Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

AHMET KENAN TANRIKULU
MHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı : 69
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 2 7 / 506 22/10/2007
İzmir'de kurulması planlanan otomotiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 507 22/10/2007
İzmir'deki organize sanayi bölgelerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 778 09/11/2007
Vergilerdeki kayıp ve kaçağa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 855 14/11/2007
Tahrip olan bir balıkçı barınağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1391 26/12/2007
İzmir'de depremde yıkılma tehlikesi taşıyan okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1410 28/12/2007
Elektrik zammına, kaçak elektrik kullanımına ve elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1465 07/01/2008
İzmir-Efemçukuru'ndaki arazi kamulaştırmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1560 11/01/2008
İzmir'deki hava kirliliğine ve bir göldeki kurumaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1640 17/01/2008
SSK primlerindeki işveren payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1759 25/01/2008
İzmir'deki bazı köylerin altyapı çalışmalarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1852 31/01/2008
Baz istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1857 31/01/2008
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1922 06/02/2008
Serbest bölgelerde üretim malı girişinin durdurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1996 14/02/2008
Bahşiş ile ilgili açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2204 26/02/2008
Özelleştirmelerin çalışanlara etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2205 26/02/2008
107 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2714 26/03/2008
Organize sanayi bölgelerinde doğalgaz kullanımına ve iskontolu tarifeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2910 03/04/2008
İzmir Expo 2015 organizasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3666 15/05/2008
İzmir'in turizm gelirleri ve yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4385 30/06/2008
Orman yangınları önlemlerine ve ormanların geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4386 01/07/2008
İzmir-Aliağa'da yapılacak termik santrale ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4387 30/06/2008
İzmir'deki maden aramalarına ve enerji kaynaklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4390 01/07/2008
Aliağa'da yapılacak termik santrale ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4402 30/06/2008
İzmir'in şebeke suyunun kalitesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4409 30/06/2008
Çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4651 23/07/2008
İzmir'de deprem riski taşıyan okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5439 16/10/2008
Küresel mali krize ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5702 22/11/2007
İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5804 13/11/2008
Çeşme'de ecrimisil ücretlerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5821 13/11/2008
Bir laboratuvarda kan tahlili sonuçlarında yaşanan gecikmeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5910 19/11/2008
Karaburun İlçesine su sağlayacak gölete ve sahildeki kirliliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 5942 19/11/2008
İzmir'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6080 05/12/2008
BOTAŞ'ın OSB'lerden teminat mektubu istemesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6081 05/12/2008
Nabucco Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6721 23/01/2009
Reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6745 23/01/2009
Reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6785 28/01/2009
İzmir'deki organize sanayi bölgelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7240 02/03/2009
Dövize endeksli kredi çekenlerin geri ödemedeki sıkıntılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7548 14/04/2009
Makine imalatçılarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7725 27/04/2009
Vergi dairelerinin bir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7850 05/05/2009
İzmir'deki enerji ihtiyacına ve OSB'lerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 7862 05/05/2009
Çiftçilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8355 03/06/2009
THY'de bazı personele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8388 04/06/2009
Ziraat Bankasında bazı personele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 8557 17/06/2009
Muhtarların özlük haklarına ve belge verme yetkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 9653 04/09/2009
5018 sayılı Kanun uyarınca yayınlanması gereken dokümanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11154 20/11/2009
Pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11167 20/11/2009
Dış Ticaret Müsteşarlığının bazı grup başkanlıklarını kapatmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11514 17/12/2009
Okulların su borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11792 06/01/2010
Tren kazalarına ve demiryolları yönetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12844 18/02/2010
İzmir'deki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15156 15/06/2010
BOTAŞ'IN organize sanayi bölgelerine geriye dönük borç çıkarmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15496 01/07/2010
Ağız ve diş sağlığı merkezlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16348 01/10/2010
Kapatılan bir taş ocağının yeniden açılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16352 01/10/2010
İzmir'in bazı köylerinin su pompalarındaki elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16387 01/10/2010
Pamuk üreticilerinin yeşil kurt zararlısından dolayı yaşadığı mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16395 01/10/2010
Belediyelerin İller Bankasına olan borçları ve tahsilatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16476 07/10/2010
Özdemir Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16479 04/10/2010
"Sıfır faizli havancılık kredisi" uygulamalarına ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16533 15/10/2010
Manisa-Kütahya-İzmir planlama bölgesi çevre düzeni planına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16546 13/10/2010
Süt tozu ve tereyağı ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16588 15/10/2010
Manisa-Kütahya-İzmir planlama bölgesi Çevre Düzeni Planına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16591 13/10/2010
Süt tozu ve tereyağı ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 16971 09/11/2010
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesinti oranının tüketicilere yansıtılmaması için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17426 14/12/2010
OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18256 03/02/2011
Mısır ve Tunus'ta meydana gelen olayların ticarete etkisi ile ihracat ve ithalata ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18285 03/02/2011
Bilişim vadisi projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18560 21/02/2011
İstanbul Boğazına yapılması planlanan üçüncü köprüye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18736 03/03/2011
Çekirdeksiz kuru üzümdeki göztaşı kurşun kalıntısı sorunu ile üzüm üretiminin ve ihracatının gelişmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki