Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

OKTAY ÖZTÜRK
MHP - ERZURUM

Bulunan Kayıt Sayısı : 46
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 7 / 1075 02/11/2011
Kırsal kalkınma yatırımları ile tarıma dayalı sanayi yatırımlarının desteklenmesi projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1076 02/11/2011
Tarıma dayalı teşvik projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1079 02/11/2011
Damlama sulama desteklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1080 02/11/2011
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesinde hayata geçirilen projelere ve yapılan proje başvurularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1081 02/11/2011
Bakanlık tarafından verilen yüzde elli hibe desteği programına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1323 18/11/2011
Erzurum'da hayvancılık organize bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1590 01/12/2011
Son dokuz yılda merkezlerini Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illere taşıyan şirket ve iş adamlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1649 01/12/2011
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde vergi memurlarının terör örgütünün baskısı altında oldukları ve vergi kaçırmak amacıyla bazı şirketlerin merkezlerini bölgeye taşıdıkları iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 1958 09/12/2011
Erzurum'un kış turizmi potansiyeline ve yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2983 12/01/2012
Hayvan Islahı Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasının yol açacağı sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 2984 12/01/2012
Hayvancılık politikasına ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 5292 09/03/2012
Finansal kiralama konusu malların KDV oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6204 12/04/2012
Erzurum-Aşkale'deki HES'te yaşanan kazaya ve acil kurtarma helikopteri ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6205 12/04/2012
Erzurum-Aşkale'deki Karasu-2 HES'te hayatını kaybeden işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6271 12/04/2012
Erzurum-Aşkale'deki Karasu-2 HES'e ve burada bulunan yüksek gerilim hattına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6272 12/04/2012
Erzurum-Aşkale'deki Karasu-2 HES göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6327 12/04/2012
Erzurum-Aşkale'deki HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6349 12/04/2012
Erzurum'daki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6351 12/04/2012
Erzurum'da derslik ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6389 12/04/2012
Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kapasitesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 6888 24/04/2012
Erzurum'da evsel atıkların yol açabileceği hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7604 18/05/2012
Karasu-2 HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 7605 18/05/2012
Karasu-2 HES'e ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 2 7 / 8181 06/06/2012
Başbakan'ın öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 16509 15/01/2013
Erzurum il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20711 28/03/2013
Kooperatifler aracılığıyla satışı yapılan hayvanların ölümünden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 20832 28/03/2013
Aksaray Üniversitesi Rektörü ile ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 21213 02/04/2013
İller Bankası Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 22963 26/04/2013
Kapıcıların TOKİ'den konut talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23042 26/04/2013
Kapıcı çalıştırma zorunluluğu ile kapıcıların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23043 26/04/2013
Kapıcılarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 3 7 / 23044 26/04/2013
Kapıcılarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 34939 21/11/2013
Enerji geri ödemelerinde indirim yapılan bölgelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 36098 18/12/2013
İçişleri Bakanlığının bir genelgesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39102 28/01/2014
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim arifesinde suikastlar olabileceği şeklinde basında yer alan açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 39515 12/02/2014
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de kampanya ve mevsimlik işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43451 30/04/2014
Erzurum'da elektrik borcu nedeniyle icraya verilen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 43472 30/04/2014
Erzurum'da elektrik borcu nedeniyle icraya verilen vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45464 05/06/2014
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiği bir düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45756 11/06/2014
Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı devam eden Ayvalı Barajı Projesi kapsamında gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 45757 11/06/2014
Ayvalı Hidroelektrik Santrali için ÇED raporu alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 49514 22/07/2014
Erzurum'da kullanılamaz hale gelen bir spor tesisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50117 12/08/2014
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışına ve çiftçilere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50141 12/08/2014
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışına ve çiftçilere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
24 / 4 7 / 50156 12/08/2014
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışına ve çiftçilere yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
24 / 5 7 / 54624 27/10/2014
Erzurum Yenişehir'de kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan bir projenin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki