Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

GÜRSOY EROL
AK Parti - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 65
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 458 22/04/2003
Özürlülerin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 459 22/04/2003
İlköğretim okullarında sigaraya karşı tedbir alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 460 22/04/2003
İlköğretim okullarında sigaraya karşı tedbir alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 461 22/04/2003
Vergi iadesi için toplanan gider belgelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 504 07/05/2003
Özürlü personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 538 14/05/2003
İthal kömürle çalışacak termik santraller kurulacağı yönünde basında çıkan bir habere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 547 14/05/2003
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan İstanbul İlinde dağıtılan yardımların miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 548 14/05/2003
Bazı kurulların başkan ve üyelerinin maaş ve ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 614 14/05/2003
17 Ağustos Depreminde yaptığı binalar yıkılan müteahhitlerin yeniden kamu ihalesi alıp almadıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 615 14/05/2003
Özürlü kişilerden sağlık raporlarında istenen bağışlara ve "özürlü telefon hattı"nın açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 874 26/06/2003
Kamudaki özürlü personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 875 26/06/2003
Pasaport müracaatında gerekli belgelere ve alınan ücretlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 876 26/06/2003
Marmara depremi sonrası müteahhitler aleyhine açılan davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 877 26/06/2003
Özel sektördeki özürlü personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 878 26/06/2003
Bazı harcamaların vergi iadesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 950 14/07/2003
Özürlü personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1139 27/08/2003
Vakıf üniversitelerinin ücret politikası ile denetimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1140 27/08/2003
Özürlülerin araçlarına yönelik vergi indirimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1811 07/01/2004
Özürlülere yönelik bilgi kayıtlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2113 05/03/2004
SHÇEK'de barınırken kaçan çocuk ve yaşlılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2135 05/03/2004
Evden kaçan ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2146 05/03/2004
Domuz çiftliklerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2242 31/03/2004
Meslek hastalıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2314 09/04/2004
Yanık tedavi merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2322 09/04/2004
Yanık tedavi merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2325 09/04/2004
Özürlü vatandaşların oy kullanımıyla ilgili YSK tarafından alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2479 29/04/2004
Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde edindikleri mülklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2489 29/04/2004
Sigara fiyat artışına ve sigarayla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2494 29/04/2004
2002-2003 yıllarına ait hayvan ve kesilmiş et rakamlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2495 29/04/2004
Sebze-meyvelerdeki zararlı kimyasal maddelerin analizine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2681 18/05/2004
TBMM'de görevli danışmanlara ve görevli sekreterlere sağlık hizmet verilmesine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2703 18/05/2004
Hastanelerdeki döner sermaye uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2706 18/05/2004
Türkiye'de üretilen Mercedes otobüslerinde imalat hatası olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2940 11/06/2004
Saç ithalatındaki haksız rekabet iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3009 17/06/2004
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun daha aktif hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3010 17/06/2004
Milletvekili danışmanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3027 17/06/2004
Yeni banknot ve madeni para basımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3044 17/06/2004
İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde yoğun bakım yatak sayısı ve solunum cihazı sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3146 08/07/2004
Özürlü üniversite öğrencilerinin harçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3172 08/07/2004
SSK iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3227 08/07/2004
Emekli Sandığı iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3794 07/10/2004
22 nci Yasama Döneminde yurtdışına giden milletvekili sayısına ve işe alınan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3965 20/10/2004
İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri bünyelerindeki iştirak şirketlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3966 20/10/2004
17 Ağustos depremini yaşayan illerimizdeki adli suç oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4040 01/11/2004
Milli Saraylar bünyesindeki müze ve kafeteryaların tanıtımına ve ziyaretçilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4050 01/11/2004
Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4060 01/11/2004
Genetiği bozulmuş tarım ürünlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4227 23/11/2004
Umuma mahsus pasaportlardan alınan harçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4255 26/11/2004
Amasya-Yeşilırmak'taki balık ölümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4262 24/11/2004
Küçükçekmece Gölü ve Haliç'teki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4263 24/11/2004
Belediyelerin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4266 24/11/2004
Yabancıların taşınmaz mal alım bedelini düşük gösterdikleri iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4608 31/12/2004
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün öğrenci pasolarıyla ilgili bir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5128 04/03/2005
Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonuna ve özel bir seyahat şirketine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5139 04/03/2005
Felçli hastaların idrar sorunlarının çözümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5442 24/03/2005
En iyi üniversite sıralamasında Türkiye'nin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6270 13/05/2005
Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6602 31/05/2005
İlaç fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10849 25/10/2005
Kuruyan veya suları azalan göl ve akarsulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10854 25/10/2005
Bazı büyükşehir belediyelerinin topladıkları atıklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10880 25/10/2005
Balık çiftliklerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11529 07/12/2005
Çevre bilinci ve duyarlılığını artırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11575 07/12/2005
Fırçalarda domuz kılı kullanıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14313 11/05/2006
Organize sanayi bölgelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14373 16/05/2006
Noterlik ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki