Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
80. Birleşim 29 Nisan 2021 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 58 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
29 Nisan 2021 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Haydar AKAR

KÂTİP ÜYELER: Rümeysa KADAK (İstanbul), İshak Gazel (Kütahya)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80'inci Birleşimini açıyorum.(x)

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, kamuda ücret eşitsizliğiyle ilgili söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş'a aittir.

Buyurun Sayın Yokuş. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, gelir dağılımı adaletsizliğinde Avrupa ülkeleri arasında 2'nci sırada. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre en yüksek geliri olan yüzde 20'lik nüfus ile en düşük geliri olan yüzde 20 nüfus arasındaki gelir farkı 8,7 kat. Bu veriler 2017 yılına ait, şu anda ise Dünya Bankasının yaptığı bir araştırmada 2020 yılında ülkemiz, bir analiz raporunda yüzde 20 oranında fakirleşmiştir. Yani, şu anda Türkiye'de en düşük gelirlilerle, yüzde 20 nüfusla, en yüksek geliri olan nüfus arasındaki kat 10'a çıkmıştır. Ülkemizde memurlar arasında ayrıcalıklı ücret ve kadro unvanları olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı ayrıcalıklı yapılar maalesef emekli memurlarda, emekli işçilerde ve özellikle BAĞ-KUR emeklilerinde de var. Örnek olarak, emekli memurların ücret artışlarıyla emekli işçilerin ücret artışları yıl bazında aynı yapılmamaktadır, bunu gerçekten anlamak çok zor. Yine, bayram ikramiyesi verdiğimiz emeklilerden yaklaşık 500 binini ayırdık. Bu emekliler kim? Özel banka emeklileri, özel bankalarının vakıflarının emeklileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi oda ve borsalarda çalışmış olan emekliler. Biz bu emeklileri yok saydık ve dedik ki "Size emekli ikramiyesi yok." Kara yolları işçilerini ise "skala ayarlaması" diyerek skalalara böldük, ayrı ayrı parçalara böldük ve taşerondan geçen işçilerimizin perişanlığını görmezden geldik. Sağlık memurları için de baktığımız zaman sağlık işçileri perişan. Mesai mefhumu olmadan çalıştırılan sağlık memurları yıllardır perişan. Pandemiyle beraber maalesef aileler bölünmüş durumda. Her uygulamada diğer memurların annelik hakkı var ama sağlık çalışanı annelerimizin böyle bir hakkı yok, çocuklarıyla buluşamazlar.

Değerli milletvekilleri, sağlıkta röntgen çalışanları var. Acilde çalışıyorsanız yüzde 50 fark alırsınız. 2018'den sonra alınan bu farklar acilde çalışmayan, maalesef il, ilçelerde çalışan röntgen çalışanlarından geri isteniyor. Yani öyle bir sistem ki kamu hallaç pamuğuna çevrilmiş.

4/B diye ucube bir sistem var. Bu sistemde 500 bin çalışan perişan, aile bütünlüğü yok, yükselme şansları yok. Hangi birini anlatayım? Millî Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, Diyanet İşleri Başkanlığında bu sözleşmeliler maalesef perişan.

"Ücretli öğretmen" diye bir kölelik öğretmenliği başlattınız, asgari ücret dahi vermediniz. Güvencesi olmayan ve yılda yedi sekiz ay zor şartlarda çalıştırdığınız insanlar.

Şimdi, kamuda saymakla bitmeyecek kadar ücret adaletsizliği, ücret ayrımcılığı var ama en önemli ayrımcılık, değerli milletvekilleri, şu Türkiye tablosuna bir göz atın istiyorum. Bugün zarar eden bir Türk Hava Yolları var. 5 milyon zarar etmiş ama maalesef 5 milyon zarar eden bu Hava Yolları'mızın Genel Müdürü tam 14 başkanlık yapıyor, 14 yerden maaş alıyor. Yine, bu Hava Yolları'mızın bir yöneticisi, Genel Müdür Yardımcısı 7 yerden maaş alıyor. Yine Hava Yolları'nda bir başka genel müdür görevlisi maalesef 41 yerden ücret alıyor. Şimdi, bütün bunları niye söylüyorum? Hepimiz biliyoruz ki şu tablo Türkiye'nin utanç tablosu. İşte Türkiye'yi getirdiğimiz nokta bu. Vatandaş diyor ki: "İş yok, güç yok, açım ve kaçtım." En önemlisi şu: Adı soyadı Burhan Ersoy, görevi Vakıflar Genel Müdürü, toplam maaşı, gelirleri ek ödemelerle beraber 161 bin lira. Adı soyadı Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü, Başkanı, 150 bin lira maaş ek ücretleriyle beraber. Adı soyadı Metin Kıratlı, sarayda daire başkanı, toplam geliri 85 bin lira. Şimdi, hepimiz biliyoruz ki 1.750 üst düzey bürokrat çift maaş alır. Onların vergileri de verilmez ikinci maaşlarından.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

FAHRETTİN YOKUŞ (Devamla) - Şimdi bu ekranlardan 83 milyon Türk milletine sesleniyorum: Ey asgari ücretli, 2.800 küsur lira maaş alıyorsun. Bak, senin devletini

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki