Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
54. Birleşim 01/Şubat /2018 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 91 sayfadır.

cilt Lozan Anlaşması tutanaklarını okursunuz. O anlaşmada Yunan tabiiyetine verilmeyen bütün adalar, bizim kara sularımızdaki adalar bize aittir. Nitekim, 96'da Kardak kayalıkları için bu ülke savaşı göze almıştır, o bayrağı oradan indirmiştir. Ben geçen de söyledim, o bayrak orada dalgalandığı sürece böyle tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet, bu olmaz.

Bakın, tekrar söylüyorum; askerimiz orada savaşıyor -hepiniz söylüyorsunuz, sizler de söylüyorsunuz sevgili AKP'li kardeşlerim- biz Kürt'üyle Türk'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, Alevi'siyle Sünni'siyle hep birlikte bu belayı aşmak zorundayız. Belanın adı, emperyalist BOP planıdır, bu ülkeyi bölmek isteyen BOP haritasıdır. O haritalara eş başkanlık yapanla bu belayı asla savuşturamazsınız, bu mümkün değildir. (CHP sıralarından alkışlar) Önce, antiemperyalist bir bilinçle kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti devletine ve onun kurucu babalarına sahip çıkacaksınız. Söyledik, "Bu cumhuriyetin kilit taşı Atatürk ve laikliktir, oynamayın." diyoruz, hâlâ bununla uğraşıyorsunuz ya. Asker orada savaşıyor, siz diyorsunuz ki: "Ben tarihî dosyalar hazırlatıyorum." Görelim bakalım, bu adaları kim vermiş.

Arkadaş, bu adaları…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum.

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın lütfen.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan uyarıyorum, böyle konuşarak adalarımızı işgal eden Yunanlılara koz veriyorsunuz. Yarın bunlar önünüze gelecek, savunamazsınız.

Bakın, tekrar söylüyorum; bizim askerimiz orada savaşıyor, evet, bir terör belası, sınırımızı koruyoruz. Ya, arkadaş, sınırımızın ötesinde Afrin'e harekât yapıyorsunuz, kendi adamızda sesiniz çıkmıyor. Ya, bu nasıl bir millet anlayışıdır, nasıl bir vatan bütünlüğü anlayışıdır? Yani, bana söyleyin, 1922'nin 15 Mayısında İzmir'de karaya çıkan Yunan askeri ile şu anda 18 adadaki 13 üsteki 5 bin Yunan askerinin farkını çıkın burada anlatın.

Arkadaşlar, yapmayın. Bakın, size yalvarıyorum, bir eski asker, bir milletvekili, bu ülke için hakikaten içi titreyen biri olarak yalvarıyorum, gelin burada bir birlik oluşturalım HDP'siyle, MHP'siyle, CHP'siyle, AKP'siyle. Bir iç birlik sağlamadan, inanın bana, bu emperyalist tuzağı aşamayız. Bu tuzağı başımıza, bu çorabı başımıza ören adamlar her gün… Bakın, her gün, yüz yıldır aynı proje devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz kapatıldı)

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Sevr neyse BOP odur, bugün de Orta Doğu'yu kana bulayan Amerikan emperyalizmidir. Eşeğe tarif etmeden semerle uğraşmayın.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt.

Gündem dışı üçüncü söz, Hazreti Ali'nin şehadetiyle ilgili söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç'a aittir.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakikadır.

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bu günler IV. Halife Hazreti Ali'nin (RA) şehadetinin yıl dönümü günleridir.

Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in (SAV) amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Hazreti Peygamber, amcasının yükünü hafifletmek için Hazreti Ali'yi bir süre himayesine alıp büyütmüştür. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerdendir. Medine'de muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan kardeşlik sırasında Peygamber (SAV) onu kendisine kardeş olarak seçmiş, hicretin ikinci yılında da kızı Fatıma'yla evlendirmiştir. Aşereyimübeşşereden, cennetle müjdelenen 10 kişiden olan Hazreti Ali, Resuluekrem'in hem sancaktarlığını hem de kâtipliğini yapmıştır. Hayber'de de Peygamberimiz sancağı Ali'ye vermiştir. "Ebu Turab" ve "Esedullah" "Allah'ın Aslanı" olarak da anılan Hazreti Ali, hicri 40, miladi 661 yılında haricî İbni Mülcem tarafından zehirli bir hançerle yaralanmış, iki gün sonra da şehit olmuştur.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz bir hadisişeriflerinde şöyle buyuruyor: "Sizler için korktuğum zehretüddünyadır." "'Zehretüddünya' nedir ya Resulullah?" diye sorduklarında "Dünyanın varlıklarıyla yüzünüze güldüğünde menfaat ve makam bölüşümü yüzünden birbirinizi çekiştirmeniz, birbirinizle çatışmanız ve birbirinizin kanını dökmenizdir." ve İslam dünyasının yaşadığı bu ortam tam da Hazreti Peygamber'in haber verdiği o korkulacak ortamdır. Müslümanlar birbirlerinin kanını dökmektedirler, kanını dökegelmektedirler.

Ben, şimdi, Hazreti Ali'den (RA) özlü sözler nakletmek istiyorum: "İnsanlar iyi ilişkiler içinde yaşayın." "Güzel ahlak, yanlış ve kötü olmayan şeylerde insanlarla uyum içinde olmaktır." "Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır." "Dilinizi daima iyi kullanınız." "Tatlı dil dostları çoğaltır." "Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır." "En büyük rütbe ilim

3

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki