Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

MEHMET ERASLAN
BAĞIMSIZ - HATAY

Bulunan Kayıt Sayısı : 238
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 3 7 / 5362 22/03/2005
ABD tarafından güneydoğu illerinde uygulanan kadın lider yetiştirmeye yönelik bir eğitim programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5371 21/03/2005
Yabancı menşeli derneklere ve yurtdışında faaliyet gösteren Türk derneklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5425 23/03/2005
Bir Türk gazetesinin Almanya'daki yayımının yargı kararı olmaksızın Alman İçişleri Bakanlığınca yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5478 30/03/2005
IMF ve Dünya Bankasından alınan kredilere ve iç ve dış borçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5484 30/03/2005
Misyonerlik faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5535 05/04/2005
İç borç faiz ödemelerine ve 2005 yılı Bütçesinden yatırımlara ayrılan paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5575 05/04/2005
Sahte bal üretimine ve ithal edilen gıda maddelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5741 12/04/2005
Mazotun rafineri çıkış ve tüketiciye ulaşım fiyatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5783 12/04/2005
Afganistan'daki Türk askerlerine ve askerlik süresine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5887 20/04/2005
Özelleştirilmesi planlanan kurum ve kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5914 20/04/2005
2004 yılı tüketim harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5968 28/04/2005
Meclisin denetim faaliyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5969 28/04/2005
Yabancı sermaye girişine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6082 03/05/2005
2003-2004 yılları gelir ve kurumlar vergisi miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6086 03/05/2005
Denizcilik Müsteşarlığı personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6157 09/05/2005
Canlı hayvan sayısına ve tarımsal üretim içinde hayvansal üretim payına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6158 09/05/2005
İhraç edilen meyve-sebzelerin iade edilmesine ilişki
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6169 09/05/2005
TÜPRAŞ, EREĞLİ Demir Çelik A.Ş. ve PETKİM'in özelleştirilme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6214 12/05/2005
Marmara Üniversitesindeki bir törende korumaların gazetecileri engellediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6516 30/05/2005
22 nci Dönem 1 inci ve 2 nci yasama yıllarındaki yasama faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6518 30/05/2005
Sivas-Koyulhisar-Sugözü Köyünde meydana gelen toprak kaymasına ve yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6529 30/05/2005
Dış ticaret taşımalarında Türk Bayraklı gemilerin payına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6596 30/05/2005
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle hastane depolarında kalan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6603 30/05/2005
Akaryakıt kaçakçılığına ve akaryakıt vergilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6606 30/05/2005
Meslek yüksek okullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6653 07/06/2005
ABD tarafından güneydoğu illerinde uygulamaya konulduğu belirtilen Kadın Lider Geliştirme Programına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6654 07/06/2005
Dış yatırımlar sıralamasında Türkiye'nin konumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6657 07/06/2005
Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak yabancı ülkelerde alınan kararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6658 07/06/2005
Irak'taki Türkmenlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6659 07/06/2005
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6709 07/06/2005
Yıllar itibariyle ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6820 14/06/2005
Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerindeki spor kulübü, tesisi ve sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6825 14/06/2005
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6826 14/06/2005
Muhtaç ailelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6827 14/06/2005
Sokakta yaşayan uyuşturucu madde kullanımına açık durumdaki çocuklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6828 14/06/2005
SHÇEK'nin yaptığı hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7090 20/06/2005
Emlak fiyatlarındaki artışa ve konut açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7091 20/06/2005
Özel hizmet tazminatı alan teknik personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7099 20/06/2005
2002-2005 yılları itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7136 20/06/2005
Ülkemizdeki konut yapı kooperatiflerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7317 24/06/2005
TBMM Personelinin maaş aldığı bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7320 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7324 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7327 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7329 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7332 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7337 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7340 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7343 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7346 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7347 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7348 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişki
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7349 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7350 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7351 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7352 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7353 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7354 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7355 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7356 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7357 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7358 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7359 24/06/2005
Maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7439 30/06/2005
Akaryakıta yapılan zamlara ve vergi indirimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7440 30/06/2005
Dalaman Turizm Kent Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7441 30/06/2005
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7566 30/06/2005
Aksaray'a bağlı Yaprakhisar Köyünün yeni yerleşim alanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7879 19/08/2005
Akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7883 23/08/2005
Yurtdışı ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7892 25/08/2005
Elazığ'ın Palu İlçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7895 13/09/2005
Kamuda görevli idari personele ve vekaleten görev yapanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7896 13/09/2005
İşsizliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7941 19/08/2005
Ülkemizdeki yapıların depreme dayanıklılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8059 01/09/2005
Enflasyon ve memurlara yapılan ücret artış oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8087 18/08/2005
Galatasaray Üniversitesi kontenjanlarına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8093 01/09/2005
Atıl durumdaki köy okullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8094 02/09/2005
Öğretmenlerin ücretlerinde iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8100 07/09/2005
Yükseköğretim yurtlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8163 23/08/2005
Çiftçi nüfusuna ve verilen desteğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8176 07/09/2005
Ürün alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8488 21/09/2005
Bazı rakamsal verilere bazı ekonomik ve ticari göstergeler ile suç oranlarındaki değişime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8489 21/09/2005
Milli gelire, akaryakıt fiyatı ve vergileri ile kaçak elektrik ve akaryakıta ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8494 23/09/2005
Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili taahhüdüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8498 26/09/2005
Giresun'daki bir arsanın kamulaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8503 28/09/2005
İşsizliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8504 28/09/2005
Eğitime katkı payının kaynağına ve kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8535 30/09/2005
Konya-Adana bölünmüş yolundaki hasara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8592 03/10/2005
Özürlü çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8598 23/09/2005
Torul Barajı kamulaştırmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8611 28/09/2005
Terörle mücadelede verilen şehitlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8669 28/09/2005
İşyerleri özelleştirilen çalışanların istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8670 28/09/2005
Vergi tahsilatına ve vergi artış oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8683 27/09/2005
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8693 03/10/2005
İkili eğitim yapan okullara ve bağış adı altında alınan paralara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9680 10/10/2005
Sakal-ı Şerif'in Atatürk Havalimanına getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9719 11/10/2005
Sincan Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9807 14/10/2005
Sokakta yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9835 14/10/2005
Oto galerilerinin şehir dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9891 17/10/2005
Faaliyetine son veren şirketlere ve esnafa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9897 14/10/2005
Et tüketimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9899 17/10/2005
Süt tüketimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9906 24/10/2005
Protestolu senetlere ve karşılıksız çeklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9989 24/10/2005
Açlık ve yoksulluk sınırlarında yaşayanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10830 25/10/2005
Kadın istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10944 01/11/2005
Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10945 01/11/2005
Ankara'da su abonelerine yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11018 15/11/2005
Bazı ekonomik verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11019 15/11/2005
Faiz ödemelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11103 15/11/2005
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin KPSS sonuçlarına göre atama yapmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11104 15/11/2005
Asayiş olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11144 15/11/2005
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bir bürokratı hakkındaki iddiaya ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11159 15/11/2005
Okullardaki bilgisayar oranına ve derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11171 15/11/2005
Organ nakline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11172 15/11/2005
Bürokrat atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11195 15/11/2005
İzmir Liman İşletmesi personelince kurulan kooperatifle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11679 14/12/2005
Tavsiye edilen bazı ders kitaplarıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11749 21/12/2005
Maaş ve fiyat artışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11766 21/12/2005
Bayındırlıkla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11774 21/12/2005
İhracatla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11782 21/12/2005
Elektrik enerjisiyle ilgili bazı verilere ilişki
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11794 21/12/2005
Şehit ve gazilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11812 21/12/2005
Tüketim vergilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11813 21/12/2005
Çeşitli ürünlerdeki KDV oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11814 21/12/2005
Turizm sektöründeki vergilendirmeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11819 21/12/2005
Eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11831 21/12/2005
Sağlıkla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11832 21/12/2005
Ebe bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11843 21/12/2005
Tarımsal desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11844 21/12/2005
Tarımla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11849 21/12/2005
Görev yeri değiştirilen sendikalı personele ve hızlı tren kamulaştırmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11896 03/01/2006
Çimento üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11912 03/01/2006
Elektrik enerjisi üretimine, barajlara ve elektrik götürülen köylere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11977 03/01/2006
Bazı sağlık verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11986 03/01/2006
Sulanabilen arazi ve hububat üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12017 20/01/2006
TKİ'nin kömür bedeli alacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12018 20/01/2006
İç ve dış borçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12019 20/01/2006
Kredi kartı borçlularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12126 20/01/2006
Doğalgaz kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12191 20/01/2006
Bazı tarım ürünlerinin üretim ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12192 20/01/2006
Çiftçilerin kullandığı mazota ve tabii afet zararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12204 27/01/2006
Kamu borçları ile protestolu çek ve senetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12205 27/01/2006
Kısa vadeli dış borçlar ile dış ticaret açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12206 27/01/2006
Kayıt dışı ekonomiye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12207 27/01/2006
Yoksulluk ve işsizlik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12222 27/01/2006
Bölünmüş yol projesi kapsamındaki kamulaştırma bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12290 26/01/2006
2006 yılında kamuya alınacak personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12333 03/02/2006
Yönetici atamalarına ilişkin.
Son Durumu : Gelen kağıtlara girmeden geri alındı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12334 03/02/2006
Geçici görevli personele ilişkin.
Son Durumu : Gelen kağıtlara girmeden geri alındı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12335 03/02/2006
Personel alımı yöntemlerine ilişkin.
Son Durumu : Gelen kağıtlara girmeden geri alındı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12336 03/02/2006
Personel ücretlerine ilişkin.
Son Durumu : Gelen kağıtlara girmeden geri alındı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12337 03/02/2006
Personel atamaları ve ücretlerle ilgili soruların cevaplandırılmadığı iddiasına ilişkin.
Son Durumu : Gelen kağıtlara girmeden geri alındı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12407 03/02/2006
Şirket ve kooperatif sayısı ile işsizlik oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12415 07/02/2006
İstanbul Depreme Hazırlık Projesi Direktörlüğüne yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12436 13/02/2006
İşgücüne ve oluşturulan istihdama ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12437 13/02/2006
Bazı mesleklerdeki işsizlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12438 13/02/2006
Yabancı sermayenin yatırım türlerine göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12454 13/02/2006
Davaların sonuçlandırılma sürelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12547 03/02/2006
Türk Telekomun nakit varlıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12551 13/02/2006
Vergi mevzuatındaki değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12717 24/02/2006
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12748 24/02/2006
AB-İŞKUR işbirliğiyle açılan kurslara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13095 03/03/2006
Mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13135 16/03/2006
İstihdama ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13256 16/03/2006
Süt hayvancılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13257 16/03/2006
Et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13468 23/03/2006
İstanbul Zeynep Kamil Çocuk Hastanesindeki bir doktorla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13628 07/04/2006
Statülerine göre kamu görevlilerinin sayılarına ve maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13676 07/04/2006
Okul binalarının depreme dayanıklılıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13678 07/04/2006
Tarım ürünlerindeki ve girdilerdeki fiyat artışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13685 07/04/2006
Hastane binalarının depreme dayanıklılıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13731 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13740 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13754 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13758 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13790 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13793 14/04/2006
Özelleştirilen kurumların bedellerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13805 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13812 14/04/2006
Heyet raporu ile ilaç kullanan hastalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13813 14/04/2006
Sağlık harcamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13825 13/04/2006
2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13876 21/04/2006
Bitkisel ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14179 04/05/2006
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14180 04/05/2006
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının görev zararlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14181 04/05/2006
Yatırım projelerinde kullanılan dış kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14250 10/05/2006
Sanayi sektöründe kullanılan elektriğin tüketim bedeline ve kayıp-kaçak elektrik kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14280 10/05/2006
Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14415 24/05/2006
Kişi başına milli gelir düzeyine ve benzin fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14416 24/05/2006
İstihdam üzerindeki vergi ve prim yüküne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14469 24/05/2006
Tahsil edilemeyen vergi miktarına ve işini terk eden mükelleflere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14470 24/05/2006
Ücretlilerden, kurumlardan ve gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergiye oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14719 15/06/2006
Göksu Vadisi Sulama Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14749 15/06/2006
Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14780 15/06/2006
Özel dershanelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14793 15/06/2006
Elma ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16004 23/06/2006
İşsizlik oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16049 23/06/2006
Portföy yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16050 23/06/2006
Toplam borç stoğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16095 23/06/2006
Zamanında ödenmeyen elektrik faturalarına karşı yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16260 18/08/2006
Döviz kuru ve faizde yaşanan dalgalanmanın ekonomiye getireceği maliyetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16261 18/08/2006
Ülkemizdeki gelir dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16262 18/08/2006
Bazı ekonomik verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16263 18/08/2006
İhracatın ithalatı karşılama oranına ve üretimi artırıcı tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16290 18/08/2006
4616 sayılı Kanun çerçevesinde serbest bırakılan hükümlülere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16728 18/08/2006
Ankara'da yapım çalışmaları devam eden Ümitköy 50 yataklı Devlet Hastanesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16740 18/08/2006
Esnaf ve sanatkarların Halk Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16741 18/08/2006
Esnaf ve sanatkarlarla ilgili IMF'ye verilen taahhütlere ve bu konudaki projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16766 18/08/2006
Çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16767 18/08/2006
AB üyelik sürecinde tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16788 18/08/2006
22. Dönem yasama faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17684 07/09/2006
Okullardaki şiddetin ve bağımlılık yapan maddelerin önlenmesi ile öğrenci servislerinin kontrolüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18938 06/11/2006
Dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18984 09/11/2006
Görevde yükselme sınavına yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19006 06/11/2006
Bazı ürünlerin fiyatlarına ve çiftçilerin alım gücüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19007 06/11/2006
Tarımsal desteklemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19120 20/11/2006
Bazı yurt dışı ziyaretlerde diplomatik nezaketle bağdaşmayan uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19137 17/11/2006
Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin emniyet binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19144 17/11/2006
Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19151 17/11/2006
Elazığ-Alacakaya yolunun asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19283 28/11/2006
Garp Linyitleri İşletmesinin kömür satışıyla ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20369 30/01/2007
Ayçiçeğinin ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20370 30/01/2007
Şekerpancarının ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20371 30/01/2007
Mısırın ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20372 30/01/2007
Pamuğun ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20373 30/01/2007
Buğdayın ekonomik değerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20773 08/02/2007
Doğalgazın fiyatlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20774 08/02/2007
Benzin ve mazotun fiyatlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20775 08/02/2007
Fuel-oil fiyatlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21146 07/03/2007
Bazı üniversitelerdeki denizcilik bölümlerinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21778 28/03/2007
Bitkisel atık yağlara ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21810 28/03/2007
Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu nedeniyle icraya verilen üreticilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21826 28/03/2007
Ziraat Bankasına borcu nedeniyle icraya verilen üreticilere ilişkin.
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22186 19/04/2007
Korsan taksilere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22605 26/04/2007
Yoksulluk sınırına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22606 26/04/2007
Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22614 26/04/2007
Silah ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22632 26/04/2007
Tarım sektörünün katma değerine ve girdi fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22640 26/04/2007
Ören yerlerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22641 26/04/2007
Vergi kaçaklarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki