Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
9. Birleşim 23 Ekim 2018 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 20 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
23 Ekim 2018 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Celal ADAN

KÂTİP ÜYELER: Şeyhmus DİNÇEL (Mardin), Barış KARADENİZ (Sinop)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9'uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Bugün Genel Kurula ilk defa Başkanlık yapmam sebebiyle görüşlerimi kısaca sizinle paylaşmak istiyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle, sizlerin şahsında, millet iradesinin tecelligâhı olan kutlu Meclisimizin manevi şahsiyetini hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Meclisimiz, memleketin istiklalini ve istikbalini çiğnetmeme uğruna şehadete yürüyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarının emanetidir. Bu Meclis,

hürriyete sevdalı milletimizin şah damarıdır. Milletvekili seçildiğimizde aldığımız mazbata, temsilcisi olduğumuz milletin bizlere emaneten verdiği vatan tapularıdır. Her birinin üzerinde aziz ve mübarek şehit kanlarının, Anadolu bozkırının dört yanından yükselen duaların, cefakâr halkımızın alın teri ve göz nuru vardır. Bu Meclis bağımsız bir Türkiye mücadelesinin -Ankara merkezli- milletimizin medeniyet ve dünya tasavvurunun karargâhıdır. Bu hayalimizi yok etmek isteyenlere de tarih boyunca tavizsiz duruşu yine Meclisin mensupları göstermiştir. Düşman Polatlı'ya kadar varmışken Ankara'dan çekilmeyi reddeden kurucu Birinci Meclisin ruhu bu çatı altında dimdik ayaktadır. Yüreklerimizde Gazi Mustafa Kemal'in ve onun arkadaşlarının sesi hâlâ yankılanmaktadır. 15 Temmuz gecesi işgalci ihanet şebekesine karşı başını eğmeyen parlamenter arkadaşlarımız bu ruhun hâlen yaşadığını dosta düşmana bir kez daha ispat etmişlerdir.

Meclisimizin sınırları, etrafını ören duvarlarla çevrili değildir. Meclisimizin hakiki sınırları Türk milletinin soluk alıp verdiği her bir karış toprağa kadar uzanabilmektedir. Bu çatı çökmesin, Türk'ün son bağımsız devleti yıkılmasın, milletimizin ay ve yıldızı gökyüzünde ebediyen parıldasın diye canından vazgeçmeye daima hazır duran vatandaşlarımızın kalpleri bu Meclisin hakiki merkezidir. Bu şuurla milletin Meclisinde yer aldığım gibi yine bu şuurla Cenab-ı Allah milletimize hizmet etmeyi nasip etsin.

Bu vesileyle, 27'inci Yasama Döneminin milletimize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, uzman jandarmalar ve uzman çavuşların sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'e aittir.

Buyurun Sayın Yönter. (MHP sıralarından alkışlar)

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) - Sayın Başkanım, yeni göreviniz münasebetiyle zatıalinizi tebrik ediyorum, Allah utandırmasın diyorum, Allah yardımcınız olsun diyorum ve görevinizin milletimize, Meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) - Saygıdeğer milletvekilleri, şu anda bizleri takip eden, bu millet, bu vatan, bu bayrak için fedakârlığa hazır çok sayıda kahraman vardır.

Sayın Başkanım, bir uğultu var Genel Kurulda.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, gerçekten bir uğultu var. Daha sessiz olursanız, hatibi dinleme fırsatı verirseniz memnun oluruz.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlarım, bu kahramanlar taleplerinin karşılanmasını bekliyorlar. Bu kahramanlar beklentilerinin karşılanmasını bekliyorlar. Birinci sırada uzman çavuşlarımız, uzman jandarmalarımız, bu millete her şeylerini feda etmeye hazır bu kahramanlar gerek özlük haklarıyla ilgili gerek mesleki haklarıyla ilgili pek çok sorunu taşıyorlar ve bu sorunların çözülmesini istiyorlar.

Değerli arkadaşlarım, biz 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun pek çok mahzuru olduğunu müteaddit defalar dile getirdik. 3269 sayılı Yasa'da uzman erbaşlarımızın sözleşmeli olarak çalışacakları yer almış durumda. Biz bu kahramanlara kadro istiyoruz, Gazi Meclisimizin inisiyatif almasını, irade göstermesini hassaten ve önemle istirham ediyoruz. Artık beklemeye tahammül yok, gecikmeye tahammül yok. Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli grup yöneticileri ve milletvekilleri uzman çavuşlarımıza kadro verilmesi hususunda bizlere söz verdiler. Bu sözün hep birlikte, bir an önce hayata geçmesini istiyor ve bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, uzman çavuşlarımızın ordu evlerine girememe gibi, telafisi, izahı, tanımı olmayan bir garabetle karşı karşıya olduklarını da belirtmek istiyorum.

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki