Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

TUNCA TOSKAY
MHP - ANTALYA

Bulunan Kayıt Sayısı : 56
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 477 05/10/2011
2002-2011 yılları arasında Antalya'daki icra takibi yapılan kişi ve dava sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 482 05/10/2011
Antalya'daki kayıt dışı istihdama ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 483 05/10/2011
Antalya'da çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 485 05/10/2011
Kalitesiz kömür dağıtımına ve hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 498 05/10/2011
Antalya ve ilçe belediyelerinde görev yapan şehir plancısı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 499 05/10/2011
Antalya'da imar planlarında okul yeri olarak belirlenen arsalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 503 05/10/2011
Antalya'da yarım kalan ve devam ettirilen kamu yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 515 05/10/2011
Antalya'da su plan ve projeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 518 05/10/2011
Antalya'da bankalara olan borçlara ve icralık esnaf sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 520 05/10/2011
Antalya'da AB fonlarından yararlanmak için yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1589 30/11/2011
Antalya'daki esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1606 30/11/2011
Taş ve mermer ocaklarının çevreye verdiği zararların azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1628 30/11/2011
Antalya'daki yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel altyapı hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1629 30/11/2011
Antalya'nın göç alması ve göçün doğurduğu ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1631 30/11/2011
Antalya'da faaliyet gösteren derneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1640 30/11/2011
Antalya'daki gelir ve yaşam koşulları ile yoksulluk riskinin son on yıldaki değişim oranına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1646 30/11/2011
Vergi incelemelerine ve Antalya'da son beş yılda vergi incelemesine tabi tutulan mükellef sayısının yıllara göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1679 30/11/2011
Karayollarında yol güvenliğinin artırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3360 23/01/2012
Antalya ve ilçelerinde tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3381 23/01/2012
Antalya'nın rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3414 23/01/2012
Antalya'da kredi kullanan üreticilere ve yaşadıkları mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3415 23/01/2012
Antalya'da yaşanan sel felaketi neticesinde çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3451 23/01/2012
KÖYDES projelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3473 23/01/2012
Antalya'da turizm alanında yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3514 23/01/2012
Antalya'da ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 3930 08/02/2012
Tüketici kredileri ve kredili mevduat hesabı borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4034 08/02/2012
AB tarafından kırsal kalkınma alanında 2011 yılı için Türkiye'ye yönelik hibe programına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4065 08/02/2012
Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4086 08/02/2012
Antalya'da kiraya verilen ve tescil kaydı kaldırılan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4099 08/02/2012
666 Sayılı KHK'de yer alan eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 4111 08/02/2012
Öğrencilerin okula devamsızlık sorununa ve okulu bırakan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5010 07/03/2012
Antalya'da Merkezi Finans ve İhale Biriminin sağladığı hibeler kapsamında yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5011 07/03/2012
AB'ye katılım öncesi süreçte STK'ların güçlendirilmesi adlı hibe programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5012 07/03/2012
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından sözleşmeye bağlanan hibelerin belediyelere dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5014 07/03/2012
2002-2012 yılları arasında Antalya'daki işletmelere sağlanan KOSGEB desteklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5023 07/03/2012
3 Kasım 2002 sonrasında Antalya'da açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5024 07/03/2012
Antalya'daki işsizlik ve kadın işsizliği oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5050 07/03/2012
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden yararlananlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5051 07/03/2012
Antalya'da Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5068 07/03/2012
Karakaya Alara Köprüsünün ulaşıma kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5074 07/03/2012
Antalya'nın sosyo-ekonomik verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5086 07/03/2012
2002-2012 yılları arasında ülkemizdeki özelleştirme faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5098 07/03/2012
Antalya'daki okullaşma oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5100 07/03/2012
Öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5101 07/03/2012
Ülkemizde ve Antalya'da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7149 09/05/2012
Muhtaç aylığı bağlananlara ve burs verilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7162 09/05/2012
Çocuk yoksulluğu oranlarına ve bununla mücadele etmek için yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7176 09/05/2012
2003-2012 yılları arasında Antalya'da yabancı gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılan taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7177 09/05/2012
Turizm Öncelikli Yöre Belediyeleri Listesine ve bu listede yer alan belediyelere gerçekleştirilen yardımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7202 09/05/2012
2002-2012 yılları arasında Adana'da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7203 09/05/2012
2003-2012 yılları arası çiftçilere yapılan destek ödeneği miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7204 09/05/2012
Katılım öncesi yardım aracı kırsal kalkınma birleşeni çerçevesinde ülkemizde kullanılan fonlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7218 09/05/2012
Antalya'da son 10 yıl içinde uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla ölen ve tedavi gören kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7225 09/05/2012
Antalya'da kongre turizminin gelişmesi için yapılan çalışmalara ve kongre merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7240 09/05/2012
Antalya'da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bulunan güvenlik görevlisi sayısına ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7274 09/05/2012
1992'den itibaren dış borç servis miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki