Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
104. Birleşim 17/Haziran/2014 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 76 sayfadır.

17 Haziran 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Dilek YÜKSEL (Tokat)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104'üncü Birleşimini açıyorum.

YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerinse yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içeresinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

Görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Seyitömer Linyit İşletmesi ve Termik Santralinde yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'a aittir.

Buyurun Sayın Işık. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; daha önce değişik vesilelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşıyarak gerek sizleri gerek sorumluları gerekse kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ele aldığım bir konuyu, maalesef, son dönemde yaşanan bazı toplumsal olaylar nedeniyle bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle, yüce Meclisi ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Kütahya İli merkez ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Seyitömer Linyit İşletmesi ve Seyitömer Termik Santrali, maalesef, AKP hükûmetlerinin iş başına gelir gelmez başlattıkları özelleştirme furyasının bir halkası olarak geçen yıl birlikte özelleştirildi. Geçen yıl, tam bir yıl önce, 18 Haziran 2013 tarihinde yine bu kürsüden bir başka gündem dışı konuşmayla bu özelleştirmenin yanlış olduğunu ve bu şekliyle yapılan özelleştirmenin ileride çok sayıda çalışana mağduriyet getireceğini ifade etmiştim ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla da ilgilileri göreve davet etmiştim. Ancak o günün şartlarında işletmenin satılması gerektiğini ilgili bakan geldi burada çok hırslı bir şekilde savundu, hatta bizi iş bilmemekle de suçlayarak kârlı olan bir işletmenin satışını âdeta yüce Meclise çok iyi bir satış olarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek açıklamada bulundu.

Değerli milletvekilleri, bu işletmelerin özelleştirilmesinin ardından öncelikle dışarıya yapılan kömür satışının ihale kapsamı içinde olmaması nedeniyle bazı işçilerin işletmeyi alan iş yeri sahipleri tarafından çalıştırılacak alan bulunamadığı gerekçesiyle önce İŞKUR'a 300'e yakın kişinin işten çıkarılması gerektiği yönündeki taleplerini ilettiler ve arkasından 109 işçinin işine son verildi. Bu olay üzerine 17 Nisan 2014 tarihinde işletmede çalışan işçiler, maalesef, hiçbirimizin tasvip etmediği ve arzu etmediği toplumsal olayların yaşanmasına neden olan bir protesto eylemine giriştiler ve bu olayların bastırılmasının ardından olay tabii ki savcılığa yapılan suç duyurularının ardından yargıya intikal etti ve yargı süreci devam ederken 109 işçinin geriye iadesi kabul edildi iş yeri tarafından ve arkasından eylemlere karıştığı gerekçesiyle, önce 20 işçinin, ardından da 18 işçinin işine son verilmesiyle beraber on gün önce olaylar yeniden patlak verdi ve işletmede çalışan işçilerin tamamı oturma eylemine başlayarak on gündür işten çıkarılan arkadaşları işe iade edilmediği sürece işe gitmeyeceklerini ve bu işçi kıyımlarının durdurulması gerektiğini ileri sürerek oturma eylemlerini sürdürmektedirler. İki gün önce işletmede eylemi yapan işçiler ve ailelerini ziyarete gittim ve tesadüf, gider gitmez de çok yoğun bir yağış altında işçilerimizle bu sıkıntıların çözümü konusunda ne yapabileceğimizi onlarla konuşurken yıldırım düşmesi sonucunda da bir arkadaşımız yaralandı, birçok arkadaşımız da bundan etkilenerek o olaylar da yaşandı ve bu mağduriyet devam ediyor.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu işletmelerin satışı sırasında işçilerin mağdur edilmeyeceği sözünü veren siyasiler ve aracı olan yetkililer şimdi kulaklarını tıkadılar, "Burada ne oluyor?" diye bakmıyorlar. Şimdi, sizlere bu konuyla ilgili yapılması gerekeni bir kez daha

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki