Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

HASAN ÖREN
CHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı : 79
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 114 09/12/2002
Doğrudan Gelir Desteği Projesinde öncelik kriteri, ödemesi yapılmayan illerin ödeme tarihi ile bu çerçevede Manisa'nın durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 197 10/01/2003
Esnaf ve sanatkarlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan Halkbank kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 198 10/01/2003
Esnaf ve sanatkarların kredi ihtiyacını karşılayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 199 10/01/2003
Esnaf ve sanatkarlara kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan Halkbank kredilerinin kullanım şartlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 279 05/03/2003
İki tekerlekli motorlu araçların harç ve vergisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 280 05/03/2003
İki tekerlekli motorlu araçların tescil ve plaka harçlarına ve ehliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 281 05/03/2003
Geçici işçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 399 11/04/2003
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 408 15/04/2003
Manisa Devlet Hastanesinden özel hastanelere yapılan sevklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 479 02/05/2003
BAĞ-KUR prim borçlarına ödeme kolaylığı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 691 30/05/2003
Bir idari göreve atanan şahsın soruşturma geçirip geçirmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 724 04/06/2003
Turgutlu ve Saruhanlı'daki tarım alanlarının afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 737 09/06/2003
Moldova Başbakanı onuruna verilen yemeğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1255 07/10/2003
BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1542 21/11/2003
Genel aydınlatma giderlerinin TEDAŞ tarafından ödenip ödenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1783 06/01/2004
Sağlık Bakanlığına alınacak sözleşmeli personel sınavı sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1784 06/01/2004
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen öğrenim burslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1785 06/01/2004
Sözleşmeli personel alımı sınavı sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1871 16/01/2004
Özelleştirilen Alaşehir Suma Fabrikası çalışanlarının durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1893 21/01/2004
Tarımsal üretimde kullanılan enerji maliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1993 23/01/2004
TBMM'de çalışan geçici işçilerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2023 13/02/2004
Organize sanayi bölgelerine ayrılan ödeneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2140 03/03/2004
Gazilerin Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2306 08/04/2004
Afet yaşanan Manisa ve çevresinin afet kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2317 09/04/2004
Trafik tescil işlemlerindeki yasal boşlukların giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2418 21/04/2004
Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2438 21/04/2004
Doğal afetler nedeniyle zarar gören illere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2753 27/05/2004
Hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2883 08/06/2004
57 nci ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan bazı atama ve görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2959 16/06/2004
Et ve Balık Kurumunun özelleştirilme çalışmaları ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3004 11/06/2004
Üzüm üreticilerinin Tarişbank'a olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3105 24/06/2004
Bazı ilçelerde adliye teşkilatının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3107 29/06/2004
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında bulunacakların kıyafetlerine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3159 13/07/2004
KPSS'de sorulan bir soruya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3265 12/07/2004
Hayvancılıkla ilgili araştırma, aşı üretim enstitüsü ve kontrol laboratuvarlarının kapatılma nedenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3549 01/09/2004
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3708 30/09/2004
Bir mülkiye müfettişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaptığı denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3745 30/09/2004
Yurtdışı Mesleki Yeterlilik sınavı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4022 27/10/2004
Özel tiyatrolara verilen devlet desteğine ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4080 03/11/2004
SSK'ya aktarılan kaynağa ve kaynakların değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4513 22/12/2004
Tarımsal sulamada kullanılan ve ödenemeyen elektrikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4998 17/02/2005
Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretim öğrenci katkı paylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5782 08/04/2005
Askerlik süresi ile ilgili beyanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5803 08/04/2005
Manisa'da yaşanan don olayına ve zarar gören çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5845 14/04/2005
Tarım meslek liselerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6324 17/05/2005
Hâkim ve savcı sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8501 26/09/2005
TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin ve Kuşadası Limanının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8553 03/10/2005
BAĞ-KUR'a yapılan maluliyet başvurularına ve Sağlık Kurulunun işleyişine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9647 07/10/2005
SHÇEK bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9659 11/10/2005
İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerinin protokole alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9784 19/10/2005
BAĞ-KUR Sağlık Kurulunun kararlarına
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9874 14/10/2005
Bir ders kitabında yer alan hemşirelerle ilgili öyküye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11723 20/12/2005
Köylere yönelik hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12012 18/01/2006
Manisa Pamuklu Mensucatın özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12601 15/02/2006
Karayolu taşımacılığındaki belge harçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12745 28/02/2006
Bölünmüş yol projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12755 21/02/2006
Gediz Nehrindeki kirlilikle mücadeleye yönelik bir projeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12838 24/02/2006
Emekli belediye başkanlarının özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13280 21/03/2006
Manisa Et ve Balık Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13524 04/04/2006
Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı faiz oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13641 10/04/2006
Manisa'nın Gördes İlçesi bağlantılı yolların bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13642 10/04/2006
İzmir-Manisa-Akhisar bölünmüş yoluna ve Manisa-Menemen çevre yoluna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13643 10/04/2006
Manisa-Turgutlu arasındaki bölünmüş yol yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13644 10/04/2006
Salihli-Alaşehir-Buldan bölünmüş yoluna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13645 10/04/2006
Salihli-Demirci karayoluna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13646 10/04/2006
Manisa'nın Akhisar İlçesi bağlantılı yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13672 10/04/2006
Manisa-Gölmarmara yolunun bakım ve onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13923 19/04/2006
Turgutlu Adliye Sarayı inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14448 24/05/2006
Alaşehir sulama şebekesinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17779 15/09/2006
Bakanlık Müsteşarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17880 22/09/2006
Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18178 10/10/2006
Özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18821 02/11/2006
Manisa'da üzümlerde görülen bozulmaların araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19091 15/11/2006
Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19753 21/12/2006
Ormanlık bir alanda yürütülen bir madencilik faaliyetinin çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20089 22/01/2007
Manisa Pamuklu Mensucat Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21062 23/02/2007
6 Eylül Süper Ekspresine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21073 28/02/2007
Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yağıştan zarar gören üzüm üreticilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21506 16/03/2007
SSK emeklilerinin açtıkları idari davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki