Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ERKAN AKÇAY
MHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı : 235
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 1 7 / 538 03/12/2015
Rusya'nın ambargosu neticesinde zarar gören üreticilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 550 03/12/2015
2002-2015 yılları arasında tüketici kredisi kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 570 03/12/2015
Kamuda ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 586 03/12/2015
Yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 592 03/12/2015
Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 649 09/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 650 09/12/2015
PKK terör örgütünün finans kaynaklarıyla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 651 09/12/2015
Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik kapsamında gelen ihbarlara ve verilen ödüllere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 652 09/12/2015
7 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 653 09/12/2015
Askeri operasyonları valiliklerin iznine bağlayan Bakanlar Kurulu kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 654 09/12/2015
Yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 655 09/12/2015
2015 yılında TOKİ'nin projesiz olarak gerçekleştirdiği ihalelere ve maliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 656 09/12/2015
Kuzey Irak petrolünün Ceyhan Limanı'ndan ihraç edildiği ülkelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 657 09/12/2015
2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 660 09/12/2015
Bankaların mali denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 661 09/12/2015
Faizsiz esasa göre çalışan tüketici finansmanına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 675 09/12/2015
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015 yılı bütçe açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 676 09/12/2015
2002-2015 yılları arasında Manisa'da işsizlik sigortası için başvuruda bulunan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 677 09/12/2015
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 678 09/12/2015
Manisa'da SGK borçları nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 683 09/12/2015
Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 689 09/12/2015
Manisa'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 695 09/12/2015
2015 yılında gerçekleştirilen bitkisel üretim desteklemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 696 09/12/2015
2015 yılında gerçekleştirilen tarımsal desteklemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 697 09/12/2015
Manisa'da bankalardan ve kooperatiflerden kredi kullanan üreticilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 698 09/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 699 09/12/2015
Merkezi yönetim bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen tarımsal desteklemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 700 09/12/2015
2015 yılında tarımsal desteklemelerle ilgili açılan davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 701 09/12/2015
Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 702 09/12/2015
Manisa'da tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 703 09/12/2015
Manisa'daki tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 704 09/12/2015
Manisa'da miras nedeniyle bölünen tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 705 09/12/2015
Canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 706 09/12/2015
Elektrik borcu olan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 707 09/12/2015
Manisa'da tarlaları ipotek altında bulunan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 729 09/12/2015
Manisa'da bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 730 09/12/2015
Kayıp çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 741 09/12/2015
Bakanlık personeli arasındaki maaş farkına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 742 09/12/2015
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları arasındaki farka ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 743 09/12/2015
Trafik cezalarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 758 09/12/2015
ÖSYM'nin sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince sınav hizmetlerine yönelik olarak adaylardan tahsil edilen hizmet bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 759 09/12/2015
Manisa'da öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 760 09/12/2015
Manisa'da elektrik ve su borcu olan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 761 09/12/2015
Manisa'daki okulların depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 762 09/12/2015
Bakanlığın Manisa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 763 09/12/2015
Manisa'da öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 764 09/12/2015
Manisa'da ilk ve ortaöğretimde okullarını bırakan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 765 09/12/2015
Manisa'daki okullarda güvenlik görevlisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 766 09/12/2015
Manisa'daki köy okullarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 767 09/12/2015
Manisa'da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 768 09/12/2015
Doçent olmasına rağmen doçentlik dışındaki kadrolarda istihdam edilen akademik personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 769 09/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 775 09/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 776 09/12/2015
Uzman erbaş ve uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 777 09/12/2015
Suriye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 778 09/12/2015
Savunma Sanayi Müsteşarlığında görev yapan memurların maaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 779 09/12/2015
2002-2015 arasında çeşitli savunma sistemleri alımına yönelik yapılan anlaşmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 780 09/12/2015
ABD'li Skorsky firmasıyla yapılan helikopter alımına yönelik anlaşmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 781 09/12/2015
Savunma Sanayi Müsteşarlığında yüklenici firma aracılığıyla istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 782 09/12/2015
Savunma Sanayi Destekleme Fonundan yapılan harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 783 09/12/2015
Savunma harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 784 09/12/2015
Savunma Sanayi Müsteşarlığının bir şirket aracılığıyla personel istihdam etmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 785 09/12/2015
Ulusal hava savunma sistemi projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 789 03/12/2015
Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu doktor ve sağlık personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 811 09/12/2015
Rus savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 812 09/12/2015
Bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 813 09/12/2015
2002-2015 yılları arasında PKK ile mücadelede yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 820 11/12/2015
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Manisa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 821 11/12/2015
Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiraladığı taşınmazların kira miktarının güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 822 11/12/2015
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan hayrat taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 823 11/12/2015
Vakıflar Genel Müdürlüğünce muhtaç aylığı bağlanan engelli ve yetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 825 11/12/2015
2002-2015 yılları arasında Manisa'da kredi kartı borcu bulunan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 826 11/12/2015
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 827 11/12/2015
Merkez Bankasının döviz rezervlerine ve Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 828 11/12/2015
Hanehalkı borçluluk verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 829 11/12/2015
Son beş yılda vatandaşların bankalara yönelik yaptığı şikayetlere ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 830 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 831 11/12/2015
2002-2015 yılları arasında Manisa'da kamu ve özel bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 835 11/12/2015
Manisa ili özelinde mahkemelerdeki icra takibi dosyaları ile kişilerin ticari ilişkilerinden doğan mahkeme süreçlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 836 11/12/2015
Manisa'da bankalara olan borçları nedeniyle haklarında icra takibi başlatılan esnafa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 841 11/12/2015
Çocuk yoksulluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 842 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 843 11/12/2015
Manisa'da sosyal yardım ve destek hizmetlerinden yararlanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 844 11/12/2015
Manisa'daki yatırım ve projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 845 11/12/2015
Şiddet önleme ve izleme merkezlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 846 11/12/2015
Evlilik ve boşanma istatistiklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 849 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 850 10/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 851 10/12/2015
Manisa'daki işletmelere KOSGEB tarafından sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 852 10/12/2015
İnovasyon harcamalarının ve üretiminin değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 856 11/12/2015
Kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 857 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 858 11/12/2015
Manisa'da prim borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 859 11/12/2015
Sosyal güvenlik destek primine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 860 11/12/2015
Çocuk işçiliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 863 11/12/2015
2015 yılında yabancı uyruklu kişiler tarafından satın alınan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 864 11/12/2015
Manisa'da turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 865 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 866 11/12/2015
Kömür kullanımının hava kirliliğine etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 867 11/12/2015
Sit alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 868 11/12/2015
ÇED sürecinden muaf tutulan projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 869 11/12/2015
TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 872 11/12/2015
Yunanistan'da kapatılan Türk okullarına ve el konulan Türk vakıf arazilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 873 11/12/2015
Suriyeli muhaliflere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 874 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 875 11/12/2015
Elektrik faturalarına yansıtılan ek bedellere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 876 11/12/2015
2002-2015 yılları arasındaki petrol, doğal gaz ve elektrik ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 877 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 878 11/12/2015
2002-2015 yılları arasında Manisa'da verilen madencilik ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 879 11/12/2015
Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 882 11/12/2015
Yükseköğrenim yurtlarının bakım ve onarım giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 883 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 887 09/12/2015
İmara açılan mera alanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 888 09/12/2015
Kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 889 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 890 11/12/2015
Manisa'da ekonomik zorluk içinde olan esnaf ve sanatkarlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 891 11/12/2015
2015'te TOBB bütçesinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aktarılan iç ticaret hizmetlerini geliştirme payına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 892 11/12/2015
Manisa'da ekonomik zorluk içinde olan ve hakkında icra takibi başlatılan esnafa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 893 11/12/2015
Esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 899 11/12/2015
Emniyet personeline yapılan taltif ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 900 11/12/2015
Manisa'daki intihar ve cinayet vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 901 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 902 11/12/2015
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında yabancı uyruklu personel istihdam edilmesinin yolunu açan düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 903 11/12/2015
Desteklenen derneklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 910 11/12/2015
Son on yılda ülkemize yapılan kalkınma yardımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 911 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 912 11/12/2015
Onuncu Kalkınma Planı döneminde yapılması planlanan yatırım miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 914 11/12/2015
Manisa'daki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 915 11/12/2015
Manisa'daki sit alanları ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 916 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 917 11/12/2015
Arkeolog kadrolarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 919 11/12/2015
Defterdar yardımcılarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 920 11/12/2015
4/C'li personele yapılan aile ve çocuk yardımından gelir vergisi kesilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 921 11/12/2015
Bakanlığın merkez teşkilatındaki müdürlerle taşra teşkilatındaki müdürlerin özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 922 11/12/2015
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan vergi kimlik numarası alanların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 923 11/12/2015
Kurum içerisinden gelir uzmanı alınması için sınav açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 924 11/12/2015
Vadesi geçmiş vergi borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 935 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 936 11/12/2015
Manisa'da doğal ve beşeri sebeplerle yok olan ormanlık alanlar ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 939 11/12/2015
Ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu doktor sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 940 11/12/2015
Manisa'daki çocuk doktoru sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 941 11/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 942 11/12/2015
Yanlış tedavi ve tetkikler ile bunlara yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 943 11/12/2015
Hastanelerdeki hasta hakları birimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 944 11/12/2015
Doktor açığına ve yabancı doktor istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 945 11/12/2015
Acil servis hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 946 11/12/2015
2002-2015 yılları arasında uyuşturucu madde kullanımından dolayı tedavi gören veya hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 947 11/12/2015
2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen kanser vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 948 11/12/2015
İlaç üretim ve tüketimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 949 11/12/2015
2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen meslek hastalıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 951 10/12/2015
Araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 952 10/12/2015
2015 yılında yeni yol yapımı için gerçekleştirilen harcamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1061 18/12/2015
Trafik sigortası ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1109 18/12/2015
Bir akademisyenin adının kamu kurum ve kuruluşlarında yaşatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1159 09/12/2015
Çözüm sürecine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1160 09/12/2015
Çözüm süreci sırasında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1205 11/12/2015
Çözüm sürecinde valiliklere gelen askeri operasyon izin taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1233 09/12/2015
1 Ağustos 2009 tarihinden sonra TSK'dan valiliklere gönderilen operasyon izin taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1313 30/12/2015
Çalışan ebeveynlerin kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi uygulamasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1837 20/01/2016
Orta Vadeli Programa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1838 20/01/2016
Orta Vadeli Programdaki döviz kuru beklentisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1839 20/01/2016
Orta Vadeli Programda yapılan revizyonlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1860 20/01/2016
Orta Vadeli Programda yer alan ihracat hedeflerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1877 20/01/2016
Terörle mücadele kapsamında ele geçirilen terör örgütüne ait silah ve mühimmata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1883 20/01/2016
Orta Vadeli Programda turizm gelirlerindeki düşüşün nedenine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1907 20/01/2016
Terörle mücadele kapsamında ele geçirilen terör örgütüne ait silah ve mühimmata ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1994 20/01/2016
Çözüm süreci ile ilgili açıklamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2051 20/01/2016
Bir milletvekilinin açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2052 20/01/2016
Çözüm sürecine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4399 06/04/2016
Manisa'da don olayından etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4563 13/04/2016
Manisa'nın Salihli ilçesine doğal gaz ve demiryolu bağlantısı sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4564 13/04/2016
Otomotiv sektörünün Manisa'ya yatırım yapmalarına yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4592 13/04/2016
Manisa Turgutlu 1. OSB Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4593 13/04/2016
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan projelere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4607 13/04/2016
Kocayatak Hidro Elektrik Santraline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4688 13/04/2016
Manisa'nın marka kültür kenti olabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4934 21/04/2016
Demirci Halıkent Anadolu Lisesi'nin kapatılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4935 21/04/2016
Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4962 21/04/2016
Manisa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6519 15/06/2016
Bakanlığın 2016 yılı Eylem Planı'ndaki bir hedefe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6520 15/06/2016
Kadınların işgücü piyasasına katılmasını ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7816 07/09/2016
15 Temmuz Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ ile mücadele kapsamında kamu kurumlarında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7817 07/09/2016
OHAL döneminde PKK ile mücadele kapsamında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7940 07/09/2016
15 Temmuz Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ ile mücadele kapsamında Bakanlıkça yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7941 07/09/2016
OHAL döneminde PKK ile mücadele kapsamında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8373 06/10/2016
Demirci Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8809 26/10/2016
Van depremi sonrası geçici işçi statüsüyle istihdam edilip daha sonra işten çıkarılan depremzedelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9185 11/11/2016
Engelli memur ve öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12465 13/03/2017
Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük'ten yararlanamayacak durumda olan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12490 14/03/2017
Şırnak il merkezi için öngörülen doğal gaz dağıtım projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12506 13/03/2017
Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı personel için Kurum İçi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12507 13/03/2017
Öğrenci etüt merkezlerinin kapatılması kararına ve öngörülen süreye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12512 14/03/2017
ÖSYM tarafından 2017 KPSS için belirlenen sınav ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12519 14/03/2017
Şırnak'ta görev yapan sağlık personeline ve ildeki tecrübeli personel sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14890 14/06/2017
Sağlık meslek lisesi mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14977 22/06/2017
Manisa'daki zehirlenme vakası sonrasında şehit olan bir askere ait adli tıp raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15066 22/06/2017
TSK'da yemeklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmaya başladığı tarihe ve birliklerin kendi yemek ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15067 22/06/2017
Askeri birliklere ve kışlalara hizmet alımı yoluyla yapılan yiyecek tedarikinin ve zehirlenme vakalarının yaşandığı Manisa'daki yemek firmasının denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15068 22/06/2017
Manisa'da askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarına yönelik şüphelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15069 22/06/2017
Manisa'da askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları sonrasında yemek şirketinin sözleşmesinin feshine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15082 22/06/2017
Manisa'da askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarına ait tahlil sonuçlarının açıklanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15322 05/07/2017
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası koro çalışma binaları ve konser salonu inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16284 04/08/2017
2010 KPSS puanıyla kamuya yerleştirilen personele, hakkında FETÖ ile mücadele kapsamında işlem yapılanlara ve ihraç edilenlerin yerine 2010 KPSS puanına göre alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16522 10/08/2017
TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü tarafından lojman yapımı için gerçekleştirilen ihaleye ve ihalenin adrese teslim olduğu ve kamunun zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16637 14/08/2017
TKİ Ege Linyit İşletmesi tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16986 12/09/2017
Geçici cami görevlisi olarak işe başlayıp Toplum Yararına Çalışma Programı'na kaydırılan kişilerin istihdam sürelerine ve sözleşme yapılması veya kadro verilmesi düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17482 26/09/2017
Milli ekonomiye kazandırılma amacıyla ilgili mevzuat kapsamında yurt dışından getirilen varlıkların dolar cinsinden değerine ve dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17483 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa'daki kredi kartı kullanımı istatistiklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17484 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa'da bankalara kredi ve kredi kartı nedeniyle borçlanan vatandaşlara ve icra takibine uğrayanların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17485 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında yıllara göre kredi faiz oranlarının değişimine ve vatandaşların bankalara ödedikleri kredi faiz miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17495 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında yıllara göre Manisa'da icra takibi başlatılan esnaf ve sanatkar sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17511 26/09/2017
Ülkemizde ve Manisa ilinde tespit edilen çocuk yoksulluğu oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17512 26/09/2017
2002-2016 yılları arasında ve 31 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Manisa'daki aktif sigortalı, Bağ-Kur'lu ve tarım Bağ-Kur'lu sayıları ile prim borcu nedeniyle sağlık sigortasından faydalanamayan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17513 26/09/2017
Manisa'da 2002-2017 yılları arasında SGK prim borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17514 26/09/2017
Manisa'da işsizlik sigortası kapsamında son beş yılda yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17559 26/09/2017
Manisa'da okulların, kamu binalarının, apartman ve müstakil evlerin depreme dayanıklılık açısından değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17563 26/09/2017
Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin birim fiyatına, çiftçilerin elektrik borçlarına ve tarımsal üretimde elektrik girdi maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17568 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa'da tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçi sayısına ve ödenen desteklerin tür ve miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17569 26/09/2017
Manisa'daki tarım arazilerinin 2002-2017 yılları arasındaki durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17580 26/09/2017
Manisa'daki Suriyeli göçmen sayısına ve Suriyeli göçmenlerin 2011 yılından itibaren Türkiye genelinde ve Manisa ilinde karıştıkları adli vaka sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17590 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa'da yürütülen arkeolojik kazılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17591 26/09/2017
Bakanlık bünyesindeki arkeolog kadrosu ve istihdam edilen arkeolog sayıları ile 2017 yılında istihdamı planlanan arkeolog sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17592 26/09/2017
Manisa'daki kentsel, arkeolojik, tarihsel, kültürel ve doğal sit alanları hakkında 2002-2017 yılları arasında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17596 26/09/2017
Taşra teşkilatında görev yapan defterdar yardımcılarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17597 26/09/2017
Vergi kimlik numarasına sahip yabancı uyrukluların ve Suriyeli sığınmacıların sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17612 26/09/2017
Manisa'daki okulların depreme dayanıklılık durumuna ve yapılan güçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17613 26/09/2017
Manisa ili ve ilçelerindeki derslik açığına ve okul inşaatlarına yapılan yatırım miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17614 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında yıllara göre Manisa'nın üniversite yerleştirme sınavlarındaki başarı sıralaması ile öğrencilerin en başarılı ve başarısız oldukları derslere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17615 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa'da öğrenci başına gerçekleştirilen eğitim harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17622 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa'da doğal afetler veya insani sebeplerin etkisiyle yok olan ağaç sayısına ve ağaçlandırma yapılan alan miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17625 26/09/2017
2002-2017 yılları arasında Manisa ve ülke genelinde karşılaşılan kanser vakaları ve kanserden ölümlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17626 26/09/2017
Ülkemizde ve Manisa ilinde acil servis hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısına ve acil vakalara ortalama ulaşma süresine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17627 26/09/2017
Son beş yılda tespit edilen yanlış tetkik ve tedavi sayısına ve uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17628 26/09/2017
Ülkemizde görev yapan ve çalışmak için başvuran yabancı doktorlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18101 11/10/2017
Geçici cami görevlisi iken İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Hizmet Programı kapsamında görevlendirilen kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki