Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 1. Yasama Yılı
10. Birleşim 13/Aralık /2002 Cuma
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 19 sayfadır.

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu, ülkemizde denizcilik sektörünün sorunlarına ve çözüm yollarına,

Antalya Milletvekili Fikret Badazlı da, tarım sektörünün sorunlarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ cevap verdi.

Devlet Bakanı Reşat Doğru'nun, 24-31 Temmuz 2002 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Bulgaristan'a yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın;

19-20 Ağustos 2002 tarihleri arasında Danimarka'ya yaptığı resmî ziyarete İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın da katılmasının uygun görüldüğüne;

11-13 Eylül 2002, 2- 4 Ekim 2002 tarihlerinde Belçika'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine,

İlişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi.

Dışişleri Komisyonuna seçilen üyelerin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmak için toplanacağı gün, yer ve saate ilişkin Başkanlıkça, duyuruda bulunuldu.

Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 22 arkadaşının, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununun uygulamalarının değerlendirilmesi ve Çanakkale Savaşını anma etkinlikleri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/1), öngörüşmelerinden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 33 arkadaşının, Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 arkadaşının, Bozcaada ve Gökçeada'nın sorunlarının araştırılarak, ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 arkadaşının, İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesiyle ilgili iddiaların araştırılması,

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/2, 10/3, 10/4) öngörüşmeleri, hükümet temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelendi.

Alınan karar gereğince, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin ikinci görüşmesini yapmak için, 13 Aralık 2002 Cuma günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.42'de son verildi.

İsmail Alptekin

Başkanvekili

Yaşar Tüzün Mehmet Daniş

Bilecik Çanakkale

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 10

II. - GELEN KÂĞITLAR

13.12.2002 CUMA

Tasarı

1.- Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 4306 Sayılı Kanun ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/284) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2002)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 Arkadaşının, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarıca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

2.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 Arkadaşının, Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

2

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki