Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SÜLEYMAN ÇELEBİ
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 108
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 430 29/09/2011
Üst düzey bir kamu görevlisi hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından verilen karara ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1647 30/11/2011
Türkşekerin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1681 30/11/2011
Bazı iller için demir yolu ve hızlı tren projesi olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2547 05/01/2012
Kastamonu'da bir polis merkezinin isminin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2639 05/01/2012
Aynı görevi yerine getiren personelin maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2969 13/01/2012
Sendikalar ve toplu sözleşmeyi düzenleyen mevzuatın uluslararası normlara uygun hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3141 18/01/2012
TRT'nin İstanbul ve Diyarbakır'daki birimlerinde çalışan ve ihtiyaç duyulan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3200 19/01/2012
Ev işçilerinin kayıt altına alınması, sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3668 27/01/2012
TSK'da çalışan sivil memurların sendikal haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4441 20/02/2012
Kastamonu'da üretilen Sarımsaklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4443 20/02/2012
Sarımsak ithaline ve gümrüklerde bekletilen sarımsağın iç pazara sunulduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4458 20/02/2012
Kastamonu sarımsağının üretiminin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4713 28/02/2012
Çoklu tek kat misina ağlarının kullanımının yasaklanmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4714 28/02/2012
Balıkçılığın geliştirilmesi ve yanlış avlanmaların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4715 28/02/2012
Kastamonu'da balıkçılığın geliştirilmesine ve balıkçıların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4892 06/03/2012
Bir futbol müsabakası sonrasında taraftara polis tarafından kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4928 06/03/2012
Eş durumu tayinlerine ve bu imkandan yararlanamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6065 03/04/2012
Kadının Korunmasına ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6073 03/04/2012
Kadın sığınma evlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6076 03/04/2012
Özelleştirmeler sonrasında 4/C statüsünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6503 18/04/2012
Tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6505 18/04/2012
Sinema ve televizyon sektöründe çalışanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6506 19/04/2012
İşçilerin sendikal haklarının engellendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6573 18/04/2012
Tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6574 18/04/2012
Tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6720 27/04/2012
Basın İlan Kurumu verilerine göre resmi reklam verilmesindeki şartlara ve resmi reklamların maliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7357 15/05/2012
12 Eylül Askeri Darbesi döneminde çıktığı halde halen yürürlükte bulunan yasalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7362 15/05/2012
Taşeron sisteminin doğurduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7363 15/05/2012
Özelleştirme sonucunda başka kurumlara atanan personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7364 15/05/2012
Sözleşmeli personel uygulamasına ve kadroya geçen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9205 27/07/2012
TBMM personeline ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9261 20/07/2012
Bakanlıklar kamu kurum ve kuruluşları ile genel müdürlüklerin kiraladıkları gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9299 27/07/2012
TOKİ inşaatında yaşanan bir kazaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9352 20/07/2012
Hakkında icra takibinde bulunulan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9857 28/08/2012
Yalova Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuru formunda sorulan bazı sorulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10108 03/08/2012
Zonguldak Çatalağzı Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10559 18/09/2012
2002-2012 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarlarına ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14494 18/12/2012
Kastamonu'da kapatılan adliyeler nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14788 20/12/2012
Göktürk 1 ve 2 uyduları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15782 07/01/2013
Bir firmanın çalışanlarının SGK'ya yanlış bildirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16173 14/01/2013
Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16418 16/01/2013
Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanan bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16449 15/01/2013
Sendika kurmak isteyen emniyet görevlilerine soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17103 23/01/2013
Kara yolu yapım ve onarım işlerinin özel sektöre ihale edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17247 31/01/2013
Kocaeli'nin Dilovası İlçesindeki sanayi kuruluşlarının çevreye verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17399 31/01/2013
Kocaeli'nin Dilovası İlçesindeki sanayi kuruluşlarının kansere neden olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17689 01/02/2013
Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere ve bir organize sanayi bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18411 15/02/2013
SGK'nın emekli dul ve yetim maaşlarından hukuka aykırı olarak kesinti yaptığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18914 27/02/2013
Adalet personelinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18949 27/02/2013
Çocuk işçiliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19339 06/03/2013
İstanbul Esenyurt'ta yeni imar uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21902 10/04/2013
Bakanlıkça destek verilen bir toplantıya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25337 31/05/2013
İstanbul Beşiktaş sahilinin yaya ve araç trafiğine kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27194 21/06/2013
Kamu görevlilerinin grev konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27215 25/06/2013
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ve toplumsal olaylara müdahale amaçlı kullanılan kimyasal maddelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27286 21/06/2013
Kamu görevlilerinin grev konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28018 28/06/2013
Akıllı pos cihazlarının sağlayıcısı konumundaki firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29655 29/07/2013
TRT'nin yayın politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29920 29/08/2013
Gezi Parkı eylemlerine katıldığı için tutuklananlar ile kötü muamele iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30602 01/08/2013
Halkın kamusal alanlardan yararlanma hakkını kısıtlandığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31308 17/09/2013
Öğretmen ihtiyacına ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31772 20/09/2013
Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesindeki adliyenin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31816 27/09/2013
Muğla'nın Milas ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bilirkişi raporuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31980 25/09/2013
Bir futbol müsabakası sırasında çıkan olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32015 25/09/2013
Suriyeli mültecilere vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32412 03/10/2013
İstanbul'da defin işlerinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32791 07/10/2013
Roman vatandaşların sorunlarına ve sorunlarının çözümü konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32878 09/10/2013
Bakanlığın Türk Edebiyatı Eserlerinin Yurt dışında Yayımlanması Fonun bir başvuruyla ilgili kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34625 19/11/2013
Üniversitelerde açılan soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35694 29/11/2013
HES'lerin denetimine ve çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35846 16/12/2013
İstanbul Zeytinburnu'nda imara açılan bir araziye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35911 16/12/2013
Milli Kütüphanedeki bazı kitapların hurdaya verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37122 06/01/2014
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan raporlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37176 06/01/2014
Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının yönetim yapısının değiştirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37742 10/01/2014
Kayıt dışı çalışan göçmen işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38322 22/01/2014
Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin mağdur edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39197 06/02/2014
17 Aralık operasyonu sonrasında görev yeri değiştirilen kamu görevlilerinin sayısı ile görev yeri değişiklikleri dolayısıyla ödenen harcırah miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39644 13/02/2014
Bir üniversitede akademisyenlere verilen disiplin cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39807 18/02/2014
TRT sanatçılarının enstrümantal bestelerinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39821 18/02/2014
İşyeri yönetmeliklerine ve bunların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42329 11/04/2014
İstihdam piyasası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42330 11/04/2014
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42540 17/04/2014
KESK tarafından düzenlenen bir eyleme katıldıkları gerekçesiyle Marmara Üniversitesi'ndeki iki öğretim görevlisinin okuldan atılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42727 17/04/2014
Marmara Üniversitesinde sendikal hakkını kullandığı gerekçesiyle bazı araştırma görevlilerine çeşitli disiplin cezaları verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43024 17/04/2014
Ülkemizde çeşitli nedenlerle yaşanan çocuk ölümleri ile Berkin Elvan'ın cenaze töreni sonrası yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43092 17/04/2014
Ülkemizde çeşitli nedenlerle yaşanan çocuk ölümleri ile Berkin Elvan'ın cenaze töreni sonrası yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45018 21/05/2014
Marmara Üniversitesi'nde bazı öğretim elemanları ve idari çalışanlar hakkında açılan soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45124 29/05/2014
GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46064 13/06/2014
İstanbul'un su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46386 18/06/2014
Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki fişleme iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47946 08/07/2014
Basın İlan Kurumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50864 14/08/2014
Marmara Bölgesinde bulunan herkesin e-posta ve internet trafiğinin mahkeme kararıyla izlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51478 04/09/2014
Acil servislerin kapasitelerinin üzerinde çalışmasına ve acil servislerde görevli sağlık çalışanlarının şiddetten korunması için alınması gereken önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52141 18/09/2014
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı doğrultusunda müfredatın düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55460 05/11/2014
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde okul müdürleri hakkında fişleme yapıldığı iddialarına ve öğretmenler için rotasyon uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56348 18/11/2014
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ILO'ya uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56912 28/11/2014
Kobani'den kaçarak Türkiye'ye sığınanların yaşam koşullarına ve bu kişilere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56976 28/11/2014
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir parktan geçen yüksek gerilim hattına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56994 28/11/2014
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir parktan geçen yüksek gerilim hattına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57571 09/12/2014
Bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57675 09/12/2014
Bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58200 03/12/2014
Gezi Parkı olayları esnasında hayatını kaybeden bir çocuğa dair dava sürecine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61033 28/01/2015
ÇAYKUR ile ilgili Bakanlık tarafından 6365 sayılı Kanun'a aykırı olarak yapılan yetkili sendika tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61334 17/02/2015
KAMU-İŞ Sendikasının Öz Gıda İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61488 03/02/2015
Metal İş Sendikasının 29 Ocak'taki grevinin Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62114 26/02/2015
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63012 11/03/2015
İzmir Valiliğinin almış olduğu bir karara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63384 13/03/2015
Tokat Halil Rıfat Paşa Ortaokulunda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki