Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ERKAN AKÇAY
MHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı : 234
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 2 7 / 1751 23/01/2008
Acil yardım ödeneklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1831 31/01/2008
Enerji yatırımlarına ve enerji politikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2172 26/02/2008
Ulusal Yargı Ağı Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3557 09/05/2008
Yabancı ve azınlık vakıflarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3558 09/05/2008
Yeni Vakıflar Kanunundaki bazı düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3560 09/05/2008
Yabancı ülke veya şirketlerden para yardımı alan vakıflara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3567 09/05/2008
Demir ve çelik fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3742 22/05/2008
Dışişleri Bakanının bir açıklamasına ve iadesi istenen teröristlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3744 22/05/2008
Tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3745 22/05/2008
İmar düzenine ve yapı denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3748 22/05/2008
Gördes Barajı su havzasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3750 22/05/2008
Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3751 22/05/2008
Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat Yasasına ve vekaletle yürütülen başmüdürlüklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3753 22/05/2008
Özürlülerin istihdamına ve eğitim kurumlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3754 22/05/2008
Özürlülerle ilgili bazı hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3757 22/05/2008
Bazı açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3759 22/05/2008
Akaryakıt kaçakçılığı ile kayıp ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3762 22/05/2008
Asayiş suçlarına ve polise karşı işlenen suçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3763 22/05/2008
Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3764 22/05/2008
Özel harekat personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3765 22/05/2008
Özel harekat personelinin görevlendirildiği yerlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3785 22/05/2008
Yatırım politikasına ve proje desteklemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4126 13/06/2008
Rusya'nın yaş sebze ve meyve ithalatını durdurmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4264 20/06/2008
Bir müfettişin görevden alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4291 24/06/2008
Tarımsal desteklemelere ve mazot fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4292 24/06/2008
Tarım ürünlerindeki pazar üstünlüklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4293 24/06/2008
Bazı tarımsal konulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4294 24/06/2008
Tarımdaki destekleme sistemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4295 24/06/2008
Tarımdaki destekleme uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4296 24/06/2008
Tarım Vizyonu uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4297 24/06/2008
Ürün desteklemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4298 24/06/2008
Yağlı tohum ve mısır destekleme primleri ile damlamalı sulama desteğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4299 24/06/2008
Tarım sektöründeki desteklemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4300 24/06/2008
Tarımsal desteklemelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4301 24/06/2008
Süt teşvikine ve hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4302 24/06/2008
Manisa'daki kırsal kalkınma projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4303 24/06/2008
Manisa'da lisanslı depoculuk çalışmalarına ve yaş sebze ve meyvedeki fiyat oluşumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4304 24/06/2008
Bazı ürünlerdeki desteklemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4310 24/06/2008
Manisa'da tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5613 03/11/2008
Manisa'nın eğitim ve araştırma hastanesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5618 03/11/2008
Hayvancılık teşviklerine ve veteriner hekimlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5871 14/11/2008
Üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5879 14/11/2008
İşsizlere ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5918 19/11/2008
Manisa Vakıflar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6078 04/12/2008
Bir fabrikanın doğalgazının borcundan dolayı kesilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6181 17/12/2008
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6182 17/12/2008
Manisa'daki derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6183 17/12/2008
Manisa'ya Fen Lisesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6190 17/12/2008
Kuru üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6263 24/12/2008
Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsiline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6264 24/12/2008
Provizyon sisteminin etkin çalıştırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6265 24/12/2008
Avans ödeme uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6266 24/12/2008
Eczacılara ilaç bedeli ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6267 24/12/2008
Kan ürünü ilaçların eşit ve sıralı dağıtımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6268 24/12/2008
Eczanelerin bir mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6634 21/01/2009
Amme alacaklarına uygulanan zam ve faiz oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6864 04/02/2009
Hizmet içi eğitimlerde otellerin kullanılmasına ve bir danışmanlık hizmetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6897 05/02/2009
Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsiline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6929 05/02/2009
İlaçtaki provizyon sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8419 09/06/2009
Motorlu taşıtlardaki vergi indiriminin sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8789 26/06/2009
Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8790 26/06/2009
Gümrüklerdeki yakalamalara ve personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8816 26/06/2009
Tanıtım bütçesine ve Mevlana Belgeseline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8817 26/06/2009
Turizmde destinasyon stratejisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8818 26/06/2009
Krizin turizme etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8819 26/06/2009
Tanıtım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8820 26/06/2009
Tanıtıma yönelik proje ve ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8821 26/06/2009
Tanıtım sloganına ve sinema yoluyla tanıtıma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8822 26/06/2009
Türk turizmine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8826 26/06/2009
Manisa'daki çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8827 26/06/2009
Tarımsal üretimde kullanılan elektrikten alınan vergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8828 26/06/2009
Tarımsal üretimde kullanılan elektrik borçlularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8829 26/06/2009
Tarımsal üretimde kullanılan elektrik borçlularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8830 26/06/2009
Emekli ve memurlara yapılacak zam oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8831 26/06/2009
Vergi denetim personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8832 26/06/2009
Amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve faizine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8833 26/06/2009
Orta Vadeli Programa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8834 26/06/2009
Vergi gelirlerinin kamu net borçlarına oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8835 26/06/2009
Vergi adaletine ve indirimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8836 26/06/2009
Vergi gelirlerinin azalmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8845 26/06/2009
Reel sektörün kredilendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8848 26/06/2009
Tarımsal üretimde kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9507 18/08/2009
Manisa Belediyesinin bazı birimlerinin elektriğinin kesilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9508 18/08/2009
Manisa'da tarımsal sulamada kullanılan elektriği kesilen abonelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10082 02/10/2009
Belediyelerin memurlara yaptığı bazı ödemelerden dolayı zimmet çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10168 07/10/2009
Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10173 07/10/2009
Elektrik zammına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10195 07/10/2009
Çiftçilerin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10196 07/10/2009
Tedavi katılım payı zammına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10228 07/10/2009
Tarım politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10284 09/10/2009
Salihli-Gölmarmara-Akhisar yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10285 09/10/2009
Manisa-Akhisar-Balıkesir yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10286 09/10/2009
Uşak-Kula ayrımı-Selendi yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10287 09/10/2009
Kula-Salihli yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10288 09/10/2009
Sındırgı-Simav ayrımı-Demirci-Salihli yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10289 09/10/2009
Bornova-Turgutlu-Salihli yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10290 09/10/2009
Menemen-Manisa yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10291 09/10/2009
Bir köprü onarımı projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10292 09/10/2009
Manisa çevre yoluna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10293 09/10/2009
Bergama-Soma-Akhisar yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10294 09/10/2009
Selendi Geçişi yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10295 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10296 09/10/2009
Manisa-İzmir-Turgutlu yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10297 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10298 09/10/2009
Kırkağaç-Gelenbe yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10299 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10300 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10301 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10302 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10303 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10304 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10305 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10306 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10307 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10308 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10309 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10310 09/10/2009
Bir köprü projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10311 09/10/2009
Manisa'daki yol ve köprü projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10340 13/10/2009
Manisa Ceza İnfaz Kurumu projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10344 13/10/2009
Akhisar-Gördes sulama projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10348 14/10/2009
TRT'nin tarım kanalı açmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10351 13/10/2009
Soma Termik Santraline yönelik bir projeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10360 13/10/2009
Manisa Merkez Polis Evi projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10367 13/10/2009
Soma Vergi Dairesi hizmet binası projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10368 14/10/2009
Saruhanlı Vergi Dairesinin yeni hizmet binası projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10373 14/10/2009
Manisa'daki eğitim yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10374 14/10/2009
Alaşehir Atatürk Lisesi projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10375 14/10/2009
Demirci Ortaöğretim Pansiyonu projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10376 14/10/2009
Gördes Genel Lisesi projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10377 14/10/2009
Akhisar'da Anadolu Öğretmen Lisesi projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10378 14/10/2009
Manisa Merkez Ortaöğretim Pansiyonu projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10379 14/10/2009
Osmancalı Kız Meslek Lisesi projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10388 14/10/2009
Akhisar Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10389 14/10/2009
Manisa'daki sağlık yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10400 13/10/2009
Salihli Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10401 13/10/2009
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10402 13/10/2009
Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10434 15/10/2009
Bazı ekonomik verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10479 15/10/2009
Pamuk primlerine ve ham pamuktaki KDV oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10480 15/10/2009
Tütün üretimi ile ithalat ve ihracatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10481 15/10/2009
Tütün alımına ve alternatif ürün uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10482 15/10/2009
Pamuk üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10483 15/10/2009
Manisa'nın tarım sektöründe kamu yatırımlarındaki payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10807 05/11/2009
GDO'lu ürünlerin ithalatına ve tüketimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10823 09/11/2009
Manisa'nın kamu yatırımlarındaki payına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10824 09/11/2009
Çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10934 09/11/2009
Pamuk ve tekstil sanayinin teşvikine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11910 11/01/2010
Bazı birimlerin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11911 11/01/2010
Domuz gribi haberlerinin turizme zarar verdiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11912 12/01/2010
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Projesi sloganına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11913 12/01/2010
Bakanlık bütçesindeki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11914 12/01/2010
Tanıtımdaki koordinasyona ve imaj sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11916 11/01/2010
Yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11917 11/01/2010
Tahmini bütçe gelirlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11946 11/01/2010
Tarım sektöründeki büyümeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11948 12/01/2010
Ziraat Bankasının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11949 12/01/2010
Tarımsal hammadde ithalatındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11950 12/01/2010
Tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12047 18/01/2010
Devlet personel rejimi reformuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12048 18/01/2010
GAP kapsamındaki sulanacak alanların azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12061 18/01/2010
Yeni kamu personel rejimi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12082 18/01/2010
Bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12127 19/01/2010
Yabancılara taşınmaz mülk satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12133 20/01/2010
GAP'taki ödenek ve tahsislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12169 20/01/2010
Belediyelerin özürlü rehabilitasyon hizmetlerine ayırdıkları ödeneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12186 20/01/2010
Motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12234 20/01/2010
Kaçakçılık olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12248 27/01/2010
GAP'ın bitiş süresine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12249 27/01/2010
Ekonomi yönetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12250 27/01/2010
Açılacak TİKA temsilciliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12307 27/01/2010
Petrol ve doğalgaz ürünlerinden beklenen vergi gelirlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12308 27/01/2010
Vergilerde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12337 27/01/2010
Özürlülerin mesleki rehabilitasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12526 05/02/2010
Manisa TOKİ-3. Etap konutlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12527 05/02/2010
TOKİ uygulamalarındaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12528 05/02/2010
Alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12715 16/02/2010
Salihli'de işçi alımlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12765 16/02/2010
Akhisar Sigara Fabrikasının değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12930 26/02/2010
Esnek çalışma modeline yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12960 26/02/2010
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13544 30/03/2010
Çiftçilerin bankalara olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13560 30/03/2010
Kula’da kurulan tehlikeli atık bertaraf tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13607 30/03/2010
Zeytin ve zeytinyağı üreticiliği ile ticaretine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13608 30/03/2010
Zeytin ve zeytinyağı üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14020 19/04/2010
Manisa'daki çiftçilerin borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14046 19/04/2010
Gelir uzmanlığı sınavına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14057 19/04/2010
Akhisar OSB'nin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14058 19/04/2010
Manisa'daki OSB'lerin sorunlarına ve bazı konularda teşvik uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14059 19/04/2010
Salihli OSB'nin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14066 19/04/2010
Zeytincilik sektöründeki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14067 19/04/2010
Zeytincilikle ilgili bir kanun teklifine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14068 19/04/2010
Zeytinciliğin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14693 21/05/2010
Gördes Barajı kapsamındaki kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14842 31/05/2010
Tarımsal desteklemeye ayrılan kaynaklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14843 31/05/2010
Hayvancılık sektörünün geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14844 31/05/2010
Hayvancılık stratejisi belgesinin uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14845 31/05/2010
Süt tozu üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14846 31/05/2010
Hayvancılıktaki teşvik uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14847 31/05/2010
Hayvan Islahı Kanununun yürürlükten kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14848 31/05/2010
Kuzu kesimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14849 31/05/2010
Besideki hayvan sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14850 31/05/2010
İthalatın hayvancılığa etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14851 31/05/2010
Hayvan kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15019 07/06/2010
5947 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle görevinden istifa eden doktor ve öğretim üyelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15025 08/06/2010
Bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15030 07/06/2010
Manisa'da don felaketinden zarar gören üzüm üreticilerinin tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15032 08/06/2010
Tarım havzaları üretim ve destekleme modeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15033 08/06/2010
Tarımda havza modelinin uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15044 07/06/2010
Milletvekillerince verilen kanun tekliflerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15225 22/06/2010
Manisa TOKİ 3. Etap konutlarının teslimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15709 19/07/2010
Manisa-Demirci’de organik halıcılığın geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16396 04/10/2010
Bazı istatistiki verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16427 05/10/2010
Dış ticaret açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16458 04/10/2010
Bakanlık personeline ödenen ek ödemeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16459 04/10/2010
Orta vadeli programın geç hazırlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16460 04/10/2010
Bazı vergi oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16495 05/10/2010
Borç stokunun ve ödenen faizlerin GSYH'ye oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16707 22/10/2010
Cezaevlerinin vardiya sistemine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18126 27/01/2011
Manisa-Demirci ilçesinin orta öğretim yurt ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18146 27/01/2011
Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Mecidiye-Kayalıoğlu arasındaki kara yolunun yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18147 27/01/2011
İzmir-İstanbul Yolu üzerinde yer alan Kapaklı-Mecidiye arasındaki kara yolunun yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18662 03/03/2011
Akaryakıt kaçakçılığına ve Ulusal Marker Projesinin gecikmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18680 03/03/2011
Su kaynaklarının yönetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18698 03/03/2011
Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattının İsrail'e uzatılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18699 03/03/2011
YDK ve Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından TKİ yönetimi hakkında bulunulan suç duyurusuna ve Bakanlıkça yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18700 03/03/2011
TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy sahaları yeraltı doğalgaz depolama tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18701 03/03/2011
TPAO'nun Batı Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18702 03/03/2011
EPDK'nın verdiği lisanslara ve lisans devrine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18703 03/03/2011
EPDK'nın bazı sözleşmelerde hata yaptığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18704 03/03/2011
Doğalgaz alım sözleşmelerinin devrine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18705 03/03/2011
Mavi Akımdaki doğalgaz fiyat düzenlemelerine yönelik anlaşmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18706 03/03/2011
Azerbaycan-Türkiye doğalgaz boru hattına ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18707 03/03/2011
Mavi Akımdaki doğalgaz fiyat değişikliği sözleşmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18745 03/03/2011
Manisa-Akhisar'da bir köyün elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki