Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 2. Yasama Yılı
50. Birleşim 10/Şubat /2004 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 55 sayfadır.

DÖNEM : 22 CİLT : 40 YASAMA YILI : 2

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

50 nci Birleşim

10 Şubat 2004 Salı

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMA

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlinde bina çökmesi ile, çökmenin oluş sebeplerine, mevcut konutlar bakımından yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

2. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya İlinde bina çökmesi ile, çökmenin oluş sebeplerine, mevcut konutlar bakımından yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

3. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin gündemdışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento Heyetini Slovenya'ya resmî davetine icabet edecekleri daha önce bilgiye sunulan milletvekillerinden mazeret belirtenlerin yerlerine gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/469)

2. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, İran'ın Bem kentinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye sunmak ve yapılacak yardımlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İran'a yaptığı resmî ziyarete, Batman Milletvekili Ahmet İnal'ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/470)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164)

2. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 milletvekilinin, kamudaki araştırma ve geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6)

4. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Kıbrıs konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7)

V. - ÖNERİLER

1

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki