Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ALİM IŞIK
MHP - KÜTAHYA

Bulunan Kayıt Sayısı : 841
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 2 7 / 510 22/10/2007
Kütahya bağlantılı karayollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 511 22/10/2007
Altıntaş Bölgesel Havalimanı projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1656 16/01/2008
Başkomutan Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2275 29/02/2008
Teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2559 17/03/2008
Şekerpancarı üretimine ve şeker ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2625 19/03/2008
Yabancılara toprak satışına iliş
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2626 19/03/2008
Yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2646 19/03/2008
Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2647 19/03/2008
Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2648 19/03/2008
Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3333 30/04/2008
Yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3334 30/04/2008
Yabancılara satılan arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3418 02/05/2008
Borçlu geçen ortaöğretim öğrencilerinin fark dersleri sınavına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3910 03/06/2008
Özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4036 11/06/2008
Çiftçi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4578 14/07/2008
Türk Telekom tarifelerindeki haksız uygulama iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4598 17/07/2008
Halkbank'tan kredi kullanan esnaf ve sanatkarlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4650 23/07/2008
Öğretmenlerin ödüllendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4661 23/07/2008
Bulgaristan'ın uyguladığı giriş ücretine ve ulaştırma sektöründeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4690 25/07/2008
Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5304 15/10/2008
Sözleşmeli ve geçici personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5352 15/10/2008
Tarım sektöründeki küçülmeye ve tarımsal üretimin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5631 04/11/2008
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Kütahya'daki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5652 04/11/2008
Doğalgaz zammına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5887 19/11/2008
Seramik ve porselen sanayinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5892 19/11/2008
Başbakanlık akreditasyonu verilen ve iptal edilen gazetecilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5920 19/11/2008
AB'nin bor madeniyle ilgili bir kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5952 19/11/2008
Uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5975 25/11/2008
Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5988 25/11/2008
Şeflerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5989 25/11/2008
İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5990 25/11/2008
Akademik personelin ve üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5991 25/11/2008
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5994 25/11/2008
Cansuyu Kredisinden faydalanamayan işletmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6030 05/12/2008
Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6050 04/12/2008
Prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6051 04/12/2008
SGK'nın Kütahya teşkilatındaki yetersizliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6052 04/12/2008
Sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6156 16/12/2008
Emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6164 16/12/2008
Cezaevi personelinin özlük haklarına ve af söylentilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6165 16/12/2008
Kütahya E Tipi Cezaevinin personel ve fiziki yetersizliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6381 05/01/2009
Yahudi kuruluşlardan madalya aldığı iddiasına ve Gazze saldırılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6382 05/01/2009
Belediye işçilerinin sendikalaşmasına ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6383 05/01/2009
Eczacıların bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6384 05/01/2009
Sosyologların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6399 05/01/2009
Bazı özel okullarda ek tatil yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6400 05/01/2009
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6401 05/01/2009
Öğrenim ve katkı kredilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6408 08/01/2009
Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6409 08/01/2009
Bazı kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6410 08/01/2009
Diyarbakır'daki bir bina inşaatına ve belediyenin kurduğu bir şirkete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6451 08/01/2009
Felsefe öğretmeni atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6538 14/01/2009
TOKİ'den ihale alan firma ve taşeronlardan kaynaklanan bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6539 14/01/2009
TOKİ taksitlerini ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6568 14/01/2009
Ek ders ücreti alan yöneticilerin ek ödemeden yararlanamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6577 14/01/2009
KİT'lerde görev yapan bir kısım amirlerin ek ödemeden yararlanamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6635 21/01/2009
İptal edilen yeşil kartlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6636 21/01/2009
TKİ’nin Kütahya’daki personel alımına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6744 23/01/2009
Uzman erbaşların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6844 04/02/2009
Kütahya'daki termik santraller ve linyit işletmelerinde yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6880 04/02/2009
KOBİ'ler için açılan mali destek programına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6887 04/02/2009
Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6922 05/02/2009
Kütahya tren seferlerinin durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6956 12/02/2009
TÜİK'in bazı rakamlarındaki hatalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6998 17/02/2009
Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6999 17/02/2009
Özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasının tartışmalı gayrimenkulüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7000 17/02/2009
Kütahya Belediyesinin bir imar planı değişikliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7108 24/02/2009
Simav'da meydana gelen depreme ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7161 25/02/2009
Simav'da meydana gelen depremin eğitime etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7181 25/02/2009
Simav'da meydana gelen depreme ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7195 02/03/2009
İsrail'e gizli bir özel temsilci gönderildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7198 02/03/2009
Ulusal Bor Enstitüsüne ve Emet Borik Asit Tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7227 02/03/2009
Yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7249 02/03/2009
AB'nin bor madeniyle ilgili kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7250 02/03/2009
Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7251 02/03/2009
Seyitömer ve Garp Linyitleri İşletmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7290 02/03/2009
İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7297 02/03/2009
Okullarda İsrail mallarına yönelik muhtemel boykota karşı genelge gönderildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7304 02/03/2009
Teşvik sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7305 02/03/2009
Sanayi sektörünün desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7323 02/03/2009
Bulgaristan'ın transit geçen araçlardan ücret almasına ve ulaşım sektörünün desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7324 02/03/2009
Türk Telekom'un sabit hat ücreti uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7325 02/03/2009
Amsterdam'daki yaşanan uçak kazasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7334 02/03/2009
İhracattaki azalmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7357 17/03/2009
Enerji dağıtım ve üretim birimlerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7373 17/03/2009
Askere giden sözleşmeli öğretmenlerin eğitim-öğretim ödeneğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7379 17/03/2009
Hayvancılıkla geçimini sağlayanların desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7380 17/03/2009
Çiftçi borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7390 17/03/2009
Hasanlar Barajı Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7426 17/03/2009
Yasama dokunulmazlığı dosyalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7478 08/04/2009
Sabah-ATV ihalesini alan gruba verilen banka kredileriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7479 08/04/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerle ilgili işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7480 08/04/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere yönelik önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7485 08/04/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerin sorumlularının cezalandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7511 08/04/2009
Bir camiye ait tarihi saatin akıbetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7555 10/04/2009
Müfettiş yardımcılığı sınavına başvuramayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7559 13/04/2009
Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün görevden alınmasına ve Kütahya'daki yöneticilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7560 13/04/2009
Yönetici atamalarında sendika üyeliğinin gözetildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7576 10/04/2009
Bedelli askerliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7579 14/04/2009
Yayımlanmayan soru önergesi cevaplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7640 21/04/2009
Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7661 21/04/2009
Özürlü personelin çalışma koşullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7674 21/04/2009
Bir yönetmelikteki bazı düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7675 21/04/2009
Bir yönetmelikteki bazı hükümlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7689 22/04/2009
Kamu çalışanları ve emeklilerin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7729 22/04/2009
Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7730 22/04/2009
Şeflerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7734 22/04/2009
Uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7744 22/04/2009
İmam-hatip atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7745 22/04/2009
Antidepresan ilaç kullanımındaki artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7749 28/04/2009
Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7796 29/04/2009
Eğitici ve formatör olarak görevlendirilen bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7809 28/04/2009
Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7822 05/05/2009
ABD'de bulunan iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7823 05/05/2009
İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği kazılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7824 05/05/2009
İsrail'e gönderilen gizli özel temsilciye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7825 05/05/2009
Yeşil kart uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7826 05/05/2009
MEDULA Programına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7887 08/05/2009
İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7911 07/05/2009
Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7989 13/05/2009
Yabancıların gayrimenkul alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8019 13/05/2009
Kayıt dışı ekonomiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8020 13/05/2009
Vergideki kayıt, tahsilat ve kaçağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8091 18/05/2009
Emet borik asit tesisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8092 18/05/2009
Özelleştirilen bir şeker fabrikasının arazisindeki imar değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8093 18/05/2009
Suriye ile gayrimenkul takasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8120 18/05/2009
TKİ ve TTK'nın kömür üretimi ile mali durumlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8121 18/05/2009
Enerji dağıtımı ve üretimindeki özelleştirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8138 18/05/2009
Yabancıların gayrimenkul alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8139 18/05/2009
Suriye uyrukluların gayrimenkullerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8140 18/05/2009
Simav'da depremden zarar gören okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8141 18/05/2009
Okullara gönderildiği iddia edilen bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8142 18/05/2009
Öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8143 18/05/2009
Taşımalı eğitim sistemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8144 18/05/2009
İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8165 18/05/2009
Sözleşmeli ziraat mühendislerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8171 18/05/2009
Türk Telekom'un sabit ücret uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8172 18/05/2009
İptal edilen bazı tren seferlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8193 26/05/2009
Çek suçlarına hapis cezası uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8211 25/05/2009
Usulsüz yönetici atamaları iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8230 25/05/2009
Kamu personel rejimi reformuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8231 25/05/2009
Bandırma Sülfürik Asit Tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8435 09/06/2009
Çiftçilik belgesine ve Ziraat Odalarının güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8455 11/06/2009
Altıntaş ilçesinde iptal edilen TOKİ projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8528 17/06/2009
Kamu bankalarının bir gruba verdiği kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8529 17/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8530 17/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8547 17/06/2009
NABUCCO Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8591 19/06/2009
Kütahya-Uşak-Afyon uluslar arası hava limanı projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8592 19/06/2009
Sabit gelirlilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8593 19/06/2009
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8628 19/06/2009
Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8629 19/06/2009
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8634 19/06/2009
Antidepresan ilaçların kullanımının arttığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8635 19/06/2009
Köy Hizmetlerinden geçen personelin mağdur edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8644 19/06/2009
Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8663 25/06/2009
Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8747 25/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8748 25/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8749 25/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8750 25/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden bazı holdinglere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8751 25/06/2009
Tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ve bazı şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8752 25/06/2009
Kütahya Şeker Fabrikasının Değer Tespit Komisyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8759 26/06/2009
TOKİ'nin süresi içinde tamamlanmayan projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8760 26/06/2009
Bir bakanın ruhban okuluyla ilgili demecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8761 26/06/2009
Çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8781 26/06/2009
Orman ürünleri sanayinin ve ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8796 26/06/2009
Güney Ege Linyitleri İşletmesindeki istihdamla ilgili haberlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8797 26/06/2009
Tunçbilek Termik Santralinin çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8798 25/06/2009
Bazı yolların karayolu ağından çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8850 25/06/2009
Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8851 25/06/2009
Bazı karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8900 16/07/2009
Üniversite harçlarına yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8901 16/07/2009
Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8902 16/07/2009
Emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8903 16/07/2009
İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8904 16/07/2009
Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8905 16/07/2009
Yeşil kart uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8906 16/07/2009
ABD'deki iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8907 16/07/2009
İsrail ile ilişkilere ve Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8908 16/07/2009
İsrail'e gönderilen özel temsilciye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8909 16/07/2009
Sağlık alanında kullanılan bir yazılıma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8983 16/07/2009
Simav depreminde zarar gören vakıf eserlerinin onarımı
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 9006 16/07/2009
Azerbaycan'la ilişkiler
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 9113 16/07/2009
Simav'da yükseköğrenim yurdu yapımına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 9114 16/07/2009
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sorunları
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 9124 16/07/2009
Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiası
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 9179 16/07/2009
Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesi
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9209 06/08/2009
Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9210 06/08/2009
Pasaportların yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9211 06/08/2009
Emekli olmak isteyenlere yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9212 06/08/2009
Bir elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9222 11/08/2009
Enerjiyle ilgili bir kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9223 11/08/2009
Sigara yasağının işyerlerine etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9292 06/08/2009
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9293 06/08/2009
Görevde yükselme sınavı açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9311 06/08/2009
25 yaşını dolduran erkek üniversite öğrencilerinin sosyal güvenliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9563 06/08/2009
Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9580 06/08/2009
Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9608 06/08/2009
Karayolu kamulaştırmalarındaki ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9632 11/08/2009
Personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10322 12/10/2009
Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10396 12/10/2009
Sanayi strateji belgesi hazırlık çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10397 12/10/2009
Sanayi sicil kayıtlarının güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10398 12/10/2009
Şirketler hukuku işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10399 12/10/2009
Teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10522 26/10/2009
Aftan yararlanan Polis Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10545 26/10/2009
Simav-Örenli Sulama Barajına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10721 05/11/2009
Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10770 04/11/2009
Maliye meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10778 04/11/2009
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik ve idari personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10779 04/11/2009
Yüksek öğrenim yurtlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10808 05/11/2009
GAP kapsamındaki bir projeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10835 11/11/2009
Yatırım teşvikleri sistemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10845 12/11/2009
Ziraat Bankasının personel politikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10850 12/11/2009
İcra dosyalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10853 11/11/2009
Çekle ilgili suçluların durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10864 11/11/2009
Keçi yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10943 11/11/2009
Bal üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10990 16/11/2009
Bazı tutuklu ve hükümlülere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11068 19/11/2009
Uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11090 19/11/2009
Su kaynaklarının yönetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11107 19/11/2009
Ankara'daki metro projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11145 19/11/2009
Kütahya'daki sağlık ocaklarının durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11174 24/11/2009
EÜAŞ özelleştirmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11175 24/11/2009
Bir ihaleyle ilgili bir operasyona ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11178 24/11/2009
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11179 25/11/2009
İşçi ücretlerindeki vergilendirmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11180 25/11/2009
Yolsuzluk iddialarına ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11181 25/11/2009
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11192 25/11/2009
Kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11198 25/11/2009
Cep telefonu satışında TRT katkı payı alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11206 24/11/2009
BOTAŞ'ın yönetimine ve doğalgaz zammına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11207 24/11/2009
Nükleer santral ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11208 25/11/2009
Tavşanlı Garp Linyit İşletmesinde yargı kararının ve teftiş raporunun uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11209 25/11/2009
Tunçbilek Termik Santraline kömür teminine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11210 24/11/2009
Sulama birliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11217 24/11/2009
Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11236 25/11/2009
Eczacıların bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11243 24/11/2009
Zafer Havalimanı projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11244 24/11/2009
Antalya-İstanbul hızlı tren ve Ankara-İzmir otoyol projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11245 24/11/2009
Simav Organize Sanayi Bölgesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11248 02/12/2009
Kamudaki işçi kadrolarına öncelikli atanma konusundaki karara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11249 02/12/2009
ÖSYM'nin PMYO sınavını iptaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11313 02/12/2009
Domuz gribi aşısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11317 04/12/2009
Küçük eczanelerin kapanacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11320 02/12/2009
GDO'lu ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11340 07/12/2009
TKİ'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11358 09/12/2009
Ekonomik nedenlerden dolayı haklarında ceza davası bulunan esnafa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11359 10/12/2009
Adli para cezalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11369 07/12/2009
Mısır ithalatına ve nişasta bazlı şeker piyasasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11370 07/12/2009
Kullanılmış makine ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11375 07/12/2009
TEİAŞ'ın özelleştirileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11376 07/12/2009
Bazı linyit işletmelerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11377 09/12/2009
Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11380 10/12/2009
Bazı linyit işletmelerine personel alımıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11411 07/12/2009
ÖSYM sınavlarının güvenilirliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11412 07/12/2009
Lisans ve lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11417 07/12/2009
Alım yoluyla gördürülen hizmetlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11427 07/12/2009
Türk Patent Enstitüsüyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11430 07/12/2009
Ziraat mühendisi ve veteriner istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11442 07/12/2009
Fırat ve Dicle nehirlerinin idaresine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11537 16/12/2009
Gaz alarm cihazlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11555 22/12/2009
Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesini alan şirkete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11556 22/12/2009
Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11557 22/12/2009
Türk Şeker A.Ş. fabrikalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11591 22/12/2009
Bir baraj ve sulama projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11592 22/12/2009
Bir baraj ve sulama projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11645 22/12/2009
Elektrik şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11760 06/01/2010
Emet İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11761 06/01/2010
Dumlupınar İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11762 06/01/2010
Gediz Havzasındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11763 06/01/2010
Hisarcık İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11764 06/01/2010
Domur Barajı ve sulama projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11815 07/01/2010
Gediz İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11816 07/01/2010
Pazarlar İlçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11817 07/01/2010
Tavşanlı İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11871 12/01/2010
Kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11882 12/01/2010
Simav İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11883 12/01/2010
Şaphane İlçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11884 12/01/2010
Bir gölet ve sulama projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11885 12/01/2010
Çavdarhisar İlçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11886 12/01/2010
Tavşanlı İlçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11887
Pazar İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11888 12/01/2010
Gediz İlçesindeki sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11898 12/01/2010
Bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11899 12/01/2010
Akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11900 12/01/2010
Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11905 12/01/2010
Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11954 12/01/2010
Kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11955 12/01/2010
Bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11956 12/01/2010
Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11957 12/01/2010
Bazı otoyol projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11958 12/01/2010
Ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12041 18/01/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12042 18/01/2010
Uzay çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12056 19/01/2010
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere yönelik işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12057 19/01/2010
Bir gruba kullandırılan banka kredileriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12058 19/01/2010
Sigara yasağının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12077 19/01/2010
Pasaportla ilgili bir uygulamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12086 18/01/2010
Taşımalı eğitim kapsamında kapatılan okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12087 18/01/2010
Şubat döneminde öğretmen ataması yapılmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12088 18/01/2010
Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12093 19/01/2010
Üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12102 19/01/2010
Bazı personele yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12103 19/01/2010
Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12104 19/01/2010
Anti-depresan ilaç kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12105 18/01/2010
Bir yönetmeliğin AB mevzuatına uyumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12107 18/01/2010
Hayvancılık sektöründeki duruma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12115 18/01/2010
Antalya-İstanbul Hızlı Tren Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12116 18/01/2010
Bursa-Simav karayolundaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12117 18/01/2010
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12118 18/01/2010
Ankara-İzmir Otoyol Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12122 19/01/2010
Karayolu istimlak bedellerinin ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12123 18/01/2010
TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12139 21/01/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12140 21/01/2010
Bir Bakanlar Kurulu Kararındaki bir değişikliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12141 21/01/2010
Polis Meslek Yüksek Okulları yazılı sınavında sorulan sorulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12142 21/01/2010
Yeni yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12167 21/01/2010
Ziraat Bankasındaki personel yönetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12193 21/01/2010
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine akademik ve idari personel alımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12194 21/01/2010
PMYO'lardan ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12195 21/01/2010
Öğretmenlerin ödüllendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12196 21/01/2010
Yönetici atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12225 21/01/2010
Bazı illerde süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12226 21/01/2010
Arı yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12673 11/02/2010
Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12678 11/02/2010
Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programından mezun olan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12679 11/02/2010
Domuz gribiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12714 16/02/2010
Askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12723 16/02/2010
Kütahya'da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12737 16/02/2010
Özürlü istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12776 15/02/2010
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12778 16/02/2010
Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri mezunlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12791 16/02/2010
Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12802 15/02/2010
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12806 16/02/2010
Bir TOKİ projesinde site yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12934 26/02/2010
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12935 26/02/2010
Kolon Operasyonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12936 26/02/2010
Yolsuzlukların arttığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12939 26/02/2010
Kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12940 26/02/2010
İşçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12944 26/02/2010
DSİ'de çalışan ziraat mühendislerinin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12945 26/02/2010
Sulama birliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12949 26/02/2010
Elektrik iletim hatlarının satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12957 26/02/2010
Ankara'daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12958 26/02/2010
Mardin-Nusaybin Belediye Meclisinin basında çıkan bir kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12959 26/02/2010
Uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12976 26/02/2010
Kütahya'daki aile hekimliği uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12985 26/02/2010
Kırmızı et ve süt tüketimi ile fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12997 01/03/2010
Açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12999 02/03/2010
Türk Şeker A.Ş fabrikalarının satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13034 02/03/2010
TKİ'nin yardım kömürü dağıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13035 02/03/2010
Bazı elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13036 02/03/2010
Bir linyit işletmesi yöneticileri hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13041 01/03/2010
Açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13056 02/03/2010
ÖSYM sınavlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13079 01/03/2010
Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13080 02/03/2010
Elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13111 04/03/2010
Çevre görevlisi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13118 04/03/2010
Üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13209 10/03/2010
Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13225 10/03/2010
Simav ilçesine Fen Lisesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13259 08/03/2010
Bir bürokrat hakkında basında çıkan iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13265 12/03/2010
Kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13304 12/03/2010
Kent içi ulaşım kurumu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13329 16/03/2010
Tamamlanamayan kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13333 16/03/2010
Kütahya SGK İl Müdürlüğünün bir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13384 08/03/2010
90. yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan bisiklet turunda kullanılan bisikletlere ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13388 18/03/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13389 18/03/2010
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine akademik ve idari personel alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13390 18/03/2010
Yeni yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13391 18/03/2010
Bir Bakanlar Kurulu Kararındaki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13392 18/03/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13393 18/03/2010
Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13394 18/03/2010
Üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13395 18/03/2010
Polis Meslek Yüksek Okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13396 18/03/2010
Roman açılımı toplantısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13397 18/03/2010
İzinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirket ve holdinglerin oluşturduğu mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13412 18/03/2010
Ziraat Bankasındaki personel yönetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13413 18/03/2010
İzinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirket ve holdinglere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13417 18/03/2010
Yeşil pasaport hakkına ve pasaportların yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13429 18/03/2010
Yönetici atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13442 18/03/2010
Bakanlık teşkilatını düzenleyen kanun tasarısındaki denetimle ilgili hükümlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13443 18/03/2010
Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13447 18/03/2010
Bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13448 18/03/2010
Ankara-İzmir otoyol projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13449 18/03/2010
Ankara-İzmir hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13450 18/03/2010
Antalya-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13451 18/03/2010
Bursa-Simav karayolundaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13452 18/03/2010
Karayolu istimlak bedellerinin ödenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13529 23/03/2010
Ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13588 30/03/2010
Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13617 30/03/2010
Kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13891 13/04/2010
Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13893 13/04/2010
Simav İlçesindeki araziler için verilen jeotermal kaynak ve maden ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13894 13/04/2010
Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrallerindeki çalışanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13933 13/04/2010
Bir yönetmelikteki değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14083 21/04/2010
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14131 21/04/2010
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14142 21/04/2010
Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14171 21/04/2010
Sabit telefon aboneliğindeki işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14194 23/04/2010
TMSF yönetimindeki bir otelde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14195 23/04/2010
TOKİ konutlarının geçici site yönetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14196 23/04/2010
Bir sendikanın öğretmenler gününde yaptığı bir faaliyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14226 23/04/2010
Reşadiye ve Ladik ilçelerindeki terör olaylarına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14227 23/04/2010
Bir otelde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14248 23/04/2010
Hac organizasyonu müracaat ve kayıt yenileme ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14260 27/04/2010
Arazileri kamulaştıran kişilerin linyit işletmelerinde işe alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14261 27/04/2010
Bazı vakıf üniversitelerinin burslu öğrencilerden kayıt parası aldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14286 27/04/2010
Arazileri kamulaştırılan kişilerin bir linyit işletmesinde işe alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14293 27/04/2010
DSİ'de görev yapan ziraat mühendislerinin durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14299 27/04/2010
Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14305 27/04/2010
Bir linyit işletmesinin banka promosyon paralarını kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14306 27/04/2010
Bir linyit işletmesi çalışanlarına yapılan promosyon ödemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14307 27/04/2010
Arazileri kamulaştırılan kişilerin TKİ'de işe alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14309 29/04/2010
TEDAŞ'ın bir kısım personelinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14315 27/04/2010
Bir yolsuzluk olayına adı karışan dernek ve vakıflara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14325 29/04/2010
Gediz-Üzümlü Belediyesi yönetimine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14347 27/04/2010
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliğine personel alımıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14362 07/04/2010
Bağlantısı yapılan telefonların çalıştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14366 30/04/2010
EBK'ı denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14404 30/04/2010
EBK'nın çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14405 30/04/2010
Kırmızı et fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14406 30/04/2010
Kırmızı et fiyatlarına ve et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14420 30/04/2010
Zafer Havaalanı projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14421 30/04/2010
Emet-Hisarcık-Çavdarhisar karayoluna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14422 30/04/2010
Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav karayolu projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14423 30/04/2010
EBK'ya et ithal izni verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14488 07/05/2010
Irak sınırındaki maden sahasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14496 07/05/2010
Orman kadastrosu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14509 07/05/2010
Kütahya Belediyesinin katı atık bedeli uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14532 07/05/2010
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14537 07/05/2010
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14560 07/05/2010
Kırmızı et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14561 07/05/2010
Süt ve süt ürünlerinde süt tozu kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14562 07/05/2010
Zirai ilaç bayilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14569 07/05/2010
Kütahya-Uşak karayolu yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14570 07/05/2010
Kütahya-Balıkesir arasındaki karayolu yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14571 07/05/2010
Bazı karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14574 07/05/2010
Sosyal Güvenlik Merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14595 13/05/2010
Kütahya'daki iki hastanenin birleştirilmesine ve yeni hastane yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14600 13/05/2010
Türk Telekomun nakli yapılan personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14601 13/05/2010
Türk Telekom'dan nakil dilekçesi veren personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14607 27/04/2010
90. Yıl Milli Egemenlik Kompozisyon Yarışması ödül törenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14613 18/05/2010
İstanbul Boğazında yapılacak üçüncü köprünün güzergahına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14614 18/05/2010
Özelleştirme gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14615 18/05/2010
Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14616 18/05/2010
Askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14617 18/05/2010
Bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14620 18/05/2010
Kütahya'da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14622 18/05/2010
Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14627 18/05/2010
İşçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14629 18/05/2010
Boğaziçi'ne yapılacak üçüncü köprünün orman alanlarına etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14648 18/05/2010
Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14649 18/05/2010
Nusaybin Belediye Meclisinin aldığı iddia edilen bir karara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14650 18/05/2010
Ankara'daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14651 18/05/2010
Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14671 18/05/2010
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri arasında yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14672 18/05/2010
Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri mezunlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14678 18/05/2010
Domuz gribine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14688 18/05/2010
İstanbul Boğazında yapılacak üçüncü köprünün güzergahına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14690 18/05/2010
Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14691 18/05/2010
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14692 18/05/2010
Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14764 07/05/2010
Kadrolu personelin özlük haklarına ve personel politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14765 31/05/2010
Yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14766 31/05/2010
Bir Bakanlar Kurulu Kararındaki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14767 31/05/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14768 31/05/2010
Polis meslek yüksek okulları sınavına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14769 31/05/2010
Polis meslek yüksek okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14770 31/05/2010
Üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14771 31/05/2010
Yeni istihdama ve taşeron şirket uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14772 31/05/2010
YÖK Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14773 31/05/2010
Uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14774 31/05/2010
YSK'nın kullandığı veri tabanı ve yazılımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14775 31/05/2010
Özelleştirilen bir elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14776 31/05/2010
Lisans programlarına dikey geçiş kontenjanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14786 31/05/2010
ÖSYM sınavlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14787 31/05/2010
Türk Şeker Fabrikalarının satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14796 31/05/2010
Zonguldak'taki maden ocağı kazasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14797 31/05/2010
Maden ocakları ve işletmelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14805 31/05/2010
Sulama birliklerine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14807 31/05/2010
Zonguldak'taki maden ocağı kazasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14808 31/05/2010
Maden işletmelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14811 31/05/2010
Bir yargı kararının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14812 31/05/2010
Emniyet Teşkilatında görev yapan GİH sınıfındaki personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14820 31/05/2010
Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14822 31/05/2010
TEDAŞ'a ait elektrik dağıtım şirketlerinin karlılık durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14826 31/05/2010
Öğretmenlik sertifikası alanların atanmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14827 31/05/2010
Simav ilçesinde Fen Lisesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14833 31/05/2010
Hizmet alımlarında çalıştırılan kişilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14834 31/05/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14856 31/05/2010
Tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14857 31/05/2010
Ekonomik krizin etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14889 03/06/2010
Ceza İnfaz Kurumlarında idari hizmetler sınıfında görev yapan personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14892 03/06/2010
Tarım BAĞ-KURlu vatandaşlar aleyhine yapılan bir hataya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14897 03/06/2010
Ormanlık ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesine izin veren yasa tasarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14902 03/06/2010
Rusya ile imzalanan nükleer santral yapılmasına dair anlaşmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14903 03/06/2010
Ormanlık ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesine izin veren yasa tasarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14904 03/06/2010
Maden işletmelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14926 03/06/2010
Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14932 03/06/2010
Taşımalı ilköğretim yönetmeliği konusunda bir mahkemenin verdiği karara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14945 03/06/2010
Ormanlık ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesine izin veren yasa tasarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14946 03/06/2010
Kütahya'nın sel felaketi nedeniyle tarımsal kredi borçları ertelenen iller kapsamına alınmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14947 03/06/2010
Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14972 07/06/2010
İsrail'in yardım gemilerine yaptığı saldırıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14973 07/06/2010
Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14974 07/06/2010
Bir vakıfla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14997 07/06/2010
Gazze'ye yardım taşıyan gemilere yapılan saldırı öncesi yapılan girişimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14998 07/06/2010
İnsani yardım gemisine saldıran İsrail'e karşı uygulanacak diplomasiye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15100 31/05/2010
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15136 15/06/2010
BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15137 15/06/2010
Destek primi kesintisi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15138 15/06/2010
Emekli aylıklarından kesilen üyelik aidatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15211 21/06/2010
Özelleştirilen bir işletmenin durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15212 21/06/2010
TMSF kapsamına alınan bir işletmenin durumuna ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15245 21/06/2010
Bir köydeki kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15247 21/06/2010
Cesetleri bulunamayan madencilere ve ailelerinin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15261 21/06/2010
Arazileri kamulaştırılan kişilerin bir maden işletmesinde istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15263 22/06/2010
TKİ'ye bağlı bir müessese müdürlüğünün promosyon bedeli kullanımına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15264 22/06/2010
TKİ'ye bağlı bir müessese müdürlüğünün banka ile yaptığı sözleşmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15274 22/06/2010
Bir doğalgaz dağıtım şirketinin bazı uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15280 21/06/2010
Üniversitelere tahsis edilen akademik kadrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15281 21/06/2010
Üniversitelerin akademik ve idari çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15282 21/06/2010
Karacabey Lisesinin anadolu lisesine dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15329 28/06/2010
Vergi konusunda bilgi istemenin ücrete tabi tutulacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15330 28/06/2010
YÖK'ün bazı unvanları teknik hizmetler sınıfına almasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15359 28/06/2010
TEDAŞ'ın kapsam dışı personeline ve elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15421 01/07/2010
Şehit yakınlarının istihdamına ve askerlik hizmetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15422 01/07/2010
Irak sınırındaki maden sahasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15423 01/07/2010
TMSF yönetimindeki bir oteldeki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15424 01/07/2010
Bir sendikanın Öğretmenler Gününde yaptığı bir faaliyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15452 01/07/2010
Reşadiye ve Ladik ilçelerindeki terör olaylarına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15453 01/07/2010
Bir otelde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15457 01/07/2010
Kütahya Belediyesinin katı atık bedeli uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15458 01/07/2010
Bir yolsuzluk olayına adı karışan dernek ve vakıflara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15483 01/07/2010
Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav karayolu projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15484 01/07/2010
Zafer Havaalanı projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15485 01/07/2010
Kütahya-Uşak karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15486 01/07/2010
Kütahya-Simav karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15487 01/07/2010
Emet-Hisarcık-Çavdarhisar karayoluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15488 01/07/2010
Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15489 01/07/2010
Sabit telefon aboneliğinin kapatılması işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15490 01/07/2010
Türk Telekom personeline nakil baskısı yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15491 01/07/2010
Kütahya-Balıkesir arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15501 01/07/2010
Hac organizasyonu müracaat ve kayıt yenileme ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15622 14/07/2010
Kütahya'daki teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15657 14/07/2010
Ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15715 19/07/2010
İntibak Yasasının ne zaman yasalaşacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15746 19/07/2010
Kütahya İlinde kurulan TEMTAŞ Tavşanlı A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15760 19/07/2010
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15772 19/07/2010
Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan bir sınava ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15777 19/07/2010
Kütahya İlinde kurulan TEMTAŞ ile ilgili şikayetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15778 19/07/2010
Sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15784 23/07/2010
YÖK Başkanı hakkında basına yansıyan bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15785 23/07/2010
İstihdama ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15786 23/07/2010
Okulları ile ilişiği kesilen PMYO öğrencilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15787 23/07/2010
Yeni yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15788 23/07/2010
Bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15789 23/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin mülkiyetindeki bazı gayrimenkullerin tesciline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15790 23/07/2010
Özelleştirme gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15791 23/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikası arazisindeki imar değişikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15792 23/07/2010
2010 ÖSYS kılavuzundaki hataya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15798 28/07/2010
Türk Şeker A.Ş. fabrikalarının satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15799 28/07/2010
Dikey geçiş kontenjanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15800 28/07/2010
Osmangazi EDAŞ'ın özelleştirilmesinin çalışanlara etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15801 28/07/2010
Uzman erbaşların bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15802 28/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecindeki bir işleme ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15803 28/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecindeki bir işleme ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15823 09/08/2010
İHH İnsani Yardım Vakfına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15872 24/08/2010
Bir şirkete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15873 24/08/2010
YÖK Başkanının bazı yargı mensuplarına kol saati hediye etmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15874 24/08/2010
2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15909 23/07/2010
İşçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15920 23/07/2010
İstanbul'da yapılacak üçüncü köprünün çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15944 28/07/2010
Ekonomideki bazı verilere ve krizin etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15959 23/07/2010
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15966 09/08/2010
İnsani yardım taşıyan gemi konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15967 09/08/2010
İnsani yardım taşıyan gemi konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15973 23/07/2010
TEDAŞ'taki görevde yükselme sınavlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15989 23/07/2010
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15990 23/07/2010
Ankara'daki kent içi ulaşıma ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15991 23/07/2010
Nusaybin Belediye Meclisinin basında çıkan bir kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15992 23/07/2010
Kütahya 1 inci Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15997 28/07/2010
Emniyet Teşkilatında GİH sınıfında görev yapan personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16050 28/07/2010
Kütahya Belediyesine tahsisli bazı taşınmazların kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16051 28/07/2010
TEDAŞ'a ait elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16052 28/07/2010
Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16053 23/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin vergi cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16054 23/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye yönelik cezai işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16055 09/06/2010
Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16063 28/07/2010
Kütahya Valiliğinin taşımalı ilköğretimdeki bazı uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16064 28/07/2010
Öğretmenlik sertifikası olduğu halde atanamayan öğretmen adaylarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16069 09/08/2010
Taşımalı ilköğretim uygulamasındaki bazı işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16095 23/07/2010
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. adına tescil edilen bazı gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16108 28/07/2010
Kütahya'daki mobil eczane uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16124 23/07/2010
Sözleşmeli veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16155 23/07/2010
İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü köprü güzergahına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16166 24/08/2010
TBMM tarafından gerçekleştirilen gezi programlarına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16191 13/09/2010
Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir projeye ilişki
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16192 13/09/2010
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16210 23/09/2010
2010 KPSS'deki kopya olayına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16223 23/09/2010
KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16358 01/10/2010
Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16420 05/10/2010
Deniz Feneri davasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16473 05/10/2010
TMMOB'un aldığı bir karara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16508 13/10/2010
Yönetim Kurulu Üyelerinin gelir vergilerinin kurumlarınca karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16523 13/10/2010
İnsani yardım taşıyan gemiye yönelik saldırısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16524 13/10/2010
Gediz Devlet Hastanesi eski müdürü hakkındaki davaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16529 13/10/2010
ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlardaki kopya iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16547 13/10/2010
Bir köyün kamulaştırılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16595 13/10/2010
Canlı hayvan ithali ve et fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16596 13/10/2010
Kurbanlık canlı hayvan ithaline izin verileceği haberlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16627 20/10/2010
Füze Kalkanı Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16637 20/10/2010
Füze Kalkanı Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16641 20/10/2010
Muhtarların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16796 02/11/2010
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16797 02/11/2010
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara öğrenci yerleştirmede yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16820 02/11/2010
Kütahya'da doğalgaz abonelerinden tahsil edildiği iddia edilen sayaç değişim bedeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16858 05/11/2010
Şehit ve gazilerle ilgili mevzuat ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16864 08/11/2010
TMSF kapsamına alınan bir şirkete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16868 09/11/2010
Şeker fabrikalarının şeker pancarı alımına ve Kütahya Şeker Fabrikasında uygulanan alım yöntemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16896 09/11/2010
Tavşanlı'daki mera alanlarının tapu kayıtları ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16897 09/11/2010
Arazi toplulaştırmalarındaki hatalı tescil işlemlerine ve Kütahya Şeker Fabrikası adına tescil edildiği iddia edilen bir araziye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16947 05/11/2010
TMK kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarında sınavsız olarak istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16948 08/11/2010
Bakanlığın bazı etkinliklerinin aynı otelde yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16949 08/11/2010
Samsun-Ladik'te iki polisin şehit olmasıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16951 09/11/2010
Soruşturma izni istenen belediye başkanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16970 08/11/2010
TEMTAŞ ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16977 05/11/2010
İki veya üç yıllık yüksekokul mezunu milli eğitim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16979 08/11/2010
Üniversitelere tahsis edilen kadrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17023 08/11/2010
Damızlık hayvan sayısına ve et ithaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17024 09/11/2010
Tavşanlı'daki mera alanlarının imara açılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17025 09/11/2010
Tavşanlı'daki mera alanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17026 09/11/2010
Tavşanlı'daki mera alanlarının tapu kayıtları ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17027 09/11/2010
Tavşanlı'daki mera alanlarının tarım arazisi gibi gösterilerek tarımsal desteklerden yararlanıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17035 08/11/2010
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu projesinin tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17268 07/12/2010
Demokratik açılım projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17269 07/12/2010
Kurulması planlanan bölge adliye mahkemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17275 07/12/2010
Emet Bor İşletmesinin bazı servislerinde çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17277 07/12/2010
Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17287 07/12/2010
Kurulması planlanan bölge adliye mahkemelerinin binalarını yapan bir şirketle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17303 07/12/2010
Emet Bor İşletmesinde açılması planlanan ek üniteye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17439 14/12/2010
Zafer Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17446 16/12/2010
2003-2010 yıllarında oluşturulan istihdama ve taşeron şirket uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17456 16/12/2010
Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17463 16/12/2010
Sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17464 16/12/2010
Yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavından sonra yapılan öğretmen atamaları ile ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17478 20/12/2010
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17479 20/12/2010
2010 ÖSYS Kılavuzundaki hatalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17480 20/12/2010
Kütahya Şeker Fabrikası arazisinin imar değişikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17481 20/12/2010
Özelleştirme gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17516 20/12/2010
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin mülkiyetindeki bir taşınmazın tescil işlemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17527 22/12/2010
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17528 22/12/2010
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait bir taşınmazın özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası adına yolsuz tescil edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17529 22/12/2010
İHH İnsani Yardım Vakfına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17530 22/12/2010
Bir şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17561 22/12/2010
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17570 22/12/2010
Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirme sürecindeki bir işleme ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17605 28/12/2010
İşçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17607 28/12/2010
Ekonomik krizin etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17618 28/12/2010
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17619 28/12/2010
Ankara'daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17627 28/12/2010
Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17634 28/12/2010
2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17654 28/12/2010
İstanbul Boğazında yapılması planlanan üçüncü köprünün güzergâhına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17655 28/12/2010
İsrail'in Mavi Marmara Gemisine yaptığı saldırıya ve takip edilen dış politikaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17689 30/12/2010
TEDAŞ'daki görevde yükselme sınavlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17698 30/12/2010
Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17699 30/12/2010
Emniyet Teşkilatında görev yapan GİH sınıfındaki personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17716 30/12/2010
Öğretmenlik sertifikası alanların atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17740 05/01/2011
TOKİ'nin Kütahya'da yaptırdığı konut inşaatında yaşanan olaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17741 05/01/2011
Dumlupınar Üniversitesinde bir öğrencinin öldürülmesi olayına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17742 05/01/2011
KİT'lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerinin kurumlarınca karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17761 05/01/2011
Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17769 05/01/2011
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye yönelik cezai işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17770 05/01/2011
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin haksız kazanç sağladığı iddialarına ve vergi cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17771 05/01/2011
Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17789 05/01/2011
Füze Kalkanı Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17802 10/01/2011
İhlas Finans Kurumu mağdurlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18086 27/01/2011
Yazılı ve görsel basına karşı açılan davalara ve sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18087 27/01/2011
Karşılıksız çek düzenleme suçu nedeniyle açılan davaların sayıları, verilen para cezaları ve cezalandırılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18088 27/01/2011
Karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı dava açılmış kişilere ve cezaevinden kurtulmaya yönelik kanuni düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18099 27/01/2011
RTÜK tarafından uygulanan idari para cezalarına, tahsiline ve muhataplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18104 27/01/2011
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine işçi alımı yapılması konusunda bir toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18139 27/01/2011
Tarım kredi borçları ertelenen çiftçilerin ürün desteklerinin ödenmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18171 01/02/2011
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde çalışan tiraj işi alt işveren işçilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18186 01/02/2011
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde çalışan tiraj işi alt işveren işçilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18233 03/02/2011
İşitme cihazlarının temininde yaşanan soruna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18234 03/02/2011
Kan şekeri ölçüm çubuğu tedariki ile ilgili bir mahkeme kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18242 03/02/2011
Emet Bor İşletme Müdürlüğünün maden ocaklarının çevreye etkilerine ve Hisarcık'ta yapılması planlanan orman kadastrosuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18258 03/02/2011
EÜAŞ bünyesindeki enerji üretimi santrali işletmelerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18259 03/02/2011
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne personel alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18260 03/02/2011
Afşin Elbistan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü fuel oil alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine açılan davaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18261 03/02/2011
EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerdeki personel hareketlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18297 07/02/2011
Kütahya-Simav Muradınlar Mahallesi toplu konut projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18303 07/02/2011
Dumlupınar Şehitliğinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir plan ve proje bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18329 07/02/2011
Anayasa'da yapılan değişiklik uyarınca vergi borçları nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan mükelleflere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18341 07/02/2011
Zeytinlik alanlarda maden arama yasağının yönetmelik değişikliği ile kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18390 11/02/2011
Tarihi Kütahya evlerinin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18457 17/02/2011
Şehit ve gaziler ile ilgili mevzuat ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18458 17/02/2011
Şeker fabrikalarının şeker pancarı alımına ve Kütahya Şeker Fabrikasında uygulanan alım yöntemine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18459 17/02/2011
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara öğrenci yerleştirme yöntemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18460 17/02/2011
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18479 17/02/2011
Şehit yakınlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18480 17/02/2011
Kütahya Merkeze bağlı bir köyde mera vasıflı taşınmazların kiralanması ihalesine ve açılan davaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18481 17/02/2011
Samsun-Ladik'te iki polisin şehit olmasıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18482 17/02/2011
Bir otelde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18483 17/02/2011
Kütahya'da doğalgaz abonelerinden tahsil edildiği iddia edilen sayaç değişim bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18490 17/02/2011
İki veya üç yıllık yüksekokul mezunu milli eğitim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18491 17/02/2011
Üniversitelere tahsis edilen kadrolara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18502 17/02/2011
Kütahya-Merkeze bağlı bir köyde mera vasıflı taşınmazların kiralanması ihalesine ve açılan davaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18506 17/02/2011
Kurulan TEMTAŞ Tavşanlı A.Ş.'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18575 24/02/2011
Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilen öğrencilere ve 5806 sayılı Kanun gereğince aftan yararlananlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18576 24/02/2011
Bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18577 24/02/2011
2010 ÖSYS Kılavuzundaki hatalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18578 24/02/2011
Kütahya Şeker Fabrikası arazisinin imar değişikliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18579 24/02/2011
Özelleştirme gelirlerine ve kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18580 24/02/2011
Yeni yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18581 24/02/2011
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin mülkiyetindeki bir taşınmazın tescil işlemine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18582 24/02/2011
Demokratik açılım projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18590 24/02/2011
İşçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18591 24/02/2011
Emet Bor İşletmesinin bazı servislerinde çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18592 24/02/2011
SGK tarafından bazı nedenlerle maaşları kesilen emeklilerin mağduriyetinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18593 24/02/2011
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri ile idari görevlendirilmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18597 24/02/2011
Ekonomik krizin ülkemiz ekonomisine etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18601 24/02/2011
Bir vakıf tarafından organize edilen yardım konvoyuna İsrail'in saldırısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18602 24/02/2011
İsrail'in Mavi Marmara Gemisine yaptığı saldırıya ve takip edilen dış politikaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18607 24/02/2011
EGM bünyesinde yapılan komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18608 24/02/2011
Uyuşturucu kaçakçılığına ve ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18609 24/02/2011
Ankara'daki kent içi ulaşım projelerine ve hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18618 24/02/2011
Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecindeki bir işleme ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18619 24/02/2011
Simav Gölünün kurutulmasıyla ortaya çıkan arazinin kullanımına ve ecrimisil bedellerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18623 24/02/2011
Sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18624 24/02/2011
Yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavından sonra yapılan öğretmen atamaları ile ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18625 24/02/2011
2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18640 24/02/2011
Kütahya-Tavşanlı'da mera arazisi olarak kullanılan alanlara ve mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18644 24/02/2011
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu projesinin tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18645 24/02/2011
Zafer Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18667 03/03/2011
İlama bağlı alacakların tahsiline ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18679 03/03/2011
Kütahya-Simav'daki bazı köylerin orman emvali işine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18691 03/03/2011
Hac ve umre organizasyonu yapan şirketlere ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18889 14/03/2011
(İHH) İnsani Yardım Vakfına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18902 14/03/2011
Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün personel taşıma işi ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18905 14/03/2011
Kütahya Belediyesine devredilen bir tesiste yer alan binaların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18920 14/03/2011
Kütahya-Şaphane'ye sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18926 17/03/2011
Devlete ait seyahat uçaklarına ve kıtalar arası uçuş yapabilen uçak siparişi verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18939 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetler ile görevlendirilen personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18941 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18948 17/03/2011
Kütahya'da verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18949 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18953 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara ve Kütahya nüfusuna kayıtlı özürlü sayısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18955 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18956 17/03/2011
Kütahya'da verilen maden arama ve işletme ruhsatı başvurularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18963 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18966 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara ve ayrılan yatırım bütçelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18968 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18975 17/03/2011
Kütahya-Simav Devlet Hastanesinde görevden ayrılan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18976 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18977 17/03/2011
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gazetelere verilen ilan ve reklamlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18979 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18983 17/03/2011
Marmaray Projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18984 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18986 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18987 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18988 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara, yeni istihdama, personel atamalarına ve meydana gelen göçe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18989 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara ve Kütahya nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18990 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara ve verilen dış ticaret desteklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18991 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırımlara ve AB fonlarından sağlanan desteğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18992 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetler ile personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18993 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetler ile personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18994 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18995 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18996 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetler ile restorasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18997 17/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19007 22/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetler ile Kütahya nüfusuna kayıtlı emeklilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19020 22/03/2011
Kütahya Belediyesine tahsis edilen taşınmazlara ve bazı usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19021 22/03/2011
Kütahya'ya yapılan yatırım ve harcamalar ile kullandırılan kredilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19037 28/03/2011
Eğitim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19139 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19140 05/04/2011
YGS'ye yönelik iddialarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19141 05/04/2011
Öğretmenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19145 08/04/2011
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda öğrenci yerleştirme ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19146 08/04/2011
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara öğrenci yerleştirme yöntemine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19147 08/04/2011
KİT'lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerinin kurumlarınca karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19148 08/04/2011
Dumlupınar Üniversitesinde bir öğrencinin öldürülmesi olayına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19149 08/04/2011
Şehit ve gaziler ile ilgili mevzuat ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19155 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19156 05/04/2011
YGS'ye yönelik iddialarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19160 08/04/2011
Karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı dava açılmış kişilere ve cezaevinden kurtulmaya yönelik kanunu düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19161 08/04/2011
Karşılıksız çek düzenleme suçu nedeniyle açılan davaların sayıları, verilen para cezaları ve cezalandırılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19162 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19163 05/04/2011
Garp Linyitleri İşletmesine değişik statülerde istihdam edilmek üzere alınan işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19166 08/04/2011
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde çalışan tiraj işi işveren işçilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19167 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19173 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19175 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19177 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19180 08/04/2011
Füze Kalkanı Projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19181 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19182 04/04/2011
Seyitömer Linyit İşletmesinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının düşürüldüğü iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19183 05/04/2011
Garp Linyitleri İşletmesine değişik statülerde istihdam edilmek üzere alınan işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19185 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19189 08/04/2011
Kütahya Merkeze bağlı bir köyde mera vasıflı taşınmazların kiralanması ihalesine ve açılan davaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19190 08/04/2011
Kütahya Merkez ilçe Vefa Mahallesi üst geçit yapım işine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19191 08/04/2011
Şehit yakınlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19192 08/04/2011
Samsun-Ladik'te iki polisin şehit olmasıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19193 08/04/2011
Bir otelde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19194 08/04/2011
Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19195 08/04/2011
Emniyet Teşkilatında görev yapan GİH sınıfındaki personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19196 08/04/2011
Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19198 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19199 08/04/2011
Tarihi Kütahya evlerinin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19200 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19201 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19202 08/04/2011
Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19203 08/04/2011
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin haksız kazanç sağladığı iddialarına ve vergi cezalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19204 08/04/2011
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye yönelik cezai işlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19205 08/04/2011
Anayasa'da yapılan değişiklik uyarınca vergi borçları nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan mükelleflere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19206 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19210 05/04/2011
YGS'ye yönelik iddialarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19214 08/04/2011
İki veya üç yıllık yüksekokul mezunu Milli Eğitim Müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19215 08/04/2011
Öğretmenlik sertifikası alanların atanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19220 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19221 08/04/2011
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19222 08/04/2011
Esnaf borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19223 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19228 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19232 08/04/2011
Tarım kredi borçları ertelenen çiftçilerin ürün desteklerinin ödenmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19233 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19234 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19235 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19236 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19237 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19238 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19239 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19240 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19241 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19242 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19243 04/04/2011
Yolsuzluk olaylarına, yargı makamlarınca soruşturma izni talep edilen ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden alınan personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki