Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
122. Birleşim 21/Temmuz /2014 Pazartesi
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 144 sayfadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

122'nci Birleşim

21 Temmuz 2014 Pazartesi

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bu-lunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Türkiye'deki kışlaların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın, İsrail'in Gazze şeridine yönelik devam eden hava bombardımanına ilave olarak 17 Temmuzda başlattığı kara harekâtına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Artvin Milletvekili İsrafil Kışla'nın, Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin gündem dışı konuşması

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Artvin Milletvekili İsrafil Kışla'nın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuri-yet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı ko-nuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

4.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması

5.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Siirt Milletvekili Afif Demirkıran'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı ko-nuşması sırasında MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

6.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 46'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar ve IŞİD'in elinde tutsak bulunan Türk diplomatlar hakkında Dışişleri Bakanının Meclise bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 40'ıncı yıl dönümüne ve Gazze'deki Müslümanlara yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'i kınadığına ilişkin açıklaması

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasın-daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın sataşma nedeniyle yaptığı ko-nuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma-sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

7.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, kamu çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1031)

2.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve 39 milletvekilinin, Hükûmetin uyguladığı Suriye politikasının neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1032)

3.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1033)

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki