Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
25. Dönem 1. Yasama Yılı
8. Birleşim 29 Temmuz 2015 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 30 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
29 Temmuz 2015 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Şafak PAVEY

KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Emin ÇINAR (Kastamonu)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 115 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşimini açıyorum.

BAŞKAN - Şimdi elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için beş dakika süre veriyorum.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce izninizle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü acı koşullar içinde olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle, insanlık dışı terör tuzaklarıyla kaybettiğimiz gençlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, canlarımızı saygıyla, yasla ve rahmetle anmak istiyorum, yakınlarına sabır diliyorum.

Ben, her terörün ardından görünmez yaralıları da merak ederim; kaçını daha kaybettiğimizi, kaçının ömür boyu engelli kaldığını, onları bekleyen zahmetli geleceği düşünürüm. Burada yaratacağımız her asabiyet, her tansiyon yükselişi sokağa katmerli şiddet teşviki olarak dönebiliyor. Oysa insanlarımız öfkelerimizden, nefretlerimizden çok daha kıymetliler çünkü bu vatan hırslarımızdan çok daha değerli.

Bizler, varlıklarımıza bir şey katmak için değil, varlıklarımızla bir şey katmak için yüce Meclisteyiz. Oldukça hassas günlerdeyiz. Siyasi şiddet, toplumsal huzursuzluk bizi her zamankinden çok daha acil sağduyu ve mantığa çağırıyor. Felaketin neye benzediğini unutanlara, su satmak için yangın çıkarmak fikri cazip gelebilir fakat yangın bir felakettir ve felaketten kâr umanları da kül eder.

Alternatif hafızalar ülkesi olmaktan vazgeçip sadece ortak hafızamızı takip etsek düzlüğe çıkabileceğimizi düşünüyor, inanıyor ve güveniyorum. Toplumumuza borçlu olduğumuz davranışlarımızı ahlaki sorumluluklara göre düzenleyeceğimizden kuşkum yok ve bunu kendi adıma da taahhüt ediyorum.

Yüce Meclisin değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşimindeki gündeme geçiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin önergeyi okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük'ünün 7'nci maddesi gereğince, ekte yer alan araştırma önergesini görüşmek üzere 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını, Meclis araştırması açılmasının kabul edilmesi durumunda Komisyonun kurulması ve TBMM tatile girdiği dönemde çalışmalarına devam etmesine ilişkin kararların alınmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesini arz ve talep ederiz.

Levent Gök Engin Altay Özgür Özel

Ankara İstanbul Manisa

Ek: CHP Grubunun 54 sayılı araştırma önergesi.

İbrahim Özdiş (Adana)

Zülfikar İnönü Tümer (Adana)

Elif Doğan Türkmen (Adana)

Aydın Uslupehlivan (Adana)

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki