Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ERDAL KARADEMİR
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı : 186
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 88 07/01/2003
İzmir ören yerleri gelirlerinden İl Özel İdaresine aktarılan payı düzenleyen protokolün iptaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 94 08/01/2003
Karayolları Genel Müdürünün bazı açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 95 08/01/2003
AKP İzmir İl ve Menemen İlçe Başkanı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 319 21/03/2003
Kadastro haritalarının ne zaman sayısal hale getirileceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 320 21/03/2003
Kadastro çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 321 21/03/2003
Orman alanlarının sınırlandırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 416 16/04/2003
Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinin bazı hükümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 745 13/06/2003
Başbakanın İstanbul-Üsküdar'daki evinin imar durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 746 13/06/2003
İstanbul-Üsküdar'daki evinin imar durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 940 10/07/2003
İstanbul-Beykoz-Çavuşbaşı Beldesindeki arazisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1606 05/12/2003
Milli Eğitim Vakfı'nın bazı faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1607 05/12/2003
Milli Eğitim Vakfı adına toplanan paralara, Vakıf yönetimine, Vakıf şirketleri ile gayrimenkullerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1804 07/01/2004
İzmir Kentiçi Geçişi Projesine ve çevre yollarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1817 07/01/2004
Başbakanlığa yapılan açıktan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1906 23/01/2004
İzmir'de ortaya çıkan "trişinellozis" hastalığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1909 26/01/2004
Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimi ihalesine ve diğer faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1928 28/01/2004
Orman suçlarıyla ve bazı personelin sendika ve oda üyelikleriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1937 28/01/2004
İzmir İlköğretim Müfettişleri Başkanının görevden alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2045 17/02/2004
Milli Eğitim Vakfına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2067 17/02/2004
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2069 25/02/2004
Kamuoyunda konuşulan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2073 26/02/2004
TMSF'nin el koyduğu bankalara ve zararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2080 25/02/2004
Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2129 27/02/2004
Balıkesir ve Samsun'da gözaltına alınan bazı eylemci sendika yöneticilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2307 06/04/2004
ABD Dışişleri Bakanının Türkiye ile ilgili sözüne ilişkin.İade (İçt.97)
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2378 13/04/2004
Kıbrıs sorunu ve Rauf Denktaş'a karşı yaklaşımına ilişkin.İade (İçt.96, 97)
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2441 21/04/2004
Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmalarıyla ilgili uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2496 29/04/2004
Bir sanayi tesisinin Manyas Gölüne atıklarını bıraktığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2526 30/04/2004
FORMÜLA-1 yarış pisti inşa edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2561 05/05/2004
Yükseköğretim Yasa Tasarısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2687 20/05/2004
Mahalli idareler yasa tasarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2784 01/06/2004
İstanbul Boğazı'ndaki köprü projesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2789 01/06/2004
Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki harita ve kadastro mühendislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2797 01/06/2004
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlara ve İstanbul Deprem Master Planına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2828 02/06/2004
Patates ve elma ihracatında teşvik uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2875 07/06/2004
İstanbul-Kurtköy'deki FORMULA-1 yarış pistine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2893 07/06/2004
İstanbul-Kurtköy'deki FORMULA-1 yarış pistine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2911 09/06/2004
Göksu Deltasına ÇED Raporu olmadığı iddia edilen bir tersane inşasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2913 09/06/2004
İzmir'de bir gözaltına alma hadisesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2957 15/06/2004
4916 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3162 05/07/2004
Kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3175 05/07/2004
Kamuoyunda 2/B olarak değerlendirilen arazilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3196 08/07/2004
İzmir'deki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3305 14/07/2004
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3342 23/07/2004
İzmir Çevre Yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3533 23/08/2004
İzmir-Konak'ta görevli bir öğretmene verilen disiplin cezası ve bir mahkeme kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3592 10/09/2004
Türk Ceza Kanununda zina ile ilgili yapılacak değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3610 23/09/2004
ABD'nin askeri amaçlı olarak bazı liman ve havaalanlarımızı kullanabilmesini öngören bir tebliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3740 04/10/2004
Merkezi Uzlaşma Komisyonunun faaliyetlerine ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3765 05/10/2004
TCK'nın çevre ile ilgili düzenlemelerine ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3928 12/10/2004
TRT'de yayından kaldırılan programlara ve bazı iddialara ilişkin. (İade (İçt.96))
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3940 22/10/2004
Kamu bankalarının batık kredilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3941 22/10/2004
Araç muayene hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4529 22/12/2004
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4539 23/12/2004
Kıbrıs ile ilgili basında yer alan bir beyanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4660 06/01/2005
Belediyeler Kanununun Geçici 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4665 06/01/2005
Buca Cezaevinde bir tutukluya yapılan uygulamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4692 11/01/2005
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekillerine ve denetim yollarının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4983 17/02/2005
Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen kanun teklifine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5004 17/02/2005
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Ankara-Eskişehir kısmını üstlenen firmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5102 01/03/2005
Kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5323 16/03/2005
İslam Özel Sektörünün geliştirilmesine ilişkin.İade (İçt.97)
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5423 23/03/2005
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5497 30/03/2005
Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5529 05/04/2005
Bir gözü görmeyen kişilere sürücü belgesi verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5580 05/04/2005
Trabzon-Beşikdüzü-Bakır Köyüne yönelik heyelan tehdidine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5653 07/04/2005
İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumunun kuruluş anlaşmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5984 27/04/2005
Bazı bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6362 24/05/2005
Vize ve yurt dışı çıkış harcı uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6416 25/05/2005
İzmir-Aydın çevre yolunun tamamlanmasına ve Kordon Otoyolu Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7237 21/06/2005
Yurtdışı seyahatlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7338 24/06/2005
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki çeşitli uygulamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7733 07/07/2005
Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7907 15/09/2005
TÜPRAŞ hisselerinin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7968 15/08/2005
Orman arazilerinin turizm amaçlı tahsisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7976 07/09/2005
Golf ve diğer turizm amaçlı orman arazisi izinlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8032 15/08/2005
Turizm rehberlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8042 31/08/2005
"her şey dahil" sisteminin turizm sektörüne etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8538 03/10/2005
GAP bölgesindeki illerde el değiştiren taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8568 19/08/2005
23 üncü Universiade Yaz Oyunlarının hazırlıklarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8584 31/08/2005
Kur'an kurslarına ve denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8618 29/08/2005
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9658 11/10/2005
İstanbul'daki bazı arsa ve arazilerin bir yatırımcıya tahsisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9737 10/10/2005
Havacılık Tazminatı uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9911 24/10/2005
Başbakanlık Müsteşarı hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10075 20/10/2005
Yüzüncü Yıl Üniversitesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10079 24/10/2005
İzmir'in Depremselliği Projesi kapsamında okulların güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10136 24/10/2005
İzmir'in Depremselliği Projesi kapsamında sağlık tesislerinin güçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10897 31/10/2005
TRT'de yayınlanan bir programla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10920 27/10/2005
Malatya Çocuk Yuvasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10984 08/11/2005
"2B" olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10994 10/11/2005
TSE'nin gıda ürünleriyle ilgili hazırladığı yeni bir standarda ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11017 14/11/2005
Bir şahsın gönderdiği mektuba ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11059 11/11/2005
Orman kadastrosuna ve 2B olarak bilinen arazilerin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11082 09/11/2005
Çocuk muhbirleri bulunduğu açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11179 11/11/2005
TSE'nin araçlarla ilgili bazı işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11227 18/11/2005
SHÇEK'in Ankara Büyükşehir Belediyesiyle yaptığı protokole ve SHÇEK taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11385 25/11/2005
Özel ormanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11634 15/12/2005
Yabancı şirketlere taşınmaz satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11640 14/12/2005
Bölünmüş yol ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11708 14/12/2005
BOTAŞ'ın doğal gaz kontrat devir ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11781 26/12/2005
Altındağ Belediyesinin dağıttığı bir kitapçığa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11800 26/12/2005
Altındağ Belediyesinin dağıttığı bir kitapçığa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11861 22/12/2005
Hac organizasyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11862 22/12/2005
İçkili yer izinleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11964 04/01/2006
SHÇEK ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı protokole ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11993 22/12/2005
Diğer kurumlara geçiş yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12145 19/01/2006
Hasankeyf'teki taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12210 27/01/2006
İstanbul'daki bir imar düzenlemesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12272 26/01/2006
Devredilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün personel ve taşınırlarının durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12493 10/02/2006
Kadın sığınma evlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12583 08/02/2006
Kuş gribine yönelik önlemler ile köy tavukçuluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12612 17/02/2006
Bazı ürünlerdeki KDV oranının indirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12719 28/02/2006
Ilısu Barajı projesine ve Hasankeyf'in korunmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12726 01/03/2006
İthalatta uygunluk denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12829 20/02/2006
Başbakanın oturduğu evlerle ilgili beyanname verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13041 03/03/2006
Maliye Bakanı hakkındaki iddialarla ilgili bir beyanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13054 08/03/2006
Araç kiralama uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13056 09/03/2006
Bazı şirketlerin aldığı kamu ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13094 03/03/2006
Turizm bölgelerinde yabancıların taşınmazlarını kiraya vermesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13129 15/03/2006
Suriye sınırındaki mayınlı arazilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13192 13/03/2006
Bir işadamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13208 17/03/2006
Yortanlı Barajı suları altında kalacak antik kente ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13568 03/04/2006
Yortanlı ve Çaltıkoru barajları inşaatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13856 21/04/2006
Çeşitli çevre sorunlarına ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13952 02/05/2006
Bankacılık sektöründe yabancılara yapılan satışlarla ortaya çıkan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14188 04/05/2006
TRT İzmir Bölge Müdürlüğüne yönelik bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14214 05/05/2006
İzmir-Kemalpaşa-Ulucak Köyünde orman görevlilerinin köylüleri tartakladığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14262 11/05/2006
Bazı bakan ve bürokratların Arapça imza kullandıkları iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14317 10/05/2006
Kırsal kalkınma programının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14360 12/05/2006
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14396 12/05/2006
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yabancı bir girişimle kuracağı iddia edilen gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14397 12/05/2006
Gayrimenkul edinmede karşılıklılık esası bulunan ülkelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14426 24/05/2006
Kadastro çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14503 29/05/2006
Bazı holdinglerce mağdur edilen tasarruf sahiplerinin sorunlarına yaklaşımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14625 06/06/2006
Belediyelerin sahil beldelerindeki imar izin yetkilerinin kaldırılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16189 11/07/2006
Stratejik Vizyon Belgesi çerçevesinde ABD ile ilişkilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16191 13/07/2006
Yasin El Kadı hakkındaki iddialara ve bir açıklamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16249 16/08/2006
Doğal afetlerin önlenmesine yönelik çalışmalara ve yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16252 17/08/2006
Tarım ürünlerindeki tekelleşme iddialarına ve denetime ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16269 21/08/2006
İzmir-Dikili'de düzenlenen bir panelin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16391 13/07/2006
Enerji kaynakları ve politikalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16478 12/07/2006
İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17717 05/09/2006
Kamu toplu görüşmelerine ve bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17730 14/09/2006
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17736 15/09/2006
ABD ile imzalandığı iddia edilen bir mutabakat belgesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17738 18/09/2006
Suudi Arabistan Kralının İstanbul'daki arazisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17815 21/09/2006
Sivas'taki Kongre Müzesi bahçesinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 18110 25/09/2006
Çim sulama sistemi ve bazı tadilat işlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18008 29/09/2006
Gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncaklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18041 29/09/2006
İrticai ve bölücü yayın yaptığı iddia edilen radyo ve televizyon kuruluşlarının takibine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18556 16/10/2006
Gıda bankacılığı yürüten dernek ve vakıflara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18557 16/10/2006
Fransa ile ekonomik ilişkilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18688 26/10/2006
Afet risk yönetimi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18701 20/10/2006
Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18777 03/11/2006
Doğal afet ve imar sorunlarındaki yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18788 01/11/2006
Belediyelerin BOTAŞ'a olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18854 10/11/2006
Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine yayınlar yaptığı iddia edilen bir internet sitesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18868 10/11/2006
Yerli üretimin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19119 17/11/2006
Cevahir Alışveriş Merkezinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hissesinin satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19125 21/11/2006
DSİ'nin özel bir şirkete patlayıcı madde hibe etmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19805 28/12/2006
İstanbul-Eyüp'te bir ormanlık alandaki yapılaşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19828 25/12/2006
Başbakan hakkındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19849 27/12/2006
Kalorifer kazanlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19857 05/01/2007
Doğalgazda dışa bağımlılığın oluşturduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19859 05/01/2007
Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri devir ihalelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19889 08/01/2007
TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19907 15/01/2007
TÜPRAŞ hisselerinin satışının iptaline ve iptal edilen diğer özelleştirme ihalelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19948 11/01/2007
Akdamar Ermeni Kilisesinin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19949 12/01/2007
Yabancılara mülk satışının turizm sektörüne etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19967 12/01/2007
Yabancılara mülk satışı uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20017 17/01/2007
Proje aşamasında satılan konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20764 06/02/2007
Depremle ilgili projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20803 06/02/2007
İzmir Atatürk Lisesi salonunun kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20847 15/02/2007
Tasarruf tedbirleriyle ilgili bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20915 16/02/2007
TEDAŞ'ın elektrik ile ilgili fen adamlarının yetkilerine yönelik düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20916 19/02/2007
Marmara depremi sonrasında açılan davaların zaman aşımına uğramasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21147 07/03/2007
RTÜK'ün Diyanet İşleri Başkanlığından görüş istemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21240 09/03/2007
Mimarsinan Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21700 23/03/2007
Bir arama motorunda ülkemizin bütünlüğünü ilgilendiren yayınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21734 26/03/2007
İzmir'deki Kütüphane Haftası etkinliklerinde bir kütüphaneler zincirine yer verilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21784 29/03/2007
Kamu Etik Kurulunun Yüksek Denetleme Kurulunu inceleme talebine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22011 04/04/2007
Yabancıların taşınmaz edinmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22056 16/03/2007
Türkiye Öğrenci Meclisine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22070 10/04/2007
Karadeniz'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22138 13/04/2007
"2/A" olarak bilinen orman alanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki