Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 3. Yasama Yılı
92. Birleşim 26/Nisan /2001 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 58 sayfadır.

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasını müteakip bağımsızlığına kavuşan Belarus, 207 000 kilometrekare yüzölçüme ve 10 milyon nüfusa sahip bir devlettir. Doğu Avrupa'da yer alan bu ülkenin komşuları, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya'dır. Başkenti Minsk olan Belarus'un, etnik yapısı itibariyle, yüzde 79'u Belarus, yüzde 11'i Rus, yüzde 4'ü Polonyalı, yüzde 3'ü Ukraynalı, yüzde 1'i de Yahudi nüfusundan oluşmaktadır; ayrıca, 12 500 Tatar yaşamaktadır. Resmî dil Belarus ve Rusça'dır. Ülkenin yüzde 66'sı Ortodoks, yüzde 20'si Katolik, yüzde 12'si Protestan, yüzde 2'si de Musevî (Yahudi) ve Müslümandır.

Değerli arkadaşlarım, bu ülkenin ekonomik göstergelerine bakacak olursak, gayri safî millî hâsıla 7,6 milyar dolar, kişi başına düşen pay 760 dolardır. Nüfusun yüzde 32'si sanayide, yüzde 13'ü tarımda, yüzde 26'sı da diğer sektörlerde hizmet vermektedir. 2000 yılı enflasyonu yüzde 107'dir. Yıllık petrol üretimi 2 milyon ton, rezerv ise 150 milyon tondur. 2000 yılındaki toplam ihracatı 7,4 milyar dolar, ithalatı 8,5 milyar dolardır. Rusya Federasyonunun ticaret payı yüzde 58'dir. Bağımsız Devletler Topluluğunun ihracattaki payı yüzde 58, ithalattaki payı da yüzde 63'tür.

Başlıca ticaret ortakları, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Kazakistan, Almanya, Polonya, Litvanya ve Letonya ile Amerika Birleşik Devletleridir.

İhraç kalemlerine dikkatinizi çekmek istiyorum: Tarım makineleri, askerî araç gereç ve mühimmat, bazı yüksek teknoloji ürünleri, beyaz eşya, televizyon, metal ve metal mamulleri, makine aksamı, saat ve optik malzemedir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, Belarus, Sovyetler Birliği döneminde, harp sanayii ve Sovyetlerin yüksek teknoloji ağırlıklı yatırımlarının bulunduğu önemli bir sanayi bölgesidir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Belarus'u ilk tanıyan ülke olmuş ve büyükelçilik açarak, bu ülkenin dışpolitikasında özellikli bir konuma sahip olmuştur. Bunda, ikili ilişkilerimizde herhangi bir sorunun bulunmamasının yanı sıra, bu ülke içerisindeki siyasî gelişmeler, demokratikleşmedeki yetersizlikler Batılı ülkelerce ağır eleştirilere ve tecride maruz bırakılırken, Türkiye'nin, bu ülkeye karşı, tepkisini paylaşmakla birlikte, siyasî ilişkilerin kesilmemesine özen göstermesinin de rolü büyük olmuştur.

Belarus, eski Sovyetler Birliği içinde, yüksek teknoloji ve savunma sanayii birikimiyle, işbirliğimizin daha ileri götürülebilmesi amacını taşıyan bir ülke konumundadır. Nitekim, bu amaçla da, iki ülke arasında, 4 Kasım 1997 tarihinde Askerî Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, burada yaşayan ve sayıları 12 500 civarında bulunan soydaş Tatarlar da, iki ülke arasında bir kültür ve dostluk köprüsü görevini yerine getirmektedirler.

Bu iyi ilişkilerimizin uluslararası forumlarda da faydasını görmekteyiz. Yine, bu çerçevede, Belarus ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, özellikle kültür sahasında önemli işbirliği gerçekleştirilmiştir ve son iki yıldır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin barış ve özgürlük kutlamalarına, Belarus'tan önemli katılımlar olmaktadır. Halen, Belarus'ta bir Kuzey Kıbrıs Dostları Derneği kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.

Siyasî ilişkilerimize paralel olarak, Belarus'la ekonomik ve ticarî ilişkilerimizde önemli sıçramalar olmasına rağmen, bugün için ulaşılan 50 milyon dolarlık ticaret hacmi, gerçek potansiyelin çok gerisindedir. Sanırım, bunun nedeni, bu yeni devletin ülke içindeki yapısal ekonomik reformları dış dünyadaki serbest pazar ekonomisine entegre biçimde, henüz gerçekleştirememiş olması; dolayısıyla, dış yatırımcılara ve dış ticarete ilişkin mevzuatını düzenleyememesi önemli rol oynamaktadır.

Belarus'ta, bugün için, tamamı Türk sermayeli 8 şirket ile Türk ortaklı 4 şirket faaliyet göstermektedir. Müteahhitlik alanında ise, işadamlarımız bugüne kadar 700 milyon doları bulan projeler üstlenmişler ve bunları zamanında tamamlayarak ülkede önemli izlenimler bırakmışlardır.

İki ülke arasındaki askerî anlaşmalar, ilişkilerimizin hukukî zeminini oluşturmaktadır. Mevcut potansiyel çerçevesinde ve özellikle araştırma, geliştirme alanında ilişkilerin daha da ileriye götürülebilmesi imkânı bulunmaktadır.

Ülkelerimiz arasında 16 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olan uluslararası organize suçlarla, yasadışı uyuşturucu ticareti ve terörizmle mücadelede işbirliği öngören anlaşma çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadelede işbirliğimiz bulunmaktadır.

Belarus, geçtiğimiz yıllarda, ülkesindeki PKK bürosunu kapatmış ve PKK faaliyetlerine son vermiştir. Bu ülke, ayrıca, terörizm konusunda çeşitli uluslararası kuruluşlara sunduğumuz karar tasarısına ortak sunucu olmaktadır.

Bütün bu iyi ve olumlu ilişkilerimiz, her alanda, genişleyerek devam etmektedir. Örneğin, Belarus Devleti, Belarus Devlet Yabancı Diller Üniversitesinde geçtiğimiz akademik yılda, Türkçe, birinci zorunlu yabancı dil olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bir Türk dil ve kültür merkezî kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, Belarus ile ülkemizin dostluk ve işbirliği alanındaki iyi ilişkileri, her iki ülkenin de menfaatları açısından gayet iyi ve gittikçe mevcut potansiyelden azamî istifade yönünde, gelişme yönündedir.

Gönül arzu ederdi ki, ülkemizin ve onun güzel insanlarının menfaatı her şeyin üzerinde tutularak, doğu ve güneydoğu sınır komşularımız olan Suriye, Irak, İran'la da, aynen Belarus'la kurulan çok yönlü dostluk ve iyi ilişkilerimiz olsun; Çünkü, bu ülkelerin bir özelliği, sınır komşularımız olmaları ve hatta, o ülkeler ile ülkemiz insanlarının birbirleriyle akraba ve hatta, birçok parçalanmış

41

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki