'de ve ilçelerinde bulunan acil sağlık istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50048 12/08/2014
Gözaltında çıplak arama ve Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50976 26/08/2014
2003-2013 yılları arasındaki çocuk suçlu sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51009 28/08/2014
İstanbul Sarıyer'deki Kuzey Ormanlarında bir bölgenin hukuka aykırı olarak imara açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51063 28/08/2014
17 Aralık 2013'ten 25 Ağustos 2014'e kadar iflas eden şirketlere ve bunların borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51098 26/08/2014
2007-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51099 26/08/2014
IŞİD'e katıldığı tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51110 28/08/2014
Kozmik Çalışma Grubu adı altında bir grubun şirketlere ve bürokratlara yönelik fişleme çalışması yürüttüğü iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51326 04/09/2014
Hükümet programında belirtilen yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılmasının ne anlama geldiğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51328 28/08/2014
Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı şekilde piyasayı yönlendirecek siyasi açıklamalar yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51383 04/09/2014
Bakanlıkta onay bekleyen ve onaylanmış kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51867 18/09/2014
Ziraat Bankası New York Şubesinde teftiş yapıldığı ve bankanın kara para ile mücadeleye yönelik bir anlaşma imzaladığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51882 18/09/2014
Cari açığın nasıl kapatılacağına ve Türkiye'ye giren yabancı sermayenin kaynağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52143 18/09/2014
Ülke genelinde engellilere eğitim veren okullara ve İzmir'de engelliler için lise bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52253 10/09/2014
İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta on işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ve inşaatta yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52388 08/09/2014
Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerin üniversite yönetiminin bilgisi dahilinde fişlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52475 25/09/2014
Suç oranlarının arttığı iddiasına ve yeni yapılacak cezaevlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52613 25/09/2014
Bakanlığa bağlı hastanelerde taşeron firmalar üzerinden istihdam edilen personel sayısına ve bu personelin haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52627 29/09/2014
IŞİD tarafından rehin tutulan Musul Başkonsolosluğu çalışanlarının serbest bırakılması karşılığında Suriye'de rehin tutulan bazı IŞİD militanlarının serbest bırakılmasının sağlandığı ve IŞİD'e mühimmat verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52665 29/09/2014
Taşeron işçilere ve taşeron işçilerin sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52668 29/09/2014
Yükseköğretimdeki yurt ihtiyacının karşılanması için TOKİ'nin yürüttüğü projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52677 29/09/2014
Amatör, profesyonel ve engelli spor kulüplerinin sayısına, spor kulüplerine sağlanan desteğe ve spor salonlarının sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52887 29/09/2014
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 52914 02/10/2014
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53117 02/10/2014
Sayıştay'ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'nda kamu idarelerinin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili yer alan tespitlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54074 21/10/2014
Avrupa Birliği İlerleme Raporunda yer alan yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi tavsiyelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54112 21/10/2014
Avrupa Birliği fonlarının kullanımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54152 21/10/2014
KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan yemek yardımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54554 31/10/2014
İnsan Hakları İzleme Örgütünün Türkiye raporundaki bazı tespitlere ve hükümet politikalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54555 31/10/2014
DEİK'in Ekonomi Bakanlığına bağlanmasına ve yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54642 27/10/2014
İzmir'in Urla ilçesinde bir hazine arazisinin bir vakfa tahsis edildiğine dair iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54648 27/10/2014
İzmir'deki okul ve öğrenci sayılarına ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan bir okula ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54658 31/10/2014
TEOG kapsamında yürütülen nakil işlemlerine dair çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54666 27/10/2014
Bergama'daki çam fıstığı alanları ile üretim ve satış rakamlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55036 27/10/2014
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik'e ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55179 05/11/2014
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Bakanlığa bağlı olmaksızın faaliyet gösteren bir anaokuluna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55346 06/11/2014
Ülkemizdeki kömür rezervinin kalitesine ve linyit üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55347 06/11/2014
Kömür rezervlerinin kapasitesine ve kömür üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56724 21/11/2014
Toprak Mahsulleri Ofisine dair 2012 yılı Sayıştay Raporunda yer alan bazı tespitlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56780 19/11/2014
Bakanlığın yatırım programında yer alan projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56975 28/11/2014
İzmir'in Bergama İlçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü atık kazasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56990 28/11/2014
İzmir'in Bergama İlçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü atık kazasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57098 28/11/2014
İzmir'de bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin ayrımcılık yaptığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57130 28/11/2014
İzmir'in Bergama İlçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü atık kazasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57164 01/12/2014
AOÇ arazisi ile ilgili bir karar alan hâkimlerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57306 04/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımı ve sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57338 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57347 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57351 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57355 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57360 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57365 03/12/2014
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı bir köyün sularının yakındaki bir altın madeni dolayısıyla kirlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57370 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57375 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57378 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57389 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57398 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57416 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57422 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57448 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57454 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57460 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57468 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57488 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57492 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57495 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57499 03/12/2014
Kamu ve üniversite hastanelerinde uzman doktor eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57508 04/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57518 05/12/2014
Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57525 26/11/2014
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57820 10/12/2014
Türkiye'deki özel hastanelere ve vatandaşların kamu hastaneleri yerine özel hastaneleri tercih etme sebeplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58398 17/12/2014
Konservatuarlarda sanatçılara teşvik ikramiyelerinin ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58590 17/12/2014
İzmir Karşıyaka ve İnciraltı Yat Limanı projelerinin iptal edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59003 30/12/2014
2003-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gaz bombası ve TOMA alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59221 08/01/2015
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köye yakın mesafede taş ocağı açılmak istenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59835 16/01/2015
RTÜK tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59891 13/01/2015
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin bir köyünde açılmak istenen taş ocağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60011 16/01/2015
RTÜK tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60122 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60127 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60129 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60133 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60142 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60151 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60155 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60160 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60163 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60168 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60182 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60185 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60203 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60206 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60212 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60219 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60243 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60248 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60259 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60273 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60287 23/01/2015
2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60521 28/01/2015
Kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler tarafından 2004 yılından bugüne kadar büyükşehir belediyeleri aleyhine açılan dava sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60699 12/02/2015
Belediyelere ve bağlı şirketlerine yönelik Sayıştay denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60700 12/02/2015
KİT'lere yönelik Sayıştay denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61243 12/02/2015
İzmir'de 2002-2014 yılları arasında hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61342 17/02/2015
Türkiye'ye getirilen ve yüksek oranda radyasyon taşıyan bir gemiye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61388 17/02/2015
Gezi Parkı eylemlerinde sakat kalan ve yaşamını yitiren yurttaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61393 17/02/2015
Kalkınma Ajanslarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki