Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

BENGİ YILDIZ
BAĞIMSIZ - BATMAN

Bulunan Kayıt Sayısı : 50
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 2 7 / 2402 10/03/2008
Batman'da petrol ve benzinin toprağa sızdığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2412 10/03/2008
Batman Belediyesine sel zararının karşılanması için aktarılacak ödeneğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2413 10/03/2008
Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tespiti ve telafisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2428 10/03/2008
Bazı milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2913 04/04/2008
Said-i Nursi'nin mezarının bulunduğu yere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3469 07/05/2008
GAP kapsamında toprak reformu yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5888 19/11/2008
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5935 20/11/2008
Bir köydeki sağlık ocağının durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5944 19/11/2008
Batman'daki bazı yolların ve bir köprünün yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5959 20/11/2008
Jandarma Teşkilatının idari konumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12965 26/02/2010
Öğrenci devamsızlığıyla ilgili bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13020 03/03/2010
Koruma görevlilerine yönelik yargılamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13050 03/03/2010
Koruma görevlilerinin yargılanmasına yol açan uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13052 03/03/2010
Diyarbakır'daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13062 03/03/2010
Diyarbakır'daki eğitim ve öğretimdeki bazı ihtiyaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13071 03/03/2010
Diyarbakır'daki bir sağlık evinin durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13323 15/03/2010
Cezaevi sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13362 15/03/2010
Okul sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13371 15/03/2010
Hastane sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13477 24/03/2010
Bir cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13635 31/03/2010
Bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14011 16/04/2010
Batman Garının sel atıklarından temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14658 18/05/2010
Yalova'daki bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14749 21/05/2010
PTT'deki taşeronlaşmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14879 03/06/2010
Bazı üniversitelerde öğrencilere verilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15061 11/06/2010
Köy korucularının karıştığı suçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15062 11/06/2010
Üniversitelerdeki olayların soruşturulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15076 11/06/2010
Üniversitelerdeki güvenlik olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15080 11/06/2010
Üniversitelerde yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15358 24/06/2010
Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15428 30/06/2010
Bir tutuklunun başka bir cezaevine nakledilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15502 01/07/2010
GAP kapsamındaki bazı hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15661 13/07/2010
Bazı hastanelerin donanımına ve bir olaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15751 22/07/2010
ÖSYM'nin sınav sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15754 22/07/2010
ÖSYM'nin sınav sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15885 26/08/2010
Bir bölgedeki toplu mezar iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15926 04/08/2010
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16068 06/08/2010
Aydın-Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir yazısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16135 04/08/2010
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ekili ve dikili alanlardaki yangınlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16619 19/10/2010
Emekli bir astsubayın açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16700 27/10/2010
Bir şantiyede çalışan bazı işçilere etnik kimliği sebebiyle baskın yapıldığı ve hakaret edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17046 24/11/2010
Yüksek mahkemelerdeki iş yoğunluğuna ve bazı istatistik bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17713 29/12/2010
Öğretmen atamalarında hizmet puanı üstünlüğü uygulamasının ihlal edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17714 29/12/2010
Dicle Üniversitesindeki bir öğretim üyesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17895 13/01/2011
Adıyaman-Çelikhan Abdülharap'taki "yüzen adacıkların" korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18025 24/01/2011
Başbakanlık özel uçağı ile yapılan seyahatlere, uçuş masraflarına ve personel giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18263 02/02/2011
Elazığ-Alacakaya'da meydana gelen bir saldırı olayına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18398 14/02/2011
İlköğretimde bilişim teknolojileri dersinin kaldırılmasına ve sözleşmeli bilişim teknolojileri öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18875 10/03/2011
Bingöl'ün Sancak Beldesine ortaöğretim kurumu açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19114 29/03/2011
Siirt-Kurtalan-Bölüktepe Köyü Sağlık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki