Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

KEMAL KILIÇDAROĞLU
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 254
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 71 27/12/2002
1950-2002 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, harcama tutarı ve yapılan yollara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 80 02/01/2003
Kamu vakıflarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 81 02/01/2003
Memur maaş artışının SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ne zaman yansıtılacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 82 02/01/2003
Zorunlu tasarrufların nemalandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 83 02/01/2003
Aydın-Denizli karayolu ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 84 02/01/2003
Bazı AKP il başkanlarının bürokratlardan rapor ve anket istedikleri iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 85 02/01/2003
İhlas Finans Tasfiye Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 86 03/01/2003
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 87 03/01/2003
DÖSİM bünyesindeki geçici işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 190 31/01/2003
Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren derneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 192 31/01/2003
Bakanlar Kurulunun AKP Genel Merkezinde yaptığı toplantıya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 193 31/01/2003
KİPTAŞ konutlarının hak sahiplerine ne zaman teslim edileceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 228 06/02/2003
3628 sayılı Kanun kapsamındaki bazı kişilerin mal beyanında bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 233 17/02/2003
Kamuda çalıştırılan işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 234 17/02/2003
Doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 235 17/02/2003
AKP Genel Başkanının mal varlığı davasındaki taraflara ve bilirkişi raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 236 17/02/2003
Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğal gaz sayaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 237 17/02/2003
Akay Alt Geçidinin ilk ihale ve hakediş bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 250 24/02/2003
1980-2003 yılları arasında kurulan bankalara ve o tarihlerdeki ilgili Bakan ve Hazine Müsteşarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 251 24/02/2003
1995-2002 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine tahsis edilen ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 252 24/02/2003
Mali Milattan sonra yurtdışına para kaçtığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 260 26/02/2003
Türk Sağlık ve Eğitim Vakfına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 337 25/03/2003
Yol ihalelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 371 04/04/2003
Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğal gaz sayacı alım ve satımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 382 08/04/2003
Yoksul ailelerin belirlenmesine yönelik envanter çalışmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 392 10/04/2003
Genel seçimler sonrası verilen açıktan atama izinlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 424 17/04/2003
Kanuni borçlanmadan yararlanan milletvekili sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 474 30/04/2003
Kadastro Kanununa göre personele ek görev ücreti verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 503 06/05/2003
Solvent ve soğuk işlem yağı üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 510 08/05/2003
Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükelleflere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 524 14/05/2003
Mali milat uygulamasının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 525 14/05/2003
Açıktan atama izinlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 735 09/06/2003
Ankara Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı doğal gaz sayaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 736 09/06/2003
Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğal gaz abonelerinden aldığı sayaÇ bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 872 24/06/2003
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait mevduatların Vakıfbank Off-Shore hesabına aktarılıp aktarılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 993 18/07/2003
BP ile TPAO arasında Karadeniz'de sondaj kuyusu açılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1085 31/07/2003
İstanbul'daki bazı hastane çalışanlarının zorunlu tasarruf ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1119 22/08/2003
Bir çocuk bakımeviyle ilgili basında çıkan bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1122 04/09/2003
Almanya'daki bir toplantıya Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanını davet etmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1136 22/08/2003
Off-shore hesabı açan kamu kuruluşu olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1146 28/08/2003
Bazı büyükşehir belediyelerince verilen öğrenci burslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1147 28/08/2003
BDDK'nın boş üyeliklerinin İmar Bankasına yapılacak müdahaleyi etkilediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1148 28/08/2003
İktisat Bankasının TMSF kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1149 28/08/2003
Özel okullarda parasız okutulması gereken öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1170 03/09/2003
Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı kömür ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1171 03/09/2003
Türkiye Jokey Kulübünün denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1202 22/09/2003
TÜBİTAK Başkanının atama kararnamesinin bekletilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1203 22/09/2003
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürünün başka bir göreve atanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1226 26/09/2003
Özel dershane ve öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1227 26/09/2003
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Vakıfbank'taki bir hesabına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1250 03/10/2003
TMSF'ye devredilen bankaların garanti edilen dış borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1251 03/10/2003
Rektörlerle ilgili bir beyanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1267 10/10/2003
TEKEL'in özelleştirme ihale şartnamesinin 14/c maddesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1268 10/10/2003
Özelleştirilen kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1360 22/10/2003
T.C. Emekli Sandığı Kanununun 44 üncü maddesinin uzman çavuşlara uygulanmasındaki soruna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1379 28/10/2003
SSK'nın iyileştirici sarf malzemeleri için yaptığı protokollere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1381 30/10/2003
Bakanlığın kadrolu öğretmeninin yazdığı bir kitaba ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1401 04/11/2003
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının çıkacağı program için yaptığı afiş ve televizyon reklam ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1515 17/11/2003
Türk Telekomun RTÜK kararına aykırı olduğu iddia edilen bir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1516 17/11/2003
Bir içme suyu firmasıyla ilgili bir iddiaya ve ruhsatı iptal edilen içme suyu firmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1648 12/12/2003
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara ve saptanan yoksul ailelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1771 30/12/2003
Bingöl depreminde hasar gören bir yatılı bölge okulunun onarım ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1772 30/12/2003
Bingöl'deki öğretmen sayısına ve Çeltiksuyu Yatılı İlköğretim Okuluna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1774 02/01/2004
Konut edindirme yardımı amacıyla toplanan paraya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1867 16/01/2004
Telefonu olmayan köylere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1875 15/01/2004
İstanbul-Hadımköy'deki TEM gişesi çıkışına sinyalizasyon sistemi kurulmamasının sebebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1880 16/01/2004
Taşımalı eğitim yapılmayan illere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1926 28/01/2004
Bir köşe yazarının yargı ile ilgili iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1927 28/01/2004
Eyüp Belediyesinin satın aldığı palmiyelerle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2007 12/02/2004
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2009 13/02/2004
Belirlenen yerler dışında kurban kesenlere kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2056 20/02/2004
TEKEL'i zarara uğratan firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2057 20/02/2004
TEKEL'in ürünlerini pazarlayan firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2106 01/03/2004
TMSF'nin el koyduğu Uzan Grubu medya organlarının yayın politikasına müdahale edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2107 02/03/2004
Kamu bankalarının sorunlu kredi alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2172 17/03/2004
Ortaklığı bulunduğu şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2180 11/03/2004
BDDK'ya ait bazı araçların tahsisleriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2192 10/03/2004
Belediye sınırları içine alınan bazı yerleşim yerlerinin nüfuslarının fazla bildirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2234 13/02/2004
Bir gazetede çıkan Sayıştayla ilgili iddialara ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2530 30/04/2004
TBMM Kütüphanesinde gazetecilere uygulanan yayın okuma yasağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2718 24/05/2004
Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Programı mezunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2723 24/05/2004
Veteriner ve ziraat teknisyenliği kadrolarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3002 18/06/2004
Mobil telefon işletmecilerinin Hazineye olan borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3008 22/06/2004
Süper Lig kulüplerinin yıllık hasılatlarına ve ödedikleri vergilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3028 17/06/2004
Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3109 29/06/2004
5018 sayılı Yasanın 14. maddesinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3286 12/07/2004
DİE bölge müdürlüklerine gönderilen personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3379 02/08/2004
TPAO Adıyaman İşletmesinde işine son verilen işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3404 23/08/2004
Kaçak yapılara ve bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3422 09/08/2004
Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3431 06/08/2004
Bakanlığın kiraladığı özel uçaklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3496 06/08/2004
Ömerli Su Havzasında yapıldığı iddia edilen kaçak villaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3499 09/08/2004
Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3523 09/08/2004
TCDD için ayrılan yatırım ödeneğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3543 23/08/2004
İlaç fiyatlarının saptanmasına ve jenerik biyotek ilaç üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3561 24/08/2004
Tunceli-Nazimiye-Yayıkağıl Köyü sulama kanalı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3571 09/08/2004
TCDD için ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3579 27/08/2004
Kızının düğününde getirilen hediyelere ilişkin (İade (İçt.96))
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3586 15/09/2004
Bir Meclis soruşturması komisyonunda tanık olarak dinlenen uzmana ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3609 22/09/2004
Medyayı eleştiren bir demecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3669 15/09/2004
Osmangazi Üniversitesinde verilen bir akademik unvanla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3704 28/09/2004
Çocuklarının düğününe yabancı devlet adamlarınca getirilen armağanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3737 04/10/2004
Ankara Emniyet Müdürlüğünce can güvenliği olmadığını belirten öğrencilere verilen belgeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3747 04/10/2004
Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle okul değiştiren öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4122 05/11/2004
TMSF bünyesine alınan Antalya'daki bir otele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4134 09/11/2004
Ziraat Bankası İstanbul Hasanpaşa Şubesinde hayali Hazine Bonosu satışı yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4152 11/11/2004
Bazı kurumların başkanlarının aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4154 11/11/2004
Bazı unvanlarda çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4156 11/11/2004
Bakanlığa bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4159 11/11/2004
Bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4161 11/11/2004
Bakanlığa bağlı bazı kurumların genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4162 11/11/2004
Diyanet İşleri Başkanının aylık gelirine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4163 11/11/2004
Bakanlığının ve bağlı bazı kurumların müsteşar, başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4164 11/11/2004
Bakanlığının ve bağlı bazı kurumların müsteşar, başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4165 11/11/2004
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün aylık gelirine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4166 11/11/2004
Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4167 11/11/2004
Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4168 11/11/2004
Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4169 11/11/2004
Bakanlığına bağlı bazı kurumların müsteşar ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4170 11/11/2004
Bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4171 11/11/2004
Bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4172 11/11/2004
Bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4173 11/11/2004
Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4174 11/11/2004
Bakanlığına bağlı bazı kurumların genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4175 11/11/2004
Savunma Sanayi Müsteşarının aylık gelirine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4176 11/11/2004
Bazı müsteşar ve genel müdürlerin aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4192 18/11/2004
Emlak Bankasının bankacılık dışındaki mal varlığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4454 15/12/2004
ÖTV Kanununun yürürlüğe girmesiyle kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün mamullerine uygulanan vergi miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4540 23/12/2004
Star Gazetesinde işten çıkarılan gazetecilere ve yargı kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4655 04/01/2005
RTÜK Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık gelirlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4717 12/01/2005
Şeker Kurumu ve hizmet birimlerinin görev süresinin sona erdirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4761 17/01/2005
1.1.2003 tarihinden itibaren TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4762 17/01/2005
Kolalı ve alkollü içecekler ile tütün mamullerinden alınan vergiye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4775 27/01/2005
Uzan Grubunun TMSF'ye ödeme planı sunup sunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4776 27/01/2005
İmar Bankasına el konulma sürecinin geciktirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4959 17/02/2005
Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.'deki bazı bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4981 17/02/2005
Bürokrat atamaları ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5307 11/03/2005
Kaman Toprak Mahsulleri Ofisinden, bazı firmalara düşük fiyatla buğday satıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5334 22/03/2005
İddaa adlı bahis oyunundan Tanıtma Fonuna aktarılan miktara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5383 22/03/2005
İddaa adlı bahis oyunundan 2004 yılında tahsil edilen damga vergisi miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5388 22/03/2005
Spor Toto Teşkilatının İddaa adlı oyundan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne aktardığı kaynağın miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5408 22/03/2005
Soruşturma geçirdiği halde kamu bankalarında yönetici olarak görev yapanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5414 24/03/2005
Yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5455 23/03/2005
Bankaları denetleyen dış denetim kuruluşlarına ve TMSF kapsamına alınan ticari mevduata ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5821 15/04/2005
Bakanlar Kurulu Kararıyla Kızılay'a yapılan yönetici atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5825 15/04/2005
Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5843 15/04/2005
Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5849 15/04/2005
Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5861 19/04/2005
Bir ithalatçı firmaya ÖTV tahakkuku yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5877 20/04/2005
SSK Başkanlığınca bazı hastanelere ödenen sağlık harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5882 19/04/2005
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan halk otobüslerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5890 20/04/2005
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce bazı hastanelere ödenen sağlık harcamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5917 22/04/2005
Danışmanları arasında bir profesörün bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6125 02/05/2005
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmeden önce borçlandırılarak hisse değerlerinin düşürüleceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6212 11/05/2005
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının "Bilgi Dosyası" adlı kitabının basımı ve dağıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6287 10/05/2005
BDDK'nın bazı bankacılar hakkında açılan davalardaki tutumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6429 26/05/2005
Akaryakıt ve LPG istasyonlarında yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6617 31/05/2005
Günlük bir gazetede yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6655 07/06/2005
Ziraat Bankası'nın kayıp olduğu iddia edilen yatırım fonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6688 07/06/2005
Spor Toto'nun kamu kuruluşlarına aktarması gereken kaynakları ve vergileri eksik yaptırdığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7153 20/06/2005
SSK'lıların özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7243 22/06/2005
Mavi Akım Sözleşmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7408 29/06/2005
Cumhurbaşkanının bazı mahkûmları affetme yetkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7411 29/06/2005
BOTAŞ'ın ihalelerini yürüten komisyona ve ihale değerlendirmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7842 07/09/2005
Belli tarihler arasında yapılmış bazı atamalara ilişki
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7855 05/09/2005
EGS Bank'ın TMSF'ye devri ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7923 29/07/2005
1992 Erzincan depreminde konutu yıkılanlardan halen konutu yapılmayanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8050 29/07/2005
Özelleştirilen kuruluşların değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8083 23/08/2005
Bir öğretmen atamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8084 23/08/2005
Özel bir okulda okutulduğu iddia edilen bir kitaba ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8103 13/09/2005
Kayıt yaptıran velilerden istenen bağışlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8117 21/07/2005
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8141 13/09/2005
Devlet hizmeti yapmakla yükümlü yeni mezun hekimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8156 18/07/2005
Rize'de dağıtılan ineklerde şap hastalığı görülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8537 03/10/2005
Karadeniz otoyolu inşaatı için yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8743 29/09/2005
Aydın Garı otoparkının kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10982 08/11/2005
TMSF'ye devredilen bankaların devlete olan maliyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10983 08/11/2005
Kamuda taşeron aracılığıyla çalıştırılan kişilere ve kadrolu eleman sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11194 15/11/2005
Türk Telekomun sulh sözleşmesine konu alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11570 06/12/2005
PTT şubelerinin güvenliğine ve bir faturalı zarfın ücretlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11572 02/12/2005
Kurumlar vergisi oranı konusundaki açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11573 02/12/2005
Kamu bankalarındaki DİBS'lere ve Ziraat Bankası kredilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11853 26/12/2005
Bazı müteahhit firmalarla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11867 30/12/2005
Bakanlıklara iade edilen atama kararnamelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11905 06/01/2006
Bazı ilaçların yurt dışındaki satış fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11922 30/12/2005
İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınacak yangın araçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11983 06/01/2006
Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan bir görevlendirmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11996 06/01/2006
TMSF bünyesindeki bankaların hâkim ortaklarının borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11998 26/12/2005
Gaziantep seyahatine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12001 16/01/2006
Türk Telekomun özelleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12003 16/01/2006
TRT'de istisna akdi ile çalıştırılan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12006 17/01/2006
Futbol Federasyonu seçimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12023 20/01/2006
Değerli taş ithalatında KDV'nin sıfırlandığı ve bir işadamının desteklendiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12098 16/01/2006
Kamu bankalarının eski personeline göreve dönme imkanı verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12167 25/01/2006
Uşak'ta kapalı bulunan iki yatılı ilköğretim bölge okuluna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12212 27/01/2006
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yaptığı bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12237 27/01/2006
Bir şans oyununa uygulanan vergi oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12267 26/01/2006
Zamanaşımına uğrayan bazı davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12426 09/02/2006
Geçici personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12432 09/02/2006
İstisnai memuriyet kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12647 17/02/2006
Likit ve pastörize yumurtadaki KDV oranının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13293 22/03/2006
Maliye Bakanı hakkında basına yaptığı açıklamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13340 21/03/2006
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki döner sermaye işletmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13396 23/03/2006
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13526 05/04/2006
İzmir'de Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait bir arazinin kiralanmasına ve Konak Piyer İskelesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13622 03/04/2006
Mısır ithalatı lisansı alan şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13878 20/04/2006
BOTAŞ'ın "Hanak Kompresör İstasyonu ve Türkgözü Ölçüm İstasyonu" ile "Sivas Kompresör İstasyonu" ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13885 20/04/2006
İddia oyunundan eğlence vergisi tahsil edilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13904 20/04/2006
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir öğrenciye yapılan bazı uygulamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13905 20/04/2006
Türk Telekom'un yönetim ve icra kurullarında görevlendirilen bir akademisyene ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14047 27/04/2006
İzmit'in Derince Limanındaki TCDD'ye ait bir tesisin kiralanmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14048 27/04/2006
Teftiş Kurulu Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14306 11/05/2006
Vakıflar Bankası Yönetim Kuruluna seçilen bir şahısla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14339 02/05/2006
Emekli aylığı ile ilgili açıklamasına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14344 16/05/2006
Türk Telekomun hisselerinin satışına ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14425 24/05/2006
Türk Telekomdan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne naklen atanan müfettişlerin görev yerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14549 31/05/2006
Bir ilaç şirketi ile ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14602 02/06/2006
Belediye bağlı kuruluşlarında istihdam edilen geçici işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14605 02/06/2006
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürünün çeşitli tarihlerde il dışında görevlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16011 28/06/2006
Cüneyd Zapsu hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16182 04/07/2006
Basına yönelik bazı açıklamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16206 21/07/2006
Cüneyd Zapsu'nun bazı büyükelçilerle görüşmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16338 21/07/2006
Özelleştirme kapsamında istihdam fazlası personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16365 01/08/2006
Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Yönetmenliğindeki bir değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16411 23/08/2006
Ilısu Barajı inşaatı ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16516 17/08/2006
Maliye Teftiş Kurulunca yürütülen bir soruşturmaya ve Kurul Başkanlığına vekalet eden kişi hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16523 04/07/2006
İstanbul'daki bir lisenin imar durumundaki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16775 21/07/2006
Milas-Bodrum Hava Limanına yapılacak yeni terminal binasının gerekliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16776 21/07/2006
THY'nin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamından çıkarıldığı iddiasına ve bir sponsorluk sözleşmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17735 15/09/2006
Yasin El Kadı hakkındaki bazı işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17825 25/09/2006
Başbakanlık binasına ilave kat yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17850 25/09/2006
Gümrük Müsteşarlığındaki bazı üst düzey yöneticiler hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 17921 28/09/2006
Bakanlar Kurulu kararıyla malvarlığı dondurulan bir şirketin taşınmazının satılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18694 30/10/2006
Tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu Raporundaki tespit ve önerilerin değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18747 30/10/2006
Yasin Al Kadı hakkında maliye müfettişlerinin düzenlediği raporlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19302 30/11/2006
Boğaziçi'ndeki kaçak yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20094 22/01/2007
Şanlıurfa-Siverek'te köy öğretmenleriyle yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20978 16/02/2007
Özel tren tahsisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21138 02/03/2007
Başbakan hakkındaki davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21164 07/03/2007
Hastane müdürü atamalarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21267 13/03/2007
Nevşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21325 13/03/2007
Gürcistan'dan enerji ithaline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21326 13/03/2007
Bir gruba ait santrallerden alınan elektriğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21704 23/03/2007
Rize'de sahil dolgu alanının ihalesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22005 05/04/2007
Malvarlığını tümüyle bildirmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22013 03/04/2007
Deniz BAYKAL'ın, bir konuşmasına TRT'de yer verilmemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22062 09/04/2007
TCDD'nin belediyelere hurda satışına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22079 11/04/2007
TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22080 11/04/2007
TRT'de kurum personeli olmayanlara yapılan lojman tahsisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22124 11/04/2007
Bir davada bir günlüğüne görevlendirilen hâkimin verdiği kararlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22642 26/04/2007
Cumhurbaşkanı Adayı hakkındaki bir ifadesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22645 02/05/2007
TMSF'nin el koyduğu sabah gazetesi yayınlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22950 21/05/2007
Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22966 21/05/2007
TCDD'nin iki lojmanının kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki