Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ATİLLA KART
CHP - KONYA

Bulunan Kayıt Sayısı : 471
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 74 27/12/2002
Konya-Ankara hızlı tren projesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 75 27/12/2002
Konya'da kurulacak üçüncü organize sanayi bölgesinin endüstri bölgesi olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 76 27/12/2002
Konya Mevlana Kültür Merkezi Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 127 15/01/2003
El konulan bedelsiz ithale konu otomobillere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 131 16/01/2003
Beyşehir'in SSK Hastanesi ve BAĞ-KUR şubesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 132 16/01/2003
Beyşehir-Cevizli-Akseki yol yapım projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 133 16/01/2003
Beyşehir Gölü Milli Parkına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 134 16/01/2003
Beyşehir-Antalya karayolu ulaşımının Gembos yolu üzerinden yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 161 23/01/2003
İller Bankasının belediyelere nüfusa göre yaptığı ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 162 23/01/2003
Ziraat Bankası Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba Şubesinin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 163 23/01/2003
Cihanbeyli-Yeniceoba Karayolunun yenilenme ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 177 29/01/2003
Konya'da mısır kurutma tesisleri kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 178 30/01/2003
Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Modernizasyonu Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 268 28/02/2003
Çiftçi kayıt sistemine kaydolmayanların durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 270 28/02/2003
Olası Irak operasyonu için ülkemizde bulunabilecek ABD askerlerine vergi indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 271 28/02/2003
Olası Irak operasyonun turizm gelirlerine etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 283 06/03/2003
Dışişleri Bakanı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmelerin tutanaklarının açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 284 06/03/2003
AKP Genel Başkanının ABD Başkanı ve bazı bürokratlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 285 06/03/2003
Şahsına ait bir kaçak inşaatı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 316 19/03/2003
Bir Meclis araştırması önergesinin reddedilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İade (İçt.96)
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 340 26/03/2003
Milli parkların işletmesinin ihaleye çıkarılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 495 02/05/2003
İstanbul İl Müdürlüğünün bilgisayar donanımı ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 506 07/05/2003
Bir gazetede yer alan atamalarla ilgili habere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 507 07/05/2003
Aycell Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Müsteşar Yardımcılığına yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 508 07/05/2003
Bozkır Kaymakamının tayin edildiği yere gitmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 533 14/05/2003
4.4.2003 tarihli 62 nci Birleşimde yapılan Anayasa değişikliği oylaması hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 646 21/05/2003
Ankara'da Bir Mayıs mitingine katılan bazı öğrencilerin sorgulandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 652 22/05/2003
Bir ağaçlandırma sahasının satışını sağladığı iddia edilen bürokrata ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 653 22/05/2003
EGO Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 672 23/05/2003
Konya Tarım İl Müdürlüğündeki tayinlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 673 23/05/2003
Yüksek Değerlendirme Kurulunun terfilerle ilgili toplantılarına yönelik basında çıkan bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 682 27/05/2003
Kaçak elektrik kullanımına ve bir TEDAŞ yetkilisinin öldürülmesi olayına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 695 30/05/2003
Emniyet Teşkilatındaki bazı terfilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 728 05/06/2003
Bir gazetede çıkan atamalarla ilgili habere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 733 06/06/2003
Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba havzasındaki sulama yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 753 13/06/2003
Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba'daki bazı besicilerin alacaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 763 13/06/2003
Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımında belediyeler ve jandarma arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 764 13/06/2003
Aksaray-Sultanhanı'ndaki doğalgaz stoklama depolarının yapımında fay hattının dikkate alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 765 13/06/2003
Konya Ovası Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 799 13/06/2003
Bir emniyet personelinin terfii ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 822 18/06/2003
Akşehir Gölü kıyısındaki taşınmazlarla ilgili soruna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 823 18/06/2003
Ereğli'nin bazı köylerindeki içme suyu şebekesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 849 20/06/2003
Bir gazetede çıkan Sanayi ve Ticaret Bakanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 868 23/06/2003
Konya Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 888 26/06/2003
Emniyet müdürlerinin kıdem ve terfi kıstaslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 933 09/07/2003
Yükseköğretim mezunu polis amirlerinin terfi esaslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 947 14/07/2003
Seydişehir Alüminyum Tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 955 14/07/2003
Basında çıkan bir habere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 1 7 / 1046 22/07/2003
Başbakanlıkta görevlendirilen bir şahsa yönelik bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1123 09/09/2003
Seydişehir Eti Alüminyum tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1125 10/09/2003
Adli kolluk ve ticari sır konularındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1287 13/10/2003
Silah taşıma ruhsat harcına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1344 17/10/2003
Doğrudan gelir desteği ve mazot yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1345 17/10/2003
Manavgat suyunun kullanımına ve Kulu-Cihanbeyli-Altınekin bölgesinin sulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1395 04/11/2003
Şeker üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1397 04/11/2003
Atatürk heykeli açılışına katılan bazı bakanların dönüş yolculuğuyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1398 04/11/2003
Selçuklu Tıp Fakültesinin makine teçhizatı için ödenek konulup konulmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1428 07/11/2003
Seydişehir ETİ Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi sürecindeki bazı ilişkilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1496 14/11/2003
Uygulanmadığı iddia edilen bir gıyabi tutuklama kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1510 14/11/2003
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle ilgili dosyalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1545 21/11/2003
Konya III. Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1546 21/11/2003
Mevlana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1547 21/11/2003
Ankara-Konya hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1571 03/12/2003
Orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1658 15/12/2003
Tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1822 08/01/2004
Bazı şirketlere ve araç kayıt bilgilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1883 15/01/2004
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle ilgili dosyalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1898 22/01/2004
Akşehir Gölündeki kod seviyesi tespitlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1913 14/01/2004
Şirket kurduğu yolundaki haberlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1918 23/01/2004
Tüketici dernek ve üst kuruluşlarının projelerine aktarılması gereken kaynağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1925 28/01/2004
Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1938 28/01/2004
Hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1942 28/01/2004
Kamu avukatlarının ek göstergelerine ve vekalet ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1944 21/01/2004
Kamuoyunda Neşter-2 operasyonu olarak bilinen adli soruşturmaya müdahale ettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2055 19/02/2004
Yargılandığı bir davaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2071 25/02/2004
Bir taşınmazın Konyaspor'a tahsisi işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2072 25/02/2004
TMSF'nin 5020 sayılı Kanun kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2085 26/02/2004
Konya'da bir proje kapsamında göreve başlatılan ziraat mühendislerinin ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2088 26/02/2004
Eti Holding Genel Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2098 02/03/2004
Konya'da çöken bina mağdurlarına yapılacak yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2118 04/03/2004
Motorlu araçların fenni muayenelerinin amaca uygun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2150 03/03/2004
Belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı yangınlı kazalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2152 04/03/2004
İsdemir ve Erdemir'in demir-çelik ürünleri üretimine ve satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2167 12/03/2004
Bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2191 08/03/2004
EGO Genel Müdürlüğünün hurda malzeme satışıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2209 12/03/2004
Konya Şeker Fabrikasının taşınacağı alana ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2263 01/04/2004
TMO Yeniceoba-Cihanbeyli tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2311 09/04/2004
TÜMOSAN'ın özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2329 09/04/2004
Ortağı olduğu şirketler olup olmadığına ve bu şirketlerin vergi durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2330 09/04/2004
Oğlunun mısır ve arpa ithalatına ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2340 15/04/2004
Aday adayı olan Giresun Valisinin görevine tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2388 20/04/2004
Yatırımların ve istihdamın teşvik kapsamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2421 22/04/2004
Bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2429 22/04/2004
BOTAŞ eski Yönetim Kurulu Üyesi bir şahısla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2433 21/04/2004
Yapılan bir atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2445 21/04/2004
Bedelli askerliğe ilişkin.İade (İçt.96, 97)
Son Durumu : İade Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2449 27/04/2004
Manavgat Çayı suyuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2465 27/04/2004
Meteoroloji istasyonlarına ve çalışan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2470 28/04/2004
Konya-Selçuklu'daki Zümrüt Apartmanı faciasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2548 05/05/2004
1999 yılında yapılan DMS sınavına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2564 05/05/2004
Hayvancılık sektörüne ve et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2613 07/05/2004
Bedelli askerliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2648 14/05/2004
Halk Bankasının ve Ziraat Bankasının takipteki alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2652 14/05/2004
Eti Zeolit A.Ş.'nin kapatılmasıyla ilgili çalışmalara ve yapılan atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2656 14/05/2004
Ankara'da meydana gelen bir mahalle kavgasıyla ilgili gelişmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2658 14/05/2004
Bazı polis karakollarında şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2659 14/05/2004
Bir emniyet müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2709 20/05/2004
İstanbul'daki bazı mahkemelerle ilgili bilgilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2826 02/06/2004
Sayıştay'daki boş üyeliklere ve seçim sürecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2833 02/06/2004
Patates ve elma ihracatında teşvik uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2921 11/06/2004
Fas-Türkiye ilişkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2932 15/06/2004
Suriye gezisine ve bu geziye bir yargıcın katılıp katılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2956 15/06/2004
Konya'da yapılması planlanan bir toplantının başka bir şehre alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2960 22/06/2004
Koruma Müdürü ile bir polis memuru hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2963 22/06/2004
Tuz Gölü ile ilgili Meclis Araştırması Raporunda yer alan bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2987 11/06/2004
Konya-Selçuklu-Aşağıpınarbaşı köyünde bulunan bir hazine arazisinin belediyeye tahsisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3020 17/06/2004
Bir polis memuru hakkındaki iddialara ve hakkında yapılan adli işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3032 18/06/2004
Konya-Karapınar'da yaptırılan bir dispanserin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3034 22/06/2004
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3037 17/06/2004
Bir polis memuru hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3045 18/06/2004
Yeni binasına taşınan Ankara Trafik Hastanesinin eski binada kalan personel ve tıbbi cihazlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3100 23/06/2004
Oğlunun yaptığı ithalatla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3106 24/06/2004
5195 sayılı Kanunun uygulamada doğurduğu sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3118 29/06/2004
Bir turizmciye hükümetçe özel uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3132 01/07/2004
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3138 02/07/2004
Kendisi eşi ve çocuklarının iştirakçisi oldukları şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3185 09/07/2004
DİE'nin milli gelir hesaplarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3192 02/07/2004
Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba Kasabasının elektrik teknisyeni ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3238 12/07/2004
Konya'daki bir revirin sahibinin vasiyeti gereği Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3302 14/07/2004
Silifke - Taşucu SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesine ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3325 26/07/2004
DDY ve THY personelinin teknik yeterliliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3326 26/07/2004
Hızlandırılmış tren projesi ve yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3411 06/09/2004
Alaaddin Çakıcı'nın yurtdışına çıkışından sonra yaşanan olaylara ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3504 18/08/2004
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. yetkilileri ile Kızılören Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3507 27/08/2004
Konya-Meram Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzcilik Kampına ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3536 08/09/2004
Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Kandil Kasabasında Çok Programlı Lise açılması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3545 25/08/2004
Erzincan İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ve atamalarda gözetilen ölçütlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3576 08/09/2004
Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin neden olduğu bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3751 30/09/2004
Din adamlarının başka alanlarda görevlendirildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3795 14/10/2004
Mercedes Benz Türk firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3798 08/10/2004
Tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlanmasına ve elektriğe uygulanan KDV'ye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3806 08/10/2004
Meke Gölünün doğal yapısını korumak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3822 08/10/2004
Konya-Cihanbeyli-Kandil Kasabasına lise açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3828 08/10/2004
Çiftçilere destekleme primi ödemelerinin kolaylaştırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3840 12/10/2004
Ankara-Konya arası demiryolu projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3857 13/10/2004
Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3872 12/10/2004
Mercedes Benz Firmasıyla ilgili bazı iddialara ve denetim görevini yapmayan kamu görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3929 19/10/2004
Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkındaki iddiaya ve bir memurun görevden alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3963 19/10/2004
Sedat Peker operasyonunda gündeme gelen silahların ruhsatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3964 19/10/2004
Bazı gazetelerde yer alan asayiş gönüllüsü uygulaması başlatıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4012 27/10/2004
Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4070 02/11/2004
Mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemelerinin basına sızdırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4100 04/11/2004
İki emniyet müdürü hakkında hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4179 12/11/2004
Konya Ovası Projesine ve Manavgat Çayından İsrail'e su verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4180 12/11/2004
İnfaz koruma memurlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4186 12/11/2004
2002 yılı Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4202 18/11/2004
Esenyurt Belediyesinde bir çalışanın ölümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4248 25/11/2004
Alaaddin Çakıcı'nın yurtdışına çıkışıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4276 24/11/2004
Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkında ihbarda bulunan kişiye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4281 29/11/2004
Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme takvimi ve arşiv yangınına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4332 01/12/2004
Konya-Kulu Belediyesinin bir çalışanının ceza infazından doğan mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4339 01/12/2004
Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Servisindeki yolsuzluk iddialarına ve ilgili ayniyat saymanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4341 29/11/2004
Hükümetin bazı kamu kurumlarına yönelik uygulamaları ve İnsan Hakları Danışma Kuruluna üye seçimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4358 08/12/2004
Genel Kurulda yapılan bir oylamaya ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4379 08/12/2004
Konya-Ereğli Polis Meslek Yüksek Okuluna sözleşmeli alınan personele ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4391 09/12/2004
Konya Et Kombinasının özelleştirilme sürecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4479 16/12/2004
Konya-Karatay Yusuf İzzettin Horasanlı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı hakkında açılan soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4480 16/12/2004
Konya Milli Eğitim Müdürlüğündeki atamalara ve ihalelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4543 23/12/2004
Konya'da yapılacak yeni adliye inşaatı için belirlenen arsaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4583 28/12/2004
"Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği" hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4597 28/12/2004
Adli ve idari soruşturmaya uğrayan hâkim ve savcılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4648 05/01/2005
Polis amirlerinin askerlik hizmetinin rütbe kıdemlerinde değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4657 04/01/2005
Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4659 06/01/2005
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı-Denetleme Kurulunun bir raporuna ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4680 07/01/2005
Konya Büyükşehir Belediyesinde işine son verilen işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4813 02/02/2005
Bergama'daki altın madeni işletmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4837 04/02/2005
Bir firma hakkındaki gümrük kaçakçılığı iddialarına ve bu çerçevede yaşanan bazı olaylara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4838 04/02/2005
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumundaki bir zimmet olayına ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4877 10/02/2005
Soru önergelerinin cevaplandırılmaması nedeniyle denetim yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4879 10/02/2005
Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4881 09/02/2005
Yargıç ve savcı adayları sözlü sınavlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4915 11/02/2005
Konya'da bulunan Şükrü Doruk Reviri'nin amacına uygun kullanılmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4952 16/02/2005
Üç ayrı yerde görev yaptığı iddia edilen bir bürokrata ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5002 18/02/2005
Tıp fakültesi mezunu olmayan asistanların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5025 22/02/2005
Köy Hizmetleri Konya Bölge Müdürlüğünün makine parkına ve çalışanların durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5047 24/02/2005
Armağan silahların envanter kayıtlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5057 24/02/2005
Konya-Ereğli adliye binası inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5071 25/02/2005
Kaymakamlar hakkındaki idari soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5082 25/02/2005
Öğretmen atamalarına ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5103 02/03/2005
Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi sürecine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5116 02/03/2005
Maliye Bakanı hakkında düzenlenen dosyaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5118 03/03/2005
Özel bir finans kurumunun yöneticileri hakkındaki yargılamanın sonucuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5150 03/03/2005
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde reklam panoları ihalesindeki usulsüzlük iddialarının sorumlularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5204 10/03/2005
Mercedes Benz şirketi ile ilgili soruşturma sürecine ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5255 10/03/2005
Konya İl merkezindeki bir binanın kullanım şekline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5278 11/03/2005
Özelleştirmeyle ilgili işlemlerin yargı kararıyla iptaline ve yeni yöntemler geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5308 11/03/2005
Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bir projesinin programa alınmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5326 11/03/2005
58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde vekaleten yapılan görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5327 17/03/2005
Çankırı Vali Yardımcılığına yapılan bir atamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5358 10/03/2005
Bazı MİT personelinin üniversite diplomaları ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5400 17/03/2005
Ankara-Konya arası Hızlı Tren Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5415 24/03/2005
Çiftçiye yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5440 23/03/2005
Konya-Kulu-Tavşanlı beldesi yakınlarındaki tesislerin kullanılmama nedenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5450 23/03/2005
Meram Ekspres Trenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5471 29/03/2005
Başbakanlık Müsteşarı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5475 29/03/2005
İGDAŞ ile ilgili dava dosyasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5476 29/03/2005
Konya Adliye Sarayı yapımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5534 05/04/2005
Diyarbakır-Bismil-Sinan Köyü sakinlerinin arazilerinin ellerinden alındığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5563 05/04/2005
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5649 07/04/2005
Seydişehir Toprak Mahsulleri Ofisindeki mahsul miktarı ile yeni dönemde alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5654 08/04/2005
Mercedes Benz A.Ş hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5682 13/04/2005
Polatlı'nın Uzunbeyli ile Gökpınar köyleri arasındaki yol onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5724 08/04/2005
Türkiye-Irak sınırında ikinci bir kapının açılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5765 13/04/2005
Eti Alüminyum A.Ş.nin İzmir ve Antalya'daki taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5775 13/04/2005
İlköğretim müfettişlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5799 13/04/2005
Konya İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihalelerde Devletin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5842 15/04/2005
Konya-Doğanhisar İlçesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5846 15/04/2005
TMO'dan Dahilde İşleme İzin Belgesiyle buğday satın alanların denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5858 15/04/2005
Konya-Doğanhisar İlçesinde yeniden bir askerlik şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5864 20/04/2005
58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde armağan edilen silahlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5993 26/04/2005
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zarara uğratıldığı iddialarına ve sorumlularına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 5998 26/04/2005
Konya-Karatay İlçesinde bir ilköğretim müdür yardımcısı hakkında hukuk dışı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6028 04/05/2005
Kamuoyunda "Kayıp Trilyon Davası" olarak bilinen davaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6044 04/05/2005
Konya-Karapınar Belediyesinde işten çıkarılan işçilere ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6077 04/05/2005
Konya-Meram Devlet Hastanesi başhekim yardımcılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6127 05/05/2005
Bazı MİT personelinin üniversite diplomaları ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6129 05/05/2005
Konya-Selçuklu'da Zümrüt Apartmanının çökmesinde sorumluluğu bulunan belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6175 05/05/2005
Konya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir bürokratla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6211 11/05/2005
58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde vekaleten görevlendirilen bürokratlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6213 12/05/2005
Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6233 13/05/2005
Bir soru önergesine verilen cevaba ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6234 13/05/2005
Tuz Gölündeki kirliliği inceleyen Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ve Tuz Gölü İşletmelerinin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6281 13/05/2005
Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin ürettiği 0 403 SHD Mercedes marka otobüslerde tasarım ve üretim hatasının bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6354 17/05/2005
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunun iki öğrencisinin okullarından ilişiğinin kesilme gerekçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6391 18/05/2005
İsteğe bağlı sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6406 25/05/2005
Konya Adliyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6528 31/05/2005
İGDAŞ davası sanıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6661 03/06/2005
Konya-İzmir ulaşımını sağlamak amacıyla TCDD ve THY'nin ulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6682 03/06/2005
Adli Tıp Kurumundaki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6685 03/06/2005
Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6698 03/06/2005
Gökpınar-Uzunbeyli yolunun onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6699 03/06/2005
Konya-Kulu-Tavşançalı Beldesinde değerlendirilemeyen bir okul binasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6711 03/06/2005
MİT'in telefonları dinlediği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6742 08/06/2005
Konya-Doğanhisar Devlet Hastanesinin yatak sayısının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7159 21/06/2005
İdari Yargı ve Adli Yargı hâkim adaylığı sınavlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7235 21/06/2005
Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7281 23/06/2005
Maliye Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7321 24/06/2005
Mercedes Benz Türk A.Ş. Firmasının gümrük işlemlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7379 28/06/2005
TCDD'nin bazı belediyelere hurda malzeme sattığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7380 28/06/2005
Adli işlemler nedeniyle tahsil edilen paraların bir özel bankaya yatırıldığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7381 28/06/2005
Bazı ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7388 28/06/2005
Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7729 07/07/2005
Konya-Ereğli-Çayhan Beldesindeki sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7730 07/07/2005
Konya Büyükşehir Belediyesinin bir çalışanı hakkında yapılan suçlamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7731 07/07/2005
İGDAŞ ve Belbim firmalarına ait tanzim raporları ve tazminat davalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7732 07/07/2005
Konya Emirgazi'deki inşaatlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7761 07/07/2005
Konya-Akşehir Türk Telekom Müdürü ve bir memuru adına açılan soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7762 07/07/2005
Konya-Ereğli PTT'sinde çalışan bir memura ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7771 07/07/2005
Özelleştirme sonrası işçilere ve meydana gelen değişikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7772 07/07/2005
Vekalet yoluyla yapılan görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7994 04/08/2005
Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 7995 04/08/2005
Konya'nın Meram İlçesindeki SHÇEK'e ait taşınmaz üzerinde arsa karşılığı öngörülen projeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8097 07/09/2005
Bir ilçe milli eğitim şube müdürü hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8101 07/09/2005
Konya Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8177 07/09/2005
Öğrenci alınmayan tarım meslek liselerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8198 04/08/2005
Konya-Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan konut yapı kooperatiflerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8475 07/09/2005
Konya'nın Meram İlçesinde bir hastaneye yapılan ek inşaata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8525 23/08/2005
Konya'da mülhak bir vakfın denetimiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8565 03/10/2005
Bir futbol müsabakasındaki hakem hatası iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8588 23/09/2005
Bir firmanın yaptığı motorlu taşıt ithaliyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8666 26/09/2005
Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki bir görevli hakkındaki iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 8721 26/09/2005
Belli bir marka ve model otomobillerde teknik bir sorun olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9766 19/10/2005
Konya'daki atıl bir kamu tesisine
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9808 17/10/2005
Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9826 13/10/2005
EGO Genel Müdürlüğünün hurda malzeme satışıyla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9827 13/10/2005
Bakanlık yemekhanesiyle ilgili bir uygulamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 9841 19/10/2005
Konya merkezdeki bir arsaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10102 24/10/2005
Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerini alan firmanın şartnameyi ihlal ettiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10898 31/10/2005
1995 yılında bazı şahıslarla yaptığı görüşmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10899 31/10/2005
Bir özel finans kurumu yetkilileri hakkında hazırlanan rapora ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10942 31/10/2005
Konya Meram Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 10943 31/10/2005
Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11033 17/11/2005
Hakkari olaylarının Başbakanlık Teftiş Kurulunca soruşturulmasının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11037 09/11/2005
Konya Adliye Sarayı inşaatının yer seçimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11076 17/11/2005
Konyaspor'un bir karşılaşmasıyla ilgili kararlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11132 09/11/2005
Konya-Beyşehir Belediyesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11137 09/11/2005
Konya'daki bazı müzelere yönelik usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11182 16/11/2005
Ereğli Şeker Fabrikasının yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11197 17/11/2005
Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11208 23/11/2005
Tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11212 21/11/2005
Bir zanlının serbest bırakılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11221 23/11/2005
Türkiye-İsviçre karşılaşmasındaki olayların değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11332 25/11/2005
Kilis Valisi hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11355 25/11/2005
Sabancı suikasti faili için Belçika'dan yeni bir iade talebinde bulunup bulunulmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11359 01/12/2005
Bir bürokratla ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11386 30/11/2005
Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11402 24/11/2005
Konya'nın Meram İlçesindeki bazı yerlerin ihmal edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11408 30/11/2005
AŞTİ servis araçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11454 25/11/2005
Tarsus-Yenice'deki hemzemin geçitte meydana gelen kazaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11667 09/12/2005
Bazı ürünlerdeki KDV oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11735 20/12/2005
Bir siyasi partinin Konya'daki şölenine öğrencilerin götürüldüğü iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11754 22/12/2005
1987-2002 yılları arasında OHAL bölgesi dışına çıkarılan kamu personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11795 22/12/2005
Telefon dinleme yöntemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11821 22/12/2005
Konya'daki bir okulun yakıt sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11879 03/01/2006
Hakkındaki bazı işlemlerle ilgili kamu görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11888 06/01/2006
Danıştay'ın TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışıyla ilgili kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11898 03/01/2006
Bazı Devlet orman fidanlıklarının kapatılması kararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11899 03/01/2006
Özelleştirilen Seydişehir Eti Alüminyum personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11929 03/01/2006
Emniyet güçlerinin İstanbul'daki bir gösteriye yönelik tutumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12009 17/01/2006
Bir mahkeme kararının temyiz edilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12015 19/01/2006
İGDAŞ'la ilgili bir davaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12214 27/01/2006
İstanbul'daki bir imar düzenlemesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12269 26/01/2006
Star Gazetesinin satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12304 30/01/2006
Konya Mevlana ve Etnografya Müzeleriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12395 25/01/2006
İstanbul 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin bir dosyasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12409 03/02/2006
Bazı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12458 13/02/2006
Konya-Ereğli-Zengen Beldesinin karayolu bağlantılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12470 10/02/2006
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12519 10/02/2006
Verilen silah ruhsatlarına ve silahla meydana gelen olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12553 03/02/2006
Müdür atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12607 16/02/2006
Tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12615 17/02/2006
Bir firmanın gümrük mevzuatına aykırı davrandığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12616 17/02/2006
Adana'da görev yapan iki kamu görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12627 17/02/2006
İstisnai memuriyet ve danışmanlık kadrolarından diğer kamu görevlerine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12691 16/02/2006
Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12697 20/02/2006
Konya'da çöken Zümrüt Apartmanı mağdurları için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12704 21/02/2006
İGDAŞ ve Belbim firmalarına yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12705 21/02/2006
Yapı denetim şirketi ortağı belediye meclisi üyelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12706 21/02/2006
Bürokraside politik kadrolaşma iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12754 02/03/2006
Özelleştirilen Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri işçilerinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12798 20/02/2006
Konya'daki bir dershanenin yapı güvenliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12808 01/03/2006
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasındaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12810 01/03/2006
Diyarbakırspor-Konyaspor maçında meydana gelen olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13130 15/03/2006
Suriye ve Irak sınırlarındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13138 16/03/2006
Bir BDDK raporunun adli sürece konu edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13187 10/03/2006
Konya'nın bir köyünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13195 14/03/2006
Kilis'te iki şahsın öldürülmesi olayına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13225 15/03/2006
Konya İlindeki yönetici atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13226 15/03/2006
Bir öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13291 21/03/2006
Özelleştirme mağduru geçici personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13299 22/03/2006
Bazı davalarla ilgili kamu görevlilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13300 22/03/2006
Bir doktor hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13381 22/03/2006
Bir TÜİK çalışanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13488 21/03/2006
Çumra Tarım Kredi Kooperatifince icraya verilen çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13512 03/04/2006
Görevden alınan ve atanan personele ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13554 03/04/2006
Mayınlı arazilerin temizlenmesinde GAP İdaresine düşen göreve ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13697 11/04/2006
Emniyet Teşkilatındaki kadrolaşma iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13721 14/04/2006
.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13726 12/04/2006
Adliye mensuplarına servis aracı tahsis edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13727 22/03/2006
Kilis Cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13729 14/04/2006
Kayseri Cezaevi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13762 11/04/2006
Emniyet amirlerinin terfileriyle ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13775 14/04/2006
Esenboğa Havaalanından şehir merkezine yolcu taşımacılığına ve yolcu karşılamaya gelenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13776 14/04/2006
Adana-Kozan Belediyesinde sahte makbuzlarla dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13780 18/04/2006
Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen taşocaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13781 18/04/2006
Konya-Selçuklu Belediyesince verilen LPG ön izin belgelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13782 18/04/2006
Meram Belediyesinin kaçak yapılaşmaya yönelik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13797 14/04/2006
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde usulsüz görevlendirmeler yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13802 14/04/2006
Kıbrıs Gazilerinin yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13827 14/04/2006
Konya-Haydarpaşa hattındaki Meram Ekspresine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13836 20/04/2006
Makine hattı kiralanmasında Hazinenin uğradığı zararın sorumlularına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13838 20/04/2006
Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13880 21/04/2006
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13942 27/04/2006
Konya İlindeki bazı proje ve çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13996 27/04/2006
Mavi Tünel Projesiyle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13997 28/04/2006
Konya-Bozkır-Çağlayan'da yapılmakta olan gölete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14026 27/04/2006
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14039 02/05/2006
Ereğli, Ilgın ve Bor şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14054 03/05/2006
TCDD'nin belediyelere hurda malzeme satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14175 02/05/2006
Konya-Beyşehir-Mesutlar Köyünün yol sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14213 05/05/2006
Konya-Çumra Şeker Fabrikasının atık sularının çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14242 08/05/2006
Konya-Çeltik-İshakuşağı Köyündeki Hazine arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14286 10/05/2006
İGDAŞ'daki yolsuzluk iddialarına ve bir Mülkiye Müfettişi raporuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14374 16/05/2006
Konya-Meram'daki SHÇEK taşınmazlarının Hazineye devrine ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14529 31/05/2006
Konya-Ankara yolu Aksaray kavşağındaki köprü çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14530 31/05/2006
Konya-Kadınhanı Minibüsçüler Kooperatifine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14574 02/06/2006
İlaç yolsuzluğu iddialarının soruşturulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14713 14/06/2006
Cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14717 14/06/2006
Bir firma hakkındaki çeşitli iddiaların soruşturulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14718 14/06/2006
Danıştay'a yapılan saldırıya ve güvenlik önlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14728 16/06/2006
Şanlıurfa Turizm Uygulama Oteli inşaat ihalesiyle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : Geri alındı (F) Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14729 16/06/2006
Kayseri-Felahiye yol yapım çalışmalarına ve Felahiye'nin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16009 27/06/2006
Özelleştirilen Et ve Balık Kurumu işçilerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16070 21/06/2006
Konya-Akşehir'de KÖYDES kapsamında yürütülen hizmetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16076 27/06/2006
Konya-Akşehir'de kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16080 29/06/2006
Meram Belediyesinin bir tesisinde çıkan yangınla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16238 10/08/2006
Maliye Bakanının oğlunun karıştığı bir trafik kazasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16344 18/08/2006
TOKİ tarafından Konya-Selçuklu'da yapımı sürdürülen konutlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16425 14/07/2006
Müsteşarı hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16467 18/08/2006
Konya Büyükşehir Belediye Başkanının Dubai Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmeye ve bazı projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16763 10/08/2006
Konya-Karatay Ziraat Odası yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17516 31/08/2006
Konya kent merkezindeki yol, kaldırım, havagazı çalışmalarında yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17525 06/09/2006
İstanbul-Fatih'te ki İsmailağa Camii emekli imamı katilinin öldürülmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17526 06/09/2006
Konya-Meram Belediye Başkanlığı ile ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17527 06/09/2006
Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17528 06/09/2006
Beyşehir Belediye Başkanı ve bazı yetkililer hakkındaki iddialar ile yapılacak işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17694 31/08/2006
Pratisyen hekimlerin başhekim yardımcılığı ve başhekim kadrolarına atanmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17780 15/09/2006
Bazı liselerin kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17799 27/09/2006
Sayıştay'da boş bulunan üyeliklere ve seçim sürecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17831 20/09/2006
Konya-Seydişehir Tapu Müdürlüğünün yaptırdığı bir kadastro çalışmasına yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17846 20/09/2006
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan eserlere ve bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17858 20/09/2006
Yasin El Kadı hakkındaki işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 17924 28/09/2006
Konya'daki projelere ilişkin.
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 17920 28/09/2006
Geçici personelin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 17937 28/09/2006
Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı yer saatine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 17939 28/09/2006
Konya-Beyşehir-Mesutlar Köyünü ilçe merkezine bağlayan yola ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 17995 28/09/2006
Konya-Ankara karayolundaki kavşak ve köprü çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18007 29/09/2006
Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin iskan ve bağlı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18085 29/09/2006
Konya'daki tarımsal sulama kooperatiflerinin ve çiftçilerin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18113 06/10/2006
Bir çete operasyonuna ve TESEV'in bir raporuna katkı veren Polis Akademisi mensuplarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18127 11/10/2006
Gümrük Müsteşarlığındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18562 13/10/2006
F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevlerindeki şartlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18568 16/10/2006
TÜİK'in özel sektöre yaptırdığı anketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18769 02/11/2006
Gümrük Müsteşarlığındaki yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19048 13/11/2006
Bazı vakıf eserlerinin onarım ve restorasyon çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19114 17/11/2006
Çin'den otobüs ithaline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19143 21/11/2006
Konya İl Emniyet Müdürü hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19164 23/11/2006
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısının yeğeni hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19178 28/11/2006
Konya'daki kavşak köprüleri çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19326 28/11/2006
Sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19653 12/12/2006
Pratisyen hekimlerin başhekim ve başhekim yardımcısı olarak atanmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19718 15/12/2006
KPSS'ye katılan görme engellilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19745 22/12/2006
Konya Numune Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19797 25/12/2006
Mevlana törenlerinde yapılan sunuşa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19998 19/01/2007
Bir milletvekili ve oğlu hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20028 19/01/2007
Et destekleme prim ödemesi yapılacak illere ve Konya Et Balık Kombinasının durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20337 26/01/2007
Geçici işçilere kadro verilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20350 31/01/2007
Vekaleten görev yapan bürokrata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20352 26/01/2007
Avukatların Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20910 16/02/2007
Konya'da açılışı yapılan fabrikalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20912 16/02/2007
ANKA Haber Ajansında yapılan hırsızlığa ve Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20931 16/02/2007
Konya'daki hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20972 16/02/2007
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına Konya'nın dahil edilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21070 28/02/2007
İlaç ve eczacılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21083 01/03/2007
Kilis'te meydana gelen bazı olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21086 06/03/2007
Pancar sektöründe çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21097 01/03/2007
Anadolu Ajansındaki personel uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21111 28/02/2007
Bozkır İlçesindeki bir yol yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21142 06/03/2007
Şekerpancarı üretimi ve şeker sanayiindeki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21242 09/03/2007
SHÇEK'in Konya-Meram'daki taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21263 14/03/2007
Eti Alüminyum A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21271 14/03/2007
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasıyla ilgili yargı kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21344 14/03/2007
Yargı kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21349 15/03/2007
Örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21407 15/03/2007
Yolcu taşımacılığındaki bir yetki belgesiyle ilgili soruna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21647 22/03/2007
Bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21697 21/03/2007
Örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21699 07/03/2007
Bir kitap ve derginin dağıtımı ile bir parlamento muhabiriyle ilgili iddiaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21790 02/04/2007
Las Finans Kurumunun tasfiye süreci ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21816 02/04/2007
Konya-Ankara Hızlı Tren projesinin Konya ana istasyonunun yer seçimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22023 03/04/2007
Konya'da bir yatılı ilköğretim okulundaki görme engelli öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22024 03/04/2007
Emniyet Teşkilatındaki kadrolaşma iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22038 03/04/2007
Özürlü personel alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22044 03/04/2007
İçeriçumra Devlet ve Trafik Hastanesinin polikliniğe dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22052 04/04/2007
Hâkimlik sınavlarıyla ilgili yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22068 10/04/2007
Bir milletvekili ve oğlu hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22163 18/04/2007
Konya'yı çevre illere bağlayan karayollarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22180 20/04/2007
Tuz Gölü Havzasında doğalgaz depolama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22639 25/04/2007
TRT'de bir Genel Müdür Yardımcısına yapıldığı iddia edilen uygulamaya ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22673 09/05/2007
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bir genel müdürlükle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22677 09/05/2007
Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22680 09/05/2007
Bir davadaki Hazine alacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22682 11/05/2007
Anten İşletme ve Teknik Hizmetler AŞ.'ne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22925 17/05/2007
İlaç ve eczacılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22926 17/05/2007
Konya-Ankara Hızlı Tren Projesinin Konya ana istasyonunun yer seçimine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22928 17/05/2007
Örtülü ödenek yönetiminde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22947 21/05/2007
Konya'da Meram Belediyesine devredilecek bir Hazine arazisine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22948 21/05/2007
Bir haber ajansındaki hırsızlık olayına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22951 23/05/2007
2006 Mevlana törenlerinde yapılan sunuşa ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22952 23/05/2007
Kamudaki vekaleten görevlendirmelere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22954 25/05/2007
Konya'daki bir yayla yolunun yapımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki