Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 5. Yasama Yılı
15. Birleşim 18/Kasım /2014 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 99 sayfadır.

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, çözüm sürecinin temel belgesi olan Oslo Mutabakatı'nın içeriğini öğrenmek istediklerine ilişkin açıklaması

7.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a, eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı di-lediklerine ilişkin açıklaması

8.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Lüleburgaz'da Ramuze Tekstil ve Şişe Cam'a bağlı fabrikalarda çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması

9.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin, Samsun'a yapılan hizmetlere ilişkin açıklaması

10.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 4 siyasi parti olarak kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin araştırılması konusunda bir araştırma komisyonu kurulması kararı aldıkları için bu konudaki grup önerilerini geri çektiklerine ilişkin açıklaması

11.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, değişik illerde yaptığı görüşmeler sonucunda vatandaşların kendisine ilet-tikleri sorunlara ilişkin açıklaması

12.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, MEMUR-SEN'e bağlı tüm sendikaların Hükûmet tarafından özel olarak korunduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması

13.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, AK PARTİ Grubu olarak, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a, eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediklerine ve Ahmet Kaya'nın 14'üncü ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

14.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a, eşinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledik-lerine, Ahmet Kaya'nın 14'üncü ölüm yıl dönümüne ve Dersim olaylarında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını saygıyla andıklarına ilişkin açıklaması

15.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in sataşma nedeniyle yaptığı ko-nuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 21/11/2014 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek "Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTI Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması" konulu seminere katılması Genel Kurulun 4/11/2014 tarihli 9''uncu Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1625)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Makedonya Meclis Başkanı Trajko Vel-janovski ve Arnavutluk Parlamentosu Başkanı Ilir Meta'nın vaki davetlerine icabet etmek üzere 23-25 Kasım 2014 tarihleri arasında Makedonya'ya ve 25-26 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1626)

3.- Avrupa Konseyi İtalya Başkanlığınca 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan İs-tihdam, Araştırma ve Yenilik Komisyonları Başkanları Toplantısı'na katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi (3/1627)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tedo Japaridze'nin vaki davetine icabetle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı'na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1628)

B) Önergeler

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/212)

2.- Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün, Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/213)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, (2/203) esas numaralı 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/211)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 27 milletvekilinin, doğu ve güneydoğu illerinde zoraki göçlere maruz kalmış va-tandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1114)

2.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, AKP''nin Suriye politikalarındaki yanlışların Türkiye'yi götürdüğü çıkmazların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1115)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, hayvancılık ve tarım sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1116)

D) Duyurular

2

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki