Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
109. Birleşim 26/Haziran/2014 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 41 sayfadır.

sorununu halledeceğiz." dedikleri hâlde, bugüne kadar Tuzla'nın imar sorunu, mülkiyet sorunu çözümlenmemiş, Tuzla'nın hem imar sorunu hem mülkiyet sorunu sürekli artmakta.

Aynı zamanda, Tuzla'da deri sanayisi içerisinde bulunan arıtma tesisleri zaman zaman çalıştırılmıyor. Tabii, deri sanayisi içerisinde bulunan arıtma tesislerinin çalıştırılmasının herhâlde bir maliyeti var, bu açıdan çalıştırılmayarak çevreye pis kokular saçılmakta, vatandaşımız bundan rahatsız olmakta.

Tuzla ilçemizin Mimar Sinan ve Şifa Mahallelerinde yine gecekondu sorunu var, vatandaşlarımızın gecekondularla ilgili mülkiyet sorunu var, imar sorunu var. Bugüne kadar, bu iki mahallemizle ilgili hem imar sorunu hem mülkiyet sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tuzla Belediyesi tarafından ve iktidar tarafından halledilmemiş, vatandaşlarımız aynen mağdur durumda.

Aynı şeklide, yine Tuzla ilçemizin Aydınlı Mahallesi'nde bulunan yeşil alan benzin istasyonu yapılmış durumda. Tabii ki, bu malum çevreler tarafından yine bu yeşil alan benzin istasyonuna çevrilmiş durumda.

Yine, Tuzla sahilde bulunan Tuzlaspor Çay Bahçesi… Bu hafta içerisinde yapılan ihaleyle sahilde bulunan yeşil alanlar özel sektöre devredilmiş ve kamunun yararlanabileceği sahil kesimindeki yeşil alan da yok edilmeyle karşı karşıya.

Tuzla ilçemizde bulunan devlet hastanesinde araç gereç yetersiz, doktor yetersiz, hemşire yetersiz, yatak kapasitesi yetersiz. Bu anlamda Tuzla halkı mağdur durumda.

Tuzla'da aynı şekilde son zamanlarda uyuşturucu çetesi var. Okulların önünde uyuşturucu satılmakta. Emniyet yetkilileri bu konuda herhangi bir tedbir almamakta. Son birkaç gün öncesi yani bu hafta içerisinde 13 yaşında bir kardeşimiz, hakikaten, bu şekilde bir uyuşturucu komasıyla vefat etmiş durumda. Yani, bu açıdan Tuzla'nın çok büyük sorunları var. Mevcut olan iktidar uzun süreden beri burada hem mahallî anlamda belediye kendilerinde olduğu hâlde, büyükşehirde belediye kendilerinde olduğu hâlde Tuzla'nın ne imar sorunu ne mülkiyet sorunu ne uyuşturucu çeteleriyle ilgili mücadelesi, bunların hiçbirisi halledilmedi.

Şu anda biz yaz ayındayız. Tuzla'dan Taksim'e gelen otobüslerin hepsi eski. Eski olması nedeniyle klimaları yok, klimaları çalışmıyor ve yetersiz. Ve, aynı zamanda bu otobüsler periyodik olarak, servis açısından da uzun süreyle kalkmakta. Periyodik olarak, düzenli olarak kalkmadığı için vatandaşlarımız da servis yetersizliğinden dolayı, belediye hizmetinden dolayı mağdur durumdadırlar. Hele hele geç vakitlere kadar misafirliğe giden vatandaşlarımız geri dönemiyorlar. Ulaşım açısından da Tuzlalılar mağdur durumdadır.

Mümkünse buradan iktidara ve belediyelere sesleniyorum: Tuzla'nın bu mağduriyetini gidermelerini arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

Gündem dışı ikinci söz, "Balkanlarda ramazan ve kardeşlik" hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'a aittir.

Buyurunuz Sayın Ünal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balkanlarda ramazan ve kardeşlik konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan evvel, rahmet ve mağfiret ayı mübarek ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, barış ve birlik getirmesini diliyorum. Sizlerin de mübarek ramazanınızı en iyi dileklerimle kutluyorum.

Balkanlar, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihî, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşımaktadır. Coğrafi olarak Türkiye'nin Avrupa kıtasına uzantısını teşkil eden Balkanlar, Türk ulusunu şekillendiren tarihî süreçteki özel konumu, bölgesel bütünleşme ve tüm bölge ülkeleriyle paylaştığımız Avrupa Birliği üyelik hedefi bağlamında geleceğe dönük içerdiği potansiyeliyle de büyük önemi haizdir.

Bir bölge ülkesi sıfatıyla Türkiye, Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerine büyük önem atfetmekte ve bölge ülkelerinin tümüyle iyi ilişkilerini sürdürmektedir. İkili ilişkilerimiz, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama prensipleri üzerine kurulmuş, tarihî bağlarımız ve iyi komşuluk ilkesi ışığında daha da gelişmiştir.

Değerli milletvekilleri, yerel bazda bir örneğinden bahsetmek gerekirse: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi olarak 2005 yılında dönemin belediye başkanı ve şu anda Meclis çatısı altında hizmetlerine milletvekili olarak devam eden değerli kardeşimiz, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Bürge'nin başlattığı Balkanlarda Ramazan, Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi, Balkanlarla Türkiye arasında gönül köprüleri kurmuş en büyük kültür, dostluk ve kardeşlik projesidir.

Balkanlar, kültürel birleşmemizin ve kardeşliğimizin yanı sıra, maalesef, ayrışmanın ve çatışmanın da merkezi olmuştur. Balkanlarda Ramazan etkinlikleriyle ayrışma birleşmeye,

2

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki