Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
100. Birleşim 10/Haziran/2014 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 101 sayfadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

100'üncü Birleşim

10 Haziran 2014 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bu-lunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, MHP Grubu olarak Diyarbakır Lice'de Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınadıklarına ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, CHP Grubu olarak Diyarbakır Lice'de Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınadıklarına ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, AK PARTİ Grubu olarak Diyarbakır Lice'de Türk Bayrağı'na yapılan sal-dırıyı kınadıklarına ilişkin açıklaması

4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, (11/36) esas numaralı Gensoru Önergesi'yle aynı konuda verilmiş bir soruşturma önergesi olduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in Anayasa'yı ihlal ederek bu soruşturma önergesini iade ettiğine ilişkin açıklaması

5.- Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın 592 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu ve şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, Başkanlık Divanı olarak, Diyarbakır Lice'de Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınadıklarına ilişkin açıklaması

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, Ukrayna'da yaşanan sıkıntılardan etkilenen Ahıska Türklerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin kadroya alınması ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Nevşehir Milletvekili Ebu Bekir Gizligider'in, yer altı depoculuğunun geliştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 39 milletvekilinin, toplu sözleşme haklarını kullanmaları engellenen işçiler ve aileleri açısından ortaya çıkan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/969)

2.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani ve 22 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken ön-lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/970)

3.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani ve 22 milletvekilinin, Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yurttaşlara etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/971)

B) Gensoru Önergeleri

1.- CHP Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yolsuzluk olaylarına karıştığı iddia edilen bakanlara isnat edilen suçları önceden bildiği hâlde gerekli işlemleri yapmayarak görevini kötüye kullandığı, yolsuzluk iddialarının üzerini örtmek için girişimlerde bulunduğu, yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs ettiği ve haksız mal edinme, mal kaçırma ve gizleme suçlarını işlediği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/36)

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki