Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 27. Dönem 2. Yasama Yılı 45. Birleşim 15/Ocak /2019 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 90 sayfadır.

Kemal Çelik Mahmut Atilla Kaya Mihrimah Belma Satır

Antalya İzmir İstanbul

Selim Gültekin

Niğde

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Tasfiye veya devir ile ilgili karar alma sürecinin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünün alınması, maddede yer alan 30/6/2018 tarihinin 31/8/2018 tarihi olarak değiştirilmesi ve madde kapsamına giren sözleşmelere ilişkin idarelere süre uzatımı konusunda yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan (2/1369) esas numaralı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 33'üncü maddesinde yer alan "bu kapsamda" ibaresinin "bu bağlamda" ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Aylin Cesur Dursun Ataş Arslan Kabukcuoğlu

Isparta Kayseri Eskişehir

Mehmet Metanet Çulhaoğlu Lütfü Türkkan Ayhan Erel

Adana Kocaeli Aksaray

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önerge üzerinde, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın söz talebi vardır.

Buyurun Sayın Ataş. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır.

DURSUN ATAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 37 sıra sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 33'üncü maddesi üzerine İYİ PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

İlgili kanun maddesinde "30 Haziran 2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve sözleşmeleri devam eden ihaleler idarenin onayına bağlı olarak feshedilebilir veya devredilebilir." denilmiştir. Benden önceki hatiplerin de söylediği üzere, yandaş müteahhitlerinizin uzun zamandır bu maddenin Genel Kurulda görüşülmesini ve kanunlaşmasını beklediğini biliyoruz. Yine, vatandaşın değil, yandaşlarınızın istediği oldu.

Değerli milletvekilleri, siyasi iktidar her fırsatta "Kriz yok." naraları atsa da attığı adımlar ve aldığı kararlar, bu durumun tam tersini gösteriyor. Bakınız, çıkarılan bu kanun maddesi dahi krizin boyutunu ortaya koyuyor.

İktidarın devlet destekli kredileriyle denetimsiz ve kontrolsüz olarak günden güne büyüttüğü inşaat sektörü, çalışmalarını tamamen durdurmuş durumdadır; hepsi şu kış gününde işçi çıkarıyor. Övünerek anlattığınız kara yolları yapım işleri durdu; tabiri caizse, piyasada yaprak kımıldamıyor.

2018 yılı enflasyon oranlarını yüzde 20,30 olarak açıkladınız. "Tahmin edilen hedeflere suni olarak ulaştık." diye âdeta bayram ilan ediyorsunuz. Havuz medyası da bunu başarıymış gibi anlatıyor, algı yaratmaya çalışıyor, ekonomi uçuyormuş gibi gösteriyor ama uçan, ekonomi değil, vatandaşın cebindeki para maalesef ki.

Kıymetli milletvekilleri, enflasyon oranları masa başında tespit edilemez. Gerçek oranları görmek istiyorsanız rastgelen ilk markete girin, pazara gidin, ilk rastlanan vatandaşla konuşun; krizin ne boyutta olduğunu ve vatandaşımızın hâlini görürsünüz. Maalesef iktidarın vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir derdi bulunmuyor.

Krizin sorumlusunu stokçu, çiftçi, fırsatçı, esnaf olarak belirleyip milletin önüne attınız. Sorumlu tuttuğunuz çiftçimiz, esnafımız ve işçimiz perişan hâlde. Vatandaşımız 1-2 lira daha ucuza yiyecek almak için pazarın dağılmasını bekliyor.

İcra ve banka tebligatlarının ardı arkası kesilmiyor. Hâlihazırda icra dairelerinde 20 milyon civarı icra dosyası var. Vatandaşın şu kış gününde yakacak kömürü dahi yok. Hükûmet, tıpkı kamu yatırımlarında olduğu gibi, sosyal yardımlaşma fonlarında da ödenek olmadığı gerekçesiyle kısıntıya gitmiş durumda. Kaymakamlık önlerinde kömür kuyrukları oluşuyor.

Diğer taraftan, Suriyelilere verilen kömür ve erzak gibi ayni ve nakdî yardımlarda hiçbir azalma yok. Onlar bizim vatandaşlarımızdan çok daha rahat yaşıyorlar. Ülkemize

56

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki