Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

MEHMET BEKAROĞLU
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 96
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 1 7 / 1256 25/12/2015
Engelli çocuklara ve ailelerine yönelik yürütülen bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1442 06/01/2016
Rize kent merkezinin dolgu alanında kurulu olması nedeniyle taşıdığı risklere ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1624 13/01/2016
Batman'da yürütülen petrol arama ve üretim çalışmalarında çevrenin kirletildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2208 03/02/2016
Et fiyatlarındaki yükselişe ve ülkemizin hayvancılık politikalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2328 27/01/2016
Atık kağıt alımı yapan firmalarla ilgili yönetmelik ve uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2353 26/01/2016
Okulların temizlik, kalorifer ve kırtasiye giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2372 04/02/2016
Rize'de yapılması planlanan havaalanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2413 05/02/2016
İstanbul'da bir inşaatta yaşanan iş kazasına ve yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3053 23/02/2016
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'nden usulüne uygun olmadan malzeme çıkarılarak dere yatağının doğal yapısının bozulduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3802 17/03/2016
Rize Kaçkar Devlet Hastanesindeki hekim ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3949 24/03/2016
Doğu Karadeniz Bölgesinde yürütülmekte olan HES projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5316 02/05/2016
Rize'de yürütülen bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5514 09/05/2016
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki çay fabrikalarının neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5532 02/05/2016
Rize Belediyesi'nin bazı imar değişikliği kararlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5865 25/05/2016
HES projelerinin etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5867 25/05/2016
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde alınan kamulaştırma kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8100 29/09/2016
Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve su baskınlarına ve zararların tazmini kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8123 29/09/2016
Doğu Karadeniz illerinde tarım üretimini olumsuz etkileyen bir zararlıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8143 30/09/2016
Rize'nin Çayeli İlçesindeki bir ıslah çalışması ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 8284 30/09/2016
Kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili açıklamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8212 04/10/2016
Rize'nin Fındıklı İlçesindeki bazı mekanların denetimine ve ilçe sakinlerinin şikayetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8319 06/10/2016
Rize ve Artvin'in çeşitli bölgelerindeki alçak uçuşlarla ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9090 08/11/2016
Açığa alınan veya tutuklanan yüksek yargı mensuplarının mal varlıklarına ve imar rantı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9690 05/12/2016
Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ve Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği'nden gönderilen yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9701 05/12/2016
Doğu Karadeniz Bölgesinde 2004-2016 yılları arasında açılan taş ocaklarına, bu ocakların denetimlerine ve çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9733 05/12/2016
1993-2016 yılları arasında belediyeler tarafından toplanan otopark bedeli miktarına ve nerelerde kullanıldığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9767 08/12/2016
AFAD'ın görevleri kapsamında risk yönetimi, afet konusunda farkındalık ve Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9768 08/12/2016
Büyükşehir belediyelerinin ve il özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya dair hizmetler kapsamında yaptığı harcamalara, ayrılan ödeneklere ve bu husustaki denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9769 08/12/2016
Deprem Danışma Kurulu'nun faaliyetlerine, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda öngörülen hedeflere ve yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9785 09/12/2016
Dolgu yapılarak yaşam alanı haline getirilen Rize merkezinde risk tespiti yapılmasına ve bölgede kentsel dönüşüm programı başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9826 12/12/2016
Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda 2012-2016 arasında yıllar itibarıyla İş Bankası'ndan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılan para miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9827 12/12/2016
17 Ağustos depreminden sonra kurulan Deprem Fonunda toplanan paraya, yapılan harcamalara ve İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9858 14/12/2016
ÇAYKUR'da istihdam edilen geçici işçilerin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9863 13/12/2016
Rize merkez ve ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarına ve yeni öğrenci yurtlarının yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10107 13/12/2016
2011-2016 arasında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresine ayrılan ödenek ile bu ödeneğin harcanmasına ve 2014-2018 eylem planı kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10300 27/12/2016
KOSGEB kredilerinin verilme kriterlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11087 16/01/2017
Rize-Artvin Havalimanı projesinin ihalesine, bitiş tarihine, çevresel etki değerlendirmesine ve projeye ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11294 23/01/2017
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yıkılan bir bina ile Rize'de deniz dolgusuyla oluşturulan alanlarda bulunan binalarla ilgili risk tespitine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11431 27/01/2017
Kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine, bilirkişilerin seçimine ve Rize'de yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11476 31/01/2017
Çay üretiminde organik gübre kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11547 02/02/2017
FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olduğu gerekçesi ile kapatılan üniversitelerin kurucuları ve bu üniversitelerde görev yapan mütevelli heyeti üyeleri ile haklarında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11782 10/02/2017
ÇAYKUR'un Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ve çay mevzuatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12124 27/02/2017
Tekirdağ ve Edirne kapalı cezaevlerinden gelen şikayetlere, kapasite sorunlarına ve çocuklarıyla kalan annelerin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12375 08/03/2017
Rize Müftü Mahallesi'nde yapılacak bir inşaat projesinin yol bağlantısı için istimlak edilen konutlara, alternatif güzergahlara ve istimlak bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12376 08/03/2017
Rize'deki çay fabrikalarının çevre ve hava kirliliği açısından denetim ve kontrolüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12817 31/03/2017
Rize ve ilçelerinde kamulaştırma bedelinin değerinin altında belirlendiğine yönelik açılmış davalara ve kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13381 03/05/2017
Varlık Barışı uygulaması kapsamında Türkiye'ye yurt dışından gelen kaynaklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13395 24/04/2017
ÇAYKUR'un Körfez kaynaklı bir fondan alınan borç karşılığında teminat gösterildiğine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13437 05/05/2017
Rize'de bulunan bir çay fabrikasına yönelik şikayetlere ve fabrikanın denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13486 05/05/2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yetmiş hemşirenin tayinin çıkması nedeniyle üç yoğun bakım ünitesinin kapatıldığına dair iddialara ve hastanenin personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13543 09/05/2017
Rize'de bulunan bir çay fabrikasının denetimine ve fabrikadan kaynaklandığı iddia edilen kirliliğin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13672 15/05/2017
Rize Artvin Havalimanı'nın inşası için yapılacak taş ocağının konumuna ve yaşam alanlarına etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13884 18/05/2017
ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devrine ve nasıl değerlendirileceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14104 01/06/2017
Rize Müftü Mahallesi'nde yapılacak bir inşaat projesinin yol bağlantısı için istimlak edilen konutlara, alternatif güzergahlara ve istimlak bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14212 02/06/2017
ÇAYKUR ve özel sektörün elindeki çay stoğuna, çay ithalatına ve kaçak çaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14481 08/06/2017
Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bulunan katı atık bertaraf ve depolama sistemlerinin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15313 11/07/2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayında doğrudan temin yoluyla alınan mal, malzeme ve hizmet dökümüne ve doğrudan temin yönteminin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16037 21/07/2017
İstanbul'da başlayan İTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16148 26/07/2017
ÇAYKUR'un ikinci sürgün döneminde yaptığı yaş çay alımına, kontenjan uygulamasına ve müstahsilin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17640 19/10/2017
TBMM Camii'nin yıkılacağına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17704 02/10/2017
Tutuklu milletvekillerine mahkemeye ya da hastaneye götürülürken kelepçe takılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17705 02/10/2017
Eylül 2017 itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve kapasite sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17852 04/10/2017
Varlık Barışı uygulaması kapsamında Türkiye'ye yurt dışından gelen kaynakların miktarına, türüne ve ne kadarının yurt dışına çıkarıldığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17853 04/10/2017
ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devrinin amacına, sonucuna ve devirden sonra ÇAYKUR yönetiminde veya yönetim anlayışında bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17854 04/10/2017
Türkiye Varlık Fonu'nun kaynaklarına, faaliyetlerine, harcamalarına ve yeniden organizasyon ihtiyacının nedenine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18010 04/10/2017
Yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeli ile yapılan projeler için verilen garanti ve ödenecek kira miktarlarına ve garanti nedeniyle yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18342 17/10/2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyonu kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18343 17/10/2017
Üçüncü havalimanı inşaatında yaşanan iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18387 17/10/2017
Çay tarımında organik gübreye geçişe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18621 24/10/2017
Rize'deki çay fabrikalarının OSB'ye taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18664 24/10/2017
Çay fabrikalarında sıvılaştırılmış doğalgaz kullanımının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 21962 18/12/2017
Bütçe yedek ödenek oranlarının aşılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22925 10/01/2018
Fındıklı Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinin doktor, sağlık personeli ve ekipman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23048 12/01/2018
Rize Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusu üzerine yapılacak olmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23166 17/01/2018
Rize'nin ilçelerine doğalgaz hattı kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23266 12/01/2018
Rize Yat Limanı Projesi'nin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23267 12/01/2018
Doğu Karadeniz'de balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23759 25/01/2018
Ayder Kış Sporları Merkezi ve Teleferik Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24226 01/02/2018
Toprak Koruma Kurulunun çalışma esaslarında değişiklik yapan Yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24300 31/01/2018
PYD/YPG'nin terör örgütü statüsüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24317 08/02/2018
Rize'de Belediye tarafından yapılan bir inşaata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24463 01/02/2018
Silivri Cezaevi'nde kalan on iki tutuklunun Kırıkkale Cezaevi'ne nakil esnasında darp edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24512 12/02/2018
ÇAYKUR'un yurt içi ve yurt dışı satışlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24784 20/02/2018
Rize'de devam eden Ambarlık HES Projesinde çalışan işçilerin ücret sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 25868 05/03/2018
Enerji projeleri için verilen alım garantilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 25869 05/03/2018
Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerinin ihale süreçlerine dair bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 25883 05/03/2018
ÇAYKUR'un çay işleme kapasitesine ve aldığı yaş çay miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27281 29/03/2018
Rize Karali Çay Fabrikası'nın çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27288 29/03/2018
Çay fabrikalarından kaynaklanan çevre kirliliğine yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27671 06/04/2018
ÇAYKUR geçici işçileri hakkında düzenlenen protokole ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27732 27/03/2018
Ricania simulans zararlısı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27766 06/04/2018
DOKAP'ın Birinci Eylem Planının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28061 13/04/2018
ÇAYKUR'un zarar etmesinin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28695 18/04/2018
Rize İyidere Lojistik Merkezi projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28748 27/04/2018
Ayder Yaylası'ndaki yapılaşmaya ve TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28903 10/05/2018
ÇAYKUR'un kapasitesini tam kullanmayarak çay üreticilerini zor durumda bıraktığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki