Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
51. Birleşim 18 Ocak 2018 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 46 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
18 Ocak 2018 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Vecdi GÜNDOĞDU (Kırklareli), Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51'inci Birleşimini açıyorum.

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayası vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Yalnız, gündem dışı söz vermeden önce sayın milletvekillerinden istirhamımız, hatibin insicamını bozmayacak şekilde Genel Kurul çalışmalarını takip etmektir. Onun için, lütfen, istirham ediyorum, uğultuyu keselim.

Gündem dışı ilk söz, Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e aittir.

Buyurun Sayın Çakırözer. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır. Süresinde bitirmeye gayret edelim.

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, tüm ulusumuzu acıya boğan elim kazada dün kaybettiğimiz şehitlerimiz Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum; kederli ailelerine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ulusumuza başsağlığı dilerim.

Anayasa mahkemesinin tutuksuz yargılama, istinaf mahkemesinin de tutukluluk gerekçelerini ortadan kaldıran kararlarına rağmen özgürlüğünden mahrum bırakıldığı için aramızda olamayan İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ve diğer tutuklu milletvekillerimizi özgürlük dileğimle selamlıyorum.

Yine, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarına rağmen anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çiğnenerek özgürlüklerinden mahrum bırakılan gazeteci meslektaşlarımı da bir an önce özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları dileğimle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta bir toplantı için Almanya'nın Hamburg kentindeydim. Aile bağlarım nedeniyle kırk beş yıldır sürekli gidip geldiğim bu güzel kenti ilk defa milletvekili sıfatımla ve bir bakıma hepimizi de temsil ederek gittim. Orada yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıları ve önemli beklentilerini sizlerle paylaşmama olanak verdiği için Sayın Başkana huzurunuzda teşekkür ederim.

Değerli milletvekilleri, ülkemizden Almanya'ya ilk işçi göçünün üzerinden tam elli yedi yıl geçti. Misafir işçi sıfatıyla oraya davet edilen emekçilerimizin açtığı kapıdan Avrupa'ya giden, orada yerleşen, aile kuran Türkiye kökenli kardeşlerimizin sayısı 6 milyonu buldu. Bu kardeşlerimiz misafir işçi gittikleri ülkelerin kalkınmasına, ilerlemesine çok büyük katkılar yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan harap çıkan Almanya bugün Avrupa'nın dinamosu olabilmiş ise bunun arkasında yarım asır önce ellerinde bir valizle dil bilmeden yol bilmeden oraya giden çalışkan insanlarımızın emeği, alın teri vardır. O gurbetçiler ve onların aileleri bulundukları ülkelerde alanlarının en iyileri oldular; işçi gittiler işveren oldular, bugün tüm Avrupa'da 150 bin işletmeleri var, 750 bin kişiye iş veriyorlar, 100 milyarlarca euro ciro yapıyorlar. Bu çalışkan insanlarımız sadece Almanya'nın değil, anavatanlarının kalkınma hikâyesinde de doğrudan ve dolaylı büyük katkılar sağladılar. Türkiye'deki ailelerinin refahına, eğitimine olduğu kadar geldikleri illerin ve dolayısıyla tüm Türkiye'nin refahına, hayat kalitesinin artmasına da çok değerli katkılar sundular. Buradan o yürekli, çalışkan insanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı, minnetimizi iletmek isterim.

Değerli arkadaşlarım, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan bu kardeşlerimiz her dönem sıkıntılar içinde yaşadılar. İlk gittikleri dönem sıkıntının adı dil idi. Bilmedikleri bir dilde kendini ifade edememe güçlüğü başka sorunları da beraberinde getirdi. Sorunun adı "kültür çatışması" oldu, "uyum sorunu" oldu. Son dönemlerde orada sıkıntıları daha da artmış durumda bu kardeşlerimizin. Özellikle Türklere yönelik giderek artan bir ötekileştirme var. Bunda, Almanya'da yükselen ırkçılık ve aşırı sağ akımların etkisi muhakkak ama Türkiye'nin de dünyaya verdiği görüntü ile Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki geri gidişin de payı büyük. Gerginliklerin çözümünde iki tarafın da diplomasinin imkânları yerine hakarete varan sert üslubu tercih etmesinin en büyük mağduru

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki