Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
97. Birleşim 04/Haziran/2014 Çarşamba
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 109 sayfadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

97'nci Birleşim

4 Haziran 2014 Çarşamba

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bu-lunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, gözaltındaki kayıplara ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Uşak'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in, Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 27 milletvekilinin, belediyelere sağlanan olanaklar ile belediyelere yönelik soruşturma ve denetimlerde farklı uygulamalar yapılmasının yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/960)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 25 milletvekilinin, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri (TSKB) ile ortaklarının sorun-larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/961)

3.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 24 milletvekilinin, İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesindeki hastaların ölüm ne-denlerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/962)

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasî Parti Grubu Önerileri

1.- HDP Grubunun, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve arkadaşları tarafından, Mardin ilinin Derik ve Kızıltepe ilçelerinde Dicle EDAŞ tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi kaydında tarımsal faaliyetlerini sulu olarak bildiren bölge çiftçilerine kuyu aboneliği olmamasına rağmen kaçak/usulsüz elektrik kullanımı ile ilgili düzenlenen elektrik borçlarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla 28/5/2014 tarihinde verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Haziran 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve arkadaşları tarafından, 30/3/2014 tarihinde gerçekleştirilen mahallî idareler genel seçimlerindeki gerek sandık kurullarının gerekse seçim kurullarının iş ve işlemlerinden kaynaklanan usulsüzlükler ile mevzuat kaynaklı düzensizliklerle ilgili olarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 30/4/2014 tarihinde verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Haziran 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve arkadaşları tarafından, tarım alanlarımızda yaşanan ku-raklık ile 29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde yurdumuzun bazı bölgelerinde meydana gelen don afetinin üreticimize ve tarımsal üretimimize vereceği zararların tespit edilerek çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla 7/5/2014 tarihinde verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Haziran 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki