Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

MEHMET EKİCİ
MHP - YOZGAT

Bulunan Kayıt Sayısı : 94
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 2 7 / 797 15/11/2007
Geçici işçi statüsündeki personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1665 18/01/2008
Türkiye Boks Federasyonu Başkanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 1813 28/01/2008
Fener Rum Patrikhanesinin ekümenlik iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 2116 20/02/2008
Yunanistan Başbakanının Türkiye ziyaretine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3623 14/05/2008
TCDD'nin lojman tahsislerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3933 30/05/2008
Yozgat'taki atıl bir kamu binasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3934 30/05/2008
Yozgat'taki vergi tahsilatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3935 30/05/2008
Yozgat'taki belediyelere ve İl Özel İdaresine vergi gelirinden verilen paya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3948 30/05/2008
Kene ısırmasına bağlı ölüm vakalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3949 30/05/2008
Pancar kotalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 3950 30/05/2008
Gübre kullanımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4592 17/07/2008
Tapu Arşiv Daire Başkanlığına yapılan belge ve çalışma taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4593 17/07/2008
TARBİS projesine ve Tapu Arşiv Daire Başkanının görevden alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4594 17/07/2008
Bir yazışmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4604 17/07/2008
Bir kamu binasının yıkımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4605 17/07/2008
Yozgat'taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 2 7 / 4614 17/07/2008
TMO'nun hububat alımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6865 04/02/2009
Yerköy'de taşımalı eğitim yapılan bir ilköğretim okulunun onarımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 6866 04/02/2009
"100 Temel Eser" listesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 3 7 / 12039 01/12/2008
Kadın milletvekili eşlerine yönelik yemek organizasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11777 06/01/2010
Görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 11780 06/01/2010
Özelleştirme dolayısıyla geçici personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12260 25/01/2010
2821 ve 2822 Sayılı Kanunlara yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12324 26/01/2010
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bağlı ortaklığının İran'da girdiği özelleştirme ihalesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12542 05/02/2010
Yozgat Şehir Merkezi Yağmur Suyu Toplama Projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12543 05/02/2010
Yozgat Çamlık Milli Parkının geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12544 05/02/2010
Musabeyli Barajı Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12564 05/02/2010
Yozgat Defterdarlık Hizmet binasının yıkım işine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12574 05/02/2010
Yozgat'ta tarımın desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12575 05/02/2010
Yozgat'ta bazı tarımsal uygulama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12827 18/02/2010
Yozgat SGK İl Müdürlüğünün kadrolarına ve hizmet binasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12828 18/02/2010
Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12855 18/02/2010
Pancar kotasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 12859 18/02/2010
Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13204 10/03/2010
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün bir AB Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13205 10/03/2010
Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki personel yönetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13210 10/03/2010
Görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13221 10/03/2010
Özelleştirilen kuruluşların geçici personel olarak istihdam edilen çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13298 12/03/2010
Gübretaş'ın dahil olduğu konsorsiyuma ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13306 12/03/2010
Yozgat Şehir Merkezi Yağmur Suyu Toplama Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13573 30/03/2010
Bir baraj projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13587 30/03/2010
Yozgat Defterdarlığı binasının yıkımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13609 30/03/2010
Yozgat’ta tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 13610 30/03/2010
Tarım sektöründe bazı çalışmalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15351 28/06/2010
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bazı arazilerin takasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15677 15/07/2010
TCDD'nin faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15678 15/07/2010
TCDD'deki kadrolaşma ve yüklenici firmalara yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15679 15/07/2010
Yüksek hızlı trene ve bazı demiryolu hatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 4 7 / 15680 15/07/2010
Adapazarı'nda arazi tahsis edilen bir şirkete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17015 04/11/2010
Yozgat Belediyesine ait olan Et Süt Entegre Tesisinin Et Balık Kurumuna devredileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17016 04/11/2010
TMO'nun protein cihazı alımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17030 04/11/2010
Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17055 23/11/2010
İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17056 23/11/2010
Şikayet, ihbar ve bilgi edinme taleplerinin e-Devlet sistemine dahil edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17095 23/11/2010
Boş bulunan kadroların sözleşmeli personele tahsis edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17096 23/11/2010
Ar-Ge birimlerinin faaliyet ve projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17097 23/11/2010
Ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17098 23/11/2010
Naklen atanan ve sözleşmeli personele yolluk verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17099 23/11/2010
Okullarda tören ve toplantılara zorunlu katılımın kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17100 23/11/2010
Kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi önergesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17101 23/11/2010
Uzman öğretmenlik unvanını alamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17102 23/11/2010
Sözleşmeli öğretmenlerin mesleki eğitim programlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17171 23/11/2010
Yeniden yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sınavına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17172 23/11/2010
KPSS sonucunu öğrenmek isteyenlerden şifre istenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17173 23/11/2010
Hangi üniversite mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17174 23/11/2010
Otuz günden fazla rapor alan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17573 22/12/2010
Yürürlükten kaldırılan Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 17836 04/01/2011
TSE personelinin maaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18232 03/02/2011
İş kollarındaki işçi sayısı ve sendikaların üye sayısı ile ilgili 2011 yılı Ocak ayı istatistiğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18368 12/02/2011
Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkilendirilen sendikalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18397 14/02/2011
2010 KPSS Lisans Sınavı branş sıralamalarının yayınlanmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18434 16/02/2011
Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıflarında çalışan personelin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18435 16/02/2011
Öğretmen çocuklarının burslarının iptallerine ve burslulukta ayrılan kontenjanla ilgili fert başına düşen yıllık gelir uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18436 16/02/2011
Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18437 16/02/2011
Bilim ve sanat merkezlerindeki yönetici ve öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18438 16/02/2011
Sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18439 16/02/2011
Uzman öğretmenlik unvanını alamayan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18440 16/02/2011
Okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18441 16/02/2011
Ar-Ge birimlerinin faaliyet ve projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18442 16/02/2011
Rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18531 22/02/2011
Yozgat-Sarıkaya'daki jeotermal kaynağın TOKİ konutlarında ısıtma amaçlı kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18542 22/02/2011
Sözleşmeden kadroya geçen personele yolluk verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18543 22/02/2011
Yozgat Belediyesinin bir tesisi vergi borcu mukabilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devrettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18548 22/02/2011
Dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18558 22/02/2011
Yozgat Belediyesinin bir tesisi vergi borcu mukabilinde Bakanlığa devrettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18565 22/02/2011
Bakanlık şube müdürlüğü kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18566 22/02/2011
Kemerburgaz'da yaşayan göçmenlerin kullandıkları tarım arazilerinin orman alanı kabul edilmesiyle meydana gelen mağduriyete ilişkin Kemerburgaz'da yaşayan göçmenlerin kullandıkları tarım arazilerinin orman alanı kabul edilmesiyle meydana gelen mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18567 22/02/2011
Yozgat Belediyesinin dış kaynaklı kredi kullanımı nedeniyle Hazine Müsteşarlığına olan borcuna ve bir tesisin devredildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 18606 24/02/2011
Yozgat-Sarıkaya'daki jeotermal kaynak suyunun kullanımına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19035 28/03/2011
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19036 28/03/2011
Teknik eğitim veren program ve bölümlerin mezunlarının memuriyetteki özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19052 30/03/2011
2010 yılında yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına ve bazı sonuçlara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19053 30/03/2011
4/C statüsünde çalışan personelin hizmet sözleşmelerinin 2010 yılında geç yenilenmesine ve meydana gelen mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
23 / 5 7 / 19108 30/03/2011
Yurt Dışı Teşkilatı Yönetmeliğinin hazırlanmamasına ve boş kalan kadrolara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki