Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
119. Birleşim 18/Temmuz /2014 Cuma
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 91 sayfadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

119'uncu Birleşim

18 Temmuz 2014 Cuma

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bu-lunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Başbakanlığın, (1/310) esas numaralı Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın yeniden incelenmek üzere Hükûmete geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1534)

2.- Başbakanlığın, (1/905) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın yeniden incelenmek üzere Hükûmete geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1535)

B) Önergeler

1.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, üniversitelerde öğrencilerin ve öğretim üyele-rinin fişlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1022)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 milletvekilinin, artan boşanma oranlarının gerekçelerinin ve boşanma sonucu çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1023)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 23 milletvekilinin, 2012 KPSS lisans sınavına yönelik bazı iddiaların araştı-rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024)

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının (10/712) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının, emniyet teşkilatı mensuplarının ağır çalışma koşullarındaki zorlukları ve özlük hakları bakımından alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 3/12/2013 tarih ve 1233 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

Yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 20 milletvekili tarafından, astsubayların özlük haklarıyla ilgili so-runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İsrail'in Gazze'ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, İsrail'in Gazze'ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İsrail'in Gazze'ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

4.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, İsrail'in Gazze'ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İsrail tarafından Filistin'e yönelik yürütülen askerî harekâta ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisinin TBMM'nin resmî sosyal medya hesabında yer almamasının bir eksiklik olduğuna ve bu konuda gerekli uyarının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki