Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 3. Yasama Yılı
53. Birleşim 11/Şubat /1998 Çarşamba
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 113 sayfadır.

1. Ağrı sınırları içerisinde yapımı planlanan Eleşkirt Aydıntepe Barajının ön inceleme etütleri ne zaman tamamlanacak?

2. Ne zaman ihalesi yapılarak inşaatlara başlanacak?

3. Kalkınmada öncelikli yöre kapsamında olan Ağrı İli içindeki barajların yapımı ve tamamlanmasına öncelik verilecek mi?

BAŞKAN - 9 uncu sıradaki soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Sıddık Altay

Ağrı

Soru :

1. Ağrı Yazıcı Barajının inşaatına 25.1.1995 tarihinde başlanmıştır. 1995-1996-1997 yılında bitirilmesi planlanan işler yapılmış mıdır?

2. 1996 ve 1997 yıllarında kamulaştırma paraları vatandaşlara ödenmiş midir?

3. Şu ana kadar barajın yüzde kaçı yapılmıştır?

4. İhtiyaç duyulan ödenekler zamanında ödeniyor mu?

5. Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

6. Bu barajın sulama kanallarının inşaatına ne zaman başlanacak?

7. Baraj inşaatıyla paralel olarak tamamlanması düşünülüyor mu?

BAŞKAN - Soru önergelerini Hükümet adına cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkanım, soruların tamamı Ağrı İlimizle ilgili olduğu için hem tamamına cevap vermek hem de kesintisiz olmasını istediğimiz için böyle bir talebimiz oldu; teşekkür ederiz.

5 inci sıradaki sorunun cevabı:

Ağrı İlindeki tarıma elverişli arazi 293 563 hektardır; bunun 239 547 hektarı etüt edilerek 214 648 hektarının sulamaya elverişli olduğu tespit edilmiş olup, bu alanın da 177 973 hektarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen projelerden sulanabileceği belirlenmiştir.

Bu projelerden, büyük su işi projeleri kapsamındaki Ağrı-Yazıcı Projesiyle 37 076 hektarlık alan, Ağrı-Eleşkirt Projesiyle 23 897 hektarlık alan, Ağrı-Tutak Projesiyle 27 012 hektarlık alan, Ağrı-Patnos Projesiyle 22 807 hektarlık alan, Yukarı Murat Projesiyle de 65 136 hektarlık alan ile küçük su işleri projelerinden 2 045 hektarlık alan olmak üzere toplam 177 973 hektarlık alan sulanacaktır. Belirtilen projelerden Ağrı-Tutak Projesi kapsamındaki Nadirşeyh Barajı, Nadirşeyh Deresi, Karahalit Barajı, Karahalit Deresi, Ağrı-Eleşkirt Projesi kapsamındaki Aydıntepe Barajı, Güzeldere, yani Şeryan Çayı, Yukarı Murat Barajı, Murat Nehri, Ağrı-Yazıcı Projesi kapsamındaki Yazıcı Barajı, Altınçayı Deresi ve Ağrı-Patnos Projesi kapsamındaki Patnos Barajı, Gevi Deresi, Şekerova Barajı ise Badişan Deresi üzerinde yer almaktadır.

Söz konusu projelerin planlama çalışmaları yapılırken, akarsu havzalarındaki ana ve yan kolların su verimi, tesis yerlerinin jeolojik ve topografik şartları incelenmiş ve uygun görülen yerlerde yapımı önerilen su yapıları tesisleri teklif edilmiştir. Teknik yönden yapılabilir bulunmakla beraber, su yetersizliği olan tesis rezervuarlarına (Yazıcı Barajına Cuma Çayından, Balık Gölüne Derecek Deresinden) civardaki akarsulardan derivasyon imkânları araştırılarak, su kaynaklarının optimum şekilde değerlendirilmesine yönelik çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Dolasıyısla, üzerinde tesis yapımı teklif edilen ana akarsular ve bunların beslenimini sağlayan yan kollarla birlikte 34 adet olduğu belirtilen derelerden bugünkü şartlarda teknik ve ekonomik yönden proje geliştirilmesine uygun olanlar değerlendirilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, Ağrı İlinde Yukarı Murat Projesi kapsamında Sarısu'yu besleyen kaynakların su potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla önerilen kanal santralı niteliğindeki 3,5 megavat kurulu güçte ve yılda 29,8 milyon kilovat/saat enerji üretecek olan Doğu Beyazıt Hidroelektrik Santralından başka enerji üretimine yönelik teknik ve ekonomik yönden uygun bir proje geliştirilememiştir.

6 ncı sıradaki sorunun cevabı:

Ön inceleme aşamasındaki etütleri tamamlanmış olan Ağrı-Tutak Projesi kapsamındaki, 61,4 metre yüksekliğindeki Nadirşeyh Barajında depolanacak 81 milyon metreküp suyla 10 803 hektarlık alan, 75,7 metre yüksekliğindeki Karahalit Barajında depolanacak 89 milyon metreküp suyla da 16 209 hektarlık alan olmak üzere Tutak Ovasında 27 012 hektarlık alanın sulu tarıma açılması hedef alınmıştır.

Söz konusu projenin planlama çalışmalarında güvenlik sebebiyle sağlıklı rasat alınamadığından hidrolik veriler eksik olmakta ve planlama çalışmalarına geçilememektedir. Bu çalışmalara başlamak amacıyla, 1997 yılında baraj ve derivasyon yerlerine elektronik seviye ölçücü konulmuş olup, bu şekilde yeterli hidrolik veriler elde edildiğinde planlama çalışmalarına başlanılacaktır. Planlama

27

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki