Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

MUSTAFA SERDAR SOYDAN
CHP - ÇANAKKALE

Bulunan Kayıt Sayısı : 124
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 200 28/07/2011
Kazdağı'nda yapılan sondaj çalışmaları neticesinde meydana gelen zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 386 14/09/2011
Çanakkale ve Sinop Orman Bölge müdürlüklerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 403 28/07/2011
Çanakkale ve ilçelerindeki bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1425 23/11/2011
Öğretmen atamaları ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2505 03/01/2012
Emekli maaşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4138 09/02/2012
Gelibolu-Ağadere mevkiine Panorama Müzesi yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6061 05/04/2012
Çanakkale'deki termik santrallere ve çevreye verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6473 18/04/2012
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7017 03/05/2012
Son on yıldaki tarımsal üretim miktarı ve tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7470 16/05/2012
Zeytin alanlarının korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7581 17/05/2012
Okul Sütü Bilim Kurulunun değerlendirme raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8529 13/06/2012
Şoför esnafının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8556 20/06/2012
Esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8666 19/06/2012
Çanakkale ve ilçelerindeki bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 9177 02/07/2012
Kaz Dağlarındaki yer altı ve yer üstü su kaynakları ile maden arama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11085 03/10/2012
Lise düzeyindeki genç sporcuların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11471 10/10/2012
Muhtarların sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11754 15/10/2012
Çanakkale ziyaretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11781 16/10/2012
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan yakacak ihalesi hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11843 15/10/2012
Basın çalışanlarının ve yerel basının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11890 18/10/2012
Biga ilçesi ve köylerinde yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12202 31/10/2012
Çanakkale Havalimanında yapılacak olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12232 06/11/2012
Emeklilerin maaş promosyon gelirlerinden yararlanamamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12449 09/11/2012
Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12596 13/11/2012
Kaz Dağları bölgesinde devam eden madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12665 13/11/2012
Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerinin su kaynaklarına zararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13118 21/11/2012
24 Kasım Öğretmenler Gününe ve öğretmenlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13794 04/12/2012
Çanakkale'de meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16772 22/01/2013
Bozcaada'da yaşayanların refah seviyesinin yükseltilmesine ve adadaki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16785 23/01/2013
Çanakkale'de kurulan ve kurulması planlanan termik santrallere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17991 13/02/2013
Nüfus artışının etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17992 13/02/2013
Açlık ve yoksulluk sınırı altındaki vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18090 13/02/2013
Atık yağların toplanmasına ve geri dönüşümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18091 13/02/2013
Atık araç lastiklerinin toplanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18092 13/02/2013
Çimento fabrikalarında kullanılan atık motor yağındaki tekelleşme iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19343 06/03/2013
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına ve nükleer enerji santrallerinin atıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19936 13/03/2013
Hurda araçların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19962 14/03/2013
Çanakkale'deki çiftçi ve besicilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21768 10/04/2013
Maden arama faaliyetlerine ve çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21786 11/04/2013
Ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23069 02/05/2013
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bir köydeki madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25161 31/05/2013
Üçüncü köprünün çevreye olası etkileri ile ilgili açıklaması ve 2002'den bu yana ormanlık alanların miktarındaki değişime ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25655 29/05/2013
Çanakkale ve çevresindeki su havzalarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26250 13/06/2013
Saraçdeğirmeni ve Karamenderes nehirlerindeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27341 26/06/2013
Üniversite öğrencilerinin çeşitli düzeylerdeki karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27384 27/06/2013
Bozcaada'nın sosyo-ekonomik gelişiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27385 27/06/2013
Gökçeada'nın sosyo-ekonomik gelişiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27605 26/06/2013
Gezi Parkı olaylarında polis tarafından biber gazı ve diğer kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28257 03/07/2013
Çanakkale'nin Çan ilçesinde faaliyet gösteren maden şirketlerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28505 04/07/2013
Su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30062 22/08/2013
Üniversite öğrencilerinin barınması ve öğrenci yurtları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30448 01/08/2013
Gelibolu'da meydana gelen orman yangınının nedeni ile yangına müdahale biçimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30558 16/08/2013
Ulaştırma politikalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30967 06/09/2013
Çanakkale'deki domates ve üzüm üreticilerinin ekonomik zararlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32292 03/10/2013
İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32360 03/10/2013
Çanakkale Biga'da tarım ve hayvancılık konusunda yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32585 09/10/2013
Çanakkale'de bulunan termik santrallere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32589 09/10/2013
Akkuyu Nükleer Santral Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33255 24/10/2013
Gıda mühendisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33357 24/10/2013
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesindeki bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33768 07/11/2013
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı bir köydeki maden arama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34463 14/11/2013
Çanakkale'de yakın gelecekte su sıkıntısı yaşanacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34523 20/11/2013
Çanakkale ve Kaz dağlarında yapılan maden arama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34705 20/11/2013
Çanakkale ve ilçelerini bağlayan yollarda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38022 17/01/2014
Emniyet Teşkilatında yaşanan yer değişikliği ve görevden almalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38331 22/01/2014
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bir köydeki sulama kanallarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39522 12/02/2014
Esnaf ve sanatkarların ekonomik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40055 19/02/2014
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'ne ve uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40412 26/02/2014
Çanakkale'nin iç yolları ile komşu illerle bağlantısını sağlayan yolların iyileştirilmesine dönük çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40574 07/03/2014
Adalet ve Kalkınma Partisinin yerel seçim mitinglerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40968 12/03/2014
Çanakkale'nin Gelibolu İlçesindeki Kavak Çayı'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42308 10/04/2014
Çiftçilerin araç muayenesi gecikme cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42558 17/04/2014
Kaz Dağları bölgesinde yapılan madencilik faaliyetleri nedeniyle yaşanan çevre sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42686 18/04/2014
Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42874 22/04/2014
Orman alanlarının korunmasına ve ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43498 05/05/2014
Gökçeada'da meydana gelen sel afetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43568 06/05/2014
Gökçeada'da meydana gelen sel afetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44746 27/05/2014
24.05.2014 tarihinde Ege Denizinde meydana gelen depremin etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44794 27/05/2014
24.05.2014 tarihinde Ege Denizinde meydana gelen depremin Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parka etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44800 27/05/2014
24.05.2014 tarihinde Ege Denizinde meydana gelen deprem sonrası GSM hatlarının devre dışı kalmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44840 28/05/2014
Çanakkale ilinde depreme karşı alınması gereken önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45766 11/06/2014
Çanakkale'de yağışlar sebebiyle yaşanan tarımsal üretim kaybına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47003 25/06/2014
Gökçeada'ya sintine depolama tesisi kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49028 23/07/2014
Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49815 08/08/2014
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleşen sel felaketine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52287 22/09/2014
Spor aletlerinin sebep olduğu ölümlere ve spor yapılan alanların denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52670 29/09/2014
8 Eylül 2014 tarihinde açıklanan imar planı kapsamında Bozcaada'nın tarım alanlarının ve sosyo-kültürel yapısının korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53171 02/10/2014
Yeni hizmete açılan bölünmüş yollarda yapılan tadilat ve onarım çalışmalarının nedenine ve kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55006 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55016 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55023 05/11/2014
Son 12 yılda AB fonlarından hibe yoluyla sağlanan kaynaklara ve Çevre Operasyonel Programı kapsamında kullanılan miktara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55029 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55040 05/11/2014
Gıda mühendisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55041 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55059 05/11/2014
Son 12 yılda çevreyi kirletenlere verilen cezalara ve bu cezaların tahsiline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55060 05/11/2014
Ülkemizde yıllara göre üretilen ve değerlendirilen katı atık miktarına, katı atık ve çöplerden enerji üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55062 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55085 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55096 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55103 05/11/2014
Gıda güvenliğine ve gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55104 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55120 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55130 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55156 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55166 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55180 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55188 05/11/2014
Uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55190 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55201 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55208 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55221 05/11/2014
2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57569 08/12/2014
Zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalanmış binalara ve Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrasında sigortalılara ödenen tazminat miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57606 26/11/2014
Çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57622 26/11/2014
Bakanlık bünyesinde istihdam edilen çevre mühendislerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57650 08/12/2014
Çanakkale'de bulunan termik santrallere ve termik santrallerin illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57662 08/12/2014
Çanakkale ve ilçelerinde yapılan madencilik faaliyetlerinin, termik santrallerin ve sanayileşmenin tarımsal alanlara zarar verip vermediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58480 19/12/2014
Bozcaada'daki sahil, koy ve plajların işletme haklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58898 30/12/2014
Çanakkale'de Bakanlığa bağlı bir sevgi evleri ve çocuk yuvası müdürlüğündeki personel hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60865 22/01/2015
Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu Belediyesinin öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıtmasının engellenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61001 27/01/2015
Çanakkale'de yaşanan sel felaketine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61477 04/02/2015
Bölünmüş yollarda yapılan tadilat ve onarımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62384 05/03/2015
Bozcaada'daki Kurtuluş Anıtı'na ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62686 12/03/2015
Çanakkale Savaşları gazisi bir yüzbaşının anısının yaşatılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 63044 13/03/2015
Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi'nin altındaki müzenin onarımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki