Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
121. Birleşim 20/Temmuz /2014 Pazar
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 180 sayfadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

121'inci Birleşim

20 Temmuz 2014 Pazar

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bu-lunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, maden işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'daki meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 milletvekilinin, TOKİ projelerindeki rant iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 22 milletvekilinin, 22/6/2012'de Akdeniz'e düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın neden ve nasıl düştüğünün araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1029)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek ve insan odaklı sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1030)

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, Bafa Gölü'nün ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının sebeplerinin araştırılması, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kirlilikten kaynaklanan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek Bafa Gölü'nün ve göle bağlı yaşayan canlıların kurtarılması için yapılacak olan yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 17/6/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin Türki-ye'nin dış politikasında yaşanan sorunların tespiti, barışçıl dış politika yöntemlerinin araştırılması ve Gazze halkına insani yardım yön-temlerinin belirlenmesi amacıyla 19/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması öner-gesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 40'ıncı yıl dönümüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladığına ilişkin açıklaması

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, göllerin ve sulak alanların tamamının araştırılması için Meclisi duyarlılığa davet ettiğine ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 40'ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki