Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

AHMET KENAN TANRIKULU
MHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı : 388
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 220 22/09/2011
Yaş ve kuru üzüm ihracatındaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 267 25/08/2011
Canlı hayvan ithaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 398 20/09/2011
Özel hastaneler ve Devlet hastanelerinde vatandaşlardan alınan katılım payına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 551 07/10/2011
Mübadele anlaşmaları dışında göç eden vatandaşlarımızın haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 847 26/10/2011
Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1353 18/11/2011
Ambulans, hasta nakil ve yoğun bakım araçlarında bulunması gereken malzemelere ve bu araçların kontrolüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1476 28/11/2011
Cezaevlerinde meydana gelen ölümlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1482 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1483 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1488 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1490 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1493 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1497 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1498 28/11/2011
TKDK'nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1524 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1527 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1532 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1535 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1545 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1546 28/11/2011
İzmir'e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2990 12/01/2012
İzmir ve ülke genelindeki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3014 12/01/2012
İzmir ve ülke genelindeki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3015 12/01/2012
İzmir'de deprem riski taşıyan okullara ve alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3039 12/01/2012
İzmir'de deprem riski taşıyan okullara yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3196 18/01/2012
Çalışanların yemek bedellerinin maaşlarıyla birlikte bankaya yatırılmasına ve kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4009 03/02/2012
Libya'da iş yapan Türk firmalarının mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4711 28/02/2012
Kaçak elektrik kullanımına ve elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4721 28/02/2012
Tüketicilerin 444'lü telefon hatlarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5396 16/03/2012
İzmir'de deprem haftası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5423 16/03/2012
İzmir'de deprem haf tası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5497 19/03/2012
Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5570 19/03/2012
Özel İşlem Vergisinin kaldırılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5637 22/03/2012
Kanun gereği olağanüstü durumlar için oluşturulması gereken akaryakıt, LPG ve fuel-oil stoku ve bunun ücretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5957 30/03/2012
Bazı bankaların giderlerine ve personeli ile özelleştirilecekleri iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5958 30/03/2012
Okullarda uygulamaya başlanacak olan Okul Sütü Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6018 30/03/2012
Karayolu taşımacılığında yüksek belge ücretleri nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6096 05/04/2012
Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6177 05/04/2012
2002 yılından bugüne İzmir'in mevcut limanları ve liman projeleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6599 24/04/2012
Yeni Teşvik Paketine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6609 24/04/2012
Yeni Teşvik Paketine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6615 24/04/2012
Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklere ve bu değişikliklerin zeytincilik sektörüne etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6616 24/04/2012
GDO'lu ürünlerin yasaklanmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6617 24/04/2012
Zeytinyağında tağşiş uygulamasına ve zeytinyağı sektöründeki firmaların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6654 24/04/2012
Yeni teşvik paketine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7014 03/05/2012
Okullarda uygulamaya başlanan Okul Sütü Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7108 03/05/2012
Okullarda uygulanmaya başlanan Okul Sütü Projesine ve sütten zehirlenen öğrencileri ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7752 23/05/2012
Şap aşısı üretiminin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7766 23/05/2012
Şap ve brusella hastalığına ayrılan ödeneğe ve canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8280 08/06/2012
Ülkemize göç eden Türk vatandaşlarına emeklilikte zorunlu göç şartı getirilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8367 13/06/2012
Teknik ve sağlık şartlarına uymayan canlı hayvanların ithalatına izin verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8460 13/06/2012
Mübadele anlaşmaları dışında ülkemize göç eden Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8471 13/06/2012
2002 yılından günümüze düve ve süt ineği sayısı ile hayvancılık desteklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9310 30/07/2012
Özürlüler için yapılacak fiziki düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9893 07/08/2012
Ülkemizdeki döviz kurları ve faiz oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9895 13/08/2012
Bankaların tüketiciden aldığı hizmet bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9896 15/08/2012
Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artışa ve iç piyasalardaki nakit sıkıntısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9901 28/08/2012
Terörle Mücadele Koordinasyon Kuruluna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9908 07/08/2012
UYAP Projesi kapsamında düzenlenen SMS ödül kampanyasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9915 15/08/2012
UYAP sisteminin yeterliliğine ve sistemi kullanan avukatlardan ücret alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9945 02/08/2012
Emekli maaşlarında yapılan iyileştirmenin beklenenin altında olduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9973 28/08/2012
İZSU'nun su faturalarına yansıttığı gelir kalemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 9997 02/08/2012
Suriye sınır kapılarının kapanmasının yol açtığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10003 28/08/2012
Artan terör olaylarına karşı alınan ekonomik ve sosyal tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10025 28/08/2012
Ödemiş İlçesindeki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10049 15/08/2012
GDO'lu ürünlerin yasaklanmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10063 28/08/2012
Ödemiş İlçesindeki patates üreticisi çiftçilerin mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10072 02/08/2012
Suriye sınır kapılarının kapanmasının yol açtığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10163 28/08/2012
İZSU'nun su faturalarına yansıttığı gelir kalemlerine ilişkin İçişleri Bakanından
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10178 28/08/2012
Artan terör olaylarına karşı alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10187 07/08/2012
Vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10300 28/08/2012
İZSU'nun su faturalarına yansıttığı gelir kalemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10348 28/08/2012
Dikili İlçesindeki sahil yolunun onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10507 11/09/2012
Anadolu Ajansının bazı uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10524 05/09/2012
UYAP sisteminde yaşanan bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10575 19/09/2012
KPSS'ye giren kişi sayısının ve kamuda iş talebinin artmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10597 11/09/2012
İthal ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10611 18/09/2012
Ülkemizdeki engelli spor kulüplerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10615 05/09/2012
Mısır üretimi ve fiyatları ile mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10711 06/09/2012
2012 yılı bütçe hedeflerinin tutturulamamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10716 19/09/2012
2002 yılından günümüze kamu çalışanlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10767 14/09/2012
Özel eğitim, mesleki eğitim ve iş uygulama merkezlerine devam eden engelli öğrencilerin yönetmelik değişikliği nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 10832 11/09/2012
İthal ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11565 12/10/2012
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ve bu kirliliğin sebep olduğu çevre ve sağlık sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 11686 17/10/2012
İnfaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12591 14/11/2012
Bakanlık tarafından kabul edilen şehit ve gazi tanımlarına ve yapılan maaş ve tazminat ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 12660 14/11/2012
Bakanlık tarafından kabul edilen şehit ve gazi tanımlarına ve yapılan maaş ve tazminat ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 13865 06/12/2012
KOSGEB tarafından sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14542 19/12/2012
İzmir-Gaziemir'de eski bir kurşun döküm fabrikasına ait atıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14645 19/12/2012
İzmir'de bir arazide radyoaktif atıklar olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14646 19/12/2012
İzmir'de bir arazide radyoaktif atıklar olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 14759 19/12/2012
İzmir'de bir arazide radyoaktif atıklar olduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16820 23/01/2013
Sigorta şirketlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17008 23/01/2013
TÜİK tarafından açıklanan verim ortalama verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17246 30/01/2013
HES projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17266 30/01/2013
HES projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17383 30/01/2013
HES projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17856 08/02/2013
Sigorta eksperlerinin vergi mükellefiyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 17975 08/02/2013
2023 hedefleri kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18053 14/02/2013
Yargı çalışanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18118 14/02/2013
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk girişimcilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18151 14/02/2013
Yerli soya üreticilerinin gümrük vergilerinin düşürülmesi nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18877 26/02/2013
Kamudaki yerli malı kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18940 26/02/2013
Kamudaki yerli malı kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18972 26/02/2013
Kamudaki yerli malı kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 18982 26/02/2013
İzmir'in Menemen ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19083 26/02/2013
Emniyet teşkilatına getirilen ikinci şark hizmeti uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19162 01/03/2013
İzmir Bakırçay'da çiftçilerin borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19238 01/03/2013
İzmir Bakırçay'da çiftçilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19289 01/03/2013
İzmir Bakırçay'da çiftçilerin borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19370 08/03/2013
IMF ile yapılan anlaşmalara, merkezi yönetim borç stokuna ve hazine garantili altyapı yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 19546 08/03/2013
TÜİK tarafından yapılan araştırmalara ve adrese dayalı nüfus verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20695 25/03/2013
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlar ile İzmir'deki spor kulüplerinin taleplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22119 12/04/2013
Uzman jandarma personelinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23696 09/05/2013
Şehit ve gazi tanımı ile tanımın belirsizliğinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23699 10/05/2013
Peyzaj mimarı kadroları ile kadro yetersizliği nedeniyle bölüm mezunlarının yaşadıkları mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23765 10/05/2013
Ziraat mühendisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23766 10/05/2013
Bakanlığın personel alımı ile Bakanlıktaki gıda mühendisi kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23814 09/05/2013
Şehit ve gazi tanımı ile tanımın belirsizliğinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23833 10/05/2013
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde borçları nedeniyle vatandaşlara mağduriyet yaşattığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24411 15/05/2013
Yayımlanan bir genelge nedeniyle taşımacılık sektörü esnafının yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 24968 24/05/2013
661 sayılı KHK'nın uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25078 24/05/2013
Bakanlık tarafından yapılan görevde yükselme sınavı, Bakanlığa ait kadrolar ile personele yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25815 06/06/2013
Gazilerin kamuda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25881 06/06/2013
Gazilerin kamuda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 25984 06/06/2013
Gazilerin kamuda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26062 10/06/2013
Gazilerin kamuda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 26293 11/06/2013
Çiğ süt referans fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27106 24/06/2013
ÇAYKUR Rize işletmelerinde çalışanlara bir sendikaya üye olmaları konusunda baskı yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27154 24/06/2013
ÇAYKUR Rize İşletmelerinde çalışanlara bir sendikaya üye olmaları konusunda baskı yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 27890 02/07/2013
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Kuspa Tepesi ile çevresine mıcır tesisleri kurulacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 28057 02/07/2013
İzmir Beydağ Barajından Beydağ ve çevresindeki vatandaşların yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29724 14/08/2013
TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29956 14/08/2013
İş kazalarına ve önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 29982 14/08/2013
Tahtalı Barajı koruma havzasındaki bir binaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30176 14/08/2013
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30177 14/08/2013
Tahtalı Barajı koruma havzasındaki bir binaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 30335 14/08/2013
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31090 06/09/2013
Çiğ süt destekleme priminin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 31806 23/09/2013
Kayıt dışı istihdama ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32083 23/09/2013
Kayıt dışı istihdama ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32179 23/09/2013
Denizcilik sektöründeki kayıt dışı istidam ile sektör çalışanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 32917 09/10/2013
Ortaöğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye'deki üniversitelere sınavsız giriş hakkı tanınması uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33452 04/11/2013
Bakan yardımcılığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33547 04/11/2013
Eti Maden İşletmelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 33620 04/11/2013
Dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34654 20/11/2013
Kamu kurumlarınca satılan mallardan KDV alınmamasının doğurduğu haksız rekabete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34664 20/11/2013
İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı köylerdeki öğrencilerin okullara ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34682 20/11/2013
Zeytinova-Burgaz Barajı Projesinde yapılan değişikliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34683 20/11/2013
Süs bitkisi ve fidan satışlarından KDV alınmamasının doğurduğu haksız rekabete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35430 03/12/2013
Üniversitelerdeki not dönüşümü alanındaki farklı uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35443 03/12/2013
ÇAYKUR'un ürettiği bir ürüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 35444 03/12/2013
ÇAYKUR tarafından üretilen bir ürüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 37041 02/01/2014
Taşımalı eğitim sistemindeki servis ve taşımacılık işi ile uğraşan esnafa ödemelerin yapılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39333 10/02/2014
İzmir'deki Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasının kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39334 10/02/2014
Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi öngörülen taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39335 10/02/2014
İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39373 10/02/2014
İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39380 10/02/2014
İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39385 10/02/2014
İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39419 10/02/2014
2011 yılından itibaren valilik makamlarına askeri birlikler ve emniyet birimleri tarafından yapılan operasyon müracaatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39439 10/02/2014
İzmir'in Kemalpaşa İlçesindeki 1. Derece SİT alanı içerisinde yer alan tarihi mozaiklerin taşınması kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39444 10/02/2014
İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39445 10/02/2014
İstanbul'un Sarıyer İlçesindeki Hazineye ait bazı taşınmazların satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39451 10/02/2014
Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların tapu devir işlemlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39460 10/02/2014
2011 yılından itibaren valilik makamlarına askeri birlikler ve emniyet birimleri tarafından yapılan operasyon müracaatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39464 10/02/2014
İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39819 18/02/2014
İş güvenliği uzmanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39968 20/02/2014
Mısır'da düzenlenen şampiyonada hayatını kaybeden milli tekvandocuya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40047 20/02/2014
Astsubayların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40097 20/02/2014
Astsubayların özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40304 25/02/2014
Bulgaristan'ın yol geçiş belgesi vermemesi nedeniyle sınır kapılarında bekletilen TIR'lara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40306 25/02/2014
Bulgaristan'ın yol geçiş belgesi vermemesi nedeniyle sınır kapılarında bekletilen TIR'lara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40409 25/02/2014
Bulgaristan'ın yol geçiş belgesi vermemesi nedeniyle sınır kapılarında bekletilen TIR'lara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40744 07/03/2014
Yurt dışına çıkış yapan araçların üzerinde trafikten men şerhi, haciz ve yakalama kararı olup olmadığı yönünden kontrol edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40768 07/03/2014
Yurt dışına çıkış yapan araçların üzerinde trafikten men şerhi, haciz ve yakalama kararı olup olmadığı yönünden kontrol edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 40818 07/03/2014
Yurt dışına çıkış yapan araçların üzerinde trafikten men şerhi, haciz ve yakalama kararı olup olmadığı yönünden kontrol edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41648 27/03/2014
Ülkemizde yaşayan Ahıska Türklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41649 27/03/2014
Orman işçilerine kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41673 27/03/2014
Ülkemizde yaşayan Ahıska Türklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41735 27/03/2014
Ülkemizde yaşayan Ahıska Türklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41763 27/03/2014
Orman işçilerine kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41811 27/03/2014
Orman işçilerine kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 41899 27/03/2014
Menemen'deki TOKİ konutlarının altyapı ve çevre düzenlemesi konularındaki eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42973 28/04/2014
Bazı projelere Hazine garantisi verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 42974 28/04/2014
İşsizlik Sigortası Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu mevduatlarının üç kamu bankasında tutulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43072 28/04/2014
İzmir ili Dikili ilçesinde bulunan bir spor salonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43138 28/04/2014
Bazı projelere Hazine garantisi verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43139 28/04/2014
İşsizlik Sigortası Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu mevduatlarının üç kamu bankasında tutulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43145 15/04/2014
Siyasi yorum, yönlendirme ve faaliyette bulunulduğu gerekçesiyle gerçekleştirilen denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43614 06/05/2014
İzmir'de dolu afetinden zarar gören çiftçilerin zararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43628 06/05/2014
İzmir'de dolu afetinden zarar gören çiftçilerin zararına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44029 13/05/2014
Çay Kanun Tasarısı hazırlanırken görüş alınan üretici kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44048 13/05/2014
İzmir'de MOBESE ve EDS sistemlerinin yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44252 21/05/2014
Madencilik sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44265 21/05/2014
Kaynağı belirsiz para girişlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44266 21/05/2014
Özel sektörün borçlanma maliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44267 21/05/2014
Yabancı yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44268 21/05/2014
Kapatılan İzmir İl Özel İdaresine ait malların devrine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44269 21/05/2014
İç ve dış borç rakamlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44270 21/05/2014
KOBİ'lerin finansman ve üretim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44271 21/05/2014
İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44280 21/05/2014
Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik sosyal ve psikolojik destek çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44286 21/05/2014
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 dönemi sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44287 21/05/2014
Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili 2003 yılından itibaren yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44288 21/05/2014
KOBİ'lerin finansman ve üretim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44300 21/05/2014
Madencilik sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44301 21/05/2014
Bakanlığın Soma'da meydana gelen maden kazasındaki sorumluluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44302 21/05/2014
Taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44303 21/05/2014
"Emeklilikte yaş sınırına takılanlara" ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44304 21/05/2014
Kamuya alınacak engelli personel sayısı ile ilgili yapılan açıklamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44322 21/05/2014
İzmir'de yaşanabilecek bir depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44323 21/05/2014
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kurşun fabrikasına ait atıkların bertaraf edilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44327 21/05/2014
İthalata bağımlılığın artmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44328 21/05/2014
Yabancı yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44329 21/05/2014
Kaynağı belirsiz para girişlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44341 21/05/2014
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özel sektöre devrettiği maden sahalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44342 21/05/2014
Madencilik sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44343 21/05/2014
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kurşun fabrikasına ait atıkların bertaraf edilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44344 21/05/2014
Bakanlığın Soma'da meydana gelen maden kazasındaki sorumluluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44355 21/05/2014
Sporcularımızın uluslararası müsabakalara hazırlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44359 21/05/2014
İzmir'in Bergama İlçesindeki çam fıstığı ağaçlarının kurumasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44360 21/05/2014
İzmir'in Buca İlçesindeki bir et entegre tesisinin atıl vaziyette tutulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44361 21/05/2014
İzmir ilinde doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44376 21/05/2014
Kapatılan İzmir İl Özel İdaresine ait malların devrine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44377 21/05/2014
İzmir'de taksicilere yönelik saldırılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44384 21/05/2014
İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44385 21/05/2014
Kalkınma ajansları tarafından desteklenen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44389 21/05/2014
İzmir iline turizm alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44392 21/05/2014
Kapatılan İzmir İl Özel İdaresine ait malların devrine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44393 21/05/2014
İzmir ilindeki bazı mükelleflere kesilen vergi cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44394 21/05/2014
Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44395 21/05/2014
Çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44396 21/05/2014
Kara yolu taşımacılığı yapan girişimcilerin artan maliyetlerinin düşürülmesi ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44397 21/05/2014
Özel sektörün borçlanma maliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44398 21/05/2014
İç ve dış borç rakamlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44399 21/05/2014
İzmir'in Buca İlçesindeki bir et entegre tesisinin atıl vaziyette tutulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44400 21/05/2014
Kamuya alınacak engelli personel sayısı ile ilgili yapılan açıklamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44417 21/05/2014
Atanamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44434 21/05/2014
Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik sosyal ve psikolojik destek çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44435 21/05/2014
Soma'daki maden kazasının ardından verilen sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44447 21/05/2014
İzmir'in uluslararası deniz yolu yük taşımacılığında söz sahibi olabilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44448 21/05/2014
Kara yolu taşımacılığı yapan girişimcilerin artan maliyetlerinin düşürülmesi ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44449 21/05/2014
Kuzey Ege Çandarlı Limanı mendirek inşaatının bitirilememesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 44976 23/05/2014
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Eynez Yeraltı Kömür İşletmesi'nde gerçekleştirilen denetime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45012 23/05/2014
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan mali destek programının iptal edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45068 03/06/2014
Engelli personel atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45075 03/06/2014
TÜBİTAK'ın deprem konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45132 03/06/2014
İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates alımı yapan firmaların uyguladıkları fiyatlar arasındaki farklılığa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45137 03/06/2014
Üreticilerden ürünlerinin alışveriş merkezlerinde satılması karşılığında yüksek ücretler talep edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45170 03/06/2014
İzmir'de bazı kişilerce gerçekleştirilen yol kapatma eylemine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45234 03/06/2014
Üreticilerden ürünlerinin alışveriş merkezlerinde satılması karşılığında yüksek ücretler talep edildiği iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45247 03/06/2014
Ege Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45248 03/06/2014
TÜBİTAK'ın deprem konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45509 06/06/2014
İğneada'da yapılması planlanan termik santral ve liman projesinin çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45517 06/06/2014
İğneada'da yapılması planlanan termik santral ve liman projesinin çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45525 06/06/2014
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu'nun 30'uncu Genel Kurulunda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45529 06/06/2014
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu'nun 30'uncu Genel Kurulunda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45593 06/06/2014
İğneada'da yapılması planlanan termik santral ve liman projesinin çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45690 11/06/2014
Başbakanlığın danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerinin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45701 11/06/2014
Vakıfbank Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45734 11/06/2014
İzmir ve çevresine bilim, sanayi ve teknoloji alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45749 11/06/2014
İzmir ve çevresine çevre ve şehircilik alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45750 11/06/2014
İzmir Valiliği tarafından verilen bir ÇED kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45751 11/06/2014
3. Havalimanı projesinin bir bölümünün ormanlık alan içerisinde kalmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45752 11/06/2014
Valilikler tarafından verilen ÇED kararlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45760 11/06/2014
İzmir ve çevresine enerji alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45763 11/06/2014
İzmir ve çevresine spor alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45767 11/06/2014
İzmir ve çevresine gıda, tarım ve hayvancılık alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45787 11/06/2014
İzmir ve çevresine kültür ve turizm alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45794 11/06/2014
Başbakanlığın danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerinin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45795 11/06/2014
Almanya'daki bir soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45816 11/06/2014
İzmir ve çevresine orman ve su işleri alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45817 11/06/2014
Kuraklığa karşı alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45818 11/06/2014
3. Havalimanı projesinin bir bölümünün ormanlık alan içerisinde kalmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45850 11/06/2014
İzmir ve çevresine ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında yapılması planlanan kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45876 13/06/2014
TMSF tarafından alacakların tahsil edilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ve borç faizlerinden vazgeçilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45877 13/06/2014
Bir Türk bankası hakkında Almanya'da kara para aklama nedeniyle soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46084 13/06/2014
İzmir'de iki hastanenin birleştirilmesi kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46103 11/06/2014
Diyarbakır'da askeri bir kurumun bahçesindeki Türk Bayrağı'nın gönderden indirilmesi olayına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46184 11/06/2014
Diyarbakır'da askeri bir kurumun bahçesindeki Türk Bayrağı'nın gönderden indirilmesi olayına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46218 11/06/2014
Diyarbakır'da askeri bir kurumun bahçesindeki Türk Bayrağı'nın gönderden indirilmesi olayına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46313 19/06/2014
Kuru üzüm rekoltesine ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46345 19/06/2014
Kuru üzüm rekoltesine ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 46367 19/06/2014
Kuru üzüm rekoltesine ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47273 01/07/2014
Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 47701 03/07/2014
Bayraklı Şehir Hastanesi kampüsünün inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48126 10/07/2014
İzmir Adnan Menderes Havalimanının eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 48433 10/07/2014
Uçuş kartına yüklenen puanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49536 22/07/2014
Türkiye genelindeki ecrimisil bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51240 29/08/2014
İzmir Alsancak Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve çökme riski taşıdığı gerekçesiyle kullanıma kapatılması kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 51252 29/08/2014
İzmir Alsancak Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve çökme riski taşıdığı gerekçesiyle kullanıma kapatılması kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54524 03/11/2014
Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54746 03/11/2014
Madenlerin denetlenmesine, Karaman'ın Ermenek İlçesindeki maden sahasına dair şikayetlere ve yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54768 03/11/2014
Madenlerin denetlenmesine, Karaman'ın Ermenek İlçesindeki maden sahasının ruhsatlandırılmasına, sahaya dair şikayetlere ve yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54769 03/11/2014
Zeytinlik alan tanımını değiştiren kanun tasarısına ve öngörülen düzenlemenin zeytinciliğe etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54784 03/11/2014
Zeytinlik alan tanımını değiştiren kanun tasarısına ve öngörülen düzenlemenin zeytinciliğe etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55338 07/11/2014
2002 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ticaretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55365 07/11/2014
Zeytin ve zeytinyağı üreticisine yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55370 07/11/2014
2002 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ticaretine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 55578 07/11/2014
Esenboğa Havalimanında bulunan CAT3C ILS sisteminin kullanıma kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56132 18/11/2014
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken meblağ ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56161 18/11/2014
Bakanlıkta engelli istihdamına ve engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56181 18/11/2014
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56182 18/11/2014
Son günlerde şehit olan askerlerin ailelerine bağlanan aylık ve ödenen tazminata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56183 18/11/2014
İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken meblağ ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56244 18/11/2014
TÜİK'in engellilerle ilgili istatistiki çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56257 18/11/2014
Engellilerin kamuda istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56266 18/11/2014
Engelli öğrenci sayısına ve engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 56289 18/11/2014
Engelli hasta sayısına ve engellilerin sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57170 01/12/2014
Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57184 01/12/2014
Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57244 01/12/2014
Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 57282 01/12/2014
Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59122 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59136 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59139 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59141 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59146 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59147 08/01/2015
6015 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59148 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59151 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59152 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59158 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59169 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59177 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59179 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59185 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59186 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59187 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59190 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59193 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59194 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59197 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59202 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59203 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59204 08/01/2015
6552 sayılı Kanun ile getirilen bir düzenleme sonrası engelli vatandaşlarımızın iş yaşamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59208 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59216 08/01/2015
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59217 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59218 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59223 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59229 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59237 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59244 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59245 08/01/2015
İzmir'in Tire ilçesine bağlı bir mahalledeki maden ocağının olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59246 08/01/2015
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59247 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59254 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59257 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59258 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59262 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59270 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59271 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59274 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59288 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59324 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59328 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59332 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59333 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59335 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59340 08/01/2015
6015 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59342 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59352 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59353 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59355 07/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59365 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59366 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59367 08/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59381 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59382 08/01/2015
Sağlık personeli yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59383 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59384 08/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59401 08/01/2015
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59402 08/01/2015
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59403 08/01/2015
İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 59404 08/01/2015
Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60774 04/02/2015
Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60781 04/02/2015
Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60794 04/02/2015
Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 60923 04/02/2015
Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61837 24/02/2015
Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61870 24/02/2015
Üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 61897 24/02/2015
Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62517 09/03/2015
Kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62628 09/03/2015
Kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62691 09/03/2015
Hazine kaynağından kredi kullanabilecek seyahat acentaları için getirilen şartlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62694 09/03/2015
Kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 62796 09/03/2015
Hazine kaynağından kredi kullanabilecek gemi inşa ve gemi işletmeciliği firmaları için getirilen şartlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki