Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
25. Dönem 1. Yasama Yılı
3. Birleşim 01 Temmuz 2015 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 4 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
01 Temmuz 2015 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Abdurrahim BOYNUKALIN (İstanbul), Geçici Kâtip Üye Dilek ÖCALAN (Şanlıurfa)

-------0-------

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3'üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 24'üncü Genel Kurulu, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecektir.

Anılan toplantı sırasında; AGİTPA Başkanı, Başkan Yardımcıları ile AGİTPA komitelerinin başkan, başkan yardımcıları ve raportörleri için seçim yapılacaktır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, toplantının önemi nedeniyle AGİTPA Türk Grubu üyesi milletvekillerimizin toplantıya katılmalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonları henüz oluşturulamadığından, bir defaya mahsus olmak üzere siyasi parti gruplarının bildireceği milletvekillerinden teşkil edilecek heyetle AGİTPA 24'üncü Genel Kuruluna katılınması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Deniz Baykal

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Geçici Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam edeceğiz.

Geçen birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde birinci ve ikinci oylamalarda Anayasa'da öngörülen üçte 2 oy çokluğu bulunamamıştı. Şimdi, üçüncü oylamaya başlıyoruz. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 276 oy aranacaktır. Bildiğiniz üzere üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Meclis Başkanlığı için adayların isimlerini seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle yeniden okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Aday Listesi:

Deniz Baykal (Antalya)

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu (İstanbul)

Dengir Mir Mehmet Fırat (Mersin)

İsmet Yılmaz (Sivas)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 94'üncü maddesinin (4)'üncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili mühürlü oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kupalarına atacaktır.

Sayın milletvekillerinin oylamanın gizliliği noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken adaylardan sadece birinin adının önündeki kare işaretlenecektir, birden fazla adayın

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki