Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

MURAT ÖZKAN
MHP - GİRESUN

Bulunan Kayıt Sayısı : 278
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 1 7 / 24 20/08/2007
Giresun-Şebinkarahisar yolunun yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 1 7 / 25 20/08/2007
Karadeniz sahil yolunun Giresun İli sınırlarındaki sinyalizasyon sistemine ve trafik işaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 1 7 / 41 23/08/2007
Belediyelerce yapılan sosyal amaçlı yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 1 7 / 43 23/08/2007
Giresun İlinin içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 1 7 / 46 23/08/2007
Fındık destekleme fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 1 7 / 50 23/08/2007
Ordu-Tire-Giresun Havaalanı projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 1 7 / 52 23/08/2007
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 101 06/09/2007
TOKİ'nin satışını yaptığı taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 153 06/09/2007
Belediyelere devredilen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 154 06/09/2007
Satışı yapılan Hazine taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 155 06/09/2007
TOKİ'ye devredilen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 768 09/11/2007
Kamu araçlarının egzoz emisyonlarının ölçümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 880 16/11/2007
Katı atık yakma tesislerine girdi taahhüdüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 908 20/11/2007
Etlere kimyasal madde enjekte edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1100 04/12/2007
Giresun Kalesine yönelik proje ve çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1101 04/12/2007
Karadeniz kıyılarının katı atıklardan korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1107 04/12/2007
Giresun Adasının turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1112 04/12/2007
Giresun'un eğitimde başarı düzeyinin yükseltilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1126 04/12/2007
Giresun'un futbol sahası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1142 06/12/2007
Fındık ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1157 06/12/2007
Fındık ithalatı kontrol belgesi düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1426 02/01/2008
Emniyet Teşkilatı personeli gazilerin elektrik indiriminden yararlanabilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1445 02/01/2008
Giresun'da kuraklıktan kaynaklanan zararların telafisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1446 02/01/2008
Fındık dikim alanlarıyla ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1447 02/01/2008
Balıkçılığa ve balık unu üretimine kota konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1451 02/01/2008
Şebinkarahisar yoluna ve Eğribel geçidine tünel yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1452 02/01/2008
Giresun sahil yolu geçişine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1453 02/01/2008
Görele-Çanakçı karayoluna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1454 02/01/2008
Görele ve Bulancak limanlarının temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1587 09/01/2008
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelir ve giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1657 16/01/2008
Deniz kirliliğini önleyici ve koruyucu olarak alınan tedbirlere ve kıyı yönetim planına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1689 21/01/2008
Kullanılan kredi ve fonlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1692 16/01/2008
Yatan hastaların ilaç ve tıbbi malzemelerinin hastanelerce karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1887 01/02/2008
Meskun mahallerde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmasının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2075 15/02/2008
Nüfus verilerinin belediye ve özel idareleri gelirlerine etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2107 15/02/2008
Küresel kriz riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2133 20/02/2008
MTA'nın tespit ettiği bir rezervin ruhsatlandırılmasıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2213 22/02/2008
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelirlerinin Hazineye aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2256 29/02/2008
Melen Çayından su temini projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2404 07/03/2008
Giresunspor'a verilen bir cezaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2499 12/03/2008
Buğdaydaki fiyat politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2503 12/03/2008
Şebinkarahisar yolu üzerindeki Eğribel geçidine tünel yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2554 17/03/2008
Fındık ekim alanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2592 19/03/2008
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı teftiş raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2681 24/03/2008
Gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3083 11/04/2008
Piraziz ve Bulancak ilçelerine spor tesisleri yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3141 15/04/2008
Kaçak çay ticaretine ve çay piyasasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3384 30/04/2008
Yolu taşımacılığında tonaj kontrolüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3509 07/05/2008
Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3628 13/05/2008
İhraç fındığın fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3656 15/05/2008
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve izlendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3711 21/05/2008
Kızılay'ın kuruluş yıldönümü resepsiyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3784 22/05/2008
Fındık piyasasındaki gelişmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3847 27/05/2008
Hâkim ve savcıların maaş artışıyla ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3877 26/05/2008
Giresun Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3883 26/05/2008
Eğribel Geçidiyle ilgili soru önergelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3884 26/05/2008
Bulancak İskelesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3951 30/05/2008
TMO'nun fındık satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3979 04/06/2008
Şebinkarahisar'daki hidroelektrik santrallerinin sulamaya etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4041 09/06/2008
Ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4064 10/06/2008
Giresun SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4130 13/06/2008
Baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4137 13/06/2008
Futbol Milli Takımının forma renklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4170 18/06/2008
Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının taşınacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4214 17/06/2008
ATV-Sabah satış bedelinin finansmanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4283 23/06/2008
Kızılay'ın bir gazete ilanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4330 26/06/2008
Kestane ağaçlarının kurumasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4492 10/07/2008
TOKİ Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4622 17/07/2008
Yer altı sularının bilinçli kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4721 31/07/2008
Şırnak'taki kömür ocaklarındaki kazalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5006 01/09/2008
ABD Büyükelçiliğinin incelemede bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5219 08/10/2008
Orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5228 08/10/2008
Giresun Belediyesinin imar değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5269 10/10/2008
Kamu İhale Kanunu dışında yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5282 10/10/2008
TMO'nun fındık alımlarına ve depo kiralamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5283 08/10/2008
Yol genişletme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5300 14/10/2008
Almanya'daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5309 14/10/2008
Bir Alman şirketinin rüşvet verdiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5314 13/10/2008
İŞKUR'un meslek edindirme kursları için hizmet alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5319 14/10/2008
Teröre karşı alınacak tedbirlerle ilgili açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5320 14/10/2008
Aktütün saldırısıyla ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5327 13/10/2008
Enerjideki fiyatlandırmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5335 14/10/2008
Belediyelerin yaptığı bazı ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5336 14/10/2008
Deniz Feneri Derneğinin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5342 13/10/2008
Bir derneğe yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5343 14/10/2008
SEKA özelleştirmelerine ve Giresun SEKA kağıt fabrikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5349 13/10/2008
Kapatılması düşünülen bir devlet hastanesine onarım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5403 20/10/2008
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görevlendirilecek Özel Harekat Birimleri personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5407 21/10/2008
Araç kundaklama olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5426 21/10/2008
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5430 21/10/2008
Fındık ekim alanlarına yönelik bir projeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5457 21/10/2008
Bazı diplomatik görüşmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5497 21/10/2008
Frankfurt Kitap Fuarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5590 03/11/2008
SGK mensuplarının ilaç ve sağlık harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5614 03/11/2008
İlaç paylarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5648 04/11/2008
Özürlülere yönelik hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5791 12/11/2008
Belediyelerin sosyal amaçlı yardımlarına ve KÖYDES harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5827 12/11/2008
Şebinkarahisar yoluna ve bir tünel yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5828 12/11/2008
Karadeniz sahil yolunun Giresun ili sınırlarındaki sinyalizasyon ve trafik işaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5971 25/11/2008
IMF ile kredi görüşmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5997 25/11/2008
Almanya'daki Türk işçileri ekonomik krizden koruyacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6062 28/11/2008
Aktütün saldırısıyla ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6063 01/12/2008
Terör hakkında yaptığı bazı açıklamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6141 04/12/2008
ABD'nin İncirlik Üssü üzerinden Guantanamo'ya esir naklettiği haberlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6149 04/12/2008
Bazı kurumlara sınavsız personel alındığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6187 16/12/2008
IMF ile yapılacak anlaşmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6375 30/12/2008
Kömür yardımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6394 05/01/2009
Giresun Belediyesinin bazı bütçe verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6931 10/02/2009
Kamuda iş yapan taşeron şirketlerdeki istihdama ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6967 12/02/2009
Belediyelerin istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6971 10/02/2009
Giresun Kadın Doğum Çocuk Hastanesinin fiziki yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6972 10/02/2009
Giresun'da geçici kabulü yapılan hastanedeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7386 17/03/2009
Hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7412 23/03/2009
Giresun'daki bir gözaltına alma olayına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7489 08/04/2009
Bazı büyükşehir belediyelerinin harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7639 21/04/2009
Gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7658 21/04/2009
THY'nin Başbakanın kullanımı için uçak aldığı haberlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7686 22/04/2009
Yargı bağımsızlığı ve yasama dokunulmazlığına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7719 22/04/2009
Erivan'daki bir toplantıda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7896 07/05/2009
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki reklamlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7910 07/05/2009
Ankara'da metro güzergahlarındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8035 12/05/2009
Giresun'daki Devlet Hastanesine bir klinik açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8203 25/05/2009
Yangın çıkan bir yurdun yöneticilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8209 26/05/2009
Mayınlı arazilerin temizlenmesi işinin fayda-maliyet analizine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8325 04/06/2009
Gelir artışına ve dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8358 04/06/2009
Öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8359 04/06/2009
Gelir dağılımında % 1'lik dilimde bulunanlardan alınan gelir vergisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8400 09/06/2009
Göcek koyundaki bir yapıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8406 09/06/2009
Bahreyn'in ülkemizde toprak kiraladığı bilgisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8442 09/06/2009
Keşap Deresinde HES kurulması başvurusuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8724 25/06/2009
Giresun Üniversitesine devredilen bir taşınmaza ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 9177 14/07/2009
Tirebolu Balıkçı Barınağı
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9224 11/08/2009
Keşap İlçesine afet yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9582 11/08/2009
Giresun'da fındık alanlarında otla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9601 04/08/2009
Bulancak İskelesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9698 16/09/2009
Giresun TOKİ konutlarının yer seçimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9726 16/09/2009
Kayıt dışı ve denetimsiz işyerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9834 16/09/2009
İstanbul'daki sel felaketine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9870 11/09/2009
Maddi imkanı yetersiz öğrencilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9914 15/09/2009
Bir yoldaki trafik güvenliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9987 30/09/2009
Bir bürokratın bazı sözlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10020 30/09/2009
Giresun'daki sel felaketlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10066 02/10/2009
Cami önlerine araç park edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10361 14/10/2009
Bir milli maçta Azerbaycan bayrağının stada alınmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 10390 14/10/2009
Domuz gribi aşısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11447 16/12/2009
Spor-Toto'da ve spor federasyonlarında işe başlatılanlara ve yargılanan federasyon başkanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11463 16/12/2009
Güvenlik ve terörle mücadele stratejisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11473 16/12/2009
Habur'dan giriş yapan terör örgütü mensuplarının pişmanlık hükümlerine aykırı davranışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11516 16/12/2009
Kamu İhale Kurumunun yeni hizmet binasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11581 24/12/2009
Tapu işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11692 31/12/2009
Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11826 07/01/2010
Yurt dışı görevlendirmelere ve tanıtım projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11860 07/01/2010
Okul mekanlarının kiraya verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12070 18/01/2010
Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12075 18/01/2010
Sokakta çalışan ve yaşayan çocuklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12325 26/01/2010
Bir tabii afet zararının tazminine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12397 28/01/2010
İthal mama ve ek besinlere yönelik bir düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12548 05/02/2010
Kaçak akaryakıt denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12580 05/02/2010
Eğribel Geçidine tünel yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12590 08/02/2010
Afganistan'daki Türk birliklerinin görevlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12637 10/02/2010
Öğretmenlere özel tatil kampanyasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12938 26/02/2010
Bazı eski milletvekillerinin maaşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12955 26/02/2010
İstanbul'da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12992 26/02/2010
İstanbul'da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13161 26/02/2010
Bazı eski millet vekillerine yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13285 12/03/2010
Vali ve kaymakam odalarına Başbakanın fotoğrafının asılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13303 12/03/2010
OR-Gİ Havaalanı Projesine ve Eğribel Geçidindeki ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13411 18/03/2010
Düzce-Gölyaka'da kurulacak bir entegre tesise ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13430 18/03/2010
YÖK'ün yurt dışından öğrenci kabulüyle ilgili kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13556 30/03/2010
Nevruz kutlamalarındaki bazı eylemlerin soruşturulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13655 31/03/2010
Fındıktaki gelir desteğine uygulanan vergiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13660 31/03/2010
Ankara Üniversitesi bünyesindeki Oyuncak Müzesine başörtülü velilerin alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13688 31/03/2010
KOSGEB Başkanı olarak atanan kişiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13699 02/04/2010
Taşıt Kanununa aykırı araç alımı ve kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13896 09/04/2010
Bir aile içi şiddet olayına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13913 12/04/2010
Öğretmen sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13923 09/04/2010
Şehit yakınları ve gazilerin maaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13930 12/04/2010
Fındığın nihai ürün olarak ihracına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14019 19/04/2010
Kullandığı hava taşıtlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14032 19/04/2010
Ziraat Bankasının memur alımlarında KPSS şartını kaldırmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14049 19/04/2010
Okulların yönetimine ve giderlerinin finansmanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14076 19/04/2010
Ziraat Bankasının eleman alımında KPSS puanı aramamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14170 21/04/2010
VIP hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14193 23/04/2010
ABD'deki Nükleer Güvenlik Zirvesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14229 23/04/2010
Şanlıurfa-Ömerli köyünde yapılan bir kutlamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14263 27/04/2010
Bir ifadesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14275 29/04/2010
Emek istismarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14300 27/04/2010
Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği burslara ve bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14582 13/05/2010
Ankara'daki raylı hat projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14723 21/05/2010
Terör ve asayişle ilgili istatistiki verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14727 21/05/2010
Okullarda serbest kıyafet uygulaması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14792 31/05/2010
Sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14859 13/05/2010
Personel alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 14985 07/06/2010
Boşanma sayısı ile devam eden boşanma davalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15007 07/06/2010
Resmi internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15008 07/06/2010
Okul sütü ve sağlıklı beslenme programlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15040 07/06/2010
Boşanma olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15064 10/06/2010
İstanbul'daki derelerin ıslahına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15067 10/06/2010
Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği bölgedeki koruma bandının indirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15083 10/06/2010
İsrail'le yapılan askeri anlaşmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15176 15/06/2010
Otistik çocukların eğitim ve öğrenimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15180 16/06/2010
Meslek lisesi öğrencilerine ödenmesi gereken ücrete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15207 22/06/2010
Terör saldırılarıyla ilgili bir açıklamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15208 22/06/2010
Karabük'teki bir geziye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15227 22/06/2010
Terörle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15254 22/06/2010
TBMM Başkanının bindiği helikoptere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15387 28/06/2010
Bazı ilaçların uzman hekimce reçete edilme zorunluluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15511 02/07/2010
Giresun'un öğretmen ihtiyacına ve atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15536 02/07/2010
Elektrik dağıtım fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15573 07/07/2010
Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15582 07/07/2010
Tirebolu Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15590 07/07/2010
Giresun Üniversitesindeki rektör seçimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15591 07/07/2010
Giresun Üniversitesinin bir arsa alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15603 07/07/2010
Dereli-Kümbet yolunun bozulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15612 14/07/2010
Yurt dışı gezilerinden aldığı harcıraha ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15644 14/07/2010
Trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15672 14/07/2010
Tirebolu balıkçı barınağının limana dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15839 13/08/2010
Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15861 19/08/2010
Depreme hazırlık çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15896 09/08/2010
Karadeniz'de kıyı kenar çizgisini ihlal eden yapılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15929 09/08/2010
Küresel ısınmanın etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15978 09/08/2010
Küresel ısınmaya yönelik önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 15995 28/07/2010
Korucuların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16012 13/08/2010
Bir kamu görevlisinin siyasi propaganda faaliyetine karıştığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16033 24/08/2010
Tunceli Valisinin bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16078 13/08/2010
Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesine ve eğitim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16090 31/08/2010
KPSS'deki kopya iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16218 02/09/2010
Siyasi parti propagandalarındaki sanal reklam uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16229 02/09/2010
Referandum sürecinde siyasi partilerin sanal reklam uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16361 01/10/2010
Atamalara müdahale edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16362 01/10/2010
Eski bir emniyet müdürüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16534 15/10/2010
Karadeniz'e ulaşması beklenen kimyasal kızıl çamurun olası etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16656 19/10/2010
Afete Maruz Bölge Kararının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16674 22/10/2010
Bir ABD firmasının Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16809 02/11/2010
Bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16828 02/11/2010
2003-2010 yılları arası yapılan özelleştirmelere ve bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16850 27/10/2010
Personelin birbirleriyle akrabalık durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16890 09/11/2010
İdari dava sayısına ve türlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16891 09/11/2010
Son on yılda Başbakanların gazetecilere açtığı tazminat davası sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16900 05/11/2010
Çalışanlarla ilgili bazı istatistiki verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16957 11/11/2010
Giresun kıyılarındaki yapılaşmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16985 09/11/2010
Bir köy ilköğretim okulundaki fiziki mekan yetersizliğiyle ilgili basında yer alan habere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17034 05/11/2010
Bir demiryolu projesinin güzergahına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17086 22/11/2010
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan işaretlerin araçlarda kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17093 22/11/2010
Okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17178 25/11/2010
Aday öğretmenler için hazırlanan rehbere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17196 11/11/2010
Bir gazete haberindeki iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17363 10/12/2010
TSK'nın NATO operasyonlarında görevlendirilen personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17457 16/12/2010
İran sınırında öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17563 22/12/2010
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kaynakları ile alınan araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17700 30/12/2010
Garnizon koşusuna ve seğmen alayı yürüyüşüne izin verilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17734 06/01/2011
TBMM başkanvekilinin bir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17735 22/12/2010
Ek iş yapan milletvekillerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17793 06/01/2011
Başbakanlığa tahsis edilen makam araçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18000 14/01/2011
Sözleşmeli sağlık personelinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18016 06/01/2011
Makam araçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18052 21/01/2011
Türkiye dışında bulunan PKK terör örgütü mensuplarının iadelerine ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan suç istatistiklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18317 08/02/2011
Giresun-Çamoluk'a Ziraat Bankası şubesi açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18324 07/02/2011
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara GBT uygulaması yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18333 08/02/2011
Bakanlık müfettişleri ile ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18420 15/02/2011
Terörle mücadelenin maliyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18433 15/02/2011
Geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya geçirilmesine ve taşeron işçi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18450 16/02/2011
Filistin'de büyükelçilik açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18545 21/02/2011
Giresun Üniversitesi rektör seçimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18559 21/02/2011
TCDD'nin bir dergisinde yayınlanan yazıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18563 21/02/2011
TCDD'nin bir dergisinde yayınlanan yazıya ve kadın erkek cinsiyet eşitsizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18639 24/02/2011
Fındık üreticilerine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18651 21/02/2011
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yöneticilerin daha önceki görevlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18724 03/03/2011
2011 KPSS'ye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18737 03/03/2011
Fındık üretim alanlarındaki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18747 14/01/2011
Yurt dışı seyahatlere ve dostluk gruplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18826 09/03/2011
Afganistan'daki olaylara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18837 08/03/2011
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenmesi gereken zam farklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18906 14/03/2011
Mülki idare amirlerinin güvenlik soruşturmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18952 17/03/2011
Ülke genelinde ve Giresun'da SHÇEK'e bağlı yurtlardan ayrılan kız çocuklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19207 05/04/2011
YGS ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19208 05/04/2011
Anadolu Liselerine ek yerleştirme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19209 05/04/2011
Yenilenen KPSS'de önceki sınavda kopya çektiği iddia edilen adayların başarı durumlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki