Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
93. Birleşim 27/Mayıs /2014 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 85 sayfadır.

16.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bosna-Hersek'teki sel felaketi nedeniyle Türkiye'nin daha fazla yardım yapmasını dilediğine ilişkin açıklaması

17.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Yatağan Termik Santrali ile kömür ocaklarının özelleştirilmesine ve Bafa Gölü'nün yok olmasının sorumlularından hesap sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması

18.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Gün Sazak'ın 34'üncü ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54'üncü, 57 Alevi vatandaşın Çorum'da öldürül-mesinin 34'üncü yıl dönümlerine ve Somali'de Türk Hava Yolları aracına yapılan saldırı konusunda Hükûmeti dikkatli olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

20.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır ve Ardahan'ın il olmaları ile Gün Sazak'ın ölüm yıl dönümlerine ve Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması

21.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasını Adalet ve Kalkınma Partisinin de kabul ettiğine ve teklifin hiçbir görüşme yapmadan yasalaştırılmasını önerdiklerine ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasını Adalet ve Kalkınma Partisinin de kabul ettiğine ve teklifin hiçbir görüşme yapmadan yasalaştırılmasını önerdiklerine ilişkin açıklaması

23.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, Genel Kurulun bu haftaki çalışma programında (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi bulunmadığından bu konuda mutabakatlarının olmadığına ilişkin açıklaması

24.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Bahçelievler İlköğretim Okulunun kapatıl-maması konusunda Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın gerekli hassasiyeti göstermesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması

25.- Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Bahçelievler İlköğretim Okulunun kapatılması konusunu araştıracağına ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 22 milletvekilinin, HES barajlarının çevreye zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 milletvekilinin, havacılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken ön-lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/952)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 milletvekilinin, Erzincan'da sağlıkta dönüşüm sonucu yaşanacak sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/953)

B) Duyurular

1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Plan ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum Komisyon-larında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu ol-mayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener'in Polonya Par-lamentosu Alt Meclisi Başkanı Eva Kopacz ile Senato Başkanı Bogdan Borusewicz'in vaki davetine icabetle Polonya'nın demokrasiye geçişinin 25'inci yıl dönümü münasebetiyle 4/6/2014 tarihinde düzenlenecek "Özgürlük Bayramı Kutlamaları"na katılmak üzere Varşova'ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1502)

D) Önergeler

1.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, (2/1138) esas numaralı 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/161)

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasî Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi'nin bu kısmın 3'üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- CHP grup önerisinin oylanmasında yanlışlık yapılıp yapılmadığı hakkında

2

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki