Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

YÜCEL ARTANTAŞ
CHP - IĞDIR

Bulunan Kayıt Sayısı : 66
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 301 12/03/2003
Iğdır İlindeki pancar üreticisine verilen avansa ve alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 401 11/04/2003
Personel sayısına ve yeni personel alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 514 09/05/2003
RTÜK'te görev süresi biten üyelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 972 17/07/2003
Üst kurullarla ilgili soruşturma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 973 17/07/2003
Bazı milletvekillerine Başbakanlıkta oda verildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 974 17/07/2003
Bir hemşirenin TBMM Baştabipliğine atanıp atanmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 975 17/07/2003
Nahcivan'dan yapılan mazot ticaretiyle ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1056 25/07/2003
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1064 28/07/2003
Kars bağlantılı bazı demiryolu projelerine ve Iğdır Havaalanı projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1065 28/07/2003
Kızılay'a kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1121 04/09/2003
TRT Genel Müdürü adaylarının belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1403 04/11/2003
Irak'a yardım amacıyla örtülü ödenekten para aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1452 11/11/2003
Kızılay Merkez Yönetim Kurulunun görevden alınması için kararname hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1605 05/12/2003
TCDD Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1761 30/12/2003
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir hizmet içi eğitim programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1762 30/12/2003
Bir ilahiyatçının polislere yönelik bir eğitim programında kullandığı iddia edilen ifadeye ilişkin (İçt.96, 97/b) (E) İade (İçt.96, 97/b) (E)
Son Durumu : İade (E) Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1763 30/12/2003
Türkiye aleyhindeki bir filme, İstanbul'daki abide eserler için ayrılan kaynağa ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğundaki iki dansçının atamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1842 11/04/2003
DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1843 11/04/2003
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2235 05/05/2003
Dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2310 21/11/2000
Yurt dışına giden heyetlere ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2351 12/04/2004
Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2946 11/06/2004
Türkiye Kızılay Derneğindeki bazı görev değişikliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2985 11/06/2004
Meclis Lojmanlarının satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2998 11/06/2004
TCDD demiryolu bakım onarım ihalesini kazanan firmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3339 03/08/2004
Iğdır'da yaşanan doğal afete ve mağdurlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3371 28/07/2004
"Hızlandırılmış Tren" kazasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3426 03/08/2004
Iğdır'daki doğal afetin yol açtığı zararlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3471 10/08/2004
Milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un olimpiyatlardan çekilmesiyle ilgili
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3479 27/08/2004
TRT yönetim kuruluna atanacak kişiler ve RTÜK Kanununda öngörülen değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3503 18/08/2004
Kızılay Kayyum Heyeti hakkındaki iddialar ve Afyon maden sodası fabrikasının kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3542 18/08/2004
Sağlık Bakanlığınca çıkarılan bazı dergilere, sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3554 03/08/2004
Iğdır'da yaşanan doğal afetten mağdur olan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3558 18/08/2004
Türkiye'ye kaçak hayvan ve et girişine ve TİGEM'e bağlı işletmelerin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3578 27/08/2004
Esnaf kefalet kooperatifleri ve esnaf kredi miktarında yapılan kesintilere ve TESKOMB hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3582 16/08/2004
Son günlerde yaşanan tren kazaları nedeniyle istifa edip etmeyeceğine ilişkin İade (İçt.97/c)
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3585 14/09/2004
TBMM Vakfının kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3665 10/09/2004
Mülkiyeti Emekli Sandığına ait bazı otellere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3682 10/09/2004
Atatürk Orman Çiftliği arsasının Gençlerbirliği Spor Kulübüne kiralanmasına ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4833 17/07/2003
Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5302 14/03/2005
Emek Oteller Zinciriyle ilgili sorularına verilen cevaplara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5317 14/03/2005
Kayıp ve kaçak elektrik oranlarına ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5322 14/03/2005
TMSF'ye geçen kuruluşlardaki gayrimenkullere ve çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6687 03/06/2005
Bazı kamu çalışanlarının maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7155 21/06/2005
Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7405 28/06/2005
TCDD'nin hurda malzeme satışı yaptığı belediyelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9844 12/10/2005
Sakal-ı Şerif'le ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11068 16/11/2005
Bir hukuk bürosunca yapılan sulh sözleşmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11069 16/11/2005
TMSF'nin alacak satış ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11616 09/12/2005
Dış Ticaret Müsteşarlığındaki bir bürokrat atamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11651 09/12/2005
Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışındaki birimlerine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11652 09/12/2005
İhracatçı birliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11688 12/12/2005
Iğdır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinin yönetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11698 15/12/2005
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin birinci etap ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11704 09/12/2005
Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11904 06/01/2006
Iğdır'da şeker ürünlerini işleyen ve ihraç eden firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12466 02/02/2006
Star Gazetesinin satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13385 30/03/2006
TRT ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13680 07/04/2006
Atatürk Orman Çiftliğinin yönetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16361 25/08/2006
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne personel alımına ve ücret ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16472 25/08/2006
Kamu yararına çalışan derneklere ve Deniz Feneri Derneğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16473 25/08/2006
Kızılay'ın hukuki statüsünde yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16656 25/08/2006
Iğdır'a yapılan atamalara ve ilin ÖSS'deki başarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16789 25/08/2006
TBMM'deki yenileme çalışmaları sonucu kullanılmayan malzemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16855 31/08/2006
Iğdır İlindeki gümrük müdürlüklerinin Doğubeyazıt'a taşınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20029 19/01/2007
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki