Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 1. Yasama Yılı
120. Birleşim 28 Temmuz 2016 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 6 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
28 Temmuz 2016 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Özcan PURÇU (İzmir), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120'nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Adana ilinin sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'a aittir.

Buyurun Sayın Danış Beştaş. (HDP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adana ilinde kentsel dönüşüm ve bundan kaynaklı sorunlarla ilgili konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım.

Kentsel dönüşümün, kuşkusuz, nüfusu her geçen gün artan kentlerin yeniden planlanması, yapılanması ve nitekim, halkın daha rahat ve sağlıklı yaşayabileceği alanların yaratılması kaygısıyla ele alınması gerekmekteyse de pratikte kentsel dönüşümün çok daha trajik neticelendiğine şahit oluyoruz. Nitekim, çok boyutlu yönleri olan kentsel dönüşüm hem ekonomik hem politik hem hukuksal ve yönetsel hem de sosyolojik bir sorundur. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm, birden çok değişkeni içerisinde barındıran ekonomik, sosyolojik, kültürel, tarihsel, siyasal ve her şeyden önemlisi insani boyutları da içeren bir meseleyse de kentsel dönüşüm projelerinde rant uğruna halkın sağlıklı ve insana yaraşır bir çevrede yaşama hakkından ödün verildiğini de gözlemliyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmaları, ülke genelinde ciddi sorun alanı olmakla birlikte, özelde, Türkiye'nin 5'inci büyük ili olan Adana için de büyük bir öneme sahiptir. Adana'da kentsel dönüşümle ilgili 33 proje alanı bulunuyor. İlk olarak Yüreğir Sinanpaşa Mahallesi'yle başlamışlardı, şimdi ise sıra Seyhan, Barbaros ve Bey mahallelerine geldi. Yakın zamanda bunların sayısının artacağı da ifade edilmektedir. İsmetpaşa, Havuzlubahçe, Sucuzade, Barış, Mestanzade, Sakarya, Döşeme, Hürriyet, Başak, Yavuzlar, Kışla, Akıncılar, Karacaoğlan, Cumhuriyet, Belediye Evleri gibi mahalleler ise şu anda sıralarını bekliyorlar. Şimdiden 33 proje bölgesi, 1.600 hektarı geçen alanıyla Adanalılar için tehlike arz eden bir boyuta ulaşmıştır.

Mahallelerin yaşam alanlarının, barınma hakkının iyileştirilmesi, sağlıklı bir kentsel dönüşüm elbette Adanalıların da temel talebidir. Ancak bu dönüşümün insan odaklı olması gerekmektedir. Mahalle sakinlerinin düşüncesinin alınması, kendi mahalleleri ve evleri konusunda söz sahibi olmaları gerekiyor. Yerinde dönüşüm, insana ve yaşamına değer vermek ve katılımcılığı geliştirmek demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Yeni yapılan evler olduğu gibi, iyileştirme ihtiyacı olan evler de var. Amaç depreme dayanıklı ev inşa etmekse tüm mahallelerin dümdüz edilmesi sorunu çözmüyor, daha büyük sorunlar doğuruyor.

Tüm bu alanlardaki gelişmeleri yakından izlediğimizde, Adanalıların kentsel dönüşümle ilgili karar mekanizmalarının dışında tutulduğunu ve bu karar mekanizmalarının rant odaklı alınıyor oluşunu ve Adana'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının tümünden mahallelilerin, insanların dışlandığını ifade edebiliriz. Üstelik vatandaşa kendi mülkiyetinin akıbetine dair dahi bilgi verilmemesi, kişinin kendi mülkiyetine dair karar almasının engellenmesi ve vatandaşın kendi mülkiyet sahasında dahi söz sahibi kılınmaması başta insan haklarına aykırıdır. Tepeden verilen kararlarla önlerine sunulan seçeneklerden birine razı edilmeye zorlanmaktadırlar. Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaş kendi mülk olduğu sahada borçlanarak ev sahibi olmaya yahut maddi gücü elverişli değilse kentin çeperlerine göçe zorlanmaktadır.

Adana'nın Seyhan Nehri kenarında dar sokaklarda sıkışmış olan Sinanpaşa Mahallesi AVM ve otel için görüntü kirliliği olarak nitelendirilmektedir. Kuşkusuz, vatandaş güzel ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ancak Sinanpaşa'da bir belirsizlik hâkim ve vatandaşlar gelecekleriyle ilgili bir bilgiye sahip değildir. Şimdilerden oralarda çok büyük AVM'ler ve bir otel var. Öte taraftan ise vatandaş kendi evinde kendini yabancı hissetmekte, ilerleyen yıllarda evsiz kalıp kalmayacağı korkusuyla yaşamaya mahkûm edilmektedir ve geleceğe dair belirsizlik vatandaşta ciddi bir huzursuzluk yaratmaya dönüşmüştür.

Gerçekten, TOKİ'lerin yaşam alanlarını daraltması ve bu konuda Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun beraberinde birçok il gibi Adana'da da büyük mağduriyetler doğurmaktadır. Şu anda Adana'nın birçok mahallesinde kentsel dönüşümlerle ilgili kaygılar had safhaya varmış durumdadır ve özellikle vatandaşın dışlanması, Adana'yı

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

BAYRAM TATİLİ DOLAYISIYLA; 02 TEMMUZ 2016 VE 09 TEMMUZ 2016 CUMARTESİ GÜNLERİ HALK GÜNÜ UYGULAMASI YAPILAMAYACAKTIR

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki