Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ENSAR ÖĞÜT
CHP - ARDAHAN

Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 27 25/07/2011
Balyoz Davasından tutuklanan bir kişinin eşinin tayininin Ardahan'a çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 166 12/07/2011
Kadın ve aile eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 202 29/07/2011
Kars-Sarıkamış'taki çevre ve şehircilik çalışmalarına ve belediyeye aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 222 12/07/2011
Türkiye'deki madenlerin kullanılma kapasitesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 242 21/07/2011
Futbol kulüplerinin harcamaları, denetim ve vergilendirilmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 274 21/07/2011
Ardahan-Hanak ve bazı köylerin atık su ve kanalizasyon sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 286 10/08/2011
Mahalli idarelerde 4/B kadrosunda çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 300 05/09/2011
Ardahan'a bağlı bir köyün bir sorunun giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 321 12/07/2011
Özelleştirilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 324 18/07/2011
Özelleştirilen ve özelden Devlete geçen kurum ve işyerlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 345 21/07/2011
Meslek liselerindeki eğitim ve öğretime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 377 18/07/2011
Erzurum-Pasinler Kurdu Deresine gölet yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 715 17/10/2011
Emeklilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 731 17/10/2011
Ardahan-Posof-Türkgözü sınır kapısından yapılan motorin ticaretinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 732 17/10/2011
Doğu Anadolu'daki sınır kapılarının çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 733 17/10/2011
Sınır ve ticaret merkezleri kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 736 17/10/2011
Posof'un bazı köylerinin yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 737 17/10/2011
Hanak'ın bazı köylerinde yaşanan yol ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 738 17/10/2011
Göle'nin bazı köylerinin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 739 17/10/2011
Polis memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 742 17/10/2011
Bazı illerin yatırım paylarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 743 17/10/2011
Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ödenen paralara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 745 17/10/2011
Üniversitelerde yapılan rektörlük seçimleri ve atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 746 17/10/2011
Ardahan'daki ilköğretim okullarının araç-gereç ve personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 755 17/10/2011
Sağlık sisteminin ve personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 959 27/10/2011
Cari açığın azaltılması için alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1107 02/11/2011
644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına geçen bazı personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1183 14/11/2011
Ardahan'a havaalanı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1298 22/11/2011
Orta Asya ve Arap ülkelerine yapılan ihracatın teşvik edilmesi ve öğrenci değişimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1331 22/11/2011
Tarım alanında üretim ve verimin artırılması için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1335 22/11/2011
Van depremi sonrasında yaşanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1358 22/11/2011
Ardahan'a havaalanı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1369 23/11/2011
Van depremi sonrasında işsizlik nedeniyle yaşanan maddi sorunlara ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1388 24/11/2011
Ardahan'da bazı kamu binalarının depreme dayanıklı hâle getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1548 25/11/2011
Iğdır Boralan Sınır Kapısının açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1617 30/11/2011
Tarım alanlarının sulanabilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1622 29/11/2011
Bazı illerdeki karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1626 29/11/2011
Bazı ilerde dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine sebep olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1639 29/11/2011
Bazı illerde Sosyal Destekleme Programı kapsamında gerçekleşen proje başvurularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1650 29/11/2011
Ardahan'daki okulların eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1651 29/11/2011
Bazı illerdeki okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmen sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1663 29/11/2011
Ardahan'da sağlık hizmetleri ve personelin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1664 29/11/2011
Kars'ta bir sağlık ocağında doktor bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1665 29/11/2011
Bir köyün sağlık personelinin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1666 30/11/2011
Bingöl'deki sağlık ocaklarının personel ve doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1667 30/11/2011
Bazı illerde sağlık ocağı ve hastanelerdeki personel ve doktor açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1689 29/11/2011
Bir köy camisinin onarımına ve cami lojmanı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1696 30/11/2011
Muhtarların bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1733 02/12/2011
Canlı hayvan ve et ithalatının durdurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1737 02/12/2011
Ardahan'ın ilçe ve köylerindeki sokakların aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1763 02/12/2011
Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2104 17/12/2011
Gümüşhane ve Bayburt'un merkez, ilçe ve köylerindeki aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2105 17/12/2011
Iğdır-Tuzluca'nın köylerinin yol, içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2106 17/12/2011
Ağrı, ilçe ve köylerinde yaşanan yol ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2109 17/12/2011
Ağrı merkez ve ilçelerinde turizmin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2110 17/12/2011
Kars Üniversitesinin öğretim üyesi ve yurt ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2111 17/12/2011
Kars'taki taşımalı eğitim sistemine ve öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2112 17/12/2011
Ağrı'daki okulların ilk yardım seti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2113 17/12/2011
Iğdır'daki okulların kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2114 17/12/2011
Iğdır'daki eğitim kurumlarının araç, gereç, personel ve öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2115 17/12/2011
Üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2118 17/12/2011
Gümüşhane ve Bayburt'un merkez ve ilçelerindeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2119 17/12/2011
Gümüşhane ve Bayburt'un fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2120 17/12/2011
Ağrı merkez ve ilçelerindeki hastane ve sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2121 17/12/2011
Ardahan'da karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2122 17/12/2011
Gümüşhane ve Bayburt'ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2129 17/12/2011
Esnafların kullandığı elektriğin fiyatının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2130 17/12/2011
Ağrı'daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2339 23/12/2011
Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılıkla geçinen köylülere yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2377 23/12/2011
2011 yılında Alevi-Bektaşi kurumlarının kültürel etkinlikler için yardım talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2404 23/12/2011
Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasına ve Alevilerin asimile edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2536 04/01/2012
Ardahan Göle ve Çıldır göllerinin taşmasından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2605 04/01/2012
Kars-Ankara arası yeni bir karayolu taşımacılığı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2662 06/01/2012
KOSGEB tarafından girişimcilere verilen vergi mükellefi olma şartının aranmasına ilişkin.
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2858 12/01/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çiftçilere destekleme primlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3226 18/01/2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşanların yem bitkileri destekleme paralarının ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3660 30/01/2012
Van depremi sonrası yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3690 30/01/2012
Kars Doğu kapısının ne zaman açılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3743 30/01/2012
Kars kalesindeki tarihi yapıların bakımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4320 16/02/2012
LPG ile çalışan araçların muayenesinde gaz sızdırmazlık raporu bulundurulması düzenlemesinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4377 17/02/2012
Iğdır-Merkezde su ve kanalizasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4378 17/02/2012
Iğdır ve ilçe belediyelerinin arşivlerinin korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4419 16/02/2012
Su hizmetlerinin tek elde toplanması ve su ölçüm işlerini üstlenecek yeni bir kurum oluşturulması gereğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4420 16/02/2012
Göle Orman İşletme Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4440 17/02/2012
Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4442 17/02/2012
Kars Doğu Sınır Kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4446 17/02/2012
Iğdır'daki köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4448 17/02/2012
Kars Kalesi eteklerinde bulunan tarihi evlerin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4636 24/02/2012
Hoçivan Hasköy'ün elektrik ve su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5370 15/03/2012
Banka yolsuzluklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5371 15/03/2012
Ardahan'daki ekonomik sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5390 15/03/2012
Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5395 15/03/2012
Ardahan'dan Kars'a nakledilen bir aileye tapu verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5712 27/03/2012
Bazı illerdeki kanalların, köprülerin ve yolların bakım ve onarımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5731 27/03/2012
2004 yılından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ve Cemevlerine yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5754 28/03/2012
Ardahan'daki kobilerin KOSGEB hibe ve kredilerinden daha fazla yararlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5755 28/03/2012
Türk sanayisinin rekabet şartlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5758 27/03/2012
Türkiye'deki işsizlik oranına ve işsizliğin azalması için alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5763 28/03/2012
Özelleştirilen kurumlardan yeni iş yerlerine nakilleri yapılan teknik elemanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5764 28/03/2012
Emekli maaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5765 28/03/2012
Kayıt dışı istihdama ve işçilerinin sigorta primlerini ödeyemeyen küçük iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5768 28/03/2012
Iğdır'da sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5777 27/03/2012
Ardahan'da amatör spor kulüplerinin ve su sporlarının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5778 27/03/2012
Ardahan'da ulusal ve uluslararası sportif faaliyet düzenlenmesi talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5800 27/03/2012
Elazığ'ın bazı ilçelerindeki içme suyu, elektrik ve yol sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5801 27/03/2012
Posof'taki kanalizasyon sorunu ile morg ve köy odası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5802 27/03/2012
Çıldır'daki kanalizasyon sorunu ile morg ve köy odası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5803 27/03/2012
Ardahan'ın kanalizasyon ve kadastro sorunu ile köy odası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5804 27/03/2012
Erzurum-Karaçoban'ın karla mücadelede yetersiz olan personel ve ekipmanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5820 28/03/2012
Muhtarların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5821 28/03/2012
Iğdır Merkez ilçe ve köylerinin yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5823 28/03/2012
Kars'ın bazı ilçelerindeki içme suyu borularının bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5824 28/03/2012
Kars-Arpaçay ve köylerinde yapılan ve yapılacak olan yol ve su çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5825 28/03/2012
Ağrı Merkez ve bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması kapsamında iş makinaları ve eleman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5837 27/03/2012
Bazı üniversitelerdeki öğretim görevlisi ve yurt binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5838 27/03/2012
Ardahan'daki köy okullarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5842 28/03/2012
Iğdır'daki okulların bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5853 28/03/2012
Ağrı'daki bitki türlerinin korunması ve tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5854 28/03/2012
Kars'taki bitki türlerine ve yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5860 27/03/2012
Diyabet hastalarının tedavisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5861 27/03/2012
Bazı illerdeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5867 28/03/2012
Iğdır'da kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5872 27/03/2012
Denizlerdeki kirliliğe ve özelleştirilen tersanelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5876 28/03/2012
Kars ve bazı ilçelerini birbirine bağlayan yolların asfaltlanıp ışıklandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5881 27/03/2012
Ardahan'ın gümrüklerde yapılan son değişiklikten muaf tutulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6023 02/04/2012
Gümrük kapılarındaki yığılmaların önlenmesine ve nakliye firmalarından karayolu ücretiyle ÖTV alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6197 10/04/2012
TBMM ek hizmet binası inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6279 06/04/2012
Ardahan'da arıcılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6590 20/04/2012
Ardahan'ın kalkınması için gerekli yeni yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6604 20/04/2012
Yabancılara taşınmaz satışının kapsamının genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6613 20/04/2012
Ardahan ve ilçelerinde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6619 20/04/2012
Ardahan'ın Merkez'e bağlı bazı köylerinin ulaşım sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6620 20/04/2012
Ardahan'ın Merkez'e bağlı bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6621 20/04/2012
Ardahan'ın Merkez'e bağlı bazı köylerinin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6630 20/04/2012
Elazığ ve Muş'un eğitim ile ilgili sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6631 20/04/2012
Elazığ ve Muş'taki üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6632 20/04/2012
Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerimize ve vakıf üniversitelerinin öğrenci kabulünün kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6652 20/04/2012
Ardahan'ın bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6653 20/04/2012
Yeni teşvik sistemi kapsamındaki yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6660 20/04/2012
Ardahan'ı çevre illere bağlayan ana yolların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6668 20/04/2012
Orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7369 15/05/2012
Yabancılara taşınmaz satışının doğuracağı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7638 22/05/2012
Iğdır'da kobilerin hibe ve desteklerden yararlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7643 22/05/2012
İklim değişikliklerinin önlenmesine ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7650 22/05/2012
Iğdır'ın yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7651 22/05/2012
Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır illerindeki yeni mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7653 22/05/2012
Iğdır'daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7655 22/05/2012
Polislerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7663 22/05/2012
Iğdır'ın eğitimle ilgili sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7672 22/05/2012
Iğdır'daki doğal bitki türlerinin korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7675 22/05/2012
Bazı illerdeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ve personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7676 22/05/2012
Ağrı, Merkez ilçeleri ve köylerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7677 22/05/2012
Ardahan'daki sağlık hizmetleriyle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8362 11/06/2012
Canlı hayvan ve et ithalatının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8368 13/06/2012
Gıda denetimine ve gıda zehirlenmelerine verilen cezalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8372 11/06/2012
Muş-Varto'da yaşayan vatandaşların çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8373 11/06/2012
Muş-Merkez'de yaşayan vatandaşların çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8378 13/06/2012
Ardahan-Merkez'de bir köyün yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8385 11/06/2012
Muş'ta eğitim ve öğretimde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8386 11/06/2012
Üniversitelerde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8474 14/06/2012
Kültür balıkçılığının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8630 19/06/2012
Erzurum'da içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ihtiyacı ile yeni sokak ve caddelerin açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8651 19/06/2012
Erzurum'daki okulların kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8654 19/06/2012
Erzurum'da taşımalı eğitim uygulamasına ve öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8658 20/06/2012
Tekirdağ'da askerlik yaparken vefat eden bir kişinin şehit sayılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8660 19/06/2012
Erzurum'da sağlık ocağı ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9594 13/07/2012
Serhat Kalkınma Ajansına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9595 13/07/2012
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9596 13/07/2012
Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9597 13/07/2012
Dicle Kalkınma Ajansına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9598 13/07/2012
Fırat Kalkınma Ajansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9743 25/07/2012
Erzurum-Artvin yolunun Aksu Kapı Kavşağı mevkiinin eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10442 12/09/2012
Bazı kitaplar hakkında yasaklanma ve toplatılma kararı olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10562 11/09/2012
Şırnak Organize Sanayi Bölgesinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10566 31/08/2012
Asgari ücretin artırılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10582 20/09/2012
Bitlis'in altyapı ve üstyapısının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10610 11/09/2012
Lisanslı sporcuların sağlık taramalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10618 11/09/2012
Şırnak'ta hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10677 11/09/2012
Şehit yakınları ile gazilere ve yakınlarına sağlanan istihdam olanaklarına ve ödenen aylıklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10752 11/09/2012
Şırnak ilinde eğitim ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10772 18/09/2012
Kars'taki bazı okulların bakım, onarım ve su ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10775 18/09/2012
Gümüşhane ve Bayburt'un köylerindeki kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10819 31/08/2012
Van Gölü'nün temizlenmesi ve turizme kazandırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11094 02/10/2012
Hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11095 02/10/2012
Ardahan'daki topraksız çiftçinin desteklenmesi için Hazine arazilerinin dağıtılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11096 02/10/2012
Ülkemizdeki kişi başına düşen et ve süt tüketim miktarının arttırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11109 02/10/2012
Kars'a Gazilik unvanı verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11110 02/10/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesindeki yol, su ve elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11111 02/10/2012
Kilis'in ilçe ve köylerinin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11112 02/10/2012
Şehit ve gazi yakınlarına tanınan istihdam hakkı ve yapılan yardımlarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11118 01/10/2012
Erzurum'un bir turizm merkezi olarak yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11288 03/10/2012
Et ithalatı ve hayvancılık sektöründeki yem bitkisi ekinini arttırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11439 10/10/2012
Emekli maaşları arasındaki farklılıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11468 10/10/2012
Kars'ta kış şartlarından dolayı donan su boruları ve su depolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11496 08/10/2012
Göle'de bir köy okulunun fiziki eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11502 10/10/2012
FATİH Projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalara ve pilot uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11524 10/10/2012
Sağlık meslek lisesi ve hemşirelik yüksek okulu mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12184 01/11/2012
Borçlu vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12421 12/11/2012
Esnafın sorunlarına ve KOSGEB kredilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12453 12/11/2012
Ülkemizdeki et ve süt üretimine ve tüketimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12454 12/11/2012
Ardahan'daki topraksız çiftçilere arazi dağıtımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12455 12/11/2012
Et ithalatına ve hayvancılık sektöründeki yem bitkisi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12466 12/11/2012
Ardahan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12467 12/11/2012
Ardahan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12469 12/11/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ve köylerinde yaşanan yol, su ve elektrik problemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12506 12/11/2012
Ağrı'daki köy okullarının kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12507 12/11/2012
Batman'daki ilköğretim okullarının ısınma ve internet sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12752 16/11/2012
Tuz ve şekerin toplum sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki çalışmalara ve pestisit içeren ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12753 16/11/2012
Gıda denetimine ve GDO'lu ürünlerin ithaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12754 16/11/2012
GDO'lu ürünlere yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12785 15/11/2012
Küçük işletmelerin denetimine ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12794 16/11/2012
Kars ve Iğdır'daki okulların kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12804 15/11/2012
Doğu Anadolu Bölgesindeki doğal bitkiler ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12820 16/11/2012
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı bir köyde baz istasyonu bulunmamasından kaynaklanan iletişim sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12821 16/11/2012
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı bir köyde baz istasyonu bulunmamasından kaynaklanan iletişim sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12822 16/11/2012
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı bir köyde baz istasyonu bulunmamasından kaynaklanan iletişim sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12860 20/11/2012
Sanayicilere sağlanan kredi desteğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13089 22/11/2012
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13090 22/11/2012
Ağrı'da karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13091 22/11/2012
Ağrı'nın Akçay ve Karaköse ilçelerine bağlı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13092 22/11/2012
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13093 22/11/2012
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13094 22/11/2012
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13095 22/11/2012
Ağrı'nın Hamur ve Patnos ilçelerine bağlı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13096 22/11/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı köylerin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13128 22/11/2012
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesindeki köy okullarının kitap ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13129 22/11/2012
Ağrı'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13307 28/11/2012
Ardahan'daki köylere İller Bankası'ndan aktarılan ödeneğe ve köylerde yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13379 28/11/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13400 28/11/2012
Şırnak, Kars ve Iğdır'daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13401 28/11/2012
Ardahan'daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13402 28/11/2012
Ağrı'daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13403 28/11/2012
Ardahan'da esnafın vergi, kooperatif ve SGK prim borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13404 28/11/2012
Atık yağlardan biodizel üretimine yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13436 28/11/2012
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki köy okullarında ısınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13480 28/11/2012
Kronik hastalıklarla mücadelede yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13613 05/12/2012
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13614 05/12/2012
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13682 30/11/2012
5084 sayılı Kanunla getirilen teşviklerin sürelerinin beş yıl uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13789 05/12/2012
Ardahan'a demiryolu yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13864 06/12/2012
Ardahan esnafının sorunlarına ve KOSGEB tarafından sağlanan kredilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13961 06/12/2012
Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek uluslararası şampiyonaların yapılacağı illere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14018 06/12/2012
Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı'da istihdamın artırılması amaçlı projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14107 06/12/2012
Artvin'deki okullarda ve diğer resmi kurumlarda internete erişimde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14288 13/12/2012
Kredi affına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14327 13/12/2012
2002 yılından itibaren karşılıksız çek, protestolu senet ve ödenmeyen kredi borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14332 13/12/2012
Elma üretiminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14352 13/12/2012
Kars ve ilçelerine kışla mücadele için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14440 14/12/2012
Ardahan Sugöze 3. Etap TOKİ konutlarında oturanlardan alınan masraflara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15272 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15273 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15274 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15275 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15276 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15277 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15278 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15279 28/12/2012
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15891 09/01/2013
Kars'ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15892 09/01/2013
Kars'ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15893 09/01/2013
Kars'ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15894 09/01/2013
Kars'ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15895 09/01/2013
Kars'ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 15896 09/01/2013
Kars'ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16459 16/01/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16460 16/01/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16725 18/01/2013
Ambalajlı su satan firmaların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16949 24/01/2013
Hayvancılık ve tarımı geliştirecek çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18027 13/02/2013
Türkçeye giren yabancı sözcüklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18028 13/02/2013
Bölgemizdeki ülkelerle tarihsel ortaklıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18144 13/02/2013
Tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18161 13/02/2013
Kaçak yollarla ülkemize giren mallara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18332 13/02/2013
Ulaşım sektöründeki vergilerin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18492 19/02/2013
Yerel ve geçmiş kültürlerin tanıtılması alanındaki faaliyetlere ve restorasyonlar ile kazı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18582 21/02/2013
Erzurum'un Şenkaya ilçesinin bir köyünde yaşanan bir olaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18701 21/02/2013
2002-2012 yıllarında yapılan canlı hayvan ithaline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18818 21/02/2013
Göle ilçesinde bulunan 25. Mekanize Alayının ve Asker Hastanesinin kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19225 04/03/2013
Bor üretimine ve bor kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19242 04/03/2013
Hayvancılık sektörüne yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19258 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19259 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19260 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19261 04/03/2013
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20216 20/03/2013
Kamu kurumlarında çalışanlara verilen ayni yemek desteğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20217 20/03/2013
Memurların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20260 21/03/2013
Enerji politikalarına ve bilimsel çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20286 21/03/2013
Ardahan'daki endemik bitkilere ve korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20427 21/03/2013
Öğretim üyelerinin maaşlarına ve yeni okul inşası için gereken arazilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20428 21/03/2013
Okullardaki görevli personele, seçmeli derslere ve meslek liseleri ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21115 01/04/2013
Kalkınma ajanslarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21348 03/04/2013
Dernek ve vakıflar aracılığıyla kesilecek kurbanlık hayvanların yerli üreticilerden satın alınması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22381 19/04/2013
Kars, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılan suni bal kontrollerine, bal üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ve tarım sigortası yaptıranlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22382 19/04/2013
İthal edilen bakliyat miktarı ile bakliyat üretimindeki düşüşe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22449 19/04/2013
Ardahan'daki bir köyün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22534 19/04/2013
Kars, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt'taki vekil ve ücretli öğretmenler ile öğrencilerin sağlık kontrollerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22766 25/04/2013
Kars'a yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22767 25/04/2013
Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22768 25/04/2013
Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt'a yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22801 25/04/2013
Okul ve camilerin aydınlatılma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22813 25/04/2013
Kars'taki çiftçiler ile hayvancılıkla uğraşanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22814 25/04/2013
Et ve Balık Kurumunun günlük kesim kapasitesi ile kesimler için üreticilere yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22817 25/04/2013
Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22826 23/04/2013
Ardahan'a bağlı köylerin sorunlarına ve Ardahan İl Özel İdaresine aktarılacak kaynağa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22848 25/04/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22849 25/04/2013
Şırnak, Hakkâri ve Batman'daki köylerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22853 25/04/2013
Ardahan Belediyesi ve ilçe belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22854 25/04/2013
Kars, Ağrı, Iğdır belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22855 25/04/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt Belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22856 25/04/2013
Van, Elazığ ve Adıyaman belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22866 25/04/2013
Şırnak, Hakkâri, Batman, Muş, Van belediyelerinin kullandığı yurt dışı kredilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22872 23/04/2013
Serhat Kalkınma Ajansının yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22910 25/04/2013
Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22911 25/04/2013
Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt'a yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22922 25/04/2013
Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri'de yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22923 25/04/2013
Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22924 23/04/2013
Şırnak, Hakkâri ve Batman'daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22928 25/04/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22929 25/04/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22936 25/04/2013
Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22937 25/04/2013
Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt'a yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22938 25/04/2013
Ardahan'daki verem vakalarına ve veremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23061 02/05/2013
Batman, Hakkâri ve Elazığ illerindeki sit alanlarının korunmasına ve çoğaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23062 02/05/2013
Muş, Mardin, Siirt ve Adıyaman illerindeki sit alanlarının korunmasına ve çoğaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23063 02/05/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki sit alanlarının korunmasına ve çoğaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23064 02/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki sit alanlarının korunmasına ve çoğaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23065 02/05/2013
Ardahan'daki sit alanlarının korunmasına ve çoğaltılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23092 26/04/2013
Ardahan'daki hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23093 26/04/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23094 26/04/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23095 26/04/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'daki hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23101 02/05/2013
Ters lale çiçeğinin koruma altına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23155 02/05/2013
Kars'ın toplu taşıma ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23199 02/05/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde hayvancılıkla uğraşanların mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23200 02/05/2013
Bazı illerde hayvancılıkla uğraşanların mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23201 02/05/2013
Ardahan'da hayvancılıkla uğraşanların mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23202 02/05/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde orman köylerinde yaşayanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23203 02/05/2013
Ardahan merkez ile Posof ve Göle ilçelerindeki orman köylerinde yaşayanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23204 02/05/2013
Bazı illerdeki orman köylülerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23218 02/05/2013
Muş, Mardin, Adıyaman, Batman, Siirt ve Hakkâri'deki sağlık kuruluşları denetimlerine ve tespit edilen eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23219 02/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki sağlık kuruluşları denetimlerine ve tespit edilen eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23220 02/05/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Van illerindeki sağlık kuruluşları denetimlerine ve tespit edilen eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23221 02/05/2013
Ardahan'daki sağlık kuruluşları denetimlerine ve tespit edilen eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23329 03/05/2013
İcra dairesi ve icra dosyası sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23501 03/05/2013
Muş, Hakkâri, Siirt, Şırnak ve Adıyaman'dan başka illere sevk edilen hastaların refakatçilerine ödenen yol parası, harcırah ve konaklama ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23502 03/05/2013
Gümüşhane ve Bayburt'tan başka illere sevk edilen hastaların refakatçilerine ödenen yol parası, harcırah ve konaklama ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23503 03/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'dan başka illere sevk edilen hastaların refakatçilerine ödenen yol parası, harcırah ve konaklama ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23504 03/05/2013
Ardahan'dan başka illere sevk edilen hastaların refakatçilerine ödenen yol parası, harcırah ve konaklama ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23698 10/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23724 08/05/2013
Ardahan'ın enerji alanındaki sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23729 10/05/2013
Kars, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt'un enerji alanındaki sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23745 08/05/2013
Ardahan'da arıcıların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23746 08/05/2013
GDO'lu ürünlere ve helal gıda belgesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23747 08/05/2013
Ardahan'lı çiftçilerden mazot ve gübre alımlarında ÖTV alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23760 10/05/2013
Organik tarımın geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23761 10/05/2013
Kars, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt ve Ağrı'daki çiftçilerden mazot ve gübre alımlarında ÖTV alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23762 10/05/2013
Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'da arıcıların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23786 08/05/2013
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da patlamamış bombaların yaşattığı sorunlara ve bu illerdeki mayınların temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23787 08/05/2013
Ardahan'da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23788 08/05/2013
Ardahan'daki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23828 10/05/2013
Ardahan'da belediyelerce koruma altındaki tarihi eser ile kültürel ve tabiat varlıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23829 10/05/2013
Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta patlamamış mühimmatların yaşattığı sorunlara ve bu illerdeki mayınların temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23830 10/05/2013
Kars, Iğdır, Muş, Hakkâri, Şırnak ve Ağrı'da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23831 10/05/2013
Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'taki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23853 08/05/2013
Ardahan'da yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23859 10/05/2013
Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'ta yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23881 08/05/2013
Ardahan'da eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23902 10/05/2013
Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23922 08/05/2013
Çıldır Gölüne yurt dışından getirilen balıkların bırakıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23944 08/05/2013
Ardahan'ın sağlık alanındaki sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23945 08/05/2013
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23963 10/05/2013
Depresyon, ruh ve sinir hastalıklarında yaşanan artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23964 10/05/2013
Kanserin nedenlerine ve kanserle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23965 10/05/2013
Iğdır, Gümüşhane, Bayburt ve Ağrı'nın sağlık alanındaki sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24053 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24067 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24089 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24095 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24096 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24103 20/05/2013
Ardahan'da tüketici hakem heyetinin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24105 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24114 20/05/2013
Ardahan'da iş sağlığı ve güvenliği memurlarının çalıştırılıp çalıştırılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24115 20/05/2013
Ardahan İŞKUR müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24116 20/05/2013
Ardahan'ın sosyo-ekonomik anlamda gelişmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24132 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24138 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24145 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24146 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24156 15/05/2013
Ardahan'a kapalı olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24164 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24177 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24178 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24203 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24205 15/05/2013
Bir vatandaşa 1974 yılından beri istimlak bedeli ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24206 15/05/2013
Ardahan'da yollardaki yön tabelalarının düzeltilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24207 15/05/2013
Ardahan'ın Posof İlçesindeki bir köyde yıkılma kararı verilen evlerin yıkılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24263 20/05/2013
KÖYDES Projesi kapsamında Ardahan'daki köylerde yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24264 20/05/2013
SYDV'ler tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24280 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24298 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24299 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24314 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24315 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24316 15/05/2013
Okullardaki serbest kıyafet uygulamasının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24347 20/05/2013
Ardahan'daki birleştirilmiş sınıflara ve taşımalı eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24348 20/05/2013
Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24356 15/05/2013
Vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24370 15/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24379 20/05/2013
Su ürünleri yetiştiriciliği ve ticaretinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24407 20/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24427 20/05/2013
666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24880 21/05/2013
Gençlik eğitim merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24887 21/05/2013
Ardahan'da şap hastalığının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24888 21/05/2013
Ardahan'da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25085 21/05/2013
Ardahan'da tamamlanamayan yollara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25205 29/05/2013
Ardahan'lı çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25207 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdırlı çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25209 05/06/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburtlu çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25210 05/06/2013
Emeklilerin kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25298 31/05/2013
Şeker pancarı üreticilerinin çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25384 29/05/2013
Ardahan'daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25389 29/05/2013
Ardahan'da hibe başvurusu yapan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25391 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Erzurum'da hayvancılık sektörüne yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25392 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'da hibe başvurusu yapan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25393 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25399 05/06/2013
Bitlis, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25400 05/06/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25401 05/06/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'da hibe başvurusu yapan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25402 05/06/2013
Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta hayvancılık sektörüne yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25459 29/05/2013
Ardahan'da tüketici hakem heyetlerinin kararları ile bankalarca kesilen masrafları iade alan kişilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25460 29/05/2013
Ardahan'da engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25461 29/05/2013
Ardahan'daki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25507 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25508 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25509 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'da tüketici hakem heyetlerinde çalışan sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25561 05/06/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta tüketici heyetlerinde çalışan sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25562 05/06/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25563 05/06/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25604 29/05/2013
Meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25605 29/05/2013
Eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25613 29/05/2013
Yeni eğitim sisteminin Ardahan'daki uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25629 31/05/2013
Yeni eğitim sisteminin Kars, Ağrı ve Iğdır'daki uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25638 05/06/2013
Ardahan'da eğitimin kalitesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25639 05/06/2013
Yeni eğitim sisteminin Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25645 29/05/2013
Astsubayların çalışma koşullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25653 29/05/2013
Bakanlıkta vekaleten görevli bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25668 05/06/2013
Yangın tazminatının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25670 29/05/2013
Ardahan'daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25682 31/05/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25695 05/06/2013
Bitlis, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25696 05/06/2013
Şırnak, Hakkâri, Gümüşhane ve Bayburt'taki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25859 07/06/2013
Siirt'te buğday üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25860 07/06/2013
Ardahan'da hayvancılığa verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25861 07/06/2013
Şap hastalığından kaynaklı çiftçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25914 07/06/2013
Ardahan'ın Posof İlçesindeki bir köyün kadastro sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26071 07/06/2013
Ardahan'daki orman köylülerin istihdam sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26163 12/06/2013
Bazı hayvan hastalıklarına tazminat desteği verilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26187 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26220 12/06/2013
Ardahan'ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26221 12/06/2013
Ardahan'ın Hanak ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26222 12/06/2013
Ardahan'ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26223 12/06/2013
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26224 12/06/2013
Ardahan'ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26225 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26307 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26363 12/06/2013
Ardahan'ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26365 12/06/2013
Ardahan'ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26366 12/06/2013
Ardahan'ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26367 12/06/2013
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26431 12/06/2013
Emekli olduktan sonra ticari işletme işlettikleri için borç çıkarılan kişilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26432 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26455 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26456 12/06/2013
Ardahan'daki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26476 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26514 12/06/2013
Yurt dışına gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26532 12/06/2013
Ardahan'ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26533 12/06/2013
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26534 12/06/2013
Ardahan'ın Hanak ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26535 12/06/2013
Ardahan'ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26536 12/06/2013
Ardahan'ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26607 20/06/2013
Resmi ilan yayınlama hakkı verilen gazetelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26640 19/06/2013
Cizre ve Çukurca ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26673 19/06/2013
Yüksekova, Cizre ve Çukurca ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26674 19/06/2013
Batman'ın Hasankeyf ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26733 19/06/2013
Hakkâri ve Şırnak'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26796 19/06/2013
AB tarafından arıcılıkla ilgili alınan bir karara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26797 19/06/2013
Buğday üreticilerinin eğitilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26798 19/06/2013
Hakkâri ve Şırnak'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26799 19/06/2013
Çiğ süt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26865 19/06/2013
Ardahan'ın Göle İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26866 19/06/2013
Kars ve Ağrı'daki yaylaların yol, su ve elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26867 19/06/2013
Yüksekova, Cizre ve Çukurca ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26868 19/06/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki yaylaların yol, su, elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26869 19/06/2013
Ardahan'daki yaylaların yol, su ve elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26870 20/06/2013
Bayburt il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26871 20/06/2013
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahallenin doğal gaz ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26872 20/06/2013
Iğdır il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26873 20/06/2013
Gümüşhane il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26874 20/06/2013
Van il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26875 20/06/2013
Erzurum il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26876 20/06/2013
Gümüşhane il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26877 20/06/2013
Ağrı il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26878 20/06/2013
Erzurum il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26879 20/06/2013
Ağrı il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26880 20/06/2013
Kars il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26881 20/06/2013
Bayburt il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26882 20/06/2013
Ardahan il ve ilçe insan hakları kurullarına ve yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26883 20/06/2013
Iğdır il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26884 20/06/2013
Ardahan il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26885 20/06/2013
Adıyaman il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26886 20/06/2013
Kars il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26887 20/06/2013
Batman il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26888 20/06/2013
Van il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26889 20/06/2013
Hakkâri il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26962 19/06/2013
Keçileri ormanda otlatma yasağının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26977 19/06/2013
Yüksekova, Cizre ve Çukurca ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26997 19/06/2013
Yüksekova, Cizre ve Beytüşşebap ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26998 19/06/2013
Batman'ın Hasankeyf ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27089 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Iğdır'da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27090 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Ağrı'da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27091 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Ağrı'da İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27092 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Ardahan'da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27093 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Gümüşhane'de İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27094 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Iğdır'da İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27095 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Gümüşhane ve Bayburt'ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27096 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Erzurum'da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27097 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Erzurum'da İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27098 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Kars'ta İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27099 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Bayburt'ta İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27100 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Kars'ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27101 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Şırnak'ta İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27102 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Ardahan'da İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27103 21/06/2013
2005-2013 yılları arasında Van'da İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27104 21/06/2013
2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Van, Şırnak ve Hakkâri'de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27168 20/06/2013
Şırnak il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27196 21/06/2013
Şanlıurfa ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27287 21/06/2013
Ağrı'daki bazı eğitim hizmeti uygulamalarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27288 21/06/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki bazı eğitim hizmeti uygulamalarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27289 21/06/2013
Kars'taki bazı eğitim hizmeti uygulamalarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27290 21/06/2013
Ardahan'daki bazı eğitim hizmeti uygulamalarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27316 21/06/2013
İlaç firmalarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27433 26/06/2013
Ardahan'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27434 26/06/2013
Bayburt'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27435 26/06/2013
Gümüşhane'de yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27436 26/06/2013
Ağrı'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27437 26/06/2013
Iğdır'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27438 26/06/2013
Kars'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27439 26/06/2013
Erzurum'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27440 26/06/2013
Şırnak'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27441 26/06/2013
Hakkâri'de yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27442 26/06/2013
Batman'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27473 26/06/2013
Ardahan'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27474 26/06/2013
Bayburt'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27475 26/06/2013
Iğdır'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27476 26/06/2013
Şırnak'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27477 26/06/2013
Batman'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27489 26/06/2013
Ardahan'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27490 26/06/2013
Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27491 26/06/2013
Erzurum, Elazığ, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt'te yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27537 26/06/2013
Ardahan'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27538 26/06/2013
Batman'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27539 26/06/2013
Şırnak'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27540 26/06/2013
Bayburt'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27541 26/06/2013
Iğdır'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27553 26/06/2013
Ardahan'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27554 26/06/2013
Iğdır'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27555 26/06/2013
Şırnak'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27556 26/06/2013
Batman'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27557 26/06/2013
Bayburt'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27566 26/06/2013
Ardahan'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27567 26/06/2013
Bayburt'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27568 26/06/2013
Batman'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27569 26/06/2013
Iğdır'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27570 26/06/2013
Şırnak'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27589 26/06/2013
Ardahan'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27590 26/06/2013
Ağrı'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27591 26/06/2013
Gümüşhane'de yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27592 26/06/2013
Bayburt'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27593 26/06/2013
Hakkâri'de yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27594 26/06/2013
Batman'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27595 26/06/2013
Iğdır'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27596 26/06/2013
Erzurum'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27597 26/06/2013
Ardahan'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27598 26/06/2013
Iğdır'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27599 26/06/2013
Batman'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27602 26/06/2013
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı köylerden faturasız olarak toplanan elektrik bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27603 26/06/2013
Şırnak'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27604 26/06/2013
Bayburt'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27655 26/06/2013
Ardahan'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27656 26/06/2013
Bayburt'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27657 26/06/2013
Iğdır'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27658 26/06/2013
Batman'da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27659 26/06/2013
Şırnak'ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27679 26/06/2013
Ardahan'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27680 26/06/2013
Erzurum, Elazığ, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt'te yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27681 26/06/2013
Gümüşhane, Bayburt, Ağrı ve Iğdır'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27682 26/06/2013
Kars'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27755 26/06/2013
Ardahan'da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27756 26/06/2013
Erzurum, Elazığ, Şırnak, Hakkâri ve Siirt'te yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27757 26/06/2013
Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28176 03/07/2013
Ardahan'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28177 03/07/2013
Ardahan'ın Posof İlçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28178 03/07/2013
Ardahan'ın Çıldır İlçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28179 03/07/2013
Ardahan'ın Göle İlçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28180 03/07/2013
Ardahan'ın Hanak İlçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28184 05/07/2013
Bitlis'teki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28185 05/07/2013
Bingöl'deki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28186 05/07/2013
Muş'taki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28187 05/07/2013
Diyarbakır'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28188 05/07/2013
Mardin'deki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28189 05/07/2013
Şanlıurfa'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28190 05/07/2013
Şırnak'taki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28191 05/07/2013
Elazığ'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28192 05/07/2013
Erzurum'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28193 05/07/2013
Gümüşhane'deki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28194 05/07/2013
Adıyaman'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28195 05/07/2013
Batman'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28196 05/07/2013
Bayburt'taki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28197 05/07/2013
Van'daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28277 05/07/2013
Yumurta ihracatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28290 05/07/2013
Yeni yerleşim yerlerindeki trafolara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28318 03/07/2013
Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısının daha verimli olabilmesi açısından Ilgar Dağına tünel yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28335 03/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28336 03/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28337 03/07/2013
Elazığ, Batman ve Van'daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28338 03/07/2013
Hakkari, Şırnak ve Bitlis'teki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28339 03/07/2013
Adıyaman, Bingöl ve Diyarbakır'daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28340 03/07/2013
Şanlıurfa ve Kilis'teki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28341 03/07/2013
Ardahan'daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28342 03/07/2013
İnsan ticareti ile geri kabul andlaşmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28344 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28345 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Şırnak ve Hakkari'de kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28346 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Bitlis ve Bingöl'de kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28347 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Elazığ ve Adıyaman'da kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28348 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Van ve Batman'da kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28349 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Gümüşhane ve Bayburt'ta kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28350 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Erzurum ve Ağrı'da kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28351 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Kars ve Iğdır'da kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28352 03/07/2013
Gıda denetimleri sonucunda Ardahan'da kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28353 03/07/2013
Kars'ın Kağızman İlçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28354 03/07/2013
Farklı kategorilerdeki belediye sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28355 03/07/2013
Valilerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28356 03/07/2013
Belediye başkanlarının yurt dışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28382 05/07/2013
Ağrı'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28383 05/07/2013
Van'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28384 05/07/2013
Bitlis'te gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28385 05/07/2013
Batman'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28386 05/07/2013
Muş'ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28387 05/07/2013
Hakkari'de gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28388 05/07/2013
Elazığ'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28389 05/07/2013
Şanlıurfa'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28390 05/07/2013
Şırnak'ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28391 05/07/2013
Erzurum'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28392 05/07/2013
Ardahan'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28393 05/07/2013
Iğdır'da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28394 05/07/2013
Kars'ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28431 03/07/2013
Enflasyon oranları hesaplanırken baz alınan ürün sepetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28444 03/07/2013
Rektörlerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28445 03/07/2013
Okul sütü projesi kapsamında henüz dağıtımı yapılmamış sütlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28446 03/07/2013
Öğretmenevlerinin kapatılacağı veya özelleştirileceği iddiaları ile öğretmenevlerinde çalışan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28447 03/07/2013
Kars'ın Akyaka ilçesinin bir köyündeki ilkokulun fiziki yetersizlikleri ile köyde lojman bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28456 05/07/2013
Bingöl, Batman ve Bitlis'te branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28457 05/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Bitlis'te hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28458 05/07/2013
Van, Batman ve Bingöl'de hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28459 05/07/2013
Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'ta hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28460 05/07/2013
Erzurum ve Elazığ'da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28461 05/07/2013
Kars ve Iğdır'da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28462 05/07/2013
Ardahan'da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28463 05/07/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28464 05/07/2013
Ağrı, Şırnak ve Hakkari'de branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28465 05/07/2013
Elazığ, Van ve Adıyaman'da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28466 05/07/2013
Erzurum'da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28467 05/07/2013
Iğdır'da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28468 05/07/2013
Kars'ta branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28469 05/07/2013
Ardahan'da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28490 03/07/2013
Gümüşhane'de yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28491 03/07/2013
Elazığ'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28492 03/07/2013
Bayburt'ta yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28493 03/07/2013
Van'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28494 03/07/2013
Batman'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28495 03/07/2013
Ardahan'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28496 03/07/2013
Çıldır Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28497 03/07/2013
Şanlıurfa'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28498 03/07/2013
Iğdır'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28499 03/07/2013
Ağrı'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28500 03/07/2013
Erzurum'da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28501 03/07/2013
Kars'ta yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28522 05/07/2013
Ardahan'daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28523 05/07/2013
Ağrı'daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28524 05/07/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28525 05/07/2013
Erzurum'daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28526 05/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Bingöl'deki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28527 05/07/2013
Batman, Bitlis ve Muş'taki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28528 05/07/2013
Elazığ ve Diyarbakır'daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28529 05/07/2013
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28530 05/07/2013
Kars'taki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28531 05/07/2013
Iğdır'daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28532 05/07/2013
Şanlıurfa'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28533 05/07/2013
Ardahan'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28534 05/07/2013
Gümüşhane'de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28535 05/07/2013
Bayburt'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28536 05/07/2013
Iğdır'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28537 05/07/2013
Hakkari'de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28538 05/07/2013
Bingöl'de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28539 05/07/2013
Muş'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28540 05/07/2013
Kars'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28541 05/07/2013
Bitlis'te diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28542 05/07/2013
Şırnak'ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28543 05/07/2013
Van'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28544 05/07/2013
Elazığ'da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28545 05/07/2013
Van, Erzurum ve Elazığ'da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28546 05/07/2013
Bingöl, Batman ve Adıyaman'da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28547 05/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Bitlis'te tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28548 05/07/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28549 05/07/2013
Iğdır'da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28550 05/07/2013
Kars'ta tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28551 05/07/2013
Ardahan'da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28555 03/07/2013
Kars Havaalanının adına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28655 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28656 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28657 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28665 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28666 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28667 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28672 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28673 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28674 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28693 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28694 12/07/2013
Diğer kurumlarından naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28711 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28712 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28714 09/07/2013
Enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28715 09/07/2013
Enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28716 09/07/2013
Enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28717 09/07/2013
Bakanlık tarafından Ardahan'daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28730 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28731 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28735 09/07/2013
Ardahan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28736 09/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28737 09/07/2013
Batman, Bitlis ve Bingöl'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28738 09/07/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28739 09/07/2013
Hakkari, Muş ve Şırnak'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28740 09/07/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28741 09/07/2013
Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28742 09/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28743 09/07/2013
Ardahan'da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28744 09/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28745 09/07/2013
Hakkari, Şırnak ve Muş'ta yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28746 09/07/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28747 09/07/2013
Siirt, Van ve Adıyaman'da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28748 09/07/2013
Ardahan'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28749 09/07/2013
Iğdır'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28750 09/07/2013
Erzurum'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28751 09/07/2013
Ağrı'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28752 09/07/2013
Kars'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28754 09/07/2013
Adıyaman, Muş ve Siirt'te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28755 09/07/2013
Bingöl ve Bitlis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28756 09/07/2013
Hakkari ve Şırnak'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28757 09/07/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28758 09/07/2013
Van ve Batman'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28765 12/07/2013
Çocuk işçiliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28766 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28767 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28811 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28812 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28817 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28818 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28819 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28827 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28828 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28845 12/07/2013
Yasaklı madde kullandığı tespit edilen sporculara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28846 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28847 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28850 09/07/2013
Kars ili özelinde suni tohumlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28852 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28853 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Van, Adıyaman ve Siirt'e aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28854 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Batman, Bitlis ve Bingöl'e aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28855 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Hakkâri, Şırnak ve Muş'a aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28856 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Ardahan'a aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28857 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı'ya aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28858 09/07/2013
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'a aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28867 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28868 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28875 09/07/2013
Bakanlık tarafından Kars'taki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28876 09/07/2013
Bakanlık tarafından Ardahan'daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28883 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28893 09/07/2013
Erzurum'un ilçe belediyelerinin su ve kanalizasyon borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28894 09/07/2013
Mavi kapak kampanyası ile gerçekleştirilen dönüşümün engellilere yeteri kadar tekerli sandalye olarak dönmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28895 09/07/2013
Kars'ın Selim İlçesindeki bir yolun bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28896 09/07/2013
Ardahan'da bir köyde bulunan şifalı su çermiğinin bakımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28897 09/07/2013
Bakanlık tarafından Kars'taki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28898 09/07/2013
Bakanlık tarafından Ardahan'daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28950 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28951 12/07/2013
Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28952 12/07/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28953 12/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Muş'ta mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28954 12/07/2013
Batman, Bitlis ve Bingöl'de mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28955 12/07/2013
Erzurum ve Gümüşhane'de mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28956 12/07/2013
Iğdır ve Ağrı'da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28957 12/07/2013
Ardahan'da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28958 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28959 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28997 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28999 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29000 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29007 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29008 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29009 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29024 12/07/2013
Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29025 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29026 12/07/2013
Özelleştirilen kurum ve kuruluşlardaki memurların emekliliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29027 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29043 12/07/2013
Gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29060 09/07/2013
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Van, Siirt ve Ardahan'daki müracaat sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29061 09/07/2013
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Van, Siirt ve Adıyaman'daki müracaat sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29062 09/07/2013
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Şırnak, Hakkâri ve Muş'taki müracaat sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29063 09/07/2013
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki müracaat sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29064 09/07/2013
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Kars, Iğdır ve Ağrı'daki müracaat sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29065 09/07/2013
Muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Bingöl, Bitlis ve Batman'daki müracaat sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29071 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29074 09/07/2013
Bakanlık tarafından Iğdır ve Ağrı belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29075 09/07/2013
Bakanlık tarafından Muş, Hakkâri ve Şırnak belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29076 09/07/2013
Bakanlık tarafından Batman, Bingöl ve Bitlis belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29077 09/07/2013
Bakanlık tarafından Siirt ve Adıyaman belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29078 09/07/2013
Bakanlık tarafından Gümüşhane ve Bayburt belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29079 09/07/2013
Bakanlık tarafından Ardahan'daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29091 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29092 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29096 09/07/2013
Ameliyat için Bingöl, Bitlis ve Siirt'ten vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29097 09/07/2013
Ameliyat için Ardahan'dan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29098 09/07/2013
Ameliyat için Gümüşhane ve Bayburt'tan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29099 09/07/2013
Ameliyat için Hakkâri, Şırnak ve Muş'tan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29100 09/07/2013
Ameliyat için Kars, Iğdır ve Ağrı'dan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29101 09/07/2013
Erzurum Diş Hekimliği Fakültesi Acil Servisinden diş hekimi bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29102 09/07/2013
Kars Diş Hekimliği Fakültesi Acil Servisinde diş hekimi bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29112 12/07/2013
Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29121 09/07/2013
Ardahan Posof kara yolunun bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 29133 12/07/2013
Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29263 30/07/2013
Hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29310 30/07/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'te spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29311 30/07/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29312 30/07/2013
Van, Adıyaman, Siirt'te spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29313 30/07/2013
Erzurum, Gümüşhane, Bayburt'ta spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29314 30/07/2013
Hakkâri, Şırnak ve Muş'ta spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29315 30/07/2013
Ardahan'da spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29316 30/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da spora verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29371 17/07/2013
Kars'ın Susuz ilçesine bağlı köylerin yol sorununun çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29372 17/07/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki tarihi köprüye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29426 30/07/2013
Ardahan'ın Posof İlçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29427 30/07/2013
Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29428 30/07/2013
Bitlis'te kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29429 30/07/2013
Bitlis, Batman ve Bingöl'de kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29430 30/07/2013
Ardahan'da kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29431 30/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29432 30/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar erimeleri sonucu içme sularında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29433 30/07/2013
Siirt ve Adıyaman'daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29434 30/07/2013
Elazığ'daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29435 30/07/2013
Şırnak, Muş ve Hakkari'deki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29436 30/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29437 30/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29438 30/07/2013
Ardahan'daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29439 30/07/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29465 30/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29466 30/07/2013
Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29467 30/07/2013
Ardahan'da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29468 30/07/2013
Adıyaman, Siirt ve Elazığ'da yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29469 30/07/2013
Batman, Bitlis ve Bingöl'de yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29470 30/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Muş'ta yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29471 30/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılan kazılara ve koruma altına alınan yapı ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29474 17/07/2013
Muş, Hakkari ve Şırnak'ta TOKİ'ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29475 17/07/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'da TOKİ'ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29476 17/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ'ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29477 17/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da TOKİ'ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29478 17/07/2013
Ardahan'da TOKİ'ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29479 17/07/2013
Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da TOKİ'ye ve diğer kamu kurumlarına bedelsiz arazi tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29504 17/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29505 17/07/2013
Ardahan'da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29506 17/07/2013
Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29507 17/07/2013
Mardin, Van ve Elazığ'da yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29508 17/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29509 17/07/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'te yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29510 17/07/2013
Hakkari, Şırnak ve Muş'ta yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29511 17/07/2013
Kars'ın, Susuz ilçesinde kurulacak üniversite bölümlerinin bina ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29586 30/07/2013
Ardahan'da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29587 30/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29588 30/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29589 30/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Muş'ta yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29590 30/07/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'te yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29591 30/07/2013
Adıyaman, Siirt ve Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29592 30/07/2013
Diyarbakır ve Elazığ'da yaşanan elektrik kesintilerinin çiftçilere yaşattığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29593 17/07/2013
Muş, Şırnak ve Hakkari'deki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29594 17/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29595 17/07/2013
Ardahan'daki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29596 17/07/2013
Elazığ, Adıyaman ve Siirt'teki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29597 17/07/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29598 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Siirt'te tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29599 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Ardahan'da tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29600 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Kars, Iğdır ve Ağrı'da tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29601 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29602 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Şırnak, Hakkari ve Muş'ta tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29603 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Bingöl, Bitlis ve Batman'da tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29604 17/07/2013
1997-2002 yılları arasında Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29605 17/07/2013
Siirt, Adıyaman ve Elazığ'da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29606 17/07/2013
Bingöl, Batman ve Bitlis'te doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29607 17/07/2013
Muş, Hakkari ve Şırnak'ta doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29608 17/07/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29609 17/07/2013
Ardahan'da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanenin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29610 17/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29611 17/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29613 17/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki kreş, sevgi ve şefkat evlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29621 17/07/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29622 17/07/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29623 17/07/2013
Ardahan'ın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29624 17/07/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29625 17/07/2013
Batman, Bitlis ve Muş'un diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29626 17/07/2013
Şırnak, Hakkari ve Siirt'in diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29627 17/07/2013
Elazığ, Van ve Adıyaman'ın diğer illerle olan bağlantı yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29894 22/08/2013
Çiftçilerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29929 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29930 01/08/2013
Hakkâri, Şırnak ve Muş'ta organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29931 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29932 01/08/2013
Adıyaman ve Siirt'te organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29933 01/08/2013
Bayburt ve Gümüşhane'de organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29934 01/08/2013
Ardahan'da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29938 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29939 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29940 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29941 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29942 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29943 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29946 06/08/2013
Şırnak, Muş, Hakkâri ve Mardin'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29947 06/08/2013
Ardahan'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29948 06/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29949 06/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29950 06/08/2013
Adıyaman, Van ve Siirt'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29951 06/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29952 06/08/2013
Kars, Iğdır, Ağrı'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29963 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29964 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29965 22/08/2013
Usulsüz olarak SGK'dan para almak için katarakt ameliyatı yaptığı iddia edilen kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29966 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29967 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29968 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29969 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30007 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30008 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlar ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30009 01/08/2013
Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'nin alternatif enerji kaynakları potansiyelinin kullanımına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30010 01/08/2013
Adıyaman, Van ve Siirt'in alternatif enerji kaynakları potansiyelinin kullanımına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30011 01/08/2013
Hakkâri, Şırnak ve Muş'un alternatif enerji kaynakları potansiyelinin kullanımına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30013 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın alternatif enerji kaynakları potansiyelinin kullanımına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30014 01/08/2013
Ardahan'ın alternatif enerji kaynakları potansiyelinin kullanımına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30015 01/08/2013
Bingöl, Batman ve Bitlis'in alternatif enerji kaynakları potansiyelinin kullanımına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30017 01/08/2013
Bakanlığın Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30018 01/08/2013
Bakanlığın Bingöl, Bitlis ve Batman'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30019 01/08/2013
Bakanlığın Siirt, Adıyaman ve Mardin'deki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30020 01/08/2013
Bakanlığın Şırnak, Hakkâri ve Muş'taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30021 01/08/2013
Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30022 01/08/2013
Bakanlığın Kars, Iğdır ve Ağrı'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30023 01/08/2013
Bakanlığın Ardahan'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30032 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30033 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30034 22/08/2013
Elektrik dağıtım işini alan özel firmaların denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30035 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30036 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30037 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30039 01/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30040 01/08/2013
Hakkâri, Şırnak ve Muş'un üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30041 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'ın üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30042 01/08/2013
Adıyaman, Siirt ve Mardin'in üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30043 01/08/2013
Gümüşhane ve Bayburt'un üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30044 01/08/2013
Ardahan'ın üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30055 19/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30056 19/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30057 19/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30058 19/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30059 19/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30064 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30065 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30066 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30067 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30068 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30069 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30070 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30091 01/08/2013
Ardahan'daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30092 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30093 01/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30094 01/08/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30095 01/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30096 01/08/2013
Siirt, Adıyaman ve Van'daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30097 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Adıyaman'daki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30099 01/08/2013
Hayvancılık sektörünün sorunlarının çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30102 01/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30103 01/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'te organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30104 01/08/2013
Siirt, Adıyaman, Van ve Mardin'de organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30105 01/08/2013
Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30106 01/08/2013
Ardahan'da organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30107 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'da organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30108 01/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta organik tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30109 01/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'in tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30110 01/08/2013
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30111 01/08/2013
Siirt, Adıyaman ve Van'ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30112 01/08/2013
Hakkâri, Şırnak ve Muş'un tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30113 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30114 01/08/2013
Ardahan'ın tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30115 01/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un tarım ve hayvancılık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30129 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30130 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30131 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30132 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30133 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30139 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30140 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30141 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30142 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30143 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30144 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30146 01/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'nin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30147 01/08/2013
Ardahan'ın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30148 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30149 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'ın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30150 01/08/2013
Adıyaman, Siirt ve Van'ın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30151 01/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30152 01/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30154 01/08/2013
Bakanlığın Ardahan'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30155 01/08/2013
Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30156 01/08/2013
Bakanlığın Kars, Iğdır ve Ağrı'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30157 01/08/2013
Bakanlığın Şırnak, Hakkâri ve Muş'taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30158 01/08/2013
Bakanlığın Bingöl, Bitlis ve Batman'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30159 01/08/2013
Bakanlığın Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30160 01/08/2013
Bakanlığın Siirt ve Adıyaman'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30168 06/08/2013
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30169 06/08/2013
Ardahan'da yürütülen doğal gaz çalışmalarına ve tüp gaz tüketimi üzerinden ÖTV alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30263 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30264 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30265 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30266 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30267 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30268 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30293 01/08/2013
Ardahan'a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30294 06/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30295 01/08/2013
Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30296 01/08/2013
Hakkâri, Şırnak ve Muş'a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30297 01/08/2013
Adıyaman ve Siirt'e yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30298 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30299 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30300 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30301 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30302 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30303 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30304 01/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30305 01/08/2013
Ardahan'ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30306 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30307 01/08/2013
Hakkâri, Muş ve Şırnak'ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30308 01/08/2013
Siirt, Van ve Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30309 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30310 01/08/2013
Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30320 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30321 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30322 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30323 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30324 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30325 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30346 22/08/2013
Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30347 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30348 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30349 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30350 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30351 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30356 01/08/2013
Ardahan'daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30357 01/08/2013
Şırnak, Hakkâri ve Muş'taki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30358 01/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30359 01/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30360 01/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30361 01/08/2013
Adıyaman, Siirt ve Van'daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30362 01/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'daki öğrencilerin taşıma ücretlerinin karşılanmasına ve taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30363 01/08/2013
Okullarda dağıtılan sütlerin gıda güvenliğine uygunluğu ile muhafaza koşullarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30385 19/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis'teki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30386 19/08/2013
Kars, Ağrı ve Iğdır'daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30387 19/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30388 19/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30389 19/08/2013
Ardahan'daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30390 19/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30391 19/08/2013
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki okulların öğretmen ve hizmetli eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30392 19/08/2013
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30393 19/08/2013
Batman, Bingöl ve Bitlis üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30394 19/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30395 19/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30396 19/08/2013
Şırnak, Muş ve Hakkâri üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30397 19/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman üniversitelerindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30398 19/08/2013
Ardahan üniversitesindeki öğretim görevlisi ve memur eksikliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30407 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30408 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30409 22/08/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dış kaynaklı oluşabilecek tehlikelere yönelik alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30410 22/08/2013
Ardahan'da ders saatlerinin taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30411 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30412 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30413 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30414 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30443 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30444 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30451 01/08/2013
Bakanlığın Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'daki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30452 01/08/2013
Bakanlığın Adıyaman, Siirt, Mardin ve Van'daki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30453 01/08/2013
Bakanlığın Bingöl, Batman ve Bitlis'teki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30454 01/08/2013
Bakanlığın Şırnak, Hakkâri ve Muş'taki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30455 01/08/2013
Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30456 01/08/2013
Bakanlığın Ardahan'daki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30457 01/08/2013
Bakanlığın Kars, Iğdır ve Ağrı'daki birimlerinin personel ve araç-gereç sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30468 22/08/2013
Hakkâri ve Şanlıurfa'daki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30469 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30470 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30471 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30472 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30473 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30474 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30475 22/08/2013
Ağrı ve Iğdır'daki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30476 22/08/2013
Ardahan'daki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30477 22/08/2013
Kars'taki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30478 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'daki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30479 22/08/2013
Muş, Şırnak, Adıyaman ve Siirt'teki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30480 22/08/2013
Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'daki doğal sit alanları ile bu alanların korunması için bütçeden ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30484 29/08/2013
Orman yangınlarının meydana geldiği alanlarla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30510 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30511 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30512 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30513 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30514 22/08/2013
Aile hekimliği uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30515 22/08/2013
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dış kaynaklı oluşabilecek tehlikelere yönelik alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30516 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki hastanelerde gerekli alt yapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30517 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Van, Siirt ve Adıyaman'daki hastanelerde gerekli alt yapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30518 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Şırnak, Muş ve Hakkâri'deki hastanelerde gerekli alt yapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30519 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Kars, Ağrı ve Iğdır'daki hastanelerde gerekli alt yapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30520 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Elazığ, Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde gerekli alt yapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30521 22/08/2013
Obezite hastalığı ile ilgili Ardahan özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30522 22/08/2013
Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi görmesi gereken vatandaşlar için Batman, Bingöl ve Bitlis'teki hastanelerde gerekli alt yapının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30523 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30530 29/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30531 29/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30532 29/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30533 29/08/2013
Şırnak, Muş, Mardin ve Hakkâri'nin bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30534 29/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30535 29/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'ın bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30536 29/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30537 29/08/2013
Şırnak, Muş, Mardin ve Hakkâri'nin kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30538 29/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'ın kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30539 29/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30540 29/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30542 29/08/2013
Ardahan'ın bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30543 29/08/2013
Ardahan'ın kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30545 01/08/2013
Bakanlığın Siirt ve Adıyaman'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30546 01/08/2013
Bakanlığın Elazığ ve Mardin'deki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30547 01/08/2013
Bakanlığın Şırnak, Hakkâri ve Muş'taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30548 01/08/2013
Bakanlığın Bingöl, Bitlis ve Batman'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30549 01/08/2013
Bakanlığın Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30550 01/08/2013
Bakanlığın Kars, Iğdır ve Ağrı'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30551 01/08/2013
Bakanlığın Ardahan'daki birimlerinin personel ve iş makinesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30570 22/08/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30571 22/08/2013
Kars, Iğdır ve Ağrı'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30572 22/08/2013
Van, Siirt ve Adıyaman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30573 22/08/2013
Bingöl, Bitlis ve Batman'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30574 22/08/2013
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30575 22/08/2013
Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30766 11/09/2013
Mardin ve Osmaniye'nin genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30767 11/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30768 11/09/2013
Muş ve Şırnak'ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30769 11/09/2013
Bitlis ve Siirt'in genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30770 11/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'nin genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30771 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'un genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30772 11/09/2013
Erzurum ve Elazığ'ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30773 11/09/2013
Bingöl ve Batman'ın, genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30774 11/09/2013
Van ve Ağrı'nın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30775 11/09/2013
Kars ve Iğdır'ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30776 11/09/2013
Ardahan'ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30824 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30825 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30826 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30827 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30828 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30829 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30844 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30845 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30846 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30847 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30848 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30849 16/09/2013
Van ve Ağrı'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30850 16/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30851 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30852 16/09/2013
Bingöl ve Batman'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30853 16/09/2013
Bitlis ve Siirt'te istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30854 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30855 16/09/2013
Muş ve Şırnak'ta istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30856 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30857 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye'de istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30858 16/09/2013
Kars ve Iğdır'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30907 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30908 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30909 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30910 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30911 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30922 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30923 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'te yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30924 06/09/2013
Şırnak ve Muş'ta yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30925 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30926 06/09/2013
Batman ve Bingöl'de yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30927 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30928 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30929 06/09/2013
Kars ve Iğdır'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30930 06/09/2013
Ağrı ve Van'da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30942 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30943 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30945 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30946 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30947 16/09/2013
Kars ve Iğdır'ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30948 16/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'un ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30949 16/09/2013
Erzurum ve Elazığ'ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30950 16/09/2013
Bingöl ve Batman'ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30951 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'nin ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30952 16/09/2013
Bitlis ve Siirt'in ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30953 16/09/2013
Muş ve Şırnak'ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30954 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30955 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye'nin ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30956 16/09/2013
Van ve Ağrı'nın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30957 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30959 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30968 06/09/2013
Ardahan'da tarım aleti almak için başvuruda bulunanlara ve tarımsal kredilerin geri ödenmesinin ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30969 06/09/2013
Ardahan'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30970 06/09/2013
Kars ve Iğdır'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30971 06/09/2013
Ağrı ve Van'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30972 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30973 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30974 06/09/2013
Bingöl ve Batman'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30975 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30976 06/09/2013
Şırnak ve Muş'ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30977 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'te tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30978 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30979 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30980 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'te tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30981 06/09/2013
Şırnak ve Muş'ta tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30982 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30983 06/09/2013
Batman ve Bingöl'de tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30984 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30985 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30986 06/09/2013
Ardahan'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30987 06/09/2013
Ağrı ve Van'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30988 06/09/2013
Kars ve Iğdır'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30990 09/09/2013
Ardahan'ın Posof ilçesinde tarım kredisi kullanan çiftçilerin kredilerinin ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30993 11/09/2013
Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ithalatı yapılıp yapılmayacağına ve hayvan üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30997 12/09/2013
Ardahan'lı çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30999 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31000 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31001 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31002 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31003 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31004 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31012 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31013 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31014 16/09/2013
Et satışlarında uygulanan KDV oranının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31015 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31016 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31037 06/09/2013
Kars'ın Merkez ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31038 06/09/2013
Sözleşmesi feshedilen belediye personelinin sözleşmeli personele tanınan kadro imkânından yararlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31039 06/09/2013
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yol ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31040 06/09/2013
Yerel yönetimlerden sorumlu bir bakanlığın kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31041 06/09/2013
Belediye personelinin maaş ödemelerinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31042 06/09/2013
İl özel idare ve belediye personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi konusundaki farklı uygulamaların giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31049 06/09/2013
AFAD personeline yemek ve sosyal denge tazminatı hakkı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31050 06/09/2013
Kapanan il özel idareleri ve belediyelerin personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31051 06/09/2013
Akaryakıt kaçakçılığına karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31052 06/09/2013
Kars ve Iğdır'da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31053 06/09/2013
Van ve Ağrı'da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31054 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31055 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31056 06/09/2013
Bingöl ve Batman'da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31057 06/09/2013
Bitlis ve Siirt'te Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31058 06/09/2013
Muş ve Şırnak'ta Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31059 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31060 06/09/2013
Kars ve Iğdır'daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31061 06/09/2013
Van ve Ağrı'daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31062 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31063 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31064 06/09/2013
Bingöl ve Batman'daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31065 06/09/2013
Bitlis ve Siirt'teki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31066 06/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31067 06/09/2013
Muş ve Şırnak'taki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31068 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31069 06/09/2013
Ardahan'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31070 06/09/2013
Kars ve Iğdır'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31071 06/09/2013
Ağrı ve Van'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31072 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31073 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31074 06/09/2013
Bingöl ve Batman'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31075 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31076 06/09/2013
Şırnak ve Muş'ta asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31077 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'te asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31078 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31079 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31080 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31081 06/09/2013
Şırnak ve Muş illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31083 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31084 06/09/2013
Batman ve Bingöl illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31085 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31086 18/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31087 06/09/2013
Ardahan ilinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31088 06/09/2013
Kars ve Iğdır illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31089 06/09/2013
Ağrı ve Van illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31095 09/09/2013
Ardahan'ın Posof İlçesindeki bir bölgenin yol ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31104 11/09/2013
Mardin ve Osmaniye'deki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31105 11/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31106 11/09/2013
Muş ve Şırnak'taki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31107 11/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31108 11/09/2013
Bitlis ve Siirt'teki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31109 11/09/2013
Bingöl ve Batman'daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31110 11/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31111 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31112 11/09/2013
Van ve Ağrı'daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31113 11/09/2013
Kars ve Iğdır'daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31114 11/09/2013
Ardahan'daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31115 11/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31116 11/09/2013
Bitlis ve Siirt genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31117 11/09/2013
Bingöl ve Batman genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31118 11/09/2013
Van ve Ağrı genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31119 11/09/2013
Kars ve Iğdır genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31120 11/09/2013
Ardahan genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31121 11/09/2013
Erzurum ve Elazığ genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31122 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31123 11/09/2013
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31124 11/09/2013
Muş ve Şırnak genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31144 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31145 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31146 16/09/2013
Van ve Ağrı'da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31147 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31148 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31149 11/09/2013
Tarım ve hayvancılığa verilecek teşvik ve desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31184 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31185 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31186 06/09/2013
Şırnak ve Muş illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31187 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31188 06/09/2013
Batman ve Bingöl illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31189 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31190 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31191 06/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31192 06/09/2013
Ağrı ve Van illerine yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31193 06/09/2013
Ardahan iline yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31194 06/09/2013
Ardahan'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31195 06/09/2013
Kars ve Iğdır'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31196 06/09/2013
Ağrı ve Van'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31197 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31198 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31199 06/09/2013
Batman ve Bingöl'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31200 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31201 06/09/2013
Şırnak ve Muş'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31202 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'te inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31203 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31206 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31207 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31208 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31209 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31210 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31211 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31217 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31218 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31219 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31220 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31223 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31224 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'teki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31225 06/09/2013
Şırnak ve Muş'taki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31226 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31227 06/09/2013
Batman ve Bingöl'deki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31228 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31229 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31230 06/09/2013
Kars ve Iğdır'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31231 06/09/2013
Ağrı ve Van'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31232 06/09/2013
Ardahan'daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31233 06/09/2013
Ağrı ve Van'daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31234 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31235 06/09/2013
Elazığ ve Van'daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31236 06/09/2013
Kars ve Iğdır'daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31237 06/09/2013
Bitlis ve Bingöl'deki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31238 06/09/2013
Muş ve Batman'daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31239 06/09/2013
Mardin ve Osmaniye'deki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31240 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31241 06/09/2013
Şırnak ve Hakkâri'deki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31266 06/09/2013
Ardahan'daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31267 06/09/2013
Ağrı ve Van'daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31268 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31269 06/09/2013
Elazığ ve Erzurum'daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31270 06/09/2013
Kars ve Iğdır'daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31271 06/09/2013
Bitlis ve Bingöl'deki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31272 06/09/2013
Muş ve Batman'daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31273 06/09/2013
Mardin ve Osmaniye'deki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31274 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31275 06/09/2013
Şırnak ve Hakkâri'deki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31285 11/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31286 11/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31287 11/09/2013
Bingöl ve Batman illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31288 11/09/2013
Van ve Ağrı illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31289 11/09/2013
Kars ve Iğdır illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31290 11/09/2013
Ardahan iline yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31291 11/09/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31292 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31293 11/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31295 11/09/2013
Muş ve Şırnak illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31304 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31305 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31306 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31307 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31345 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31346 16/09/2013
Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31347 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31348 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31349 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31350 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31363 06/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31364 06/09/2013
Hakkâri ve Siirt'teki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31365 06/09/2013
Şırnak ve Muş'taki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31366 06/09/2013
Bitlis ve Adıyaman'daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31367 06/09/2013
Batman ve Bingöl'deki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31368 06/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31369 06/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31370 06/09/2013
Kars ve Iğdır'daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31371 06/09/2013
Ağrı ve Van'daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31372 06/09/2013
Ardahan'daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31377 11/09/2013
Ardahan'daki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31378 11/09/2013
Mardin ve Osmaniye'deki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31379 11/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31380 11/09/2013
Muş ve Şırnak'taki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31381 11/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31382 11/09/2013
Bitlis ve Siirt'deki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31383 11/09/2013
Bingöl ve Batman'daki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31384 11/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31385 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31386 11/09/2013
Van ve Ağrı'daki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31387 11/09/2013
Kars ve Iğdır'daki ambulans sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31388 16/09/2013
Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31389 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine yönelik gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31390 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine yönelik gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31410 11/09/2013
Mardin ve Osmaniye il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31411 11/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31412 11/09/2013
Muş ve Şırnak il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31413 11/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31414 11/09/2013
Bitlis ve Siirt il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31415 11/09/2013
Bingöl ve Batman il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31416 11/09/2013
Erzurum ve Elazığ il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31417 11/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31418 11/09/2013
Van ve Ağrı il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31419 11/09/2013
Kars ve Iğdır il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31420 11/09/2013
Ardahan il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31423 16/09/2013
Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31424 16/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31425 16/09/2013
Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31426 16/09/2013
Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31899 30/09/2013
Başkent Doğal gaz Dağıtım A.Ş.'nin abonelerinden doğal gaz alımlarında tahsil ettiği işlem ücretine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31982 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Bitlis ve Siirt'e psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31983 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Kars ve Iğdır'a psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31984 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Bingöl ve Batman'a psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31985 25/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31986 25/09/2013
Kars ve Iğdır'a MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31987 25/09/2013
Bingöl ve Batman'a MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31988 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ'a MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31989 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'a MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31990 25/09/2013
Bitlis ve Siirt'e MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31991 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'ye MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31992 25/09/2013
Muş ve Şırnak'a MOBESE kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31993 25/09/2013
Bitlis ve Siirt'teki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31994 25/09/2013
Muş ve Şırnak'taki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31996 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31997 25/09/2013
Bingöl ve Batman'daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31998 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31999 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32000 25/09/2013
Van ve Ağrı'daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32001 25/09/2013
Kars ve Iğdır'daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32002 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Adıyaman ve Hakkâri'ye psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32003 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Gümüşhane ve Bayburt'a psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32004 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Erzurum ve Elazığ'a psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32005 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Van ve Ağrı'ya psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32006 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Muş ve Şırnak'a psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32007 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32008 25/09/2013
Mardin'deki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32009 25/09/2013
Bingöl ve Batman'daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32010 25/09/2013
Muş ve Şırnak'taki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32011 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32012 25/09/2013
Bitlis ve Siirt'teki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32013 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32014 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32016 25/09/2013
Van ve Ağrı'daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32017 25/09/2013
Polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Mardin ve Osmaniye'ye psikolog atanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32042 26/09/2013
Ardahan Çıldır'da vatandaşların yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32051 30/09/2013
Van ve Ağrı'nın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32052 30/09/2013
Kars ve Iğdır'ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32053 30/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'un köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32054 30/09/2013
Erzurum ve Elazığ'ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32055 30/09/2013
Bingöl ve Batman'ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32056 30/09/2013
Bitlis ve Siirt'in köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32057 30/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'nin köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32058 30/09/2013
Muş ve Şırnak'ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32059 30/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32060 30/09/2013
Mardin ve Osmaniye'nin köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32064 25/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32065 25/09/2013
Mardin ve Osmaniye özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32066 25/09/2013
Muş ve Şırnak özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32067 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32068 25/09/2013
Bitlis ve Siirt özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32069 25/09/2013
Bingöl ve Batman özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32070 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32071 25/09/2013
Van ve Ağrı özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32072 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32073 25/09/2013
Ardahan özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32074 25/09/2013
Kars ve Iğdır özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32106 25/09/2013
Ardahan'da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32107 25/09/2013
Bingöl ve Batman'da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32108 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ'da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32109 25/09/2013
Bitlis ve Siirt'te öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32110 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32111 25/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32112 25/09/2013
Mardin ve Osmaniye'de öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32113 25/09/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32114 25/09/2013
Muş ve Şırnak'taki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32115 25/09/2013
Mardin ve Osmaniye'deki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32116 25/09/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32117 25/09/2013
Van ve Ağrı'daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32118 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32119 25/09/2013
Erzurum ve Elazığ'daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32120 25/09/2013
Kars ve Iğdır'daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32121 25/09/2013
Ardahan'daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32122 25/09/2013
Bingöl ve Siirt'teki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32123 25/09/2013
Muş ve Şırnak'taki öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32124 25/09/2013
Ardahan'daki öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32125 25/09/2013
Kars ve Iğdır'da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32126 25/09/2013
Van ve Ağrı'da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32127 25/09/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32141 30/09/2013
Erzurum'un Karaçoban ilçesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32280 03/10/2013
Kars'taki organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurslar açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32291 02/10/2013
SGK'nın Sayıştay tarafından tespit edilen alacakları konusunda yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32327 02/10/2013
Mardin ve Osmaniye illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32328 02/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32329 02/10/2013
Muş ve Şırnak illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32330 02/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32331 02/10/2013
Bitlis ve Siirt illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32332 02/10/2013
Bingöl ve Batman illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32333 02/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32334 02/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32335 02/10/2013
Van ve Ağrı illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32336 02/10/2013
Kars ve Iğdır illerine yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32337 02/10/2013
Ardahan iline yeni üniversite öğrenci yurtları yapılması için 2014 Yılı Bütçesine ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32340 03/10/2013
Mardin ve Osmaniye illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32341 03/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32342 03/10/2013
Muş ve Şırnak illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32343 03/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32344 03/10/2013
Bitlis ve Siirt illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32345 03/10/2013
Bingöl ve Batman illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32346 03/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32347 03/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32348 03/10/2013
Van ve Ağrı illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32349 03/10/2013
Kars ve Iğdır illerinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32350 03/10/2013
Ardahan ilinde yapılacak spor müsabakaları için gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32383 02/10/2013
Mardin ve Osmaniye illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32384 02/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32386 02/10/2013
Muş ve Şırnak illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32387 02/10/2013
Adıyaman ve Hakkari illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32388 02/10/2013
Bitlis ve Siirt illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32389 02/10/2013
Bingöl ve Batman illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32390 02/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32391 02/10/2013
Gümüşhane ve Ağrı illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32392 02/10/2013
Van ve Ağrı illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32393 02/10/2013
Kars ve Iğdır illerinin şehir merkezindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32394 02/10/2013
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32395 02/10/2013
Hakkâri, Muş ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32396 02/10/2013
Bitlis, Siirt ve Adıyaman illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32398 02/10/2013
Elazığ, Bingöl ve Batman illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32399 02/10/2013
Van ve Ağrı illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32400 02/10/2013
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32401 02/10/2013
Kars ve Iğdır illerinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32402 02/10/2013
Ardahan ilinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin personel sayısına ve boş kadrolarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32452 02/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32453 02/10/2013
Muş ve Şırnak illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32454 02/10/2013
Mardin ve Osmaniye illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32455 02/10/2013
Ardahan Üniversitesinde verilen eğitimin niteliğine ve Üniversiteye personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32456 02/10/2013
Mardin ve Osmaniye illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32457 02/10/2013
Mardin ve Osmaniye illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32458 02/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32459 02/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32460 02/10/2013
Muş ve Şırnak illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32461 02/10/2013
Muş ve Şırnak illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32462 02/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32463 02/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32464 02/10/2013
Bitlis ve Siirt illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32465 02/10/2013
Bitlis ve Siirt illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32466 02/10/2013
Bingöl ve Batman illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32467 02/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32468 02/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32469 02/10/2013
Ardahan ilindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32470 02/10/2013
Bingöl ve Batman illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32471 02/10/2013
Kars ilindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32472 02/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32473 02/10/2013
Iğdır ilindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32474 02/10/2013
Van ve Ağrı illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32475 02/10/2013
Van ve Ağrı illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32476 02/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerindeki öğretmen açığına ve öğretmen açığının kapatılması için yeni atamalar yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32477 02/10/2013
Kars ve Iğdır illerindeki üniversitelerde verilen eğitimin niteliğine ve üniversitelere personel alımı için bütçeye ödenek konulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32478 02/10/2013
Ardahan Üniversitesi öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile Üniversite tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32479 02/10/2013
Kars ve Iğdır illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32480 02/10/2013
Ağrı ve Van illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32481 02/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32482 02/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32483 02/10/2013
Bingöl ve Batman illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32484 02/10/2013
Bitlis ve Siirt illerindeki üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı uluslararası akademik çalışmaların sayısı ile üniversiteler tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32535 03/10/2013
Yabancılara satılan kimyasal tanker sayısına ve satışların önlenmesi konusunda alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32690 07/10/2013
Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'deki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32691 07/10/2013
Batman ve Adıyaman'daki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32692 07/10/2013
Van ve Ağrı'daki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32693 07/10/2013
Erzurum ve Elazığ'daki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32762 11/10/2013
Ardahan ilinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32763 11/10/2013
Kars ve Iğdır illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32764 11/10/2013
Van ve Ağrı illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32765 11/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32766 11/10/2013
Erzurum ve Elazığ illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32767 11/10/2013
Bingöl ve Batman illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32768 11/10/2013
Bitlis ve Siirt illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32769 11/10/2013
Adıyaman ve Hakkari illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32770 11/10/2013
Muş ve Şırnak illerinde amatör spor dallarında şampiyona düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32861 11/10/2013
Sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarına ait salonları ücretsiz kullanabilmesinin sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33185 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33186 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'te düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33188 23/10/2013
Bingöl ve Batman'da düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33189 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'da düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33190 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33191 23/10/2013
Van ve Ağrı'da düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33192 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33193 23/10/2013
Ardahan'da düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33194 23/10/2013
Muş ve Şırnak'ta düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33195 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33196 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33235 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da amatör spor dallarında yapılacak ülkeler şampiyonalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33236 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de amatör spor dallarında yapılacak ülkeler şampiyonalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33242 23/10/2013
Ardahan'daki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33243 23/10/2013
Kars ve Iğdır'daki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33244 23/10/2013
Van ve Ağrı'daki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33245 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'daki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33246 23/10/2013
Bingöl ve Batman'daki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33247 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'teki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33248 23/10/2013
Muş ve Şırnak'taki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33249 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33250 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'deki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33251 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33252 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki çiftçilere tarımsal destekleme kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33260 23/10/2013
Türkiye'deki yatırımlarını satıp ayrılan yabancı büyük şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33275 23/10/2013
Ardahan'daki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33276 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'daki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33277 23/10/2013
Bingöl ve Batman'daki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33278 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'teki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33279 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33280 23/10/2013
Muş ve Şırnak'taki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33281 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'deki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33282 23/10/2013
Kars ve Iğdır'daki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33283 23/10/2013
Van ve Ağrı'daki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33284 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki il ve ilçe belediyelerinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33294 24/10/2013
Erzurum'daki içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33322 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33323 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33324 23/10/2013
Van ve Ağrı'da yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33325 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33326 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33327 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33328 23/10/2013
Muş ve Şırnak'ta yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33329 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33330 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'te yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33331 23/10/2013
Bingöl ve Batman'da yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33332 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'da yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33333 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33334 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33335 23/10/2013
Van ve Iğdır'da yer alan okullardaki onarım ve tadilatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33339 24/10/2013
Kars'taki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına ve Kars'a yönelik eğitim yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33497 01/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33498 01/11/2013
Şırnak, Osmaniye ve Mardin'de çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33499 01/11/2013
Şırnak, Osmaniye ve Mardin'de çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33500 01/11/2013
Siirt, Adıyaman ve Hakkâri'de çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33501 01/11/2013
Bingöl, Batman ve Bitlis'te çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33502 01/11/2013
Erzurum ve Elazığ'da çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33503 01/11/2013
Van, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'ta çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33504 01/11/2013
Ardahan'da çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33505 01/11/2013
Kars ve Iğdır'da çeşitli kategorilerdeki çalışma alanlarında işveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33515 01/11/2013
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33516 01/11/2013
Bitlis, Adıyaman ve Hakkâri'de İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33517 01/11/2013
Elazığ, Bingöl ve Batman'da İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33518 01/11/2013
Şırnak, Muş ve Siirt'te İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33519 01/11/2013
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33520 01/11/2013
Ağrı ve Van'da İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33521 01/11/2013
Kars ve Iğdır'da İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33522 01/11/2013
Ardahan'da İŞKUR vasıtasıyla işe girecek olanların sayılarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33538 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33539 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Muş, Şırnak, Mardin ve Osmaniye'de ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33540 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Siirt, Adıyaman ve Hakkâri'de ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33541 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Bingöl, Batman ve Bitlis'te ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33542 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Erzurum ve Elazığ'da ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33543 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı'da ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33544 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Ardahan'da ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33545 01/11/2013
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'ta ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33568 23/10/2013
Van ve Ağrı'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33569 23/10/2013
Kars ve Iğdır'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33570 23/10/2013
Bitlis ve Siirt'te gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33571 23/10/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33572 23/10/2013
Muş ve Şırnak'ta gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33573 23/10/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33574 23/10/2013
Mardin ve Osmaniye'de gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33575 23/10/2013
Bingöl ve Batman'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33576 23/10/2013
Erzurum ve Elazığ'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33577 23/10/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33652 01/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33653 01/11/2013
Şırnak, Mardin ve Osmaniye'deki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33654 01/11/2013
Adıyaman, Hakkâri ve Muş'taki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33655 01/11/2013
Batman, Bitlis ve Siirt'teki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33656 01/11/2013
Erzurum, Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33657 01/11/2013
Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt'taki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33658 01/11/2013
Kars, Iğdır ve Van'daki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33659 01/11/2013
Ardahan'daki öğrencilere yardımcı ders kitaplarının bir kısmının Bakanlık tarafından sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34371 15/11/2013
Bingöl ve Batman'da görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34372 15/11/2013
Bitlis ve Siirt'te görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34373 15/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34374 15/11/2013
Muş ve Şırnak'ta görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34375 15/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34376 15/11/2013
Mardin ve Osmaniye'de görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34377 15/11/2013
Ardahan'da görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34378 15/11/2013
Kars ve Iğdır'da görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34379 15/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34380 15/11/2013
Erzurum ve Elazığ'da görev yapan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34386 14/11/2013
Türkiye İş Kurumu tarafından açılan kurslara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34423 14/11/2013
İller bazında iş yerlerindeki hırsızlık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34424 14/11/2013
Kamusal alanlardaki hırsızlık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34425 14/11/2013
Ardahan'daki köy dolmuşlarının şehir merkezine girişlerinin yasaklanmasına ve öğrencilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34426 14/11/2013
Kapkaç olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34539 14/11/2013
Mal varlığına karşı işlenen suçlar ve açılan davalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34540 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Ardahan'da cezaevinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34541 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Kars ve Iğdır'daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34542 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Van ve Ağrı'daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34543 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Erzurum ve Elazığ'daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34544 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Bingöl ve Batman'daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34545 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Bitlis ve Siirt'teki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34546 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Adıyaman ve Hakkâri'deki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34547 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Muş ve Şırnak'taki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34548 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34549 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Mardin ve Osmaniye'deki cezaevlerinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34550 14/11/2013
Cezaevlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar ile Kocaeli'de cezaevinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34719 12/11/2013
Bir valinin tutumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34749 21/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34750 21/11/2013
Bitlis ve Siirt'teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34751 21/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34752 21/11/2013
Mardin ve Osmaniye'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34753 21/11/2013
Muş ve Şırnak'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34772 21/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34773 21/11/2013
Erzurum ve Elazığ'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34774 21/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34775 21/11/2013
Kars ve Iğdır'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34776 21/11/2013
Mardin ve Osmaniye'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34777 21/11/2013
Muş ve Şırnak'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34778 21/11/2013
Van ve Ağrı'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34779 21/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34780 21/11/2013
Ardahan'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34781 21/11/2013
Bingöl ve Batman'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34782 21/11/2013
Bitlis ve Siirt'teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34799 21/11/2013
Ardahan'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34800 21/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34801 21/11/2013
Bingöl ve Batman'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34802 21/11/2013
Bitlis ve Siirt'teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34803 21/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34804 21/11/2013
Erzurum ve Elazığ'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34805 21/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34806 21/11/2013
Kars ve Iğdır'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34807 21/11/2013
Mardin ve Osmaniye'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34808 21/11/2013
Muş ve Şırnak'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34809 21/11/2013
Van ve Ağrı'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34837 21/11/2013
Van ve Ağrı'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34838 21/11/2013
Kars ve Iğdır'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34839 21/11/2013
Muş ve Şırnak'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34840 21/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34841 21/11/2013
Bitlis ve Siirt'teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34842 21/11/2013
Bingöl ve Batman'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34843 21/11/2013
Erzurum ve Elazığ'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34844 21/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34845 21/11/2013
Mardin ve Osmaniye'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34846 21/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34847 21/11/2013
Ardahan'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34853 21/11/2013
Mardin ve Osmaniye'deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34854 21/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34907 22/11/2013
Cari açığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34908 22/11/2013
Tasarrufların milli gelire oranındaki düşüşe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34922 22/11/2013
Van ve Ağrı'da eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34923 22/11/2013
Muş ve Şırnak'ta eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34924 22/11/2013
Mardin ve Osmaniye'de eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34925 22/11/2013
Kars ve Iğdır'da eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34926 22/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34927 22/11/2013
Erzurum ve Elazığ'da eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34928 22/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34929 22/11/2013
Bitlis ve Siirt'te eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34930 22/11/2013
Bingöl ve Batman'da eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34931 22/11/2013
Ardahan'da eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34932 22/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de eski hükümlülerin istihdamları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34942 22/11/2013
Muş ve Şırnak'ta gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34943 22/11/2013
Kars ve Iğdır'da gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34944 22/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34945 22/11/2013
Erzurum ve Elazığ'da gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34946 22/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34947 22/11/2013
Bitlis ve Siirt'te gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34948 22/11/2013
Bingöl ve Batman'da gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34949 22/11/2013
Ardahan'da gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34950 22/11/2013
Adıyaman ve Hakkâri'de gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34951 22/11/2013
Mardin ve Osmaniye'de gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34952 22/11/2013
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34953 22/11/2013
Bitlis ve Siirt'te gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34954 22/11/2013
Bingöl ve Batman'da gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34955 22/11/2013
Ardahan'da gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34956 22/11/2013
Van ve Ağrı'da gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34957 22/11/2013
Adıyaman ve Hakkari'de gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34958 22/11/2013
Van ve Ağrı'da gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34959 22/11/2013
Muş ve Şırnak'ta gençlik kampı ve gençlik merkezi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34960 22/11/2013
Mardin ve Osmaniye'de gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34961 22/11/2013
Kars ve Iğdır'da gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34962 22/11/2013
Gümüşhane ve Bayburt'ta gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34963 22/11/2013
Erzurum ve Elazığ'da gerçekleştirilen gençlere yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34973 22/11/2013
Kabahatler Kanunundaki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34977 25/11/2013
Ardahan-Posof Karayolunun Ilgar Dağı mevkiindeki bölümünün asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34978 25/11/2013
Ardahan Posof'taki bir köyün konak ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34984 22/11/2013
Etüt beslenmeli okulların statüsüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34985 25/11/2013
Ardahan'ın Posof ilçesinde öğretmenlere yönelik lojman yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35076 27/11/2013
Cezaevlerindeki ağır hasta mahkûmlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35085 27/11/2013
Eski hükümlülerin istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35090 26/11/2013
Suç işlediği halde serbest bırakıldığı iddia edilen kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35108 27/11/2013
Traktör muayenesini yaptırmayan traktör sahiplerine uygulanan gecikme zammı ve cezalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35131 27/11/2013
Kars'ın Susuz İlçesindeki bir büyükbaş hayvan kooperatifinin damızlık inek talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35183 02/12/2013
Belediyelere yapılan icra takiplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35258 27/11/2013
Son bir yılda Kabahatler Kanununa dayanılarak kesilen para cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35521 06/12/2013
Van ve Elazığ'daki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35522 06/12/2013
Batman ve Bitlis'teki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35523 06/12/2013
Bingöl ve Şırnak'taki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35524 06/12/2013
Muş ve Hakkâri'deki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35525 06/12/2013
Diyarbakır ve Osmaniye'deki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35526 06/12/2013
Adıyaman ve Mardin'deki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35527 06/12/2013
Kars ve Iğdır'daki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35528 06/12/2013
Ardahan'daki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35529 06/12/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35530 06/12/2013
Erzurum ve Ağrı'daki çiftçilerin girdi maliyetleri konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35533 04/12/2013
Erzurum'daki köy yollarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35553 06/12/2013
İstanbul Ataşehir'de engellilere yönelik hizmet veren okuldaki bazı sınıfların kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35554 06/12/2013
Ardahan'daki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35555 06/12/2013
Adıyaman ve Mardin'deki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35556 06/12/2013
Diyarbakır ve Osmaniye'deki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35557 06/12/2013
Muş ve Hakkâri'deki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35558 06/12/2013
Bingöl ve Şırnak'taki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35559 06/12/2013
Batman ve Bitlis'teki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35560 06/12/2013
Van ve Elazığ'daki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35561 06/12/2013
Erzurum ve Ağrı'daki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35562 06/12/2013
Kars ve Iğdır'daki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35563 06/12/2013
Gümüşhane ve Bayburt'taki meslek liselerinde tam teşekküllü revirler oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35613 04/12/2013
İhracatçıların uğradığı zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35705 10/12/2013
Akaryakıt ve sigara kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35857 13/12/2013
Erzurum'un Karakoçan İlçesindeki vatandaşların elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35877 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Muş ve Şırnak'ta kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35878 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Adıyaman ve Hakkâri'de kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35879 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Bitlis ve Siirt'te kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35880 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Bingöl ve Batman'da kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35881 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Erzurum ve Elazığ'da kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35883 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Gümüşhane ve Bayburt'ta kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35885 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Van ve Ağrı'da kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35886 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Kars ve Iğdır'da kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35888 13/12/2013
Olumsuz kış şartları nedeniyle Ardahan'da kapanan köy yollarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35909 13/12/2013
Turizm sektöründe yetkisiz acentelerin neden olduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35970 13/12/2013
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36029 11/12/2013
Bitlis ve Siirt'te verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36033 18/12/2013
Dul ve yetim maaşı alanlardan farklı isimler altında para alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36042 13/12/2013
Susam fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36058 18/12/2013
Ardahan'daki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36075 18/12/2013
Bazı bölgelerdeki sağlık teçhizatı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36076 18/12/2013
Bazı bölgelerdeki doktor ve sağlık teçhizatı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36077 18/12/2013
Bebek ve anne ölümlerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36078 18/12/2013
Sağlık harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36079 18/12/2013
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki hemşire ve ebe ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36080 18/12/2013
Doğu Anadolu Bölgesindeki uzman hekim ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36081 18/12/2013
Sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan paya ve bölgesel dengesizliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36082 18/12/2013
İlaç tüketimi, ameliyat sayısı ve hasta sayısı ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36187 19/12/2013
Öğretmen ve polislerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36188 19/12/2013
Ülkemizdeki sığınmacıların durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36232 19/12/2013
Bazı yatırımların çevreye verdiği zarara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36236 19/12/2013
Türkiye'de bulunmayan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36314 24/12/2013
Yerel basın kuruluşlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36349 24/12/2013
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarına teknik eleman unvanı verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37149 06/01/2014
Engelli personel alımı için yapılan sınava ve engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37261 06/01/2014
Ardahan'daki okulların branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37740 13/01/2014
Girişimciliğin geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37741 13/01/2014
Hane halkı gelir ve borçlanması verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37750 13/01/2014
Kömür ithalatına ve yoksul ailelere yönelik kömür yardımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37751 13/01/2014
Enerji sektöründeki yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37752 13/01/2014
Ardahan, Kars ve Iğdır'daki enerji yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37753 13/01/2014
Yardım amaçlı ithal edilen kömürlerin neden olduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37763 13/01/2014
Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da soruşturulan suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37764 13/01/2014
Adıyaman, Mardin ve Van'da soruşturulan suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37765 13/01/2014
Muş, Şırnak ve Hakkâri'de soruşturulan suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37766 13/01/2014
Batman, Bitlis ve Bingöl'de soruşturulan suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37767 13/01/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta soruşturulan suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37768 13/01/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da soruşturulan suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37769 13/01/2014
Uyuşturucu ile ilgili suçlara, gerçekleştirilen soruşturmalara ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37790 13/01/2014
Yardım amaçlı ithal edilen kömürlerin neden olduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37919 16/01/2014
BOTAŞ'ın teşkilat yapısına ve bazı yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37920 16/01/2014
BOTAŞ'ın taraf olduğu davalara ve bazı faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37921 16/01/2014
BOTAŞ'ın bazı alacak ve giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37923 16/01/2014
Doğal gaz talebine ve doğal gaz antlaşmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37924 16/01/2014
BOTAŞ'ın kaynak yapısına ve bazı giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37925 16/01/2014
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattına ve BOTAŞ'ın bazı faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37958 16/01/2014
Ardahan İli Çıldır Gölü Doğruyol Su Ürünleri Balıkçılık Kooperatifinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 38437 24/01/2014
Ardahan İmam Hatip Lisesindeki onarımın ne zaman sona ereceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39140 04/02/2014
Sigara denetimleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39172 04/02/2014
HGS'lerden geçişlerde kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39210 05/02/2014
2001-2012 yılları arasında kamu bankaları tarafından kullandırılan ve geri ödenmeyen kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39219 05/02/2014
Son üç yılda açılan boşanma davalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39224 05/02/2014
1938 yılında uygulanan zorunlu göç nedeniyle topraklarını kaybeden ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39231 05/02/2014
Erken emekli olmak isteyen engellilerden vergi indirim belgesi istenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39233 05/02/2014
Asansörlerin bakım ve muayenelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39234 07/02/2014
KOBİ'lerin ülke ekonomisine katkısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39235 07/02/2014
Ardahan'da yeni KOBİ'ler kurulmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39236 07/02/2014
Ardahan'daki KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39237 07/02/2014
KOBİ'lerin gerçekleştirdiği ihracat miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39238 07/02/2014
Ardahan'daki KOBİ'lere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39239 05/02/2014
İşçi ve memur sendikalarının sayısı ile toplu sözleşme imzalamaya hak kazanan sendikaların üye sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39253 05/02/2014
Elektrik iletim ve dağıtımında yaşanan kayıpların önlenebilmesi için elektrik kablolarının değiştirilmesi ve yer altına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39263 05/02/2014
İstanbul'a sebze ve meyve taşıyan kamyonların giriş saatlerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39264 05/02/2014
Aile içi şiddet olaylarının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39265 05/02/2014
Kayıp çocuklar sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39266 05/02/2014
Ardahan'ın bir köyündeki köprünün bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39276 07/02/2014
KOBİ'lerin sayısı ile üretim ve istihdamdaki paylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39279 05/02/2014
Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri için yapılan ihaleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39281 05/02/2014
Türk Telekom'un Devlete ödenmesi gereken Hazine payına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39282 05/02/2014
Sigara denetimleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39294 05/02/2014
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39299 05/02/2014
DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışanların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39667 19/02/2014
Görevde yükselme sınavına ve bölüm sorumlusu görevlendirmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39927 19/02/2014
Sığınma evlerinde kalan kadın ve çocukların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39955 19/02/2014
Osmaniye ve Şanlıurfa'daki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39956 19/02/2014
Şırnak ve Mardin'deki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39957 19/02/2014
Hakkari ve Muş'taki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39958 19/02/2014
Siirt ve Adıyaman'daki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39959 19/02/2014
Batman ve Bitlis'teki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39960 19/02/2014
Elazığ ve Bingöl'deki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39961 19/02/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39962 19/02/2014
Van ve Ağrı'daki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39963 19/02/2014
Kars ve Iğdır'daki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39964 19/02/2014
Ardahan'daki okulların sportif kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39970 19/02/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39971 19/02/2014
Van, Hakkari ve Muş'ta kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39972 19/02/2014
Şırnak, Siirt ve Adıyaman'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39973 19/02/2014
Bingöl, Bitlis ve Batman'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39974 19/02/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39976 19/02/2014
Ardahan'da kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39989 20/02/2014
Erzurum ilinde bazı mahalle muhtarlıklarının sınırlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39995 19/02/2014
Ardahan'ın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39996 19/02/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'nın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39997 19/02/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39998 19/02/2014
Van, Bitlis ve Bingöl'ün istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39999 19/02/2014
Muş, Hakkari ve Şırnak'ın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40000 19/02/2014
Elazığ, Mardin ve Siirt'in istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40001 19/02/2014
Batman, Adıyaman ve Diyarbakır'ın istihdam ve yatırım bakımından ülke geneli içindeki durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40004 19/02/2014
Kars ve Iğdır'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40005 19/02/2014
Van ve Ağrı'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40006 19/02/2014
Gümüşhane ve Bayburt'ta spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40007 19/02/2014
Erzurum ve Elazığ'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40008 19/02/2014
Bingöl ve Batman'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40009 19/02/2014
Bitlis ve Siirt'te spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40010 19/02/2014
Adıyaman ve Hakkari'de spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40011 19/02/2014
Muş ve Şırnak'ta spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40012 19/02/2014
Erzurum ve Elazığ yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40013 19/02/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40014 19/02/2014
Bingöl ve Batman yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40015 19/02/2014
Mardin ve Osmaniye'de spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40016 19/02/2014
Bitlis ve Siirt yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40017 19/02/2014
Ardahan'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40018 19/02/2014
Adıyaman ve Hakkari yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40019 19/02/2014
Muş ve Şırnak yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40020 19/02/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40021 19/02/2014
Mardin ve Osmaniye yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40022 19/02/2014
Kars ve Iğdır yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40023 19/02/2014
Gümüşhane ve Bayburt yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40024 19/02/2014
Van ve Ağrı yörelerine ait ağıt ve türkülerin derlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40032 19/02/2014
Bitlis ve Siirt'teki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40033 19/02/2014
Bingöl ve Batman'daki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40034 19/02/2014
Adıyaman ve Hakkari'deki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40035 19/02/2014
Ardahan'daki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40036 19/02/2014
Kars ve Iğdır'daki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40037 19/02/2014
Van ve Ağrı'daki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40038 19/02/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40039 19/02/2014
Mardin ve Osmaniye'ki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40040 19/02/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40041 19/02/2014
Erzurum ve Elazığ'daki esnafın sigorta prim borçlarının affedilmesine veya vadesinin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40048 19/02/2014
Kars, Iğdır ve Ağrı'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40049 19/02/2014
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40050 19/02/2014
Bingöl, Batman ve Bitlis'te özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40051 19/02/2014
Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40052 19/02/2014
Muş, Şırnak ve Diyarbakır'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40053 19/02/2014
Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40054 19/02/2014
Ardahan'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40272 26/02/2014
İl ve ilçe müdürlüğü görevini tedviren yürütenlerin bu görevlere asaleten atanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40273 27/02/2014
Bazı il müdürlerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40313 26/02/2014
Boraks üretimi ve ihracatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40322 26/02/2014
Ardahan'da 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40323 26/02/2014
Kars ve Iğdır'da 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40324 26/02/2014
Van ve Ağrı'da 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40325 26/02/2014
Gümüşhane ve Bayburt'ta 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40326 26/02/2014
Erzurum ve Elazığ'da 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40327 26/02/2014
Bingöl ve Batman'da 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40328 26/02/2014
Bitlis ve Siirt'te 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40329 26/02/2014
Adıyaman ve Hakkari'de 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40330 26/02/2014
Muş ve Şırnak'ta 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40331 26/02/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40332 26/02/2014
Mardin ve Osmaniye'de 2010-2013 yılları arasında kullanılan işletme kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40340 26/02/2014
Diyarbakır İl Özel İdaresinin kapatılacak olması nedeniyle personeli ile taşınır ve taşınmaz mallarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40341 26/02/2014
Şanlıurfa İl Özel İdaresinin kapatılacak olması nedeniyle personeli ile taşınır ve taşınmaz mallarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40342 26/02/2014
Van İl Özel İdaresinin kapatılacak olması nedeniyle personeli ile taşınır ve taşınmaz mallarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40343 26/02/2014
Erzurum İl Özel İdaresinin kapatılacak olması nedeniyle personeli ile taşınır ve taşınmaz mallarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40344 26/02/2014
Büyükşehir belediyesi olan illerdeki bazı mahallelerin birleştirilmesi işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40345 26/02/2014
Erzurum ilindeki bazı mahallelerin birleştirilmesi işlemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40356 27/02/2014
İl müdürlükleri için öngörülen ek göstergeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40375 26/02/2014
İl müdürlerinin maaşları arasındaki farklılığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40493 03/03/2014
İl müdürlerinin mali haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40702 05/03/2014
Ardahan'daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40703 05/03/2014
Adıyaman ve Hakkari'deki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40704 05/03/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40705 05/03/2014
Bitlis ve Siirt'teki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40706 05/03/2014
Van ve Ağrı'daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40707 05/03/2014
Kars ve Iğdır'daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40708 05/03/2014
Bingöl ve Batman'daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40709 05/03/2014
Erzurum ve Elazığ'daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40715 07/03/2014
Mardin ve Osmaniye'deki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40716 07/03/2014
Muş ve Şırnak'taki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40717 07/03/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40718 07/03/2014
Ardahan'da ürün bazlı destek verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40719 07/03/2014
Ardahan'da organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40720 07/03/2014
Gümüşhane ve Bayburt'ta organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40721 07/03/2014
Erzurum ve Elazığ'da organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40722 07/03/2014
Bingöl ve Batman'da organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40723 07/03/2014
Bitlis ve Siirt'te organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40724 07/03/2014
Adıyaman ve Hakkari'de organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40725 07/03/2014
Muş ve Şırnak'ta organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40726 07/03/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da organik tarım eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40727 07/03/2014
Ardahan'daki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40728 07/03/2014
Kars ve Iğdır'daki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40729 07/03/2014
Mardin ve Osmaniye'deki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40730 07/03/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40731 07/03/2014
Erzurum ve Elazığ'daki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40732 07/03/2014
Bingöl ve Batman'daki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40733 07/03/2014
Van ve Ağrı'daki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40734 07/03/2014
Bitlis ve Siirt'teki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40735 07/03/2014
Adıyaman ve Hakkari'deki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40736 07/03/2014
Muş ve Şırnak'taki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40737 07/03/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki organik hayvancılık faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40738 07/03/2014
Mardin ve Osmaniye'de ürün bazlı destek verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40797 07/03/2014
Ardahan'da memurlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40813 05/03/2014
İl müdürleri arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40970 13/03/2014
Ardahan ili Göle ilçesine bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40971 13/03/2014
Ardahan ili Göle ilçesine bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41003 14/03/2014
Van ve Ağrı'daki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41004 14/03/2014
Mardin ve Osmaniye'deki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41005 14/03/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41006 14/03/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41007 14/03/2014
Erzurum ve Elazığ'daki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41008 14/03/2014
Adıyaman ve Hakkari'deki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41009 14/03/2014
Bingöl ve Batman'daki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41010 14/03/2014
Erzurum ve Elazığ'daki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41011 14/03/2014
Bitlis ve Siirt'teki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41012 14/03/2014
Gümüşhane ve Bayburt'taki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41013 14/03/2014
Muş ve Şırnak'taki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41014 14/03/2014
Bingöl ve Batman'daki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41015 14/03/2014
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41016 14/03/2014
Muş ve Şırnak'taki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41017 14/03/2014
Mardin ve Osmaniye'deki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41018 14/03/2014
Ardahan'daki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41019 14/03/2014
Ardahan'daki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41020 14/03/2014
Kars ve Iğdır'daki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41021 14/03/2014
Kars ve Iğdır'daki organik tarım üreticilerinin düzenli kayıt tutma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41022 14/03/2014
Van ve Ağrı'daki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41023 14/03/2014
Adıyaman ve Hakkari'deki organik tarım sektörlerinin pazarlama ve markalaşma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4