Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

İSMET BÜYÜKATAMAN
MHP - BURSA

Bulunan Kayıt Sayısı : 1259
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 234 20/09/2011
Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 239 13/07/2011
Uludağ-Alaçam'da kış sporları için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 240 13/07/2011
Bursa'da yapılması planlanan bazı projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 304 20/09/2011
Değnekçi tabir edilen otopark mafyasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 318 20/09/2011
Bursa Mudanya'daki Tahir Paşa Konağının Kent Müzesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 322 13/07/2011
2005 yılından sonra işe giren memurlara bir derece verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 323 13/07/2011
Devlet memurlarına ödenecek eğitim öğretim tazminatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 329 13/07/2011
Kadrolu öğretmenlere becayiş uygulaması getirilmesine
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 330 13/07/2011
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara dair karara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 331 13/07/2011
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 332 13/07/2011
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerine yapılacak eğitim kampüslerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 333 13/07/2011
Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışanların sorunlarına
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 334 13/07/2011
Görsel ve işitsel destekli teknolojik sınıflara sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 335 13/07/2011
657 sayılı Kanunda yer alan teknik eğitim veren programlar ve bölüm mezunları hakkında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 336 13/07/2011
Bursa Teknik Üniversitesi kampüsüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 337 13/07/2011
KPSS'de branş sıralamalarının yayınlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 338 13/07/2011
Branşları dışında atanan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 339 13/07/2011
Ar-Ge birimlerinde görevlendirilen personel sayısına ve yapılan faaliyet ve projelerin istatistiki bilgilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 340 13/07/2011
Yatılı eğitim kurumlarında kadın müdür yardımcılarının lojman sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 341 13/07/2011
MEB bilişim teknolojileri öğretmenlerinin norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 342 13/07/2011
Bursa'daki eğitim kurumlarında teknolojik destek uygulamalarına ne zaman başlanacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 343 13/07/2011
Genel İdare Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında görev yapan personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 344 13/07/2011
Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 368 20/09/2011
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 375 20/09/2011
İsrail'den alınan insansız hava araçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 564 12/10/2011
Bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 565 12/10/2011
632 sayılı KHK sonrası alınan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 566 12/10/2011
4-C'li çalışanların aile yardımı almalarına ve kadroya geçirilip geçirilmeyeceklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 567 12/10/2011
Milli Eğitim Bakanlığının tüm çalışanlarının ikramiye ve teşvik ikramiyesinden yararlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 568 12/10/2011
İDO'nun iptal ettiği seferlerden dolayı vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 569 12/10/2011
Devlet memurlarına verilen çocuk yardımına
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 576 12/10/2011
2010 KPSS sonuçlarına göre TRT'ye alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 586 12/10/2011
Rusya'dan gaz alımının özel sektöre devredileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 587 12/10/2011
Bursa'da maden arama izni verilen yerlere ve maden ocaklarıyla ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 588 12/10/2011
Bursa sınırları içinde maden arama izni verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 600 12/10/2011
Mudanya'da kaldırılan park alanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 604 12/10/2011
İlköğretim okullarına asılan alfabe afişlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 605 12/10/2011
Ders dışı eğitim çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 606 12/10/2011
İnternet salonlarının denetlenmesi ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 607 12/10/2011
Merkezi sistem sınavlarındaki görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 608 12/10/2011
Eğitim çalışanlarının çocuklarının kayıtlarını görev yaptıkları okullara yaptırabilmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 609 12/10/2011
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda öğretmenlerin de yer almasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 610 12/10/2011
Uzman öğretmenlik sınavını kazananlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 611 12/10/2011
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurt sayısına ve yeni yurt yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 612 12/10/2011
Mesleki ve teknik eğitim okullarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 613 12/10/2011
MEB ve ÖSYM'nin yaptığı sınavların istatistiklerinin elektronik ortamda yayınlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 614 12/10/2011
Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 615 12/10/2011
Liseyi yurt dışında okuyanların Türkiye'de üniversiteye sınavsız girebilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 616 12/10/2011
Meslek öğretmenlerinin lisans tamamlama programlarında yaşadığı mağduriyete ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 617 12/10/2011
Okul ve kurum müdürlerinin atanmasında sözlü sınav uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 618 12/10/2011
Zorunlu görev yeri değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 619 12/10/2011
Okul içi beden eğitimi, spor ve izcilik daire başkanlığının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 620 12/10/2011
Modül kitapçıklarının çoğaltılıp dağıtılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 621 12/10/2011
Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına ve öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 622 12/10/2011
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 623 12/10/2011
Öğretmenlerin sınav görevine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 624 12/10/2011
Okullarda yapılan bakım-onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 625 12/10/2011
Öğretmenlerin özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 626 12/10/2011
2012 Şubat döneminde yapılacak öğretmen atamalarına ve atanan öğretmenlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 627 12/10/2011
Öğretmenlerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 628 12/10/2011
İlköğretim ve ortaöğretimdeki parasız yatılılık ve bursluluk kontenjan dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 629 12/10/2011
MEB'de sayman unvanıyla görev yapan personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 630 12/10/2011
Geçici görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 631 12/10/2011
Okul kütüphane otomasyon sisteminin güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 632 12/10/2011
Soruşturmaya konu olan sendika yöneticileri ve verilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 633 12/10/2011
Okullardaki öğle yemeğinin süresine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 634 12/10/2011
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 635 12/10/2011
Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 636 12/10/2011
Eğitim yılına hazırlık ödeneğinin bakanlık personelinin tamamına ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 637 12/10/2011
İkramiye ve teşvik ikramiyesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 638 12/10/2011
Öğretmenevlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 639 12/10/2011
Teknoloji fakültesine dönüştürülen teknik eğitim fakülteleri mezunlarının unvan sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 640 12/10/2011
Yönetici ve öğretmenlerin yıllık izinlerinde ve mazeret izinlerinde ek ders ücretlerinin ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 641 12/10/2011
Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki öğretmen açığına ve bu açığın kapatılması için alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 642 12/10/2011
Ek ders ücreti ve ek ödeme uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 643 12/10/2011
Yöneticilerin 6 saat derse girme zorunluluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 653 12/10/2011
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Uludağ'daki tesislerinin devir teslim haberlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 654 12/10/2011
Gerçekleştirilen projelerde kullanılan kredi kaynakları ve hibelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 655 12/10/2011
Bursa sınırlarında bulunan orman arazilerine verilecek maden arama ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 656 12/10/2011
Bursa'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 659 12/10/2011
Bursa ve ilçelerinde yapılması planlanan hastanelere ve sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 660 12/10/2011
Bursa ve ilçelerindeki Devlet hastanelerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 697 17/10/2011
AWACS uçaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 766 20/10/2011
Bursa Teknik Üniversitesi kampüsünün yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 810 20/10/2011
Kayıt döneminde veliden para talep eden okullara açılan soruşturma ve verilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 811 20/10/2011
İl milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanlara yönelik rotasyon uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 812 20/10/2011
Yurt dışında sürekli görevlendirilecek personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 829 25/10/2011
Türkiye-ABD arasında yapılan anlık istihbarat paylaşımı anlaşmasına ve sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1018 02/11/2011
PKK terör örgütünün Avrupa uzantılarına ve Avrupa'daki finans kaynaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1038 11/11/2011
Bazı binaların yakınına kurulan baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1039 11/11/2011
Sismik araştırmalar için Akdeniz'e açılan Piri Reis Gemisinin çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1074 02/11/2011
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna alınacak personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1088 11/11/2011
Koyun yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1103 02/11/2011
Enflasyon hesaplamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1110 11/11/2011
İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı için toplanan vergilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1153 16/11/2011
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesinin güzergâhına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1189 16/11/2011
Van'da meydana gelen deprem sonrasında arama ve kurtarma taleplerinin kabul edilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1190 16/11/2011
Van'daki depremden etkilenen kamu personelinin sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1263 16/11/2011
Yurt dışına çıkış harçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1771 07/12/2011
Aksaray Emniyet (Avrupa) Otogarının yeniden yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1772 07/12/2011
Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerin kullandıkları makam araçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1773 07/12/2011
Bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek gelirin şehit aileleri ve gaziler yararına kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1774 07/12/2011
Bursaray hattının güzergâhında yapılan değişikliğe ve bu suretle kamunun zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1775 07/12/2011
Bursa'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şirkete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1776 07/12/2011
Özelleştirilecek köprü ve otoyollara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1778 07/12/2011
Dış politika ve komşularla sıfır sorun politikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1780 07/12/2011
Mavi Marmara Gemisine yapılan saldırı sonrası uygulanan politikalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1804 07/12/2011
TRT'de yayınlanacak bir diziyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1805 07/12/2011
2010 KPSS sonuçlarına göre TRT'ye alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1811 07/12/2011
Anayasa'da yapılan değişiklik kapsamında toplumun bazı kesimlerine pozitif ayrımcılık uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1815 07/12/2011
KİT'lerde çalışan kamu personelinin yıllık izin kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1816 07/12/2011
KPDS puanının geçerlilik süresinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1817 07/12/2011
Bulgaristan'dan geliş sebebi zorunlu göç görülmeyenlerin borçlanma hakkından yararlandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1818 07/12/2011
YÖK tarafından belirlenen teknik eğitim programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1825 07/12/2011
Van ve Erciş'de yapılacak kalıcı konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1826 07/12/2011
Yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1833 07/12/2011
Rusya'dan doğal gaz alımının özel sektöre devriyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1834 07/12/2011
Suriye sınırındaki mayınlı arazilerde petrol yatakları bulunduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1838 07/12/2011
Formula 1 pistinin maliyetine ve ülkemizin 2012 yarışlarından çıkarılmasıyla yaşanılan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1841 07/12/2011
Gümrük muayene memurlarının gümrük ve ticaret denetmeni yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1843 07/12/2011
Mustafakemalpaşa'ya bağlı bir köyün kanalizasyonunun çevreye verdiği zarara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1844 07/12/2011
Bursaray'da klimaların hava şartlarına göre çalışmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1849 07/12/2011
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinin mülkiyet sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1853 07/12/2011
Yurt dışında sürekli görevlendirilecek öğretmenlerin yaş sınırına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1854 07/12/2011
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler için yabancı dil şartının farklı uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1855 07/12/2011
Adana'da şehit mitinglerine katıldıkları gerekçesiyle isimleri talep edilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1856 07/12/2011
BİLSEM'e yönetici atamalarında uygulanan yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1857 07/12/2011
Emekli ve ücret karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin istihdam nedenine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1858 07/12/2011
Ortaöğretim müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1859 07/12/2011
Bir şahsın Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Projesi kapsamında veli bilgilendirmeleri için ücretli SMS uygulamasıyla ilgili velilere elektronik posta göndermesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1860 07/12/2011
Sarıyer Öğretmenevine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1861 07/12/2011
Okulların haftalık ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1862 07/12/2011
Geçici görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1874 07/12/2011
Suriye sınırındaki arazilerin mayınlardan temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1882 07/12/2011
Tam Gün Yasasından kaynaklanan sorunlara ve Başbakana farklı uygulama yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1890 07/12/2011
Bursa-Eskişehir hızlı tren hattı ihalesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1899 07/12/2011
AB ile yürütülen müzakerelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1974 09/12/2011
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2014 15/12/2011
Bakanlığın bütçesine, gelirlerine ve bunların kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2067 15/12/2011
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2068 15/12/2011
Özür grubu atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2409 02/01/2012
Diyanet İşleri Başkanlığının personel ihtiyacına ve kurum personelinin başka kurumlara atanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2410 02/01/2012
ABD Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanının Türkiye ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2420 02/01/2012
Koğuşların elektrik bedelinin mahkûmlardan tahsil edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2429 02/01/2012
Mudanya'da tapuları iptal edilen vatandaşların mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2436 02/01/2012
Zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2438 02/01/2012
Kontör dolandırıcılığının engellenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2439 02/01/2012
Hakkında mahkûmiyet kararı verilen bir belde belediye başkanının görevden alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2440 02/01/2012
Bir Azerbaycan vatandaşının sınır dışı edilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2441 02/01/2012
İstanbul'da yaşanan terör saldırısına ve yabancılara silah satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2444 02/01/2012
Mudanya'daki bir ilköğretim okulunun kapasitesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2448 02/01/2012
İlaç temini konusunda yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2454 02/01/2012
F-35 savaş uçağı projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2544 04/01/2012
Bursa Büyükşehir Belediyesindeki taşeron işçilerin maaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2553 04/01/2012
Başbakan yardımcıları, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin aldıkları kira yardımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2643 04/01/2012
Van'da meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık koordinatörlüğünde açılan yardım kampanyalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2644 04/01/2012
Osmangazi'deki Doğanbey TOKİ konutları hak sahiplerinin yaşadığı bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2645 04/01/2012
Şehitler, gaziler ile harp ve vazife malullerinin ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili çalışmalara ve hukuki düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2670 04/01/2012
2002'den bugüne yapılan petrol ve doğal gaz arama, tarama ve sondaj çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3776 02/02/2012
Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3781 02/02/2012
Mustafakemalpaşa ilçesinin bazı köylerine su sağlayan kaynağının kiraya verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3785 03/02/2012
Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre ithalata dayalı ihracat miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3804 02/02/2012
SGK Başkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3880 03/02/2012
Bankaların uyguladığı ek hesap faiz oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3908 08/02/2012
Bir milletvekilinin sağlıkta katkı payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3909 08/02/2012
Kanal İstanbul Projesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3910 08/02/2012
Yabancılara toprak satışındaki kısıtlama oranının yükseltileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3996 08/02/2012
Katar yönetimiyle ilişkilerle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4044 03/02/2012
Zeytinbağı Beldesinin adının Trilye olarak değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4114 08/02/2012
Şubat döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarında boş kalan kadrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4115 08/02/2012
Bursa'da öğretmen ve derslik eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4116 08/02/2012
İlköğretim ve ortaöğretimde FATİH Projesi teknolojisinin kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4127 08/02/2012
TSK'da görev yapan astsubayların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4129 03/02/2012
Boğazköy Barajı ve Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranının yol açtığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4163 08/02/2012
Öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4210 13/02/2012
İsrail'in paravan şirketler vasıtasıyla KKTC'de toprak satın aldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4249 13/02/2012
OECD eğitim raporundaki öğretmen maaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4254 13/02/2012
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağlık ocağı bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4304 15/02/2012
Kredi kartı limitlerinin ve faiz oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4324 15/02/2012
Bir kısım sağlık hizmetlerinin SGK tarafından ödeme kapsamından çıkarılabileceği yönündeki düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4341 15/02/2012
Nabucco Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4396 15/02/2012
Öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4397 15/02/2012
Okul öncesi eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtılmasına ve müfredat olmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4427 15/02/2012
Bazı özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan ücret talep edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4432 15/02/2012
Karacabey'deki bir köyün internet sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4474 22/02/2012
Çanakkale'deki tarihi bir binanın kiliseye çevrileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4519 23/02/2012
Anadolu Ajansı Haber Akademisi Ajans Haberciliği Sertifika Programa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4522 22/02/2012
SGK'da banka promosyonlarının personele dağıtılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4530 22/02/2012
Bursa-Orhaneli'deki bir köyde taş ocaklarının meydana getirdiği çevre kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4547 22/02/2012
Bakanlıkta yüksek lisans ve doktora öğreniminin özür grubu tayin sebebi sayılmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4548 22/02/2012
Bal üretimi ve satışlarının denetimine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4560 22/02/2012
Ordu-Aybastı'daki bazı yer adlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4572 22/02/2012
Topkapı Sarayındaki Kutsal Emanetler bölümünde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4613 24/02/2012
Bakanlara helikopter tahsis edileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4614 24/02/2012
Krediyle borçlanan çiftçilere ait tarım arazilerinin yabancılar tarafından ipotekle alındığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4659 28/02/2012
Terör örgütünün, Vanlı depremzedelere yardım toplanmasıyla ilgili yaptığı dolandırıcılığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4665 01/03/2012
Banka ve kredi kartından kaynaklanan mağduriyetin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4766 01/03/2012
Malatya-Kürecik'te kurulan füze kalkanına ve ABD askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4896 28/02/2012
Devlet Müzelerindeki tarihi eserlerin satılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5040 07/03/2012
Osmangazi'deki elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden kaynaklanan sorunlara ve çözümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5048 07/03/2012
Zeytin üretimine ve üreticilerinin teşvikine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5067 07/03/2012
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hazineye borcu bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5097 07/03/2012
Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5111 07/03/2012
Orhaneli'deki mermer ocaklarının su kaynaklarına verdiği zarara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5116 07/03/2012
KPSS tercih işlemlerinde şartları tutmadığı için ataması yapılmayan aday sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5154 14/03/2012
Çanakkale-Eceabat Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5155 14/03/2012
Azınlık vakıflarının emlak beyannamelerinin mülk sahibi hanesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5156 14/03/2012
Nilüfer İlçesindeki Devlet arazilerinin kiralanması ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5274 14/03/2012
Nilüfer İlçesindeki bir köyün yollarının bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5281 14/03/2012
Bursa'daki bir caddede bakım çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5287 14/03/2012
Çanakkale Zaferi'nin tanıtımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5311 14/03/2012
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5348 19/03/2012
TBMM ana bina ve eklentilerinin koridorlarına döşenen halılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5352 15/03/2012
Etik Kurulu kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5353 15/03/2012
Başbakanlık'ta danışmanlık yapan bir kişinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5417 15/03/2012
Bursaray hattındaki bir istasyonunun bakım-onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5418 15/03/2012
Yaşlı kartlarından alınan yenileme ücretine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5436 15/03/2012
Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ve zorunlu din derslerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5443 15/03/2012
Konya'da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5458 15/03/2012
Kış lastiği takma zorunluluğu olup olmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5508 19/03/2012
Bursa'da olası bir depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5547 19/03/2012
Ders kitaplarının yazımındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5571 19/03/2012
K1 yetki belgesi ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5572 19/03/2012
K1 yetki belgesi alma şartlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5573 19/03/2012
K1 yetki belgesinin iptalinin yol açtığı sorunların giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5607 22/03/2012
Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5608 22/03/2012
Diyanet İşleri Başkanlığına KPSS şartı ve yazılı sınav aranmaksızın alınacak kadrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5685 22/03/2012
Bazı ilaçların toplatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5686 22/03/2012
Hastanelerin sağlık hizmetlerinden alacakları katkı payının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5715 28/03/2012
Suriye'den ülkemize gelen mültecilere ve sınıra tampon bölge kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5716 28/03/2012
Okullarda dağıtılacak süte ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5718 28/03/2012
Şehitlik, gazilik ve malullük kapsamının genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5735 28/03/2012
Yerel bir gazetede çıkan bir haberle ilgili açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5774 28/03/2012
Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5775 28/03/2012
Suriye'de haber alınamayan iki Türk gazeteciye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5815 28/03/2012
Mudanya'da bir sitenin doğal gaz ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5816 28/03/2012
İhalesi tamamlanan çelik yeleklerin zamanında teslim edilmemesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5846 28/03/2012
Hatay'da yabancı askerlerin kullanımına tahsis edilen bir üs bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5851 28/03/2012
Nilüfer Çayındaki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5865 28/03/2012
Yeni yapılacak Etlik Sağlık Kampüsüne ilişki
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5874 28/03/2012
Araç muayenesindeki usulsüz uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6035 04/04/2012
Türkiye'nin Afganistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti çerçevesindeki faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6036 04/04/2012
MİT mensupları hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6127 04/04/2012
Başbakanın nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir belediyesi yapılacağı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6206 12/04/2012
Hükümlü terör örgütü liderinin Devlete aylık maliyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6226 12/04/2012
Hükümlü terör örgütü liderine özel muamele yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6232 12/04/2012
Sağlanan yardım ve hizmetlere dair internet sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6247 12/04/2012
Eşi vefat etmiş ve eşinden boşanmış kadınlara yapılan yardıma ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6291 12/04/2012
Bal üretimi ve satışlarının denetimine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6328 12/04/2012
Kayseri Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6350 12/04/2012
On bin İlahiyat Fakültesi mezununun öğretmen olarak atanacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6369 12/04/2012
Tam Gün Yasası ve sözleşmeli çalışma modeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6529 17/04/2012
Belediye sınırları içerisinde kalan mahalle muhtarlıklarının kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6546 17/04/2012
Nisan 2012'de yapılan YGS'deki bir sorunun yanlış olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6562 17/04/2012
Doku nakli ameliyatı sırasında bir hastanın hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ve doku nakli ile ilgili mevzuata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6588 24/04/2012
KYK'ya borçlu öğrencilerin borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6641 24/04/2012
Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenleri teşvik edici çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6642 24/04/2012
2012 KPSS'ye kaydını yaptıramamış vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6643 24/04/2012
Okullarda dağıtılan tabletlerdeki kitaplarla müfredattaki kitapların birbirine uymadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6644 24/04/2012
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6645 24/04/2012
İlköğretim okulları müfredatına Arapça dersi konulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6907 02/05/2012
KPSS personel alımında sonradan eklenen bölümlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6908 02/05/2012
YGS ve KPSS'nin kaldırılması ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6912 02/05/2012
Okul Sütü Akıl Küpü Projesi kapsamında okullarda dağıtılan sütler nedeniyle öğrencilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6987 02/05/2012
Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin gizlendiği iddialarına ve bedeli ödeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7040 02/05/2012
Ani Antik Kentinin yanında bulunan Ermenistan'a ait taş ocaklarında dinamit kullanıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7058 02/05/2012
Öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması hususunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7059 02/05/2012
Dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7140 09/05/2012
Kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7238 09/05/2012
2012 YGS sonrası adayların başarısızlık, nedenlerine ve sınava katılmayan adaylara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7257 09/05/2012
Hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7399 15/05/2012
Orhangazi ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir taciz olayına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7628 22/05/2012
Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7705 23/05/2012
Arazi toplulaştırması işlemlerindeki bir uygulamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7706 23/05/2012
NBŞ kotası üzerinde yapılan artırıma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7760 23/05/2012
Heykel-Setbaşı hattının trafik sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7762 23/05/2012
Nilüfer'deki dere ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7763 23/05/2012
Mudanya-Bursa yol genişletme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7806 23/05/2012
TRT'de yaşanan bir yolsuzluğa ve TRT'nin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7822 30/05/2012
İade edilen bir soru önergesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7916 30/05/2012
Bazı ifadeleri kullanmanın suç sayılıp sayılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7959 30/05/2012
Bursa'da SGK'ya kayıtlı prim borcu olan firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8014 30/05/2012
Bir ders kitabında yer alan bir şiirdeki bazı ifadelerin çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8052 30/05/2012
Uludağ Milli Parkı giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8066 01/06/2012
Bir siyasi partinin İstanbul Olağan Kongresinin gerçekleştirildiği stadyuma ödenen ücrete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8206 06/06/2012
İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimine asker yerleştirmek istediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8238 06/06/2012
Öğretmen maaşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8254 06/06/2012
Orman yangınları için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8351 13/06/2012
657 sayılı Kanunda yapılacağı iddia edilen değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8357 13/06/2012
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ulusal futbol takımını FIFA'nın resmi olarak kabul ettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8358 13/06/2012
Yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinmelerine ve taşınmaz sahibi yabancı sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8397 13/06/2012
Teröristlerin döşediği mayınlara yönelik alınacağı iddia edilen zırhlı araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8399 13/06/2012
Orhangazi'ye bağlı bir köydeki boru hattı inşaatı projesi nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8415 13/06/2012
Diyarbakır Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı Kongresinde yaptığı bir konuşmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8447 14/06/2012
Siber Güvenlik Merkezi oluşturulacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8488 13/06/2012
İl genel meclisi üyelerinin sosyal ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8504 13/06/2012
Tunus'taki Osmanlı eserlerinin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8521 13/06/2012
Kene ısırması vakalarına karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8523 14/06/2012
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8781 22/06/2012
Hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8793 22/06/2012
Bursa'da bir köy yolunun bakımının yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8951 27/06/2012
Çipli pasaport temininde yaşanan sıkıntının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8958 27/06/2012
Çipli pasaport temininde yaşanan sıkıntıların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8977 27/06/2012
Şehit yakınlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9244 13/07/2012
Abdullah Öcalan'ın İmralı'da olmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9246 13/07/2012
2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9350 13/07/2012
2002-2012 yılları arasında icrada bulunan dosya sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9438 13/07/2012
Öğrenci yurt ve yatak kapasitesinin artması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9685 10/07/2012
Taşkın saha sınırlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11547 12/10/2012
Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11563 12/10/2012
Asgari ücretin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11581 12/10/2012
Gümrük muayene memurlarının denetmenlik ya da uzmanlık kadrolarına atanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11582 12/10/2012
Bakanlık tarafından yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11593 12/10/2012
Bir emniyet müdürünün açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11603 12/10/2012
Teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11615 12/10/2012
İmam hatip Ortaokullarında okutulan bir ders kitabına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11616 12/10/2012
Bakanlık bünyesinde görevlendirme ile çalışan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11617 12/10/2012
Özür grubu atamalarının gerçekleşmemesi nedeniyle mağdur olan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11618 12/10/2012
2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve derslik açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11619 12/10/2012
Bursa'daki okullar ve öğrencilerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11620 12/10/2012
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ve bu sınavlara yönelik bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11621 12/10/2012
Öğretmenlerin alan değişikliği atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11622 12/10/2012
Bir alkollü içecek firmasının bazı okulların basketbol sahalarını yaptırdığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11632 12/10/2012
TSK personelinin moralini düzeltmek için alınan tedbirlere ve emeklilik isteyen asker sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11635 12/10/2012
2002'den günümüze kadar meydana gelen orman yangınlarına ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11664 12/10/2012
Suriye'deki muhalif gruplara askeri-lojistik ve psikolojik destek sağlandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11784 17/10/2012
Ankara'nın trafik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11785 17/10/2012
Tunceli Emniyet Müdürünün bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11812 17/10/2012
Ders kitaplarının yazımındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11861 19/10/2012
Adalet ve Kalkınma Partisinin kongresine Iraklı bir liderin çağrılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11918 19/10/2012
Emeklilerin maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11927 19/10/2012
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında verilen yıkım kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11932 19/10/2012
Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11933 19/10/2012
Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye'de kalmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11939 19/10/2012
2002-2012 yılları arasında taş ocağı veya maden ocağı açma izni alan işletmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11965 19/10/2012
Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların can güvenliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11966 19/10/2012
Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye'de basın toplantısı yapmasına ve kendisine koruma tahsis edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12025 19/10/2012
Bankacılık sektörüne yönelik vergi politikalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12026 19/10/2012
Bütçe açığına ve yapılan yeni zamlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12043 19/10/2012
Van'da ismi değiştirilen okullara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12044 19/10/2012
Bakanlığın teşkilat ve görevlerini düzenleyen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değiştirilen tanımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12063 19/10/2012
Acemilik eğitimini alan askerlerin usta birliklerine dağıtımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12073 19/10/2012
Sağlık meslek lisesi, hemşirelik yüksekokulu ve hemşire sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12087 19/10/2012
Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarına ve yurtlarda yapılan tadilatlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12954 21/11/2012
4-C statüsünde çalışan personelin kadroya geçirilip geçirilmeyeceklerine ve aile yardımı almalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13005 21/11/2012
Engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti verenlere bağlanan maaşa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13018 21/11/2012
Teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13110 21/11/2012
Bir kamulaştırma davası sonucunda ODTÜ'nün davacılara yönelik yükümlülüğüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13117 21/11/2012
Bakanlık tarafından yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13306 28/11/2012
Yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13317 28/11/2012
Pakistan heyeti tarafından el konulan iki santral gemisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13328 28/11/2012
Elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedelinin gösterilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13345 28/11/2012
İthal edilen tarım ürünlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13346 28/11/2012
Sofralık zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13378 28/11/2012
PKK tarafından kundaklanan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13434 28/11/2012
Okullarda kullanılan internete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13435 28/11/2012
Okulların ısınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13757 30/11/2012
Kamu Hastaneleri Birliği kadrolarına atanacak personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13782 30/11/2012
Ankara'daki metro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13821 06/12/2012
Kamu çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13877 06/12/2012
Boşandığı halde beraber yaşayan çiftlerin tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13878 06/12/2012
Kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretinin kaldırılmasından dolayı yaşanan kayıpların telafi edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13967 06/12/2012
Doğrudan destekleme ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13976 06/12/2012
Karşılıksız çeklerdeki artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13977 06/12/2012
Gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14026 06/12/2012
Bazı sözleşmeli çalışanlarının kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14027 06/12/2012
Akaryakıttaki KDV oranının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14028 06/12/2012
Kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretinin kaldırılmasından dolayı yaşanan kayıpların telafi edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14045 06/12/2012
Bursa'da öğrenci şikayet hattına yapılan ihbarlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14046 06/12/2012
Formasyon eğitimi kaldırılan üniversitelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14047 06/12/2012
SBS'de uygulanacak yabancı dil katsayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14048 06/12/2012
Okullarda süt dağıtımı uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14049 06/12/2012
Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz verilen kurslar arasında SBS, YGS ve LYS kurslarının olmayışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14050 06/12/2012
SBS'de bazı derslerden soru olmayacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14368 13/12/2012
TEDAŞ'ın özelleştirilmesi sonucu personelin yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14375 13/12/2012
Halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin kadroya geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14401 13/12/2012
PTT'nin şube ve personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14693 19/12/2012
Atanamayan teknik ve mesleki öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14806 21/12/2012
Kamu kurumlarındaki engelli kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14977 21/12/2012
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile özel halk otobüsleri arasında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15034 21/12/2012
Okullarda yaşanan kazalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15035 21/12/2012
Dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15413 03/01/2013
Göktürk 1 ve Göktürk 2 adlı uydulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15414 03/01/2013
Ankara'da kullanılan paso ücretlerinin yüksek oluşuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15415 03/01/2013
Yumurta satışına getirilen kısıtlamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15416 03/01/2013
Bakanlıkların tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15417 03/01/2013
Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15436 03/01/2013
Görevde bulunan danışmanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15440 03/01/2013
Konut edindirme yardımı geri ödemeleri başvurularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15510 03/01/2013
Yurt dışında bulunan Osmanlı eserlerinin korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15576 03/01/2013
2002-2012 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15577 03/01/2013
2002-2012 yılları arasında terör örgütünün şehirlerde düzenlediği saldırılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15578 03/01/2013
6360 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliğini kaybeden beldelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15579 03/01/2013
2002-2012 yılları arasında sığınma talebinde bulunan yabancılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15602 03/01/2013
2002-2012 yılları arasında restore edilerek ibadete açılan kiliselere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15613 03/01/2013
2-B arazilerinin satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15631 03/01/2013
Yunus Emre'nin bir şiirinin bir ders kitabında sansürlendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15632 03/01/2013
Almanca öğretmenlerinin atama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15633 03/01/2013
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15666 03/01/2013
Şehir hastanelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15667 03/01/2013
Sağlık Bakanlığı iletişim merkezine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15668 03/01/2013
Araştırmacı olarak atanan hastane müdürlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15669 03/01/2013
Acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15720 09/01/2013
Dışişleri Bakanı'nın oturduğu konutun kira bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15721 09/01/2013
2002-2012 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bursa'ya yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15823 09/01/2013
2013 yılında doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15847 09/01/2013
2002-2012 yılları arasında gümrüklerde yakalanan kaçak mallara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15888 09/01/2013
Emniyet personelinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15889 09/01/2013
Engelli vatandaşların seçimlerde oy kullanırken yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15906 09/01/2013
İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15912 09/01/2013
Engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV muafiyeti tanınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15936 09/01/2013
Akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15937 09/01/2013
Üniversitelerde farklı unvanlarla görev yapan personel arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16136 14/01/2013
Yerel basının yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16226 14/01/2013
Hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16344 16/01/2013
İsminin değiştirilmesi planlanan yerleşim yerlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16345 16/01/2013
Açılan ve kapanan şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16398 16/01/2013
Emeklilik yaşına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16430 16/01/2013
2002-2012 yıllarında su baskınları neticesinde zarar gören tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16461 16/01/2013
2002-2012 yılları arasında işe alınan şehit yakınlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16462 16/01/2013
Yoğun kış şartlarıyla mücadele için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16480 15/01/2013
2002-2012 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16497 15/01/2013
2011-2013 eğitim-öğretim yıllarında yaralanan öğretmen ve öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16498 15/01/2013
Okulların özelleştirileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16499 15/01/2013
Seçmeli Kürtçe dersine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16500 15/01/2013
Sözleşmeli iken kadroya atanan öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüğüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16501 15/01/2013
Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişiklik sonrası ataması yapılan bazı kadrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16502 15/01/2013
Norm fazlası öğretmenlere de yöneticiler gibi iki yıl süre verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16503 15/01/2013
İbadet etmek isteyen öğrencilerle ilgili bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16504 15/01/2013
Sağlık meslek liselerindeki norm fazlası öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16505 15/01/2013
Ataması iptal edilen teknoloji ve tasarım öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16506 15/01/2013
Özür durumu atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16507 15/01/2013
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16508 15/01/2013
Özür durumu bulunan öğretmenlere ve norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16512 16/01/2013
Engelli öğretmen alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16513 16/01/2013
Okulların güvenlik sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16553 16/01/2013
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde asistan eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16556 16/01/2013
Domuz gribine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16563 16/01/2013
2002-2012 yıllarında yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16564 16/01/2013
Bazı illere demiryolu yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16565 16/01/2013
2013 yılında başlanacak ve tamamlanacak projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16583 18/01/2013
2002-2012 yılları arasında yapılan telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16584 18/01/2013
Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının MİT'e devredilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16585 18/01/2013
Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki odasına televizyon konulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16927 24/01/2013
Elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17163 30/01/2013
Muharip gazilerin ve yakınlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17755 07/02/2013
Personel tarafından Bakanlığa açılan davalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18070 14/02/2013
Yenilikçi Bakkal Modeli konulu projeleri inceleyen kurula ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18071 14/02/2013
2012 yılında Bursa'da KOSGEB desteklerinden faydalanan işletmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18101 14/02/2013
Doğal gaz kullanımının düşmesi nedeniyle oluşan hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18212 14/02/2013
Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18249 14/02/2013
Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan teknik öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18250 14/02/2013
Öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18251 14/02/2013
Bursa ilindeki öğretmen ve derslik açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18252 14/02/2013
Ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18253 14/02/2013
Görevlendirme usulü ile çalışan Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18254 14/02/2013
Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin teşvikine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18255 14/02/2013
Okul Sütü Akıl Küpü Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18256 14/02/2013
İlköğretimde Bilişim Teknolojileri derslerinin müfredata eklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18291 14/02/2013
Tabiatı koruma alanlarında faaliyette olan mermer ocaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18347 21/02/2013
2002 yılında itibaren muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin vermiş olduğu kanun tekliflerinin görüşülmesi ve kanunlaşması ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18348 21/02/2013
2002 yılından itibaren istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18550 26/02/2013
2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18551 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18552 27/02/2013
Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18559 21/02/2013
Kamu kurumlarındaki kadrolu işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18804 21/02/2013
YGS nedeniyle öğrencilerin rapor almalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18805 21/02/2013
Okullardaki temizlik giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18811 21/02/2013
Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18878 26/02/2013
Eski Sağlık Bakanı dönemi ile ilgili soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18879 26/02/2013
2002 yılından itibaren temsil gideri harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18887 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18891 27/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18903 27/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18904 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18905 27/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18907 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18908 27/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18909 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18910 27/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18916 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18930 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18931 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18938 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18939 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18941 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18942 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18952 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18953 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18962 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18963 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18969 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18970 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18973 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18974 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18976 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18977 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18980 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18981 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18988 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18989 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18999 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19000 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19012 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19013 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19019 26/02/2013
2002 yılından itibaren temsil gideri harcamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19032 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19033 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19040 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19041 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19045 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19046 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19056 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19058 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19065 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19067 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19109 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19110 27/02/2013
KÖYDES Projesi kapsamında Bursa'da yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19111 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19112 27/02/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19113 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19114 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19115 27/02/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19368 08/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19371 08/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19374 08/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19376 08/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19388 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19392 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19395 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19407 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19423 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19431 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19434 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19449 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19457 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19481 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19491 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19523 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19547 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19557 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19565 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ve Bursa'dan toplanan vergilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19582 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19592 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19599 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19622 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19641 08/03/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19652 21/03/2013
Taşeron firma çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20135 21/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20152 21/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20157 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20158 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20159 21/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20165 21/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20171 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20172 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20173 21/03/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20188 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20189 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20190 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20202 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20203 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20204 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20208 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20212 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20213 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20214 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20228 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20229 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20230 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20241 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20242 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20243 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20252 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20257 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20267 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20268 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20269 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20278 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20279 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20280 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20294 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20295 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20296 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20307 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20308 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20309 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20375 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20376 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20377 21/03/2013
Bir belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20378 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20398 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20403 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20404 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20405 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20413 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20414 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20415 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20446 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20447 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20448 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20462 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20463 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20464 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20473 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20474 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20475 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20487 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20488 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20489 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20507 21/03/2013
Bursa'da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa'daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20508 21/03/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20509 21/03/2013
Yüksek hızlı tren projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20510 21/03/2013
Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20564 26/03/2013
Elektronik sigaralara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20582 28/03/2013
Afganistan'da bulunan askeri malzemelerin Almanya'ya sevkiyatının Trabzon üzerinden gerçekleştirileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20621 26/03/2013
Tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20622 26/03/2013
Özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20623 26/03/2013
Özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20624 26/03/2013
Bakanlığa ait merkez ve taşra teşkilatı binalarında yapılan dış cephe ve iç mekan yenilemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20625 26/03/2013
Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20626 26/03/2013
Bakan Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20627 26/03/2013
Bakanlığın yurt dışı gezilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20633 26/03/2013
Otogaz sistemlerinin depolarının sökülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20705 26/03/2013
2002-2013 yılları arasında Bursa'da istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20714 26/03/2013
İstihdam edilen engellilere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20715 26/03/2013
Engellilerin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20716 26/03/2013
Bakanlığa ait merkez ve taşra teşkilatı binalarında yapılan dış cephe ve iç mekan yenilemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20717 26/03/2013
Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20718 26/03/2013
Bakan Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20719 26/03/2013
Bakanlığın yurt dışı gezilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20720 26/03/2013
Tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20721 26/03/2013
Özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20722 26/03/2013
Özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20751 26/03/2013
2002-2013 yılları arasında Bursa'da istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20753 26/03/2013
Çanakkale Valiliğince düzenlenen bazı programların gerçekleştirildiği yere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20820 26/03/2013
2002-2013 yılları arasında Bursa'da istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20821 26/03/2013
Bursa'da bir öğretmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20822 26/03/2013
Öğrenci devamsızlıkları ile Veli Bilgilendirme Sistemi SMS Servisi kullanımına geçilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20871 26/03/2013
2002-2013 yılları arasında Bursa'da istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20917 26/03/2013
Bakanlığın yurt dışı gezilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20918 26/03/2013
Bakan Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20919 26/03/2013
Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20920 26/03/2013
Hızlı Geçiş Sistemine geçilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20921 26/03/2013
Engellilerin istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20922 26/03/2013
Özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20923 26/03/2013
Özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20987 26/03/2013
Bir kamu bankasının isminde yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20991 26/03/2013
15.03.2013 tarihli Cuma Hutbesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21234 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21238 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21244 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21248 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21251 03/04/2013
Bir camide kılınacak Cuma namazının Ekonomi Bakanı'nın yetişmesi için bekletildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21255 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21266 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21274 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21277 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21283 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21297 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21310 02/04/2013
Bakanlığın hizmet binalarında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21311 02/04/2013
Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21312 02/04/2013
Tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21313 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21314 02/04/2013
Bakan Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21315 02/04/2013
Özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21316 02/04/2013
Engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21317 02/04/2013
Engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21318 02/04/2013
Özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21325 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21331 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21338 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21344 03/04/2013
Süt üreticilerinin desteklenmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21350 02/04/2013
Esendere Sınır Kapısındaki Türk bayrağının indirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21351 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21355 02/04/2013
Yalova'da misyonerlik faaliyeti yaptığı iddia edilen bir gruba ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21356 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21357 02/04/2013
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hazırlatılan afişlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21358 02/04/2013
Batman Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki yazının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21399 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21402 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21403 02/04/2013
Özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21404 02/04/2013
Özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21405 02/04/2013
Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21406 02/04/2013
Tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21407 02/04/2013
Engelli personele yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21408 02/04/2013
Engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21409 02/04/2013
Hizmet binalarında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21410 02/04/2013
Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21411 02/04/2013
Bakan Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21420 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21428 02/04/2013
Gökçeada'da Rum azınlık okulunun açılmasına onay verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21429 02/04/2013
TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen bir tasarının öngördüğü bazı düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21432 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21437 03/04/2013
Özür grubu atamalarında il ve ilçe emri uygulamasının yeniden getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21438 03/04/2013
Öğrencilerin taşıdıkları çantaların ağırlıklarına ve okulların ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21439 03/04/2013
Dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21440 03/04/2013
Serbest kıyafet uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21441 03/04/2013
Ders kitaplarındaki yazım ve imla yanlışlarına ve bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21450 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21451 02/04/2013
Bakan Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21452 02/04/2013
Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21453 02/04/2013
Hizmet binalarında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21454 02/04/2013
Engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21455 02/04/2013
Engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21456 02/04/2013
Özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21457 02/04/2013
Özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21458 02/04/2013
Tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21459 02/04/2013
Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21461 03/04/2013
Uzman çavuşların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21468 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21477 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21496 02/04/2013
Olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21513 04/04/2013
Milli İstihbarat Teşkilatına Milliyetçi Hareket Partisine yönelik operasyon talimatı verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21514 04/04/2013
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince verilen bir Meclis araştırması önergesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21515 04/04/2013
Taraf olduğu davalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21532 04/04/2013
Taraf olduğu davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21533 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21538 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21539 04/04/2013
Hac kontenjanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21546 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21555 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21573 04/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21577 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21580 04/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21581 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21582 04/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21583 04/04/2013
Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür olabilmek için devlet memuru olma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21584 04/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21593 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21599 04/04/2013
İsrailli yetkililerle yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21600 04/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21601 04/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21604 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21605 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21606 04/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21607 04/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21622 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21626 04/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21627 04/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21628 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21632 04/04/2013
Habur Sınır Kapısının kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21633 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21640 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21674 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21677 04/04/2013
YGS'de sıfır puan alan öğrenci sayısında yaşanan düşüşe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21683 04/04/2013
SBS için başvurularını yapamayan adaylara yeni başvuru hakkı tanınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21684 04/04/2013
Sürücü kurslarına ve bunların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21685 04/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21686 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21698 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21702 04/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21703 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21724 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21725 04/04/2013
Cep telefonlarının sağlığa zararlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21744 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21751 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21752 04/04/2013
Bursa'daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21789 12/04/2013
2002 yılından itibaren tespit edilen misyonerlik faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21790 12/04/2013
FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlere ve arıza durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21791 12/04/2013
Akil adamlara örtülü ödenekten ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21822 12/04/2013
Şırnak'ın Uludere İlçesindeki kaçakçılık olaylarına ve kamu görevlilerinin kaçakçılık olaylarına göz yumduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21850 12/04/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21854 12/04/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21872 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21886 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21892 12/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21898 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21907 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21920 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21945 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21954 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21962 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21974 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21975 12/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21984 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22038 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22039 12/04/2013
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki otopark ücret tarifesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22040 12/04/2013
Bursa'da dikimi yapılan çiçeklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22041 12/04/2013
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tramvay projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22042 12/04/2013
Şehir içindeki cadde ve yol kenarlarının otopark olarak kullanılmasına ve katlı otopark inşa çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22043 12/04/2013
İsmi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22059 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22072 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22073 12/04/2013
Bursa'nın Yıldırım İlçesindeki tarihi bir medresenin onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22074 12/04/2013
Kütüphaneler ile ilgili verilere ve yeni kütüphane projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22075 12/04/2013
Tiyatro sahnelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22077 12/04/2013
Bursa'nın Mudanya İlçesindeki 3. derece SİT alanında sürmekte olan alışveriş merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22088 12/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22089 12/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22090 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22110 12/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22111 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22112 12/04/2013
Öğretmenlerin özür grubu atamalarının bir yıl öğretmenlik yapmış olma şartına bağlanmasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22122 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22131 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22132 12/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22157 12/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22158 12/04/2013
2002-2013 yılları arasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22159 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22173 12/04/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22180 17/04/2013
TBMM İdari Teşkilatında görev yapan idarecilerin özlük haklarına ve kampüs lojmanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22194 17/04/2013
Kamu İhale Kurumu Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22195 17/04/2013
TMSF'nin Hazine borcuna ve bazı iş adamlarına kredi sağladığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22196 17/04/2013
Bir Akil İnsanlar Komisyonu üyesinin açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22197 17/04/2013
Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihaleler ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22243 19/04/2013
Türkiye Yeşilay Cemiyetine yönelik mali desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22251 17/04/2013
Bursa'da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22259 17/04/2013
Sela'da vefat edenlerle ilgili duyurunun Kürtçe yapılabileceği ile ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22270 17/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22271 17/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22316 17/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22317 17/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22346 17/04/2013
Vizesiz seyahat edilebilen ülkelere ve vizesiz seyahatlerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22347 17/04/2013
Suriyeli mülteciler için kurulan kamplarda yaşanan olaylara ve gerçekleşen kazalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22348 17/04/2013
Yabancı ülkelerde görevli Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22349 17/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22361 17/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22362 17/04/2013
Bursa'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22371 17/04/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir personel alım sınavı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22423 17/04/2013
Polis Balosu davetlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22424 17/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22426 17/04/2013
Uzman jandarmaların astsubay kadrolarına geçirileceği yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22480 19/04/2013
Bir spor müsabakasını izlemek için üzerinde 'T.C' ibaresi bulunan kartonlarla stada girmek isteyen taraftarların engellendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22528 17/04/2013
Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22537 19/04/2013
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının faaliyetlerine ve görevlendirilmek üzere geri çağrılan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22550 19/04/2013
İmralı Adası'na savunma kalkanı kurulacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22559 17/04/2013
Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22591 17/04/2013
Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22592 17/04/2013
Bursa'daki hastane ve sağlık ocaklarına yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22633 26/04/2013
Bir siyasi parti grubu müdürünün maaşına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22718 25/04/2013
Zeytinburnu'ndaki bir yapı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22822 25/04/2013
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22857 25/04/2013
Karabük'te İl Özel İdaresi aracının resmi görev haricinde kullandırıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22858 25/04/2013
Ankara Büyükşehir Belediyesinin reklam harcamalarına ve Hazineye olan borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22888 25/04/2013
Muş'taki yatılı bölge okullarında yer alan bazı tabloların kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22889 25/04/2013
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki sendikal faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22890 25/04/2013
KPSS sınav konuları ile ilgili değişiklikler hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22980 30/04/2013
Türk Dil Kurumunun Kürtçe sözlük çıkarılması için bir çalışması olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23139 30/04/2013
Bir anma törenine izin verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23293 03/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23312 03/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23320 03/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23324 03/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'daki ibadethanelerde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23325 03/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23330 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23331 03/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'daki cezaevlerinde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23337 03/05/2013
2012 yılında Bursa'daki çocuk esirgeme kurumu ve huzurevlerinde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23338 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23346 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23350 03/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'da çalışma hayatıyla ilgili yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23351 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23361 03/05/2013
Bursa'da yabancılara arazi satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23362 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23373 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23380 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23386 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23387 03/05/2013
Bursa'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23393 03/05/2013
Bursa'da kaçak hayvan kesimiyle ilgili denetimlere ve 2003-2013 yılları arasında bu sebeple hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23407 03/05/2013
Bursa'daki gümrüklerde yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23408 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2011-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23413 03/05/2013
Bursa Gürsu Belediyesinin giderleri ve borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23416 03/05/2013
Geçici köy korucularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23417 03/05/2013
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında asılı olan bir yazının kaldırıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23452 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23457 03/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'daki oteller ve tiyatrolara yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23458 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23462 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23463 03/05/2013
2002-2013 yılları arasında özelleştirilen kuruluş ve işletmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23464 03/05/2013
Bursa'daki iş yerlerine yönelik denetimlere ve hakkında işlem yapılan iş yeri ve işverenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23474 03/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'daki okullara yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23475 03/05/2013
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme hakkı tanınmamasına ve kitap temininde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23488 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23505 03/05/2013
2003-2013 yılları arasında Bursa'daki hastane ve sağlık ocaklarına yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23518 03/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23641 09/05/2013
Güneydoğu'daki yer isimlerinin değiştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23642 09/05/2013
Terörle mücadele kapsamında faaliyet gösteren güvenlik birimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23643 09/05/2013
Bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23659 09/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23667 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23681 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23689 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23697 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23707 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23722 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23727 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23728 09/05/2013
Petrol ve değerli maden araması yapan firmalar ile arama yapılan yerlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23737 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23755 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23781 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23812 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23813 09/05/2013
Bursa'da ruhsatlı silah sahibi kişiler ile Ateşli Silahlar Kanununa muhalefetten hakkında soruşturma açılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23865 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23876 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23894 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23896 09/05/2013
Sınav ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23915 09/05/2013
Askerlik süresinin kısaltılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23916 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23926 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23957 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23975 09/05/2013
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24028 17/05/2013
PKK ile görüşmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24029 17/05/2013
Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırılara ve yayın yasağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24051 17/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24059 17/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24064 17/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24077 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24087 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24101 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24113 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24127 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24143 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24155 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24161 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24174 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24184 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24259 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24285 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24294 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24307 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24344 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24365 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24377 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24401 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24423 17/05/2013
Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24480 24/05/2013
TBMM Başkanından sorulan soru önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24742 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24743 24/05/2013
Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24765 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24770 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24771 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24772 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24773 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24774 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24775 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24777 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24778 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24779 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24780 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24783 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24788 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24789 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24790 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24801 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24802 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24803 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24804 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24805 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24806 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24811 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24812 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24813 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24814 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24815 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24818 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24819 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24820 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24821 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24822 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24839 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24840 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24841 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24842 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24843 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24844 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24858 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24861 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24862 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24863 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24864 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24865 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24874 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24878 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24886 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24900 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24908 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24969 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24970 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24971 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24973 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24974 24/05/2013
Bir belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24989 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24990 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24991 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24992 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24993 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25001 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25002 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25003 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25004 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25005 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25006 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25007 24/05/2013
İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25018 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25019 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25021 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ve Bursa'dan toplanan vergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25033 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25034 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25035 24/05/2013
Bursa'nın İnegöl İlçesindeki bir okulun Bitlis'in Güroymak İlçesindeki bir okulla kardeş okul olmasına ve okul müdürünün açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25036 24/05/2013
Tarih ders kitaplarının yeniden hazırlanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25037 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25038 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25039 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25040 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25056 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25057 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25058 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25065 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25066 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25067 24/05/2013
Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25081 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25091 24/05/2013
Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25092 24/05/2013
Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25093 24/05/2013
Yüksek hızlı tren projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25094 24/05/2013
2002 yılından itibaren Bursa'ya veya Bursa'dan tayin edilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25095 24/05/2013
Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25096 24/05/2013
Bakanlığın Bursa'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25097 24/05/2013
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25130 29/05/2013
Stadyum ve üniversitelerde görev yapan özel güvenlik personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25196 29/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25206 29/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25212 29/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25214 29/05/2013
Bursa'da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25215 29/05/2013
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için belirlenen bedelli askerlik ücretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25230 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25258 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25295 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25296 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25305 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25327 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25358 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25363 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25374 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25387 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25408 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25451 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25575 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25579 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25589 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25609 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25644 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25656 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25676 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25703 29/05/2013
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26150 12/06/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26172 12/06/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26179 12/06/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26195 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26202 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26219 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26234 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26249 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26276 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26285 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26305 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26322 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26361 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26418 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26429 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26449 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26474 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26487 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26511 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26531 12/06/2013
Bakanlığın Bursa'daki projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29725 14/08/2013
SGK Bursa İl Müdürü ve Trabzon Müftüsü atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32241 03/10/2013
Suriyeli mültecilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32322 03/10/2013
Ankara'daki bir caddedeki yüksek gerilim hattına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32361 03/10/2013
Bursa'nın Karacabey ilçesinin bir köyünde kuduz nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32494 03/10/2013
Son yapılan öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32495 03/10/2013
Ortaöğretimini yurt dışında tamamlayanların yükseköğrenime sınavsız yerleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32496 03/10/2013
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarına giriş sınavına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32889 03/10/2013
Mesleki ve teknik öğretmenliklerinin norm açma ders saatinin fazla olmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33740 06/11/2013
Kamu ve özel kesimde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33785 08/11/2013
Devlet nişanı Cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanlarından Atatürk silüeti ile T.C. ibarelerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33908 06/11/2013
Bursa ilinde bulunan Bakanlığa bağlı üniversite öğrenci yurtlarının sayısı ile yurtlar hakkında Bakanlığa iletilen talep ve şikayetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34097 08/11/2013
Yurt dışında yaşayan vatandaşların araç ile geçişine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34130 06/11/2013
Öğretmen açığına ve öğretmen açığını kapatmak için çalıştırılan ücretli öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34151 08/11/2013
Kazakistan TÖMER'de görevli öğretmenlere Kazak makamları tarafından vize verilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34164 06/11/2013
Zorunlu askerlik süresinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34318 14/11/2013
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ödenen maaşlar ile sağlanan diğer haklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34319 14/11/2013
Türkiye'de bulunan domuz çiftliklerine ve çiftliklerde üretilen domuz eti mamullerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34320 14/11/2013
Türkiye'de domuz eti satışına izin verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34321 14/11/2013
İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından Suriyeli mültecilere eğitim verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34322 14/11/2013
Adana İl Emniyet Müdürlüğünce 7 Kasım 2013 tarihinde ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34323 14/11/2013
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ödenen maaşlar ile sağlanan diğer haklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34324 14/11/2013
Hesap Uzmanları Kurulunun yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ödenen maaşlar ile sağlanan diğer haklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34325 14/11/2013
Haberleşme Yüksek Kurulunun yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ödenen maaşlar ile sağlanan diğer haklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34326 14/11/2013
Para Politikası Kurulunun yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ödenen maaşlar ile sağlanan diğer haklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34422 14/11/2013
Bakanlığa Adana Valisi hakkında yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34470 14/11/2013
Ülkemizde görülen 'trişinelloz epidemi' vakalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34531 20/11/2013
Türk Hava Yollarında görev yapan pilot sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34532 20/11/2013
Türk Hava Yollarında yabancı pilot istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34533 20/11/2013
Başbakanlık hizmet binası önünde yapılan eylemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34831 21/11/2013
Dağıtılan ders kitaplarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36389 26/12/2013
Suriye'den gelen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36440 26/12/2013
Kiraya verilen bir meraya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36472 26/12/2013
Özel hastanelerin aldığı fark ücretlerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36473 26/12/2013
Ülkemizde görev yapan Yunan doktorlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36674 30/12/2013
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun uyarınca kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36675 30/12/2013
Diyanet İşleri Başkanlığına 2007-2013 yılları arasında alınan personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36676 30/12/2013
Seçmen sayısına ve seçimlerin güvenliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36693 30/12/2013
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36701 30/12/2013
2002-2013 yılları arasında yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36742 30/12/2013
Yurtlara yerleştirilen ve yurtlardan atılan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36797 30/12/2013
2002-2013 yılları arasında 155 polis imdat hattına yapılan ihbarlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36798 30/12/2013
Suriyeli mültecilerin faili veya mağduru olduğu suçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36819 30/12/2013
Çocuk felci aşısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36823 30/12/2013
2013 yılında Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36878 02/01/2014
Abdullah Öcalan'ın gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile görüştürüleceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36879 02/01/2014
Bursa ilinde yapılan kömür yardımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36934 02/01/2014
SGK borçları nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36941 02/01/2014
Milletvekilleri ve TBMM çalışanları için yapılmakta olan İncek-2 Konut Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36974 02/01/2014
Bursa ilindeki ekilebilir tarım alanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36991 02/01/2014
Bursa İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37011 02/01/2014
İşsizlik oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37036 02/01/2014
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37079 02/01/2014
Yüksek hızlı tren seferleri sırasında yaşanan kazalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37339 07/01/2014
Hatay'da silah taşıdığı için durdurulduğu iddia edilen bir tır'a ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37340 07/01/2014
Bir bakan danışmanı hakkında iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37475 02/01/2014
Bir konuşmasında kullandığı 'Kürdistan' ifadesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38191 22/01/2014
Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38880 31/01/2014
Bursa'da kapanan iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39415 10/02/2014
İpsala gümrüğünde bazı tırlara öncelik verilmesi gerekliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40268 27/02/2014
Adalet ve Kalkınma Partisinin seçim müziğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40346 27/02/2014
Şubat ayında Bursa ilinde yapılan gösterilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40350 27/02/2014
Kamuoyuna yansıyan özerklik açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40418 04/03/2014
Kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40419 04/03/2014
TRT'de yayınlanan bir diziye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40510 04/03/2014
Milli İstihbarat Teşkilatına Savunma Sanayii Destekleme Fonundan kaynak kullanabilmesi konusunda tanınan yetkiye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40526 04/03/2014
Bursa ilinin Lisans Yerleştirme Sınavındaki (LYS) başarı durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40535 04/03/2014
Türkiye'deki ormanlık alanlarda meydana gelen azalmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40931 04/03/2014
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında muta nikâhı ile ilgili yer alan bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41262 20/03/2014
Bir dini grubun yurtlarında kalan öğrencilere yönelik söz konusu yurtlardan ayrılarak devlet yurtlarına başvurmaları çağrısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41282 20/03/2014
TRT'nin yayınlarında siyasi partilerle ilgili haberlere ayrılan zamana ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41378 20/03/2014
Kahramanmaraş'ta belediyenin resmi aracı kullanılarak bazı iktidar partisi adaylarının propagandalarının yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41419 20/03/2014
Bakanlık tarafından valiliklerden devlet erkânına yönelik propaganda yaptıkları iddiasıyla öğretmenlerle ilgili inceleme başlatılması istendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41931 07/04/2014
Dinleme iddialarına ve yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42314 15/04/2014
Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden geçmesi planlanan yeni otoyola ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42476 07/04/2014
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisi hakkında tutulduğu iddia edilen tutanağa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43968 14/05/2014
2011-2014 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen engelli ve eski hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43969 14/05/2014
KPSS'nin kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44007 14/05/2014
Prim gün sayısını doldurduğu halde yaş haddi nedeniyle emekli olamayanlara emeklilik yolunun açılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44088 14/05/2014
Terfi sırası gelen emniyet teşkilatı mensuplarının terfi ettirilmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44111 14/05/2014
Vergi borcu bulunmayan mükelleflere vergi borcu bulunduğuna dair yazı gönderildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44615 23/05/2014
PKK tarafından kaçırılan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44616 23/05/2014
2002-2014 yılları arasından Türkiye genelinde ve Bursa ilinde uyuşturucu madde kullanımına ve satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45168 03/06/2014
Bursa Valiliğinde görevli bir vali yardımcısının oğlunun sünnet töreninin yapıldığı yere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45169 03/06/2014
Şırnak Valisi tarafından çözüm süreci ile ilgili yapılan bir açıklamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46798 24/06/2014
IŞİD terör örgütünün Musul Başkonsolosluğu baskınına ve Türkiye'deki IŞİD üyelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46814 24/06/2014
Bursa'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle zarar gören tarım ürünlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47053 26/06/2014
2002-2014 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen hırsızlık sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47070 26/06/2014
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49844 06/08/2014
Bursa'nın Keles ilçesinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazısının yerel idarecilerce kaldırıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51389 05/09/2014
Bursa'da bazı çiftçilerden tarımsal sulama için yeniden abone parası alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51391 05/09/2014
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurt sayısına ve yurtlara öğrenci alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51393 05/09/2014
Bursa'nın İznik İlçesindeki çiftçilere mahsul kayıplarına rağmen devlet desteklemesi yapılmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51421 05/09/2014
Bursa'nın İznik ilçesinin bir beldesinde belediye hizmetlerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51471 05/09/2014
Bakanlığa bağlı okullarda yapılan yönetici değişiklikleri için belirlenmiş değerlendirme kriterlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52022 17/09/2014
Diyarbakır'da bir cinayet zanlısının ihmal sonucu kaçtığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 52213 23/09/2014
IŞİD tarafından rehin alınan vatandaşların kurtarılmasında takas yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53194 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53199 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53203 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53207 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53217 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53220 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53225 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53239 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53285 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53287 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53292 08/10/2014
Kimya öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53293 08/10/2014
Adalet meslek yüksek okulu mezunlarının girebildikleri dikey geçiş sınavına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53294 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53296 08/10/2014
Dershanelerin kapatılmasına ve Bakanlıkça verilecek kurslara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53304 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53306 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53307 08/10/2014
2011-2014 yılları arasında Bursa'da yapılan ameliyatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53311 08/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53756 17/10/2014
Abdullah Öcalan'ın başka bir cezaevine nakledileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53757 17/10/2014
Bir filme destek sağlanıp sağlanmadığına ve filmin sponsorlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53758 17/10/2014
Çözüm sürecinin muhataplarına ve yapılan görüşmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53784 16/10/2014
TOKİ'nin öğrenci yurdu projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53863 16/10/2014
Terör örgütü tarafından şehit edilen ve kaçırılan asker ve polis sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53986 16/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki fizik öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53987 16/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki biyoloji öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53988 16/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki sosyal bilgiler öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53989 16/10/2014
Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki matematik öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53990 16/10/2014
Taşımalı eğitim yapılan ilçe sayısına ve taşıma ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53991 16/10/2014
Kürtçe eğitim veren okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54086 21/10/2014
Cumhurbaşkanı adayları tarafından toplanan bağış ve yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54370 22/10/2014
İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54395 22/10/2014
2002-2014 yılları arasında elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54397 22/10/2014
İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54454 22/10/2014
2009-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54455 22/10/2014
2004-2014 yılları arasında Bursa'da belediye otobüsleri ile özel halk otobüslerinin kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54692 03/11/2014
Abdullah Öcalan ile görüşme yapıp yapmadığına ve emir ve bilgisi dahilinde yapılmış olan görüşmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54901 03/11/2014
Ülkemizde MERS tanısı konulan ve bu hastalık şüphesi ile gözetim altında tutulan hasta sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55379 06/11/2014
Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen peşmergelerin Şanlıurfa'daki lokanta masraflarının Valilikçe karşılandığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55467 06/11/2014
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ve 2014 yılı kontenjanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56933 25/11/2014
Bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57091 25/11/2014
Yapı ressamlığı öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57092 25/11/2014
Bilişim teknolojileri öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58160 16/12/2014
Bir davada yargılanan yabancı sanıklar için kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58161 16/12/2014
Bursa'da kurulacak olan bir santral için ÇED raporu alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58173 16/12/2014
Bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58206 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58213 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58216 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58219 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58226 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58227 16/12/2014
Beş yıl fazladan sistemde kalan ve prim ödeyenlerin emekli maaşının düşeceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58228 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da İŞKUR'a başvuran engelli sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58248 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58254 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58258 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58265 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58272 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58280 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58291 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58306 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58307 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında ülkemize kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58308 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında ele geçirilen kaçak çay, sigara, cep telefonu ve akaryakıt miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58315 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58325 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58339 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58353 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58363 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58371 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58384 16/12/2014
2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59729 13/01/2015
2010 yılında yapılan KPSS için bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59858 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59869 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59878 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59886 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59909 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59917 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59982 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59983 16/01/2015
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'da kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59995 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60000 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60036 16/01/2015
Soma'da yaşanan maden kazası sonucu yetim kalan çocuk ve gençlerin eğitimi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60041 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60048 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60069 16/01/2015
2014-2015 yılları arasında satın alınan otomobillere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60070 16/01/2015
2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60088 21/01/2015
Bursa'da yoğun kar yağışından zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60089 21/01/2015
Bursa'da kamu bankaları ve özel bankalar tarafından ipotek altına alınmış menkul ve gayrimenkul sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60090 21/01/2015
Yurt dışında 2015 yılı itibarıyla görevli öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60174 21/01/2015
Bursa Ovası'nın kuruma tehlikesi altında olmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60175 21/01/2015
Bakanlık tarafından pancar üreticilerinin zararının sübvanse edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60250 21/01/2015
Karacabey-Mustafakemalpaşa ovasındaki sulama ve drenaj sistemlerinin yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60251 21/01/2015
Bursa'da su baskını sebebiyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60252 21/01/2015
Bursa'nın İznik İlçesindeki kalker ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60482 30/01/2015
Pancar üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60874 04/02/2015
Üniversitelerdeki sözleşmeli öğretim görevlilerine kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61552 18/02/2015
Süt üreticileri birliklerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61610 20/02/2015
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ecrimisil uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61642 20/02/2015
Ücretli öğretmenlerin vekil öğretmen statüsüne geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62848 17/03/2015
Borsada işlem gören bir ulusal gazetenin hisselerinin tekrar halka arz edileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki