Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

MUHARREM TOPRAK
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı : 141
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 269 28/02/2003
İzmir İlindeki içme suyu ve sulama göleti projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 402 11/04/2003
SSK'da sözleşmeli olarak çalışan doktorların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 403 11/04/2003
Başbakanlık bursundan yararlananların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 404 11/04/2003
Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılan ilaç alımlarında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 419 16/04/2003
Yol ve meydan düzenlemeleri ile kamu binalarının yapım ve onarımında granit taşı kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 420 16/04/2003
Granit taşı üretiminin ve küresel pazar payının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 421 16/04/2003
Granit taşı üretiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 446 18/04/2003
Menemen Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 451 18/04/2003
Köy enstitüsü sisteminin üniversitelerde uygulanıp uygulanmayacağına ve öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 488 02/05/2003
Okul kitaplarının seçimine ve müfredat değişikliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 489 02/05/2003
Sars virüsü nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden yapılan hayvan ithalinin ve taşımacılığın durdurulup durdurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 490 02/05/2003
Yargı mensuplarının çalışma ortamlarının ve ekonomik durumlarının düzeltilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 491 02/05/2003
Fakir öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ve İzmir'deki bilgisayar sınıfı olmayan okullara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 499 05/05/2003
Bingöl depreminde hasar gören kamu binalarının yapımından sorumlu kişiler hakkında tahkikat yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 500 05/05/2003
Depremde zarar gören kamu binalarının sorumlularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 526 14/05/2003
Avrupa Komisyonu ile imzalanan mali destek programına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 527 14/05/2003
Yumurta ve somon balığı üretiminde bir maddenin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 640 21/05/2003
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 641 21/05/2003
Kültürel etkinliklerine ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 642 21/05/2003
Geçici işçilerin göreve başlatılma zamanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 643 21/05/2003
Bir kan bağışı kampanyasının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 644 21/05/2003
Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin zamanlamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 645 21/05/2003
Ege bölgesindeki orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 703 04/06/2003
Çevreye ve sağlığa zarar vermeyen poşet üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 704 04/06/2003
Önemli bitki alanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 766 13/06/2003
Sit alanlarına ve buralardaki yapılaşma şartlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 962 16/07/2003
Taşımalı eğitim kapsamındaki köy okullarının durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 963 16/07/2003
LPG istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1053 24/07/2003
Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1067 28/07/2003
İzmir'de inşaatı tamamlanan onkoloji hastanesinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1235 01/10/2003
Silahlarla ilgili yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1292 13/10/2003
Irak'a asker gönderilmesi kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1293 13/10/2003
Müzelerimizdeki tarihi eserlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1309 15/10/2003
Ülkemizde tavuk vebasıyla ilgili bir virüs tespit edilip edilmediğine ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1310 15/10/2003
Üniversite öğrencilerine burs olanakları sağlanmasına ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için ne gibi önlemler alınacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1311 15/10/2003
Ülkemizde tavuk vebasına karşı herhangi bir önlem alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1363 22/10/2003
Baltalimanı Tesislerinin İstanbul Üniversitesine tahsisinin kaldırılması kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1364 22/10/2003
İstanbul'da milli emlak niteliğinde olan arsa ve binalardan faydalanan vakıf ve cemiyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1540 21/11/2003
Ülkemizin eğitimle ilgili uluslar arası yarışma ve projelerde temsiline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1565 03/12/2003
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1566 03/12/2003
Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen zararlı yosunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1567 03/12/2003
Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cennetinin bulunduğu yörelerde yapılaşma ve moloz dökülmesi konusunun araştırılıp araştırılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1847 12/01/2004
Türk Tarih Kurumu Basımevine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1862 15/01/2004
Hepatit B virüsüne karşı ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2320 09/04/2004
Üniversite araştırma fonlarında bekleyen ödeneğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2419 21/04/2004
Halk pazarlarında satılan gıdaların denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2420 21/04/2004
Ülkemizdeki ekonomik duruma ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2473 29/04/2004
Üniversitelerdeki araştırma görevlisi kadrolarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2544 04/05/2004
Çiftçilere yapılacak mali desteğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3140 05/07/2004
İzmir'de düzenlenecek Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının finansman sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3158 13/07/2004
AOÇ'nin kullanıma elverişli kısmının azalmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3252 09/07/2004
Bakanlığın sağlık kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz yapılan aşılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3272 13/07/2004
Boğazların kirliliğine ve geçiş yapan gemilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3279 14/07/2004
Çocuk yuvalarının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3280 14/07/2004
TRT'de yapılan açıkoturum ve tartışma programlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3410 01/09/2004
Kuraklığın doğal afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3436 23/07/2004
İzmir'deki SSK'ya bağlı hastanelerin anestezi uzmanı ihtiyacı ile tedavi ve ilaç kuyruklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3513 29/07/2004
Milli Kütüphane ve diğer kütüphanelerdeki kitap, süreli yayınlar ve materyallerin kayıt, saklanma ve korunma koşullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3537 29/07/2004
Sıtma hastalığı ile ilgili olarak GAP Bölgesinde alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3550 01/09/2004
Ülke genelindeki anestezi ve reanimasyon uzmanı sayısına ve ameliyatlardaki aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3769 05/10/2004
Paralimpik oyunlarına ve bununla ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3783 05/10/2004
SSK emeklilerinin yargı kararıyla kesinleşen alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3784 05/10/2004
Fay hattı üzerinde bulunan yatılı ilköğretim okullarının tespitine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3792 05/10/2004
Esnaf kredilerinin faizlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3878 15/10/2004
Üniversitelerde görev yapan idari personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3919 18/10/2004
İzmir-Kiraz Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4126 10/11/2004
Uyuşturucu kullanma yaşının düşmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5052 24/02/2005
E-Devlet Projesinde kullanılacak yazılım programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5080 24/02/2005
Ulusal bir yazılım sistemi geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5321 16/03/2005
İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5329 17/03/2005
Bağ ürünlerine yapılan zamlara ve bağ yetiştiricilerinin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5461 24/03/2005
Yortanlı Baraj Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5462 24/03/2005
Allianoi Antik Kenti'nin korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5840 14/04/2005
Diyaliz bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7089 20/06/2005
Universiade Oyunları organizasyonunda kurumlar arası koordinasyona ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7093 20/06/2005
Universiade Oyunları için yapılan koordinasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7098 20/06/2005
Universiade Oyunlarının görüntülü olarak yayınlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7127 20/06/2005
Universiade Oyunları organizasyonunda asayişin sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7128 20/06/2005
Universiade Oyunlarında kültürümüzün tanıtılması için yapılacak etkinliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7133 20/06/2005
Universiade Oyunları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7145 20/06/2005
Universiade Oyunlarıyla ilgili sağlık çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7150 20/06/2005
Universiade oyunlarıyla ilgili karayolu ulaşım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7848 26/08/2005
Üniversite öğrencilerinin yurt ve burs sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7850 26/08/2005
"Dil Akademisi" kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7870 27/07/2005
Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7947 31/08/2005
Tarihi köprülerin korunması için yeni köprü yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7975 31/08/2005
Kum ocaklarının düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8043 31/08/2005
Tarihi Şahruh Köprüsünün korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8049 27/07/2005
Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ödenek ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8509 30/09/2005
Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8510 30/09/2005
Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8511 30/09/2005
Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8520 03/10/2005
İzmir İlindeki bazı kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8632 03/10/2005
İzmir'deki bazı tarihi eserlerin restorasyonuna ve Büyük Efes Oteline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8690 30/09/2005
İzmir Fen Lisesine ödenek sözü verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8691 03/10/2005
Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerine tanınan ek puan uygulamasındaki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9591 05/10/2005
Bölünmüş yol kamulaştırma bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9912 24/10/2005
İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin süt desteklemesinden faydalanamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10855 26/10/2005
Çocuk kaçırma olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10995 10/11/2005
Konut edindirme yardımı hesaplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11215 21/11/2005
Yapılardaki beton değerleri ve dayanıklılık ölçümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11753 22/12/2005
Asgari ücrete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11870 02/01/2006
Personel maaşı ödeyemeyen belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11871 02/01/2006
Kamu hastanelerinin gelir kaybının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11872 02/01/2006
Yabancılara mülk satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11873 02/01/2006
AB'nin Türk üniversitelerinin projelerini finansmanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11882 03/01/2006
Rus doğalgazında kesinti olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11883 03/01/2006
İnşaat sektörünün deprem kuşağına göre yönlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11897 02/01/2006
Çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11900 05/01/2006
İzcilik Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11907 05/01/2006
İzmir'e yeni bir kimsesizler yurdu yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11956 02/01/2006
Datça'nın yaban hayatı bakımından turistik tanıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11962 02/01/2006
Kamu hastanelerinin gelir kaybının telafisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11963 03/01/2006
İzmir-Buca'da inşaatı yarım kalan yurt binasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11972 05/01/2006
İzmir Fen Lisesinin ödüllendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12028 23/01/2006
Türk Tabipler Birliği Kanununda değişiklik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12176 23/01/2006
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve istişare kurulu oluşturma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12197 20/01/2006
Trenlerde internet imkanı sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12414 06/02/2006
Kamu lojmanlarının tahsislerine ve değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12439 13/02/2006
Tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12440 13/02/2006
Tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12824 24/02/2006
İzmir'deki sanat salonlarının durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12885 21/02/2006
Şap hastalığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13053 08/03/2006
Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13301 22/03/2006
Tarım girdilerindeki KDV oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13323 29/03/2006
Onkoloji hastanelerindeki ışınlı tıbbi cihazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13710 13/04/2006
Engelli çocukların 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılımının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13899 20/04/2006
İzmir Çocuk Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13945 01/05/2006
Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14035 01/05/2006
Sağlık göstergelerine ve doğum kontrolüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14716 14/06/2006
Dikili Limanına Ro-Ro hattı açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16280 25/08/2006
Arz fazlası üzüme ve çekirdeksiz kuru üzüm fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18182 09/10/2006
Emekli Sandığının özelleştirilen otel ve diğer gayrimenkullerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19012 10/11/2006
Kütlü pamuk üretimindeki kalite ve verim kaybının telafisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20767 07/02/2007
Arıcılığa yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20768 07/02/2007
Bilinmeyen numaralar servisinin ücretlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20782 07/02/2007
İzmir'de hava ölçüm cihazı kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20830 09/02/2007
Yerel yönetimlerin merkezi kamu personeli seçme sınavı kapsamından çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20844 14/02/2007
Egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21640 22/03/2007
Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22136 16/04/2007
Hayvancılıktaki bazı prim ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki