Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ÜMMET KANDOĞAN
DYP - DENİZLİ

Bulunan Kayıt Sayısı : 663
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 2 7 / 2573 07/05/2004
Özelleştirme uygulamalarından doğan gelir ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2574 07/05/2004
2002-2004 yılları arasındaki iç ve dış borca ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2596 07/05/2004
Elektrik kayıp ve kaçaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2604 07/05/2004
Çiftçilikte kullanılan gübreye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2607 07/05/2004
Sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2624 12/05/2004
İran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerinden geri alınma nedenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2755 27/05/2004
Hurda araçlardaki ÖTV indiriminin düşürülmesinin otomotiv sektöründeki etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2759 25/05/2004
Denizli İlinde yürütülen köy yolu ve içme suyu çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2765 27/05/2004
Doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2770 27/05/2004
İthal ilaç fiyatlarının indirilmesi amacıyla oluşturulan komisyona ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2775 02/06/2004
Türkiye'deki üst kurullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2829 02/06/2004
SSK'nın sözleşme yaptığı özel hastanelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2831 02/06/2004
Katma Değer Vergisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2832 02/06/2004
ABD ile karşılıklı uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2839 02/06/2004
İsrail'le olan diplomatik ve ticari ilişkilerimize ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2855 07/06/2004
Akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddia edilen bir şirkete ve bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2865 07/06/2004
Kaçakçılığa ve gümrük çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2919 09/06/2004
Meyve ve sebzelerde hormon ve tarım ilacı kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2975 14/06/2004
SSK ve BAĞ-KUR primlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2989 14/06/2004
Vergi barışından yararlanan kamu kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2995 23/06/2004
Kredi borcunu ödemeyen üniversite mezunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2997 23/06/2004
Hipermarketlerin küçük esnafın satışları üzerindeki etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3000 14/06/2004
Demiryolu projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3001 14/06/2004
DHMİ'ye bağlı havaalanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3054 25/06/2004
Hükümetin Kuzey Irak politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3055 25/06/2004
Asgari ücrete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3068 25/06/2004
Yurtdışındaki Türk firmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3069 25/06/2004
4616 sayılı Kanunla serbest bırakılan hükümlü ve tutuklulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3070 25/06/2004
Devlet İstatistik Enstitüsüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3189 06/07/2004
Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3194 06/07/2004
Ülkemizdeki maden ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3241 06/07/2004
Sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ve istihdama ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3269 09/07/2004
Özel sektör hava yollarının iç hatlarda tarifeli uçuşlara başlamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3296 15/07/2004
Ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacı ve bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3307 15/07/2004
Milli gelirden çalışanlara ve yatırıma ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3603 21/09/2004
Bir demecinin finans sektöründeki etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3653 15/09/2004
Vazife malulü emniyet personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3664 21/09/2004
Belediyelerce düzenlenen festivallere bakanlıkça yapılan yardımlara ve bunun ölçütlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3684 15/09/2004
Tarıma yapılan destekleme uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3690 21/09/2004
Doğrudan gelir desteği ödemelerine ve çıkan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3693 23/09/2004
Çiftçiye taahhüt edilen mazot desteğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3776 05/10/2004
AB'nin Kıbrıs'la ilgili tutumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3778 05/10/2004
Akaryakıt fiyat artış oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3782 05/10/2004
Milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3847 13/10/2004
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılan paraların kaynağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3848 13/10/2004
Emlak Bankasının bankacılık faaliyeti dışında kalan malvarlığının devrine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3866 13/10/2004
"Göletlerin Balıkçılığa Açılması" Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3867 13/10/2004
Tarım sektöründeki gerilemeye ve çiftçilerin doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3868 13/10/2004
Hububatta sertifikalı tohumluk kullanım projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3882 15/10/2004
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaları için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3931 20/10/2004
Özel iletişim vergisinin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3954 21/10/2004
Alternatif Ürün Projesi için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4032 27/10/2004
Devlet Memurları Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4033 27/10/2004
Elazığ'a bağlı Alacakaya-Arıcak yol projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4044 01/11/2004
Yerel basına yapılacak yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4052 01/11/2004
İnternet salonlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4053 01/11/2004
Ülkemizdeki yabancı ve kaçak işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4084 03/11/2004
Milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4093 03/11/2004
Sığır yetiştiricilerine yapılan teşviklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4110 05/11/2004
Memur sendikaları ile yürütülen toplu görüşmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4125 10/11/2004
Yurt dışında yaşayan gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4131 09/11/2004
Bölünmüş yol projesi ve maliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4136 10/11/2004
Kapkaç olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4188 18/11/2004
İMKB tarafından işlemi kapatılan şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4189 18/11/2004
Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4205 18/11/2004
Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılan belediyelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4206 18/11/2004
Yıllar itibariyle ithalat ve ihracat oranına ve dış ticaret açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4224 18/11/2004
Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4245 24/11/2004
Sosyal güvenlik kapsamında çalışanlara ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4246 24/11/2004
Sanal ortamda oynanan şans oyunlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4247 24/11/2004
Sayıştay üyeliği seçimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4254 24/11/2004
Orman kadastro tapulama ve tescil çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4268 25/11/2004
Ankara-Sincan'daki Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4287 30/11/2004
4207 sayılı Kanunun uygulanıp uygulanmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4293 30/11/2004
Kamu ve özel sektörde çalışan özürlü vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4366 07/12/2004
Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4380 07/12/2004
Kişi başına düşen milli gelir ile enflasyon, asgari ücret ve memur maaşları artış oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4381 07/12/2004
Tahsil edilen vergi miktarı, yıllara göre artış oranı ile vergi kaçağını önleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4397 13/12/2004
TSE Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4429 09/12/2004
Irak'ta iş yapan Türk firmalarının mağduriyetlerini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4443 14/12/2004
Sicil amirleri yönetmelikleri ve 5015 sayılı Kanuna göre çıkarılması öngörülen yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4456 14/12/2004
Çocuk tutuklulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4465 14/12/2004
Kamu açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4514 22/12/2004
Denizli'de kaybolan bir şahsa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4524 22/12/2004
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışıp iş akitleri fesh edilenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4525 22/12/2004
Siirt-Kurtalan arasındaki duble yol ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4535 23/12/2004
Siyasi ve mali af içerikli kanunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4568 23/12/2004
Emekli ikramiyelerinin hisse senediyle ödeneceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4586 29/12/2004
Sözde Ermeni soykırımı iddiasına karşı oluşturulacak stratejiler ve politikalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4616 29/12/2004
Özelleştirme kapsamındaki KİT'lerin yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4625 30/12/2004
Sağlık ocaklarındaki verem aşısı ihtiyacına ve verem hastalığının tedavisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4632 29/12/2004
Dünya Bankası ile ortak yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4637 04/01/2005
KİT'lerde çalışan işçi ve sözleşmeli personele ve personel hareketine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4644 04/01/2005
Cezaevi, tutukevi ile hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4699 10/01/2005
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün "Kıbrıs Rum Yönetimi" ibaresini Kıbrıs olarak değiştirdiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4700 10/01/2005
Taksi şoförlerinin can güvenliklerine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4704 11/01/2005
Dünyada ve ülkemizde öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4816 03/02/2005
Hükümetin ucuz konut projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4817 03/02/2005
Emeklilerin maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4831 03/02/2005
Çiftçilere yönelik doğrudan gelir desteğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4835 04/02/2005
Hakkari ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4846 04/02/2005
Antalya-Gündoğmuş Belediye Başkanının ailesine yönelik saldırılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4853 04/02/2005
4876 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4854 04/02/2005
Tarım Gönüllüsü Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4855 04/02/2005
Son 10 yılda yapılan süne mücadelesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4856 04/02/2005
Son 10 yıldaki traktör satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4857 04/02/2005
Gezici toprak analiz laboratuvarlarının faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4866 04/02/2005
1995 yılından itibaren tahsil edilemeyen tarımsal sulama borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4867 04/02/2005
Özürlü sporcuların ödüllendirme mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4870 08/02/2005
Son 5 yıldaki milli gelir ile iç ve dış borç artışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4875 09/02/2005
Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4876 09/02/2005
Bingöl depreminden sonra TOKİ ve TOBB tarafından yaptırılan deprem konutlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4888 08/02/2005
Fuel-oil ve doğalgaz ile çalışan elektrik santrallerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4889 08/02/2005
Ülkemizin bor, altın ve petrol rezervlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4891 08/02/2005
Kamu görevlilerine bir derece verilmesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4904 08/02/2005
2004 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4905 08/02/2005
Elazığ-Baskil-Bilaluşağı Köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4909 09/02/2005
Atatürk Havaalanında pistten çıkan uçağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4968 16/02/2005
İçki ve sigara sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin hasılatına ve ödenen vergi miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5013 21/02/2005
2 nci Yasama Dönemi soru önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5021 21/02/2005
2004 ve 2005 yılları kamu yatırım projelerine ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5022 21/02/2005
Gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan kamu kaynaklı kredilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5034 21/02/2005
Konya-Karatay-Veteriner Sağlık Meslek Lisesi öğrenci kontenjanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5035 21/02/2005
Mera alanlarındaki tahsis amacı değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5036 21/02/2005
Kredi borçları nedeniyle icra takibine uğrayan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5076 25/02/2005
Tarım sektörüne uygulanan desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5096 25/02/2005
Dünya Bankası destekli Tarımda Reform ve Uygulama Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5154 01/03/2005
Bazı vergilerin gelir, gider ve artış oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5235 08/03/2005
AŞTİ'deki otobüs firmalarının şehiriçi servislerinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5237 09/03/2005
Ticari taksi şoförlerinin güvenliğine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5245 08/03/2005
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5247 09/03/2005
Bebe bisküvilerindeki bir kimyasal maddenin oranının tespitine yönelik analiz sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5248 09/03/2005
Kansere ve gıdalardan kaynaklanan hastalıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5254 09/03/2005
Adana'da hastanelere kabul edilmeyen bir hastanın ölümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5257 09/03/2005
Bebe bisküvilerindeki bir kimyasal maddenin oranına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5294 11/03/2005
Safranbolu Belediyesinin yoksulları tespit yöntemi ile ilgili iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5314 15/03/2005
Bir atamaya ve atama hakkındaki mahkeme kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5315 16/03/2005
Bartın'da Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün kaldırılmasının olumsuz sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5320 16/03/2005
İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu İnşaatı ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5337 22/03/2005
İsteği dışında görev yeri değiştirilen memurlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5382 21/03/2005
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki bazı hizmet gruplarının maaş artışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5426 23/03/2005
Nevruz kutlamalarına katılan Norveç heyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5467 29/03/2005
Geçici Köy Koruculuğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5468 29/03/2005
Başbakana ve bakanlara yurt dışı seyahatlerinde eşlik eden milletvekillerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5492 29/03/2005
SSK emekli aylıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5619 07/04/2005
Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5622 07/04/2005
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5625 06/04/2005
Devredilen SSK'ya ait sağlık tesislerinin ilaç ve diğer giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5659 12/04/2005
2002 yılı itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5673 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5678 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5689 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5700 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5704 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5709 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5715 12/04/2005
2003-2005 yılları arasında tespit edilen iç ve dış borç stoklarına ve faiz ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5716 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5720 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5725 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5729 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5738 12/04/2005
Doğalgazın BOTAŞ çıkış fiyatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5739 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5740 12/04/2005
Diyarbakır-Kulp-Akçaşehir Köyünün elektrik sorunu ile elektriği olmayan köy ve mezra sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5750 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5756 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5764 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5773 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5774 12/04/2005
Diyarbakır-Kulp-Akçaşer ve Kayacık köylerinin okul ihtiyacına ve okulu olmayan köy sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5788 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5789 12/04/2005
Devlet memurları için kullandığı iddia edilen bir ifadeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5798 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5806 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5811 12/04/2005
Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5850 14/04/2005
Yataklı tren ücretlerine yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5876 21/04/2005
Dış ticaret politikasına ve hedeflerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5884 21/04/2005
Ankara-Mamak Belediyesinde görevli bazı personelin başka kurumlarda görevlendirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5894 21/04/2005
Kayıtdışı ekonomiye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5907 21/04/2005
Üretici birliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5994 28/04/2005
Emniyetin tabanca alım ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6041 04/05/2005
Ankara Büyükşehir Belediyesinde iş akdi sona erdirilen işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6043 04/05/2005
Kalkınmada öncelikli illerdeki polis sayısına ve eksik personel olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6053 04/05/2005
Kalkınmada öncelikli illerin ziraat mühendisi ve veteriner hekim sayısına ve ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6076 04/05/2005
Kalkınmada öncelikli illerdeki sağlık personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6119 03/05/2005
1995 yılında AB'yle ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6122 04/05/2005
Mermer ihracatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6123 04/05/2005
Yoksul ailelere ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6124 04/05/2005
17 inci Yasama Döneminden bu yana çıkarılan kanunlara
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6206 10/05/2005
AR-GE için ayrılan paya ve ülkemizin dünya sıralamasındaki yerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6274 10/05/2005
Yurtdışında fuarcılık faaliyetlerine katılan şirketlere ve yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6283 10/05/2005
Suç işleme oranına ve suça itme nedenlerine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6525 31/05/2005
Kara mayınlarının temizlenmesi çalışmalarına ve mayından zarar gören vatandaşlarımıza ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6526 31/05/2005
Hükümetin özelleştirme stratejisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6552 31/05/2005
Doğal afetlere ve üreticilerin zararlarının karşılanma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6564 31/05/2005
Kamuda ücret sistemindeki düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6574 31/05/2005
Tuz Gölüne dökülen akarsulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6582 31/05/2005
Özel hukuki statüye sahip turizm kentleri kurulup kurulmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6585 31/05/2005
Bakanlığın yayınladığı bir kitaba ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6604 31/05/2005
Vergi kaçaklarının azaltılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6679 07/06/2005
Denizli İlinde halı satışı yapan esnaflara yönelik açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6691 07/06/2005
ATO ve Tıp Kurumunun birlikte hazırladığı ilaçlarla ilgili bir rapora ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6701 07/06/2005
ATO'nun hazırlattığı Faili Meçhuller Raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6708 03/06/2005
TRT'nin yaptırdığı bir ankete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6714 08/06/2005
TSE Başkanının yönettiği kuruma yönelik yolsuzluk suçlamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6731 08/06/2005
Ankara'da bazı ilan panolarında yer alan ilanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6744 07/06/2005
İstanbul'daki taksicilere yönelik bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6750 08/06/2005
İlaç bedellerinin ödenmesindeki uygulamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6751 08/06/2005
Makam araçlarının kullanımının sınırlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7135 20/06/2005
Vergi mükellefi sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7138 20/06/2005
Mesleki ve teknik eğitim okullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7147 20/06/2005
Ülkemizdeki hekim ve yatak sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7204 21/06/2005
Okuma-yazma oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7239 21/06/2005
Vergi gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7240 21/06/2005
Dış müşavirliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7241 21/06/2005
Gıda üretimi ve denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7360 27/06/2005
Dış temsilciliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7361 27/06/2005
Kanun tasarılarının gerekçelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7362 27/06/2005
Dünya Bankasından ve IMF'den alınan kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7374 27/06/2005
Döner sermaye ödemelerinde uygulanan performans kriterlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7382 29/06/2005
Yurtdışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7385 29/06/2005
58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde Bakanlar Kurulu üyelerinin yurtdışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7406 29/06/2005
Yurtdışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7835 03/08/2005
22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7836 03/08/2005
22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında verilen soru önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7837 03/08/2005
22 nci Dönem 3 üncü yasama yılındaki özel gündemli toplantılara ve genel görüşme önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7838 03/08/2005
22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında verilen Meclis araştırması önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7839 03/08/2005
22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında verilen Meclis soruşturması önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7840 04/08/2005
3 üncü yasama yılında kanunlaşan kanun hükmünde kararnamelere ve Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7844 03/08/2005
22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında kabul edilen kanunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7849 26/08/2005
TMSF'ye devredilen alacakların tahsiline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7854 02/09/2005
Benzin ve mazota yapılan zamlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7859 07/09/2005
Başbakan ve bakanların karşılanma ve uğurlanmalarındaki uygulamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7860 08/09/2005
Başbakanlık Acil Destek Fonundan belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7878 19/08/2005
1999 Marmara Depremi sonrası getirilen vergilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7882 23/08/2005
Terörle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7897 13/09/2005
Türk yatırımcıların yurt dışına yaptıkları yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7898 13/09/2005
Kamuda APK kadrolarında görevli personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7948 08/09/2005
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7977 08/09/2005
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7993 07/09/2005
Başak Sigorta Genel Müdür Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8006 19/08/2005
Bazı kamu görevlilerinin maaşlarına ve ek ödemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8007 23/08/2005
Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8018 02/09/2005
Komşu ülkelerle yapılan dış ticarete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8019 13/09/2005
Çin ile yapılan dış ticarete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8027 02/09/2005
Bor üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8045 08/09/2005
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8054 19/08/2005
Vergi politikasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8061 02/09/2005
Hizmet binası ve taşıt alım ödeneklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8062 02/09/2005
Dolaylı vergilerin oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8065 08/09/2005
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8073 27/07/2005
Anadolu liseleri müdürlerinin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8140 01/09/2005
Başhekimlik görevlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8152 26/08/2005
Sanayi üretiminde kapasite kullanım oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8170 01/09/2005
Çiftçilerin ödeyemedikleri borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8171 02/09/2005
Mazota yapılan zamlara ve çiftçiye yönelik mazot desteğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8172 02/09/2005
Mısır ürününün piyasasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8175 07/09/2005
Toprak Mahsulleri Ofisinin özel güvenlik hizmeti alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8178 08/09/2005
Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8202 25/08/2005
Oto galerilerinin şehir dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8487 21/09/2005
Banka mevduatlarına ve değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8490 21/09/2005
ABD Temsilciler Meclisindeki Ermeni tasarılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8512 30/09/2005
TMSF'nin alacak tahsilatını ihale ettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8513 30/09/2005
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisi üzerine iş merkezi ve otel yapılacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8550 21/09/2005
İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8551 26/09/2005
Hastanelerin devri sonrası SSK'nın sağlık harcamalarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8562 22/09/2005
Halter milli takımıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8580 03/10/2005
İç ve dış borç miktarı ile ödeme planlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8623 21/09/2005
Bir Fransız televizyon kanalında gösterilen Türkiye ile ilgili belgesele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8659 19/09/2005
TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8661 21/09/2005
Galataport ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8665 26/09/2005
Kuşadası Limanının özelleştirilme sözleşmesindeki bir ifadeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8667 26/09/2005
ERDEMİR'e ait bir arazinin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8668 27/09/2005
Akaryakıt vergi oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8680 23/09/2005
Denizli'deki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8726 27/09/2005
Bazı tarım ilaçlarının kullanımı ve denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9593 05/10/2005
Doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9594 05/10/2005
Yeni alınacak tarım gönüllülerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9730 05/10/2005
2005 yılı gübre desteği ödemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9754 14/10/2005
Diyarbakır ziyaretinden sonraki terör olaylarına
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9755 14/10/2005
Terör konusunun TBMM Gündemine getirilmesin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9765 19/10/2005
Yatırımcılara tahsis edilen arazilere
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9799 18/10/2005
İptal edilen proje kredilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9866 14/10/2005
Milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9898 14/10/2005
Tarımsal destek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10024 24/10/2005
Doğalgazın elektrik üretimindeki payına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10025 24/10/2005
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10158 24/10/2005
TMO Çankırı Ofisindeki hububat boşaltımıyla ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10914 31/10/2005
Mıcır kaynaklı trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10936 01/11/2005
Doğalgaza yapılan zamlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10940 31/10/2005
Keçiören Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10949 31/10/2005
TEDAŞ ihalesine ve personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10977 31/10/2005
Uşak'taki Kırıkminare Camii'nin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11020 15/11/2005
5084 sayılı Kanunda yapılan değişiklikten sonra gerçekleşen yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11045 15/11/2005
Afyonkarahisar'da yapılan deprem konutlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11072 15/11/2005
Kamu personel sistemine ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11073 15/11/2005
Kamu Personeli Kanunu Tasarısı taslağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11109 09/11/2005
Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11110 09/11/2005
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin Büyükşehir Belediyesine borç vermesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11111 09/11/2005
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin bir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11160 15/11/2005
Türkçe öğretmenliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11209 23/11/2005
Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki bazı öğretim üyelerinin istifasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11330 24/11/2005
Üst kurul üyeliklerine ve personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11362 24/11/2005
Belde yollarının yapım, bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11403 24/11/2005
Safranbolu Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11404 24/11/2005
İstanbul-Gaziosmanpaşa-Taşoluk Belediye Başkanı ve Hesap İşleri Müdürü hakkındaki davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11482 05/12/2005
İl Genel Sekreterliği kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11507 05/12/2005
İl Genel Sekreterliği kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11521 07/12/2005
Konut edindirme yardımı kesintilerinin geri ödemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11522 07/12/2005
Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11537 06/12/2005
Sınırları dışına hizmet götüren belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11621 13/12/2005
İçme suyu bulunmayan köylere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11633 15/12/2005
Korsan yayınlarla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11636 16/12/2005
Nevşehir'de üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11672 15/12/2005
Başak Sigorta Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11700 16/12/2005
İzmir-Bandırma tren seferlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11737 19/12/2005
Eğitim hastanelerine yapılan şef ve şef yardımcısı atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11741 19/12/2005
Kayıt dışı cep telefonu sahiplerinden alınan kayıt parasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11744 19/12/2005
Ziraat Bankasının üreticilere verdiği kredilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11747 21/12/2005
Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisi projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11748 21/12/2005
Hamzabeyli Sınır Kapısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11758 23/12/2005
Anayasanın 138 inci maddesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11776 23/12/2005
Bazı ekonomik göstergelerin hesaplanma yöntemine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11777 23/12/2005
Sosyal riski azaltma projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11810 21/12/2005
Kamu çalışanlarının bütçe ve milli gelirden aldığı paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11811 21/12/2005
Tütün eğitim öğretim yardımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11816 23/12/2005
Bir kredinin kullanımına ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11834 22/12/2005
Bir kanalda yayınlanan bazı hastanelerle ilgili görüntülere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11863 30/12/2005
Bazı ekonomik verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11901 30/12/2005
Edirne Pazarkule Gümrük Kapısından kamyon geçişiyle ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11915 05/01/2006
Mavi Akım doğalgazının fiyatlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11965 30/12/2005
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11966 30/12/2005
Yaptırılan okul ve derslik sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12013 18/01/2006
Oto galerilerinin şehir dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12020 20/01/2006
Ekonomik ve Sosyal Konsey ile Yüksek Planlama Kurulunun çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12021 20/01/2006
Özelleştirme gelir ve giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12031 23/01/2006
AK Parti Denizli İl Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12069 24/01/2006
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ve bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12095 19/01/2006
AB Genel Sekreterliğinin hizmet binasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12122 17/01/2006
Denizli'deki dokumacıların kullandığı elektriğin fiyatlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12185 17/01/2006
Kiraya verilen TİGEM işletmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12186 17/01/2006
Kapatılan Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12189 19/01/2006
Amaç dışı kullanılan tarım arazileriyle ilgili düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12190 19/01/2006
Amaç dışı kullanılan meralarla ilgili düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12270 26/01/2006
İşçi emeklilerine verilecek zamma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12271 26/01/2006
Şeker kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12320 26/01/2006
Arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12324 31/01/2006
DHMİ'nin kalibrasyon uçağı alım ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12408 03/02/2006
Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12410 06/02/2006
Bir hukuk bürosuna verilen işlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12479 15/02/2006
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantili borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12495 06/02/2006
Gazprom'un doğalgaz dağıtımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12497 07/02/2006
Rusya ve İran'la yapılan doğalgaz anlaşmalarındaki tazminat yükümlülüğüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12505 15/02/2006
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün BOTAŞ'a olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12506 15/02/2006
Azerbaycan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12507 15/02/2006
Hanak kompresör istasyonunun gaz tribünlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12511 03/02/2006
İl Özel İdaresi Genel Sekreterlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12582 03/02/2006
Bursa İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12588 15/02/2006
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine damızlık hayvan satışı yapan şirketlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12610 17/02/2006
Çeşitli maddelerdeki KDV oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12713 23/02/2006
Rekabet Kurulunca kesilen cezaların tahsilatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12778 21/02/2006
TÜİK'in belirlediği açlık ve yoksulluk sınırı miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12806 28/02/2006
İstanbul-Eminönü'nde bir karakolun kapatılmasına ve yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12823 23/02/2006
Müze giriş ücretleriyle ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12834 23/02/2006
Bölünmüş yol kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12836 24/02/2006
Mayınlı arazilerin temizlenmesinde izlenen usule ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13042 03/03/2006
Doğalgaza yapılan zamlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13043 03/03/2006
Irak'ta hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13044 03/03/2006
Bazı makro ekonomik verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13068 09/03/2006
SSK şeflik sınavına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13074 08/03/2006
Mısır ithalatına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13113 03/03/2006
Tarım ürünleri ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13122 14/03/2006
Meslek kuruluşlarının seçimlerine müdahale iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13136 16/03/2006
AR-GE harcamalarına ve verilen patentlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13137 16/03/2006
Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13157 16/03/2006
Üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13158 16/03/2006
TÜFE farklarının SSK emekli aylıklarına eklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13175 14/03/2006
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yaptığı yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13190 13/03/2006
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün İstanbul Şubesinin mütevelli heyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13254 16/03/2006
Gübre kullanımı, toprak analizi ve kaynakların korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13255 16/03/2006
Tarım ürünleri ithalatına ve sektördeki daralmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13276 20/03/2006
Edirne'de meydana gelen su baskınına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13306 23/03/2006
Toplu Konut İdaresinin ihale ettiği konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13309 24/03/2006
Uluslararası Para Fonundan alınan kredilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13310 24/03/2006
Asgari ücret politikasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13389 30/03/2006
Özelleştirme gelirlerinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13390 24/03/2006
Özürlülerin eğitimine ve istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13395 23/03/2006
BOTAŞ'ın doğalgaz çevrim santrallerinden olan alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13455 28/03/2006
Okullardaki şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13470 24/03/2006
Anne ve çocuk ölümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13477 28/03/2006
Hastanelerin otomasyon hizmetleri alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13484 20/03/2006
Nevşehir'deki bazı yerlerde patates üretiminin yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13485 20/03/2006
AK Parti Rize İl Başkanının Hemşin'de bir çay fabrikası kurulacağı beyanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13499 30/03/2006
Doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13500 30/03/2006
Arazi toplulaştırmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13501 30/03/2006
Tarım Sigortaları Kanununun uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13515 30/03/2006
Medyaya yönelik bazı ifadelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13520 03/04/2006
Kredi kartı faizlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13525 05/04/2006
2003-2005 yılları arasında yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13562 05/04/2006
Devlet bankalarından verilen kredilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13583 30/03/2006
Terkin edilen vergi borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13601 06/04/2006
Şehit öğretmenlere Devlet Övünç Madalyası verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13611 05/04/2006
Narenciye üretiminde kullanımı ruhsatlandırılmış ilaçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13708 13/04/2006
Taksi şoförlerine karşı işlenen suçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13732 13/04/2006
İstanbul-Tuzla'da bulunan zehirli varillere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13760 11/04/2006
Polislerin askerlik ödevlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13841 20/04/2006
Ara malı ithalatına ve ekonomiye etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13842 20/04/2006
Akaryakıtın maliyetine, vergilendirilmesine ve fiyatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13843 20/04/2006
Bürokrat atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13845 21/04/2006
Genelkurmay Başkanlığının Hükümete sunduğu terör raporuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13857 24/04/2006
Türk Ceza Kanununun kabulünden sonra arıtma tesisi kuran belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13913 21/04/2006
Kiraya verilen TİGEM işletmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13914 21/04/2006
ABD Tarım Müşavirliğine atanan kişiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13915 24/04/2006
Kapatılan araştırma enstitülerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13916 24/04/2006
Üretme istasyonlarının kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13932 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13955 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13957 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13962 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13965 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13969 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13977 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13980 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13981 28/04/2006
Kamu borç stoğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13984 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13986 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13988 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13992 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14004 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14008 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14019 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14022 26/04/2006
Görevden alınan bürokratlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14023 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14033 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14037 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14040 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14045 26/04/2006
Atlasjet Havayollarının Denizli uçuşlarının iptal edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14046 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14051 26/04/2006
Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14052 28/04/2006
İzmir-Uzundere toplu konut projesi ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14204 05/05/2006
AK Parti Adıyaman İl Kongresine öğrencilerin katılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14205 05/05/2006
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14239 09/05/2006
Hastaneye verilen senedi ödeyemeyenlerin hapse girdiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14249 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14266 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14272 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14273 10/05/2006
İşsizlik sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14274 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14277 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14279 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14283 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14297 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14302 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14308 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14312 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14315 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14319 11/05/2006
Toprak Mahsulleri Ofisindeki il dışı görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14324 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14329 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14332 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14333 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14334 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14335 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14336 09/05/2006
Basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14341 15/05/2006
Bilecik'te bir şirkete verilen ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14350 15/05/2006
Bilecik'te yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14353 15/05/2006
Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14363 15/05/2006
Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ve bazı ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14366 15/05/2006
Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ihalelerine ve Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14368 16/05/2006
Tarihi Ankara evlerinin korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14372 15/05/2006
Bilecik İlindeki belediyelere gönderilen ödeneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14378 15/05/2006
Bilecik'te yapılan ihaleler ile öğretmen ve yardımcı personel açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14389 15/05/2006
Bilecik'te yapılan ihalelere ve sağlık personeli açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14392 15/05/2006
Bilecik'te yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14398 15/05/2006
Bilecik'te yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14399 15/05/2006
Bilecik'teki ibadethanelere yapılan yardımlara ve din görevlisi açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14421 22/05/2006
Denizli'de yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14427 22/05/2006
Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14445 22/05/2006
Denizli'deki ibadethanelere yapılan yardımlara ve din görevlisi açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14446 22/05/2006
TEDAŞ'ın güvenlik ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14450 18/05/2006
Danıştay 2 nci Dairesi üyelerinin koruma taleplerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14452 22/05/2006
Denizli'deki ihalelere ve belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14463 22/05/2006
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yaptığı ihalelere ve Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14465 22/05/2006
Denizli İlindeki belediyelere gönderilen ödeneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14476 22/05/2006
Denizli'de yapılan ihaleler ile öğretmen ve yardımcı personel açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14481 22/05/2006
Denizli'de yapılan ihalelere ve sağlık personeli açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14488 22/05/2006
Denizli'de yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14492 22/05/2006
Denizli'de yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14498 22/05/2006
Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında avukatların Devletten olan alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14508 29/05/2006
Denizli-Bekilli'deki dolu afeti nedeniyle gönderilen ödeneğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14552 26/05/2006
Tabii afetlerden dolayı çiftçilerin uğradığı zararların karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14553 26/05/2006
Tarım ürünleri girdilerinin fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14569 30/05/2006
TBMM Spor Oyunları kapsamındaki atıcılık müsabakasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14572 05/06/2006
Tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumunun borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14631 06/06/2006
TMO'nun hububat alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14651 13/06/2006
IMF'ye olan borcun erken ödenip ödenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14652 13/06/2006
TMSF'nin döviz satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14675 08/06/2006
Bolu Köroğlu Devlet Hastanesiyle ilgili basına yansıyan bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14720 15/06/2006
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14721 15/06/2006
Başbakanlık Müsteşarının yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14762 15/06/2006
ASKİ'de işten çıkarılan kadrolu personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14794 16/06/2006
Denizli'den Rusya'ya çekirdeksiz üzüm ihracatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14795 16/06/2006
Kirazın ihraç fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15987 28/06/2006
4 üncü yasama yılındaki Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15988 28/06/2006
4 üncü yasama yılındaki Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15989 28/06/2006
4 üncü yasama yılındaki Meclis soruşturması önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15990 28/06/2006
4 üncü yasama yılındaki Meclis araştırması önergelerine ve komisyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15991 28/06/2006
4 üncü yasama yılındaki özel gündemli toplantılara ve genel görüşmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15992 28/06/2006
4 üncü yasama yılındaki soru önergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15993 28/06/2006
4 üncü yasama yılında Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanunlara ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 15994 28/06/2006
4 üncü yasama yılında kabul edilen kanunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16014 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16020 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16027 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16033 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16038 30/06/2006
Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16041 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16046 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16048 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16053 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16056 28/06/2006
Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16057 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16058 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16061 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16066 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16078 28/06/2006
Ankara-Altındağ Belediyesinin açtığı Şefkat Yuvasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16082 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16093 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16098 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16141 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16145 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16152 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16161 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16174 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16175 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16176 30/06/2006
Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16186 11/07/2006
İç ve dış borç stokuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16245 15/08/2006
Güney Kıbrıs'ta Fransa'ya askeri üs tahsisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16246 15/08/2006
Kamu görevlilerinin ücretlerine enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16257 18/08/2006
Halk Bankasının özelleştirilmesi kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16258 18/08/2006
Dolar kurundaki artışa ve akaryakıt ürünlerine yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16259 18/08/2006
Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına ve akaryakıttan alınan vergilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16369 18/08/2006
Bazı temel ekonomik göstergelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16408 18/08/2006
Sokak aydınlatma bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16409 18/08/2006
Enerji sektöründeki yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16422 13/07/2006
Vekil kaymakam görevlendirilen ilçelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16466 18/08/2006
Tunceli ve terör tehdidi altındaki diğer bölgelerdeki karayolu asfaltlama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16517 18/08/2006
Vergi yükümlüleri, beyan edilen toplam gelir ve vergi kaçaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16518 18/08/2006
Vergi gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16522 04/07/2006
Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16727 18/08/2006
Üniversite hastanelerinin yatak kapasitesine ve kamu alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16738 18/08/2006
AB'ye üyelik çerçevesinde esnaf ve sanatkarlar için oluşturulan kriterlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16739 18/08/2006
Esnaf ve sanatkarların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16751 18/07/2006
Doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16765 18/08/2006
İthal edilen tarım ürünlerine ve tarım sektöründeki istihdam ve üretime ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17731 14/09/2006
Türkiye'de ve AB ülkelerindeki memur sayısına ve memur maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17732 14/09/2006
Çeşitli mal ve hizmet ücretleri ile vergilerde ve memur maaşlarındaki artış oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17733 14/09/2006
Bazı sosyo-ekonomik sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17734 14/09/2006
Atatürk Olimpiyat Stadında yaşanan ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17884 20/09/2006
Okullarda tahsil edilen paralara ve okulların giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18003 29/09/2006
NATO Savunma Kolejinde ortaya konulan haritaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18004 29/09/2006
Acil Eylem Planındaki muhalefet partilerinin bilgilendirilmesi hususuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18028 29/09/2006
Esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik primlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18029 29/09/2006
İş kazalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18084 29/09/2006
T.M.O.'nun dahilde işleme rejimi kapsamındaki alım-satımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18160 06/10/2006
Tahkimde kaybedilen davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18180 06/10/2006
Dolandırıcı olduğu iddia edilen bir heyetle görüşmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18659 18/10/2006
Ders kitabı ulaşmayan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18676 19/10/2006
Çorum saat kulesi restorasyonu ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18690 27/10/2006
Ulusal Deprem Konseyinin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18700 20/10/2006
Afetlerin verdiği hasarın karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18731 31/10/2006
BOTAŞ'ın borç ve alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18734 27/10/2006
Seri cinayet zanlılarının zamanında yakalanamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18746 20/10/2006
Afetlerden dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen ödeneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18757 20/10/2006
Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18758 20/10/2006
Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Güven Sigortaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18786 01/11/2006
BOTAŞ'ın kamu alacaklarına ve doğalgaz zammına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18840 06/11/2006
Sel felaketlerinin sebep olduğu zarara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18841 06/11/2006
Sel felaketleriyle ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18848 08/11/2006
AB ile 29/7/2005 tarihinde imzalanan Ek Protokole ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18893 03/11/2006
Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18897 02/11/2006
Doğalgaz zammına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18911 08/11/2006
Adıyaman İlindeki petrol üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18914 02/11/2006
EGO'nun BOTAŞ'tan doğalgaz alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18926 09/11/2006
Siirt'te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18976 09/11/2006
Üniversite hastanelerinin alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18998 09/11/2006
Bir kanser ilacının temininde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18999 09/11/2006
Özürlüler Kanunu çerçevesinde çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19001 03/11/2006
Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19009 08/11/2006
Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19017 03/11/2006
Bilişim Çıraklığı Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19103 14/11/2006
ÇAYKUR Elmadağ İşletmesi işçilerinin ikramiyelerinin ödenmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19111 30/10/2006
Yapılan atamalara ve personel ücretlerine ilişkin.
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19113 17/11/2006
Kızılay'ın yönetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19593 08/12/2006
Zorunlu özürlü istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19658 13/12/2006
Kazakistan sınır kapısında bekletildiği iddia edilen Türk tırlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19675 11/12/2006
Hastanelerdeki otomasyon sistemlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19711 19/12/2006
Arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19712 19/12/2006
Taksi şoförlerinin can ve mal güvenliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19715 15/12/2006
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının taksicilere yönelik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19728 18/12/2006
Şırnak İlindeki Devlet hastanelerinde göz doktoru bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19729 19/12/2006
Hastanelerdeki oda sistemine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19731 19/12/2006
Organize sanayi bölgelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19734 19/12/2006
Yabancı sermaye hareketlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19758 20/12/2006
Mermer ihracatı ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19786 20/12/2006
Şırnak-Uludere'deki sel felaketine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19796 25/12/2006
Tabii afet nedeniyle ödenek gönderilen belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19826 25/12/2006
İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine devredilen Köy Hizmetleri personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19856 28/12/2006
TMO'nun alım merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19914 15/01/2007
Elektrik dağıtım ihalelerinin iptaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20046 23/01/2007
Bazı sektörlerdeki ithalat ve ihracat miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20047 23/01/2007
Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret açığı ve cari açıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20048 23/01/2007
Milli gelir ve ücretler ile enflasyon hesaplamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20104 23/01/2007
Tarım sektörüne aktarılan destekleme kaynağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20758 05/02/2007
Bir futbol maçının bilet fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20771 07/02/2007
Asgari ücretteki net artışa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20789 07/02/2007
Özürlü çocukların eğitimine ve rehabilitasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20802 05/02/2007
Adıyaman'daki taşımalı eğitim hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20815 06/02/2007
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan bir toplantıya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20823 07/02/2007
Borç verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20834 13/02/2007
İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20898 13/02/2007
Tarım Kredi Kooperatiflerinin icraya verdiği üreticilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21033 22/02/2007
Bir yetiştirici birliğinin genel kuruluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21133 02/03/2007
Hububat üreticilerinin prim bedeli ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21256 12/03/2007
Karşılaştırmalı bazı sağlık verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21264 12/03/2007
Sabit gelirlilerin karşılaştırmalı alım gücüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21265 13/03/2007
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan belediyelere aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21330 12/03/2007
Suç işleme oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21339 12/03/2007
Karşılaştırmalı bazı eğitim verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21346 12/03/2007
Sosyal güvenlik kapsamına ve sağlık harcamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21347 13/03/2007
Çin'den ithal edilen oyuncaklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21477 15/03/2007
Mısırın ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21478 15/03/2007
Çeltiğin ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21479 15/03/2007
Çayın ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21480 15/03/2007
Kuru üzümün ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21481 15/03/2007
Zeytinyağının ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21482 15/03/2007
Buğdayın ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21483 15/03/2007
Şeker pancarının ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21484 15/03/2007
Pamuğun ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21485 15/03/2007
Ayçiçeğinin ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21486 15/03/2007
Fındığın ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21497 20/03/2007
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21498 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21501 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21510 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21514 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21516 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21518 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21521 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21524 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21526 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21528 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21530 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21533 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21539 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21542 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21544 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21550 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21597 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21599 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21602 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21606 20/03/2007
Vekaleten yürütülen idari görevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21819 28/03/2007
İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22022 03/04/2007
Ankara'da hizmet sözleşmesi sona eren halk otobüslerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22128 12/04/2007
Evrensel hizmet ödeneklerine ve kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki