Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

DURMUŞALİ TORLAK
MHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 579
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 698 17/10/2011
İstanbul-Beykoz Sivritepe Mevkiine hafriyat dökümü yapıldığı iddiasına ve Alibahadır Deresinin ıslahına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 825 21/10/2011
Tren teşkil memurlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1036 04/11/2011
Limanların modernizasyonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1047 02/11/2011
Gemi inşa ve gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin Kredi Garanti Fonundan yararlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1136 02/11/2011
2008 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının deniz aracı alım ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1137 02/11/2011
Kapasitesinin üzerinde yük taşıyan araçların kara yollarında meydana getirdiği tahribatın önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1144 04/11/2011
Denizcilik Müsteşarlığının Bakanlık bünyesinde genel müdürlük seviyesine getirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1145 04/11/2011
Türk armatörlerin gemi ihtiyaçlarını yurt dışından karşıladığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1146 04/11/2011
Gemi adamlarının eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1512 28/11/2011
Ümraniye'nin mülkiyet ve altyapı sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1513 28/11/2011
Ümraniye'de ulaşımda yaşanan bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1514 28/11/2011
Tuzla'da ulaşımda yaşanan bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2151 20/12/2011
Başta Van olmak üzere ülkemizdeki zorunlu deprem sigortası uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2161 20/12/2011
2008-2011 yılları arasında İstanbul'daki icra takiplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2182 20/12/2011
Tuzla'da bulunan tersanelerdeki istihdam kaybına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2213 20/12/2011
Balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2255 20/12/2011
İstanbul'un bazı ilçelerinden elde edilen vergi gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2283 20/12/2011
Ümraniye'nin hastane ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2292 20/12/2011
Konteyner taşımacılığının sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2293 20/12/2011
İkinci el yat ve tekne ithaline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2371 23/12/2011
2003-2011 yılları arasında yurda kaçak çay girişine ve yaşanan mağduriyete karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2381 23/12/2011
Çayda kayıt dışı üretime ve KDV oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2443 02/01/2012
İstanbul'da planlanan ve başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2447 02/01/2012
İstanbul'da mevcut ve yapılması planlanan onkoloji hastanelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2659 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2663 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2664 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2668 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2671 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2687 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2693 06/01/2012
İstanbul'da 2007-2011 yılları arasında esnafın kredi kullanmasına ve desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2694 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2696 06/01/2012
İDO'nun özelleştirilmesine ve 1987'den bu güne kâr-zarar durumu ile personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2697 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2698 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2702 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2706 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2713 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2716 06/01/2012
Tavşanlı'da gerçekleştirilen sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2717 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2720 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2723 06/01/2012
2007-2011 yılları arasında İstanbul'da AB fonlarından yararlanmak için yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2726 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2727 06/01/2012
İstanbul'da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3119 17/01/2012
Trafik kazalarındaki artışa ve karayollarının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3199 19/01/2012
Kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3205 19/01/2012
İstanbul'da yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3244 19/01/2012
İstanbul'da denetlenen belediyelere, görevden alınan belediye başkanlarına ve hüküm giyen belediye meclisi üyeleri ile belediye personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3301 17/01/2012
Kredi kartı kullanımına ve kredi kartı borçlularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3343 17/01/2012
Deniz kirliliğini önleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3433 17/01/2012
İstanbul'daki köylerin altyapı sorunlarına ve bu köylere KÖYDES kapsamında ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3509 17/01/2012
Yüksek hızlı tren projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3518 17/01/2012
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait binalar ve okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3563 25/01/2012
Bakanlığın İstanbul'daki kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3564 25/01/2012
İstanbul'daki yükseköğrenim öğrenci yurtları ile öğrencilere verilen kredi ve burslara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3582 25/01/2012
İstanbul'un trafik sorununa ve minibüslerin toplu taşıma hizmetinden kaldırılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3602 25/01/2012
İstanbul'daki ortaöğretim öğrenci yurtlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3603 25/01/2012
İstanbul'daki özel yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3981 03/02/2012
Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4069 08/02/2012
İstanbul'un su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4554 22/02/2012
Kaçak sigara satışına ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4561 22/02/2012
Kaçak sigara satışına ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4562 22/02/2012
İstanbul'da ilk ve orta öğretim kurumları için ayrılan arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4575 22/02/2012
Sigaradaki vergi oranlarının yüksek olmasına ve kaçak sigara satışlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6302 12/04/2012
Bir çay markasına uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6352 12/04/2012
İstanbul'da ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen ve derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6361 12/04/2012
HES Projelerine ve bu projelerin çevreye verdiği zararlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6370 12/04/2012
İstanbul'da İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6371 12/04/2012
İstanbul'daki hastanelere yapılan başhekim atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6627 24/04/2012
LPG ruhsatlı akaryakıt ve oto gaz istasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7442 16/05/2012
İstanbul'un tüm ilçelerinde bulunan özürlü vatandaşlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7769 23/05/2012
Fatih-Balat semtinde iç surlarda bulunan tarihi bir mahzenin üzerine bina yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7875 29/05/2012
Beşiktaş ve Eminönü'nde Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8745 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8752 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8754 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8761 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8766 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8767 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8771 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8772 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8777 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8784 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8788 22/06/2012
İstanbul'daki derneklerle ilgili çeşitli verilere ve kamu desteği alan derneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8789 22/06/2012
İstanbul'daki çiçekçi esnafının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8790 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8797 22/06/2012
İstanbul'a yapılan göçe ve bunun doğurduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8798 22/06/2012
İstanbul'da yoksulluk sınırı altında kalan nüfus ve konut sahipliği oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8799 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8801 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8805 22/06/2012
İstanbul'daki çiçekçi esnafının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8806 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8810 22/06/2012
Çiçekçilik mesleğinin eğitim ve kurs ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8811 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8816 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8819 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8822 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8825 22/06/2012
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8830 22/06/2012
Bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8831 22/06/2012
Bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8832 22/06/2012
Bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8833 22/06/2012
Bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8834 22/06/2012
Bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9490 10/07/2012
Bir inşaat firmasının kaçak yapılarına idari işlem yapılmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12982 23/11/2012
Esnaf ve sanatkârların Halk Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13026 23/11/2012
2002'den bu yana yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13027 23/11/2012
İstanbul'da karbondioksit salımının azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13028 23/11/2012
Bakanlık'taki görevde yükselme sınavlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13029 23/11/2012
Bakanlık'taki uzman ve mühendis maaşları arasındaki farka ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13114 23/11/2012
2002'den bu yana yabancılara yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13134 23/11/2012
Denizcilik Meslek Liselerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13163 23/11/2012
İstanbul'daki sağlık kuruluşları ve sağlık personeli ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13169 23/11/2012
Ulaştırma sektöründe karbondioksit salınımının azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13170 23/11/2012
Bakanlık'taki görevde yükselme sınavlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13171 23/11/2012
Yıllar itibarıyla uçak ve yolcu kapasitelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13173 23/11/2012
Bakanlık'ta yapılan nakil ve tayinlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13174 23/11/2012
İstanbul'a yapılacak 3. havaalanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14286 13/12/2012
İstanbul'daki vakıf eserlerinin bakımına ve restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14294 13/12/2012
İstanbul Tuzla'da görev yapan din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14323 13/12/2012
Spor yatırımlarına ve milli sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14364 13/12/2012
İstanbul'daki tarihi eserlerin bakımına ve restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14834 21/12/2012
Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14885 21/12/2012
Esnaf ve sanatkarların SGK borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14927 21/12/2012
Kaçak elektrik kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14984 21/12/2012
Şehir dışına taşınması zorunlu kılınan oto galericilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15019 21/12/2012
Esnaf ve sanatkarların vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16343 16/01/2013
Başbakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16346 16/01/2013
Başbakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16353 16/01/2013
Başbakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16354 16/01/2013
Başbakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16355 16/01/2013
Başbakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16356 16/01/2013
Başbakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16358 16/01/2013
Başbakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16359 16/01/2013
Başbakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16361 16/01/2013
Başbakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16362 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16365 16/01/2013
Ümraniye'deki cami ve mescitler ile buralarda çalışan din görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16375 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16376 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16379 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16380 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16383 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16384 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16388 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16389 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16395 16/01/2013
ÖMSS kapsamında alınacak engelli personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16396 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16397 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16403 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16404 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16408 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16409 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16411 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16412 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16420 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16421 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16424 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16425 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16431 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16432 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16440 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16441 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16466 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16467 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16471 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16472 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16476 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16477 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16482 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16486 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16487 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16524 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16525 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16533 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16534 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16541 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16542 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16554 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16555 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16566 16/01/2013
Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16567 16/01/2013
Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17468 05/02/2013
Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan personelin emniyet ve güvenlik hizmetleri sınıfına dahil edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17502 05/02/2013
İstanbul'da SGK kapsamında bulunanlarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17532 05/02/2013
2003-2007 ile 2008-2012 yılları arasında kurulan, tasfiye edilen ve iflasını açıklayan şirketlerin sayısı ve sermaye paylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18014 14/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18015 14/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18031 14/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18036 14/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18039 14/02/2013
Bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18052 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18060 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18063 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18072 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18077 13/02/2013
Kamuda çalışanların özlük ve sosyal haklarındaki farklılıklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18084 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18107 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18114 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18119 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18128 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18136 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18152 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18165 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18194 13/02/2013
Muhtarların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18216 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18222 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18228 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18237 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18270 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18283 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18292 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18321 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18342 14/02/2013
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18648 22/02/2013
KÖYDES çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19501 06/03/2013
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde imar planı değiştirilen bir alana ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20156 21/03/2013
Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri ile bankalardan kullandıkları kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20266 21/03/2013
Doğalgaz ithaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20750 26/03/2013
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20752 26/03/2013
Bir üniversitenin inşaat hafriyatını dökmesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21242 03/04/2013
2005 yılından itibaren bankaların karlılık oranlarına ve kullandırdıkları kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21534 04/04/2013
Vakıflar Yönetmeliği kapsamında muhtaç aylığı bağlanan kişilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21635 04/04/2013
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSPARK'ın ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında gerçekleştirileceği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21641 04/04/2013
Uyuşturucu madde bağımlılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21687 04/04/2013
İstanbul'daki okullara ve bunlarda görevli güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21688 04/04/2013
Usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21735 04/04/2013
Rize'ye havaalanı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21745 04/04/2013
PTT Adana Başmüdürüne tahsisli lojmanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21746 04/04/2013
PTT Adana Başmüdürlüğünde çalışan bir taşeron işçi ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21747 04/04/2013
Adana PTT Başmüdürlüğü ile Toroslar EDAŞ arasında yapılan bir protokole ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21849 11/04/2013
Çözüm sürecinde yer alan akil adamlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21972 11/04/2013
Çay üreticilerine verilen sigorta desteğinde çayda don riskinin teminat dışı bırakılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22027 11/04/2013
Siyasi partilerini değiştiren büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22512 17/04/2013
Özelleştirmeler, özelleştirmelerden elde edilen gelirler ve bu gelirlerle yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22614 17/04/2013
Gemi inşa sanayisi alanında Türkiye'nin konumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23076 26/04/2013
İstanbul Kavacık'ta yaşanan elektrik kesintisi sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23077 26/04/2013
Türkiye tarafından alınan sismik araştırma gemisinin alım usulü ile geminin çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23084 26/04/2013
İstanbul Olimpiyat Oyunları için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23088 26/04/2013
AOÇ arazileri ile ilgili çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23227 26/04/2013
Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yayınlanan bir derginin kapağındaki resme ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23228 26/04/2013
4G/LTE teknolojisiyle ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23229 26/04/2013
İstanbul'da meydana gelen bir deniz kazası ve denizde arama kurtarma ile ilgili çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23230 26/04/2013
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan deniz aracı alımı ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23363 03/05/2013
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı mahallelerin kamulaştırma kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23421 03/05/2013
İstanbul'da belediyelerin yangınla mücadele için yürüttükleri çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23517 03/05/2013
Türk Telekomun sabit telefon hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23658 09/05/2013
TDK tarafından Kürtçe sözlük hazırlandığı iddialarına ve TDK'nın faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23864 09/05/2013
Yurt dışındaki Türk tarihi ve mimari kültür varlıklarının bakım onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24722 22/05/2013
Mesleki eğitimin ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24851 22/05/2013
Alaplı Kavukkavlağı mevkiindeki deniz kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24852 22/05/2013
İzmit Körfezindeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24881 22/05/2013
Sporda şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24890 22/05/2013
Çiftçi sayısına ve tarımsal desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24996 22/05/2013
Kitap yayın ve satış sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25088 22/05/2013
THY personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26392 13/06/2013
İstanbul'da belediyeler tarafından verilen imar ruhsatlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26608 17/06/2013
Gezi Parkı olaylarının Borsa İstanbul'a etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26815 17/06/2013
İstanbul'da yapılan ve yapılması planlanan projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26816 17/06/2013
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile bunlara yönelik polis müdahalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26982 17/06/2013
Araç muayenelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26983 17/06/2013
Marmaray Projesi kazıları sırasında ortaya çıkan tarihi eserlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27329 21/06/2013
Sosyal paylaşım sitelerine ait hesapların izlendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27330 21/06/2013
ABD istihbarat birimlerinin arama motorları ve işletim sistemleri vasıtasıyla internet kullanıcılarını izlemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32887 11/10/2013
Yurt dışı çıkış harcına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33015 08/10/2013
Zafer Havaalanına ve kullanan yolcu sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33038 11/10/2013
Uzun mesafeli uçuşlarda tıp doktoru bulundurma zorunluluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34478 08/11/2013
Bir demir yolu kazasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35962 03/12/2013
Aile bireylerinin sahip olduğu mal varlığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36800 30/12/2013
Başakşehir Belediyesinin okul alanı olarak ayrılan bir arazi ile ilgili imar değişikliği yapacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36806 30/12/2013
2-B arazileriyle ilgili bedel tespit işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36807 30/12/2013
Başakşehir Belediyesinin okul alanı olarak ayrılan bir arazi ile ilgili imar değişikliği yapacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36813 30/12/2013
Başakşehir Belediyesinin okul alanı olarak ayrılan bir arazi ile ilgili imar değişikliği yapacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38476 27/01/2014
Bağlı ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38483 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38491 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38495 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38501 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38506 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38516 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38523 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38530 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38535 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38544 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38554 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38559 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38563 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38589 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38594 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38598 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38608 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38616 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38625 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38629 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38654 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38658 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38662 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38666 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38668 27/01/2014
Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38995 03/02/2014
Esnafın kullandığı kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38996 03/02/2014
Avrupa Birliği ülkeleri ile ülkemizin toplam borç stokuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38997 03/02/2014
Fatura borçlarının geç ödenmesi nedeniyle gecikme faizi ile birlikte talep edilen açma-kapama bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39111 03/02/2014
İbadethane sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39137 03/02/2014
Avrupa Birliği ülkeleri ile ülkemizdeki vergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39332 10/02/2014
2003 yılından bu yana Ziraat Bankasına yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39417 10/02/2014
Bir alışveriş merkezinde bir belediyenin sahip olduğu hisse oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39442 10/02/2014
AB para birimi üzerinden 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39448 10/02/2014
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39466 10/02/2014
Doktorların hastalara daha fazla zaman ayırması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39706 14/02/2014
Son beş yıl içinde muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39758 14/02/2014
İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39778 14/02/2014
İstanbul genelinde çalışan uzman doktor sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39782 14/02/2014
Gemi Sürvey Uzmanı sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40549 04/03/2014
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43238 30/04/2014
Şehit aileleri ile gazilere yönelik desteklere ve Suriyeli mültecilere yönelik yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43302 30/04/2014
Su ürünleri mühendislerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43303 30/04/2014
Balıkçılık teknolojisi mühendislerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43324 30/04/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren hakkında disiplin soruşturması açılan, açığa alınan ve görev yeri değiştirilen emniyet personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43383 30/04/2014
Şehit ve gazi maaşları ile Suriyeli mültecilere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43408 30/04/2014
İstanbul'daki MR cihazlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43744 08/05/2014
Şırnak Belediyesine ait bir araç tarafından PKK'ya yemek götürüldüğü iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43753 08/05/2014
Türkiye'de kullanılan kriptolu telefonlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43757 08/05/2014
İstanbul'un Anadolu yakasında yaşayan engelli vatandaşların sayısı ile kamuda istihdamlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43760 08/05/2014
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43766 08/05/2014
Kaçak elektrik kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43768 08/05/2014
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İstanbul ili Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43778 08/05/2014
İstanbul'da yaşanan su kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43779 08/05/2014
İstanbul ili Çekmeköy ilçesinin toplu taşıma ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43780 08/05/2014
Şırnak Belediyesine ait bir araç tarafından PKK'ya yemek götürüldüğü iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43781 08/05/2014
İstanbul ili Pendik ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan gecekondu sakinlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43782 08/05/2014
İstanbul ili Kartal ilçesinin çarpık kentleşme ile yol ve kaldırım sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43783 08/05/2014
Kadıköy Meydanında toplu taşıma araçları yüzünden yaşanan park problemi ile Konservatuar binasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43784 08/05/2014
İstanbul Tuzla'da uyuşturucu kullanımına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43803 08/05/2014
İstanbul ili Kartal ilçesinde 2003 yılından bu yana yapılan okul sayısına ve derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43818 08/05/2014
İstanbul ili Kartal ilçesinde tren yolu genişletme çalışmaları gerekçesiyle kesilen ağaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43823 08/05/2014
İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan sağlık ocağı, poliklinik, hastane ve doktor sayısına dair verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43828 08/05/2014
İstanbul ili Kartal ilçesinde tren yolu genişletme çalışmaları gerekçesiyle kesilen ağaçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44014 14/05/2014
2013 ve 2014 yıllarında İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm planlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44015 14/05/2014
Altyapı çalışmalarıyla yeterince ilgilenilmediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44045 14/05/2014
2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlere gerçekleştirilen denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44056 14/05/2014
2009-2014 yılları arasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan araç kiralama hizmet alım işi ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44057 14/05/2014
İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan uyuşturucu problemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44109 14/05/2014
Yeni KDV uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44251 21/05/2014
3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44262 21/05/2014
Kamu bankalarının özel sektöre kullandırdıkları kredilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44263 21/05/2014
Yurt dışında çalışan vatandaşların Merkez Bankası nezdinde açtıkları döviz tevdiat hesaplarına ödenen faiz oranının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44296 21/05/2014
Özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44297 21/05/2014
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan taşeron işçi sayısına ve bu işçilere ödenen ücrete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44321 21/05/2014
3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle imar planlarında değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44375 21/05/2014
İstanbul'un bir semtinde araç sahiplerinden gayri resmi olarak otopark ücreti alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44383 21/05/2014
İşsizliğe ve çalışma koşullarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44412 21/05/2014
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin derslik sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44426 21/05/2014
Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kazıların neden olduğu sorunlara ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44464 08/05/2014
TÜRGEV'e yapılan bağışlar ile Vakfın faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44523 08/05/2014
Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu'nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45141 21/05/2014
Kapatılan karakollara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45157 03/06/2014
2/B kapsamındaki orman arazilerinin satışlarına ve rayiç bedellerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45227 03/06/2014
Marmaray Projesi sırasında ortaya çıkarılan tarihi eserlere ve bu eserlerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45242 03/06/2014
İstanbul'un Üsküdar İlçesindeki bir ilkokulun Ortaokula dönüştürülmesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45264 03/06/2014
İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45275 03/06/2014
YHT güzergahlarındaki güvenlik önlemlerine ve bazı YHT projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45276 03/06/2014
Bakanlıkta kiralama yoluyla kullanılan araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45277 03/06/2014
THY personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45278 03/06/2014
Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45279 03/06/2014
Uzun mesafeli uçuşlarda tıp doktoru bulundurma zorunluluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45280 03/06/2014
ABD istihbarat birimlerinin arama motorları ve işletim sistemleri vasıtasıyla internet kullanıcılarını izlemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45281 03/06/2014
Sosyal paylaşım sitelerine ait hesapların izlendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45282 03/06/2014
Türk Telekomun sabit telefon hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45283 03/06/2014
4G/LTE teknolojisiyle ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45284 03/06/2014
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan deniz aracı alımı ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45285 03/06/2014
Zafer Havaalanına ve kullanan yolcu sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45286 03/06/2014
Araç muayenelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45287 03/06/2014
İstanbul'da meydana gelen bir deniz kazası ve denizde arama kurtarma ile ilgili çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45288 03/06/2014
Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yayınlanan bir derginin kapağındaki resme ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45289 03/06/2014
Bakanlığın İstanbul'daki proje ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45290 03/06/2014
Bakanlık üst kadrolarına yapılan atamalara ve görevde yükselme sınavı açılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45291 03/06/2014
Engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45683 03/06/2014
Bir demir yolu kazasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46916 25/06/2014
Bakanlıkta kiralama yöntemiyle hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46929 25/06/2014
Bakanlıkta kiralama yöntemiyle hizmet veren araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46944 25/06/2014
İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46952 25/06/2014
Kayıt dışı çalıştırılan Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46962 25/06/2014
İnşaat sektöründe yaşanan ölümlü iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46963 25/06/2014
İstanbul'da yapılması planlanan bir marina projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46978 25/06/2014
İstanbul'da faaliyet gösteren taş ocaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47037 25/06/2014
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir siteye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47038 25/06/2014
Suriyeli sığınmacılarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47039 25/06/2014
İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47040 25/06/2014
Bir parkın belediye tarafından sosyal yaşam alanına dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47041 25/06/2014
İstanbul'daki kaçak yapılara ve bunlarla ilgili
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47042 25/06/2014
İstanbul'da bir bölgede yapılan dere ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47043 25/06/2014
İstanbul'un Çekmeköy, Alemdağ ve Ömerli bölgelerindeki parsel birleştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47075 25/06/2014
İstanbul Tarım İl Müdürlüğüne ait bir arazinin satılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47079 25/06/2014
Denizcilik meslek liselerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47081 25/06/2014
İstanbul'daki okullar için ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47133 25/06/2014
Bakanlığa bağlı hastane ve kurum binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47134 25/06/2014
İstanbul'un Ümraniye İlçesindeki hastane ve doktor sayısının yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47135 25/06/2014
İstanbul'a yönelik kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47136 25/06/2014
Başhekim atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47137 25/06/2014
İstanbul'daki sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47138 25/06/2014
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine ait hizmet binalarını güçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47139 25/06/2014
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası inşaat çalışmaları ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47151 25/06/2014
Kara yollarında meydana gelen tahribatların önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47152 25/06/2014
Türk armatörleri tarafından yurt dışına verilen gemi siparişlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47153 25/06/2014
Personel nakillerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47154 25/06/2014
Türk denizcilik sektörünün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47182 25/06/2014
Yoksullukla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47202 25/06/2014
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine polis koleji mezunlarının sınavla alınacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49408 24/07/2014
Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının yapılan sözleşmeye göre normal bitim ve açılış tarihine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49601 04/08/2014
Hüseyin Avni Paşa Korusunun imar durumu ve sahipliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49602 04/08/2014
Ziraat Bankasına ait araçtan para gasp edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49701 04/08/2014
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İstanbul'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49758 04/08/2014
İstanbul Kalkınma Ajansının hibelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49778 04/08/2014
Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul'daki yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49832 04/08/2014
Hüseyin Avni Paşa Korusunun imar durumu ve sahipliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49918 04/08/2014
İstanbul'da bulunan kamuya ait lojmanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50065 12/08/2014
Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 No'lu Sözleşmesine taraf olunmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50077 12/08/2014
İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında müşavirlik hizmetleri için yapılan kaynak tahsislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50088 12/08/2014
Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 No'lu Sözleşmesine taraf olunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50094 12/08/2014
Yatırım teşvik belgeleri ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50135 12/08/2014
İstanbul'da meydana gelen intihar girişimlerine ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50136 12/08/2014
İstanbul'da son beş yıl içerisinde kaza yapan veya yanan otobüslerle ilgili verilere ve bu olaylar sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50137 12/08/2014
İstanbul'daki şehir içi toplu taşıma araçlarının periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığına, otobüs şoförlerine yönelik eğitimlere ve ölüm ve yaralamalı kazalardan sorumlu şoförlerle ilgili işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50155 12/08/2014
Temel işgücü göstergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50361 12/08/2014
İstanbul'da İslam dininden ayrılıp başka dinleri seçen vatandaşlara ve dinlerinden ayrılıp İslamiyet'i seçen yabancı kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53791 17/10/2014
Son beş yıl içindeki TOKİ ihalelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53821 17/10/2014
Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen ziraat mühendisi sayısına ve ziraat mühendisi atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53931 17/10/2014
Söğütlüçeşme Tren Garı Parkının yapılaşmaya açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53933 17/10/2014
Suriyeli sığınmacıların karıştıkları olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53935 17/10/2014
Son beş yıl içinde İstanbul'da kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 53976 17/10/2014
İstanbul'da inşa edilen bir devre mülk otel için satışlarda uygulanması gereken KDV oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54008 17/10/2014
Bakanlık Teftiş Kurulunun lağvedilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54009 17/10/2014
İstanbul'da bulunan okullardaki güvenlik görevlisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54045 17/10/2014
İstanbul'da görev yapan hemşire sayına ve yeni hemşire atamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54693 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54716 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54717 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54718 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54720 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54721 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54728 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54732 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54733 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54740 03/11/2014
İstanbul'da hazır giyim sektöründe çalışan vasıfsız işçilerin uyruklarına ve Türk vatandaşlarının istihdamının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54741 03/11/2014
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanların istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54742 03/11/2014
İstanbul'da 18 yaşını doldurmuş işsiz vatandaşlardan tahsil edilen sağlık sigortası primlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54743 03/11/2014
İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklileri arasındaki farkın giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54744 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54752 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54757 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54759 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54762 03/11/2014
Özelleştirileceği iddia edilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sülfürik asit ve borik asit fabrikalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54763 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54775 03/11/2014
İstanbul'da engelli gençlere yönelik spor tesisi ve spor kulübü sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54776 03/11/2014
İstanbul'da çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyucu kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirici projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54777 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54781 03/11/2014
Gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54783 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54789 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54803 03/11/2014
İstanbul'da şehir içinde kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan otoyol gişelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54805 03/11/2014
İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların barınma sorunlarına ve dilencilik yapan sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54807 03/11/2014
İstanbul'da görev yapan emniyet personeli sayısına ve disiplin suçu nedeniyle görevden atılan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54808 03/11/2014
Okul servis araçlarının güvenliğine dair çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54814 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54857 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54862 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54866 03/11/2014
Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde yatırım yapılmayan tahsisli alanlara ve bu alanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54867 03/11/2014
Özelleştirileceği iddia edilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sülfürik asit ve borik asit fabrikalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54868 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54872 03/11/2014
İstanbul'daki öğretmen açığına ve özür grubu atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54873 03/11/2014
Eğitim çağındaki görme engelliler için İstanbul'da bulunan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54874 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54886 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54891 03/11/2014
Orman mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54892 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54897 03/11/2014
İstanbul'un Anadolu yakasında çalışan diş hekimi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54900 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54910 03/11/2014
Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde yatırım yapılmayan tahsisli alanlara ve bu alanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54913 03/11/2014
17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55128 03/11/2014
İstanbul'da Fatih Belediyesince Afet Toplanma Alanının da içinde yer aldığı bir arazinin imara açıldığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55134 05/11/2014
Kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55231 05/11/2014
Muharip gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55328 06/11/2014
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün veri kayıt sisteminin güvenilirliğine dair çeşitli konulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55344 06/11/2014
Bakanlık lojmanlarına ve bazı lojmanlarda hak sahibi olmayanların ikamet ettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55377 06/11/2014
İstanbul Beykoz Belediyesinde yaşandığı iddia edilen mazot yolsuzluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55378 06/11/2014
PKK/KCK terör örgütünün birçok ilimizde güvenlik noktaları oluşturduğu, vergi topladığı ve benzeri çeşitli faaliyetler yürüttüğü iddialarına ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55430 06/11/2014
Vakıf üniversitelerinin AR-GE projelerinin desteklenmesinde projelerin bağımsız proje izleyicileri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55441 06/11/2014
Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi'ni alan yüklenicinin güvenlik görevlisi çalıştıracağına dair taahhüdünü yerine getirmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55446 06/11/2014
Haydarpaşa Garı ve çevresinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55504 06/11/2014
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 25.09.2013 tarihinde gerçekleştirilen İş Tanımı ve Birim Zaman Analizi İşi'ne ait ihaleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55572 06/11/2014
Haydarpaşa Garı ve çevresinin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55573 06/11/2014
Haydarpaşa-Gebze Banliyö Tren Hattı'nın yenileme çalışmalarının bitirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55574 06/11/2014
Ülkemiz havayolu şirketlerinde çalışan yabancı pilotlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55575 06/11/2014
Özelleştirilmesi düşünülen limanlara ve son beş yıl içinde bu limanların kamuya getirdiği kar ve zarara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55818 06/11/2014
PKK/KCK terör örgütünün kurduğu sözde mahkemelere ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56013 06/11/2014
PKK/KCK terör örgütünün bazı illerde vergi topladığına dair iddialara ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56071 06/11/2014
Güneydoğu'da görev yapan Bakanlık çalışanları için çelik yelek ve çelik kask alımına dair basında çıkan haberlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56349 19/11/2014
İstanbul'da Bakanlığa bağlı denetim elemanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56376 19/11/2014
İstanbul'da bulunan maden sahalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56390 19/11/2014
İstanbul'da transit taşımacılık rejimine aykırı olarak yapılan kaçakçılığa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56559 19/11/2014
Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin envanterindeki eserlerden kayıp ve sahte olanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56618 19/11/2014
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan araç kiralama ihalelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56660 21/11/2014
Adli Tıp Kurumu tarafından kamuoyuna yansıyan ses kayıtları hakkında hazırlanan rapora ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56661 21/11/2014
İstanbul'da bulunan tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56665 21/11/2014
Gemi inşa sektörüne yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56677 21/11/2014
6-8 Ekim olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56701 21/11/2014
İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56714 21/11/2014
İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56715 21/11/2014
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56736 19/11/2014
Emniyet Genel Müdürlüğünün mühimmat ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56773 21/11/2014
İstanbul'da bulunan tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56774 21/11/2014
İstanbul'da belediyeler tarafından yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56775 21/11/2014
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı bir mahallenin imar durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56776 21/11/2014
İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan uyuşturucu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56799 21/11/2014
Türk Milli Gemi ve Açık Deniz Yapıları Dizayn Ofisi Tasarım Merkezi kurulması ve pilot tasarımlar yapılmasına dair çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56800 21/11/2014
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan 2/B statüsündeki bir araziye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56844 21/11/2014
İstanbul'da Ebola virüsüne rastlandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56847 21/11/2014
İstanbul'un Şile ilçesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşların balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56848 21/11/2014
Gemi inşa sektörüne yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56849 21/11/2014
Türk Milli Gemi ve Açık Deniz Yapıları Dizayn Ofisi Tasarım Merkezi kurulması ve pilot tasarımlar yapılmasına dair çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57583 08/12/2014
İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılar ile diğer ülke vatandaşlarının sayısına ve karıştıkları adli vakalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57598 08/12/2014
İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57625 08/12/2014
Altın üretimi yapan işletmelere ve bir altın işletmesine siyasi saiklerle geçici işletme belgesi verilmediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57626 08/12/2014
Ümraniye'deki kentsel dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57652 08/12/2014
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin yurt dışı görevlendirilmelerindeki suistimal iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57671 08/12/2014
İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57691 08/12/2014
Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57692 08/12/2014
İstanbul Pendik'teki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hazırlanan Batı Mahallesi Kentsel Dönüşüm İmar Planına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57694 08/12/2014
İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57736 08/12/2014
Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57748 08/12/2014
Altın üretimi yapan işletmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57814 08/12/2014
İstanbul'daki sağlık kurumları ve personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57815 08/12/2014
Ümraniye'deki hastane, doktor ve aile hekimi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57828 08/12/2014
Kabotaj Kanunu'nun Türk denizcilere tanıdığı ayrıcalıkların bertaraf edildiğine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57829 08/12/2014
PTT Genel Müdürlüğündeki nakil ve atamalarda suistimal yapıldığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 58608 08/12/2014
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60091 21/01/2015
ASELSAN'daki ölümlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60240 23/01/2015
İstanbul Beykoz'da bulunan İshakağa Ortaokulu'nun alınan yıkım kararı dolayısıyla dönem ortasında kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60241 23/01/2015
İstanbul Beykoz'da bulunan Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'nun restorasyon ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60279 21/01/2015
Marmaray Projesi için satın alınan trenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60296 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60327 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60333 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60338 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60344 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60361 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60378 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60391 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60396 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60407 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60420 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60433 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60443 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60452 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60467 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60477 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60485 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60515 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60578 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60584 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60594 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60609 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60637 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60646 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60660 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60682 27/01/2015
2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60862 21/01/2015
İstanbul Çekmeköy'de bir okulda eğitime barakalarda devam edildiği yönündeki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61029 11/02/2015
İstanbul'un bir mahallesinde son on yıldaki boşanma oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61140 11/02/2015
İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan uyuşturucu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61180 11/02/2015
İstanbul'un bir mahallesinde ecrimisil yükümlüsü vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61948 27/02/2015
İstisnai kadrolara yapılan sınavsız atamalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61949 27/02/2015
Mahkeme kararı olmadan isim ve soy isim değişikliği yapılabilmesinin önünü açan bir kanun tasarısına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61965 27/02/2015
TRT'de istihdam edilen personele ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62003 27/02/2015
İstanbul'daki orman alanlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62004 27/02/2015
Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62054 27/02/2015
İç Güvenlik Reform Paketi ile Jandarmanın statüsünde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62055 27/02/2015
Sentetik uyuşturucular ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62056 27/02/2015
Terör örgütünün 2009'dan itibaren gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62076 27/02/2015
İstanbul'daki ilk ve ortaöğretim okullarının çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62083 27/02/2015
Son yirmi yılda düşen askeri uçaklara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62110 27/02/2015
Türkiye'nin 4G teknolojisinde bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62611 09/03/2015
Üretim yapan ve yapmayan hidroelektrik ve termik santrallere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki